Giới thiệu về Công cụ lập kế hoạch từ khóa

Công cụ lập kế hoạch từ khóa là một công cụ miễn phí của Google Ads dành cho các nhà quảng cáo mới hoặc đã có kinh nghiệm. Công cụ này giống như một phân xưởng chế tạo giúp xây dựng chiến dịch mới trên Mạng tìm kiếm. Bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để tìm kiếm từ khóa và xem hiệu quả hoạt động ước tính của danh sách từ khóa. Công cụ lập kế hoạch từ khóa cũng có thể giúp bạn chọn giá thầu và ngân sách cạnh tranh để sử dụng với các chiến dịch của mình. 

Bài viết này giới thiệu chi tiết cách bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để đặt nền móng cho một chiến dịch thành công.

Lợi ích

Bạn có thể sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa để hoàn thành các tác vụ sau:

 • Nghiên cứu từ khóa. Bạn cần giúp đỡ tìm từ khóa để thêm vào chiến dịch mới? Hoặc có thể bạn muốn tìm từ khóa bổ sung để thêm vào chiến dịch hiện tại. Bạn có thể tìm kiếm từ khóa dựa trên các cụm từ có liên quan đến sản phẩm hoặc dịch vụ, trang web hoặc trang đích của bạn.
 • Lấy số liệu thống kê lịch sử và dự báo lưu lượng truy cập. Sử dụng số liệu thống kê như lượng tìm kiếm để giúp bạn quyết định sử dụng từ khóa nào cho chiến dịch mới hoặc chiến dịch hiện tại. Dự báo, như số lần nhấp dự đoán và số lần chuyển đổi ước tính, có thể cho bạn biết hiệu quả hoạt động ước tính của một danh sách từ khóa cho một giá thầu và ngân sách nhất định. Những dự báo này cũng có thể giúp bạn đưa ra quyết định về giá thầu và ngân sách nào sẽ đặt.

Điều quan trọng cần lưu ý là mặc dù Công cụ lập kế hoạch từ khóa có thể cung cấp một số ý tưởng từ khóa và dự đoán lưu lượng tuyệt vời, nhưng hiệu suất chiến dịch phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Ví dụ: giá thầu, ngân sách, sản phẩm và hành vi của khách hàng trong ngành của bạn đều có thể ảnh hưởng đến sự thành công của chiến dịch.

Mẹo

 
Khi bạn sử dụng Công cụ lập kế hoạch từ khóa, hãy nhớ lưu ý các mẹo để tạo danh sách từ khóa tốt nhất của chúng tôi. 

Hướng dẫn

Tìm kiếm từ khóa mới

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn. 
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải, sau đó nhấp vào phần Công cụ lập kế hoạch từ khóa trong mục "Lập kế hoạch". 
 3. Nhập hoặc dán một hoặc nhiều nội dung sau vào hộp tìm kiếm "Tìm từ khóa mới" và nhấn phím “Enter” trên bàn phím sau mỗi lần nhập:
  • Từ hoặc cụm từ mô tả những gì bạn đang quảng cáo.
  • URL của một trang web hoặc toàn bộ trang web liên quan đến doanh nghiệp của bạn.
 4. Nhấp vào Bắt đầu để xem ý tưởng từ khóa mới và số liệu thống kê lịch sử, chẳng hạn như số lần tìm kiếm trung bình hàng tháng hoặc dữ liệu cạnh tranh. 

Với kết quả nhận được, bạn có thể sử dụng trang Ý tưởng từ khóa để:

 • Lọc kết quả của bạn theo văn bản từ khóa, số lần tìm kiếm trung bình hàng tháng, giá thầu đầu trang (phạm vi thấp), giá thầu đầu trang (phạm vi cao), cạnh tranh, tỷ lệ hiển thị không phải trả tiền, tỷ lệ hiển thị quảng cáo hoặc loại trừ từ khóa đã có trong tài khoản của bạn
 • Xem dữ liệu lượng tìm kiếm để cho các ý tưởng từ khóa của bạn theo phạm vi ngày.
 • Xem các biểu đồ số liệu được phân tích theo xu hướng lượng tìm kiếm, nền tảng và vị trí. 
 • Tải xuống ý tưởng từ khóa.
 • Thêm từ khóa vào kế hoạch của bạn để nhận dự báo được phân tích theo các tùy chọn cài đặt vị trí, ngôn ngữ hoặc mạng.

Xem thông tin dự báo và các chỉ số lịch sử cho từ khóa

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn. 
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở góc trên bên phải, sau đó nhấp vào phần Công cụ lập kế hoạch từ khóa trong mục "Lập kế hoạch". 
 3. Nhập hoặc dán danh sách từ khóa, trong đó phân tách mỗi từ khóa bằng dấu phẩy hoặc dấu ngắt dòng, vào hộp tìm kiếm "Xem chỉ số và thông tin dự đoán cho từ khóa của bạn".
 4. Nhấp vào Bắt đầu để xem dự báo của bạn.
 5. Để xem thống kê lịch sử của bạn, như số lần tìm kiếm trung bình hàng tháng hoặc dữ liệu cạnh tranh, hãy nhấp vào Chỉ số lịch sử ở đầu trang. 
   

Với kết quả nhận được, bạn có thể sử dụng trang Dự báo để:

 • Nhận dự báo từ khóa cập nhật dựa trên giá thầu tiềm năng.
 • Sắp xếp kết quả theo số nhấp chuột, chi phí, loại đối sánh, số lần hiển thị, CTR hoặc CPC trung bình.
 • Tùy chỉnh dự báo của bạn theo phạm vi ngày để xem mức độ ảnh hưởng của tính thời vụ đến lưu lượng truy cập.
 • Truy cập trang Tổng quan về kế hoạch để xem dự báo cho từ khóa, vị trí và thiết bị hàng đầu.
 • Tải thông tin dự đoán của kế hoạch xuống bằng định dạng thân thiện với Google Ads Editor. 
   

Với kết quả nhận được, bạn có thể sử dụng trang Chỉ số lịch sử để:

 • Xem số liệu thống kê lịch sử cho các ý tưởng từ khóa của bạn theo phạm vi ngày.
 • Tải xuống số liệu thống kê lịch sử của các từ khóa trong kế hoạch của bạn.

Tìm hiểu thêm về dự báo và chỉ số lịch sử
 

Gửi phản hồi cho chúng tôi

Chúng tôi muốn biết tính năng nào hoạt động hiệu quả với bