Sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa

Nếu chịu sự ảnh hưởng của các thay đổi trên thị trường, bạn nên lập kế hoạch hằng tuần thay vì hằng tháng hoặc hằng quý cho đến khi thị trường ổn định.

Thông tin dự đoán của Công cụ lập kế hoạch từ khóa được làm mới hằng ngày, dựa trên thông tin đã thu thập được trong 7 – 10 ngày gần đây nhất và được điều chỉnh theo mùa. Thông tin dự đoán của bạn sẽ tính đến mọi tác động từ những thay đổi của thị trường trong khung thời gian này. Chúng tôi đã cập nhật mô hình theo mùa để tính đến tình hình hiện tại của thị trường.

Cách truy cập vào Công cụ lập kế hoạch từ khóa:

Công cụ lập kế hoạch từ khóa giúp bạn nghiên cứu các từ khóa cho Chiến dịch tìm kiếm của mình. 

Bạn có thể sử dụng công cụ miễn phí này để khám phá những từ khóa mới có liên quan đến công việc kinh doanh của mình và xem thông tin ước đoán về số lượt tìm kiếm mà những từ khóa này nhận được cũng như chi phí để nhắm mục tiêu từ khóa.

Công cụ lập kế hoạch từ khóa cũng cung cấp một cách khác để bạn tạo Chiến dịch tìm kiếm tập trung vào việc nghiên cứu từ khóa chuyên sâu.

Bài viết này hướng dẫn bạn cách sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để đặt nền tảng cho một chiến dịch thành công.

Lợi ích

 • Khám phá từ khóa mới: Nhận các từ khóa đề xuất có liên quan đến sản phẩm, dịch vụ hoặc trang web của bạn.
 • Xem số lượt tìm kiếm hằng tháng: Xem thông tin ước đoán về số lượt tìm kiếm mà một từ khóa sẽ nhận được mỗi tháng.
 • Xác định chi phí: Xem chi phí trung bình để quảng cáo của bạn hiển thị đối với các lượt tìm kiếm cho một từ khóa.
 • Tổ chức từ khóa: Xem mức độ phù hợp của từ khóa với nhiều loại hình kinh doanh khác nhau có liên quan đến thương hiệu của bạn.
 • Tạo chiến dịch mới: Sử dụng kế hoạch từ khóa để tạo chiến dịch mới tập trung vào việc nghiên cứu từ khóa chuyên sâu.

Điều quan trọng bạn cần nhớ là mặc dù Công cụ lập kế hoạch từ khóa có thể cung cấp thông tin chi tiết về tùy chọn nhắm mục tiêu theo từ khóa, nhưng hiệu quả hoạt động của chiến dịch sẽ phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ: giá thầu, ngân sách, sản phẩm và hành vi của khách hàng trong ngành của bạn đều có thể ảnh hưởng đến sự thành công của chiến dịch.

Hướng dẫn

1. Tạo kế hoạch từ khóa

Sau khi mở Công cụ lập kế hoạch từ khóa, bạn có thể áp dụng 2 cách sau để tạo kế hoạch từ khóa:

 1. Tìm kiếm từ khóa mới bằng cách nhấp vào Khám phá các từ khóa mới.
 2. Tải các từ khóa hiện có lên bằng cách nhấp vào Xem lượng tìm kiếm và thông tin dự đoán.

Khám phá các từ khóa mới

A. Nhận ý tưởng cho từ khóa mới

Nhập các từ và/hoặc trang web có liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của bạn để xem các ý tưởng từ khóa.

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn. 
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi nhấp vào Công cụ lập kế hoạch từ khóa trong mục "Lập kế hoạch".
 3. Nhấp vào Khám phá các từ khóa mới.
 4. Bạn có thể khám phá các ý tưởng từ khóa mới bằng hai cách sau:
  1. Bắt đầu bằng từ khóa: Nhập các từ có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Bạn có thể tách nhiều cụm từ bằng dấu phẩy hoặc dấu cách.
   1. Nhập miền của bạn và Google sẽ cố gắng loại trừ những từ khóa không liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của bạn.
  2. Bắt đầu bằng trang web: Nhập một trang web bất kỳ và Google sẽ tìm các từ khóa có liên quan đến nội dung trên trang web đó. 
 5. Nhấp vào Xem kết quả.

Sau khi nhấp vào "Xem kết quả", bạn sẽ thấy một danh sách các từ khóa có liên quan đến trang web mà bạn đã nhập. Những từ khóa này chưa được thêm vào kế hoạch của bạn. Bây giờ, bạn có thể chỉnh sửa danh sách của mình bằng các bộ lọc và danh mục để giúp bạn tìm thấy các từ khóa phù hợp với kế hoạch của mình.

B. Chỉnh sửa danh sách các ý tưởng từ khóa của bạn

Bây giờ, bạn có thể chỉnh sửa danh sách các ý tưởng từ khóa bằng các bộ lọc và danh mục. Hãy tìm hiểu thêm các mẹo chuyên sâu về cách chỉnh sửa danh sách từ khóa.

Lọc

Thu hẹp danh sách từ khóa dựa trên các tiêu chí như tính cạnh tranh, tỷ lệ hiển thị và văn bản từ khóa. Ví dụ: bạn có thể muốn xem các ý tưởng từ khóa mà giá thầu dưới $1 có thể đủ để hiển thị ở đầu trang.

 1. Nhấp vào Thêm bộ lọc.
 2. Chọn một bộ lọc và nhập giá trị của bộ lọc đó.
 3. Danh sách các ý tưởng từ khóa của bạn bây giờ sẽ phù hợp với bộ lọc.

Điều chỉnh theo danh mục

Xem các nhóm từ khóa dựa trên chủ đề, thương hiệu hoặc danh mục.

 1. Tìm bảng điều khiển bên "Điều chỉnh từ khóa" trên trang "Ý tưởng từ khóa".
 2. Mở các danh mục bên dưới bảng điều khiển đó để xem các đặc điểm liên quan đến ý tưởng từ khóa của bạn.
 3. Bỏ đánh dấu hộp bên cạnh từng danh mục để loại bỏ các từ khóa này khỏi danh sách của bạn.
  • Ví dụ: nếu từ khóa của bạn có liên quan đến giày chạy bộ, thì bạn có thể thấy một danh mục cho màu giày. Để chỉ xem các từ khóa cho "giày chạy bộ màu đỏ", bạn hãy bỏ đánh dấu hộp cho tất cả các màu khác.

C. Thêm từ khóa vào kế hoạch của bạn và xem thông tin dự đoán về hiệu quả hoạt động

Sau khi có danh sách từ khóa, bạn có thể tích hợp các từ khóa đó vào chiến dịch bằng hai cách sau:

 1. Thêm từ khóa vào kế hoạch từ khóa để xem thông tin dự đoán về hiệu quả hoạt động và tạo một chiến dịch mới (không bắt buộc).
 2. Thêm từ khóa vào nhóm quảng cáo bên trong các chiến dịch hiện có.

Thực hiện các bước này để thêm từ khóa vào kế hoạch của bạn và dự đoán hiệu quả hoạt động của các từ khóa đó:

 1. Đánh dấu vào hộp bên cạnh từng từ khóa mà bạn muốn thêm vào kế hoạch của mình.
 2. Nhấp vào trình đơn thả xuống Thêm vào kế hoạch.
 3. Chọn Thêm vào kế hoạch. Hoặc chọn Thêm vào chiến dịch hiện có để thêm từ khóa vào chiến dịch mà bạn đã tạo.
 4. Chỉ định nhóm quảng cáo bên trong chiến dịch đã lên kế hoạch mà bạn muốn thêm các từ khóa này vào bằng cách nhấp vào trình đơn thả xuống Thêm vào [tên nhóm quảng cáo]
 5. Chỉ định kiểu khớp bằng cách nhấp vào trình đơn thả xuống Kiểu khớp mở rộng và chọn kiểu khớp.
 6. Nhấp vào Thêm từ khóa.

Nhận thông tin dự đoán và lượng tìm kiếm

Thêm từ khóa vào kế hoạch và xem thông tin dự đoán

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads của bạn. 
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ Google Ads | tools [Icon], rồi nhấp vào Công cụ lập kế hoạch từ khóa trong mục "Lập kế hoạch".
 3. Nhấp vào Nhận thông tin dự đoán và lượng tìm kiếm.
 4. Nhập hoặc dán danh sách từ khóa vào hộp tìm kiếm hoặc tải danh sách từ khóa lên từ tệp CSV bằng cách thực hiện theo hướng dẫn bên dưới:
  1. Nhấp vào Tải tệp lên.
  2. Nhấp vào Chọn một tệp từ máy tính của bạn. Xem xét các mẫu được cung cấp để tải từ khóa lên.
   1. Tải danh sách từ khóa lên: Tệp của bạn phải có một cột có tiêu đề là "Từ khóa".
   2. Tải toàn bộ kế hoạch từ khóa lên: Tải mẫu xuống để bao gồm dữ liệu không bắt buộc (như chiến dịch, vị trí, nhóm quảng cáo và nhiều dữ liệu khác) cùng với từ khóa của bạn.
  3. Nhấp vào Gửi.
 5. Nhấp vào Bắt đầu.

2. Tìm hiểu về thông tin dự đoán từ khóa của bạn

Thông tin dự đoán kế hoạch cho bạn biết số lượt chuyển đổi, lượt nhấp hoặc lượt hiển thị mà bạn có thể nhận được cho từ khóa dựa trên mức chi tiêu của bạn.

Tìm hiểu về thông tin dự đoán của bạn

Bạn có thể xem thông tin dự đoán trên trang "Từ khóa" của kế hoạch. Thông tin dự đoán bao gồm các từ khóa mà bạn đã tải lên thông qua mục "Nhận thông tin dự đoán và lượng tìm kiếm" hoặc những từ khóa mà bạn đã thêm từ trang "Ý tưởng từ khóa".

Nội dung trong thông tin dự đoán của bạn

 • Dự đoán hiệu quả hoạt động tối ưu cho tất cả các từ khóa dựa trên mức chi tiêu của bạn. Việc bạn chi tiêu nhiều hơn số tiền này sẽ không mang lại hiệu quả hoạt động tốt hơn.
  • Thay đổi chỉ số mà bạn dự đoán bằng cách nhấp vào "lượt chuyển đổi" hoặc "lượt nhấp".
  • Thay đổi CPC tối đa bằng cách nhấp vào số tiền bằng đô la.
  • Nhấp vào mũi tên thả xuống để xem biểu đồ về hiệu quả hoạt động ước tính dựa trên mức chi tiêu của bạn.
 • Thông tin ước tính cho mỗi từ khóa riêng lẻ dựa trên CPC tối đa.
  • Chỉnh sửa số tiền bằng đô la trong cột "CPC tối đa" để xem các thông tin ước tính này thay đổi như thế nào.
 • Nhóm quảng cáo trong chiến dịch mới mà bạn sẽ thêm từ khóa vào nếu bạn triển khai kế hoạch của mình.
 • Phạm vi ngày cho thông tin dự đoán của bạn.
  • Nhấp vào phạm vi ngày ở đầu trang để thay đổi khung thời gian cho thông tin dự đoán của bạn.

Các tùy chọn khác

 • Thêm từ khóa mới bằng cách nhấp vào nút dấu cộng và nhập từ khóa mới. Bạn cũng có thể quay lại trang "Ý tưởng từ khóa" và thêm từ khóa từ trang đó.
 • Tải thông tin dự đoán xuống bằng cách nhấp vào nút tải xuống.
 • Chia sẻ kế hoạch với người khác bằng cách nhấp vào biểu tượng dấu ba chấm và chọn Chỉnh sửa tùy chọn chia sẻ.

3. Chỉnh sửa nhóm quảng cáo và tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí

Bạn có thể tùy chỉnh thêm kế hoạch của mình bằng cách nhóm các từ khóa thành nhóm quảng cáo và thu hẹp tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí.

Chỉnh sửa nhóm quảng cáo

Bạn có thể chỉ định nhóm quảng cáo mà bạn tạo tại đây cho từ khóa trong kế hoạch của mình.

 1. Chuyển đến trang Nhóm quảng cáo.
 2. Nhấp vào nút dấu cộng.
 3. Nhập tên nhóm quảng cáo trong trường văn bản (tách riêng bằng dấu phẩy hoặc dòng mới).
 4. Nhấp vào Lưu.
 5. Để xóa nhóm quảng cáo, hãy đánh dấu vào hộp bên cạnh nhóm quảng cáo đó và nhấp vào Xóa.
 6. Để chỉnh sửa CPC tối đa, hãy nhấp vào Chỉnh sửa CPC tối đa, rồi nhập số tiền mới bằng đơn vị đô la.

Chỉnh sửa vị trí

Bạn có thể nhắm mục tiêu những người đang tìm kiếm các từ khóa của bạn ở các vị trí địa lý cụ thể.

 1. Chuyển đến trang Vị trí.
 2. Nhấp vào nút dấu cộng.
 3. Nhập vị trí để nhắm mục tiêu.
 4. Trên trình đơn thả xuống xuất hiện, hãy chọn Mục tiêu bên cạnh vị trí mà bạn muốn thêm vào.
 5. Xóa vị trí khỏi danh sách của bạn bằng cách nhấp vào dấu "x".
 6. Nhấp vào Lưu.

4. Tạo chiến dịch dựa trên kế hoạch của bạn

Tạo chiến dịch

Bạn có thể triển khai kế hoạch của mình bằng cách tạo kế hoạch dưới dạng chiến dịch

 1. Bạn có thể tạo chiến dịch từ trang Tổng quan về kế hoạch, Nhóm quảng cáo, Từ khóa hoặc Vị trí.
 2. Nhấp vào Tạo chiến dịch ở gần góc trên cùng.
 3. Đặt tên cho chiến dịch của bạn.
 4. Chọn ngân sách hằng ngày đề xuất dựa trên hiệu quả hoạt động tối ưu từ thông tin dự đoán kế hoạch của bạn hoặc nhập ngân sách tùy chỉnh.
 5. Nhấp vào Lưu.
 6. Sau khi nhấp vào "Lưu', kế hoạch dự đoán của bạn sẽ được chuyển đổi thành chiến dịch mới trên trang "Chiến dịch" của tài khoản.
 7. Nhấp vào Xem chiến dịch để truy cập vào tùy chọn cài đặt cho chiến dịch mới của bạn.

Sau khi đã triển khai kế hoạch dưới dạng chiến dịch, bạn vẫn có thể truy cập vào thông tin dự đoán của kế hoạch từ biểu tượng công cụ trong Công cụ lập kế hoạch từ khóa. Tuy nhiên, bạn chỉ có thể thay đổi từ khóa cho kế hoạch này trong chiến dịch được tạo mới.

Gửi phản hồi cho chúng tôi

Chúng tôi muốn biết tính năng nào hoạt động hiệu quả với bạn trong phiên bản Google Ads mới và những tính năng nào có thể được cải thiện thêm. Để chia sẻ suy nghĩ của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng trợ giúp ở phía trên bên phải của tài khoản rồi nhấp vào Để lại phản hồi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố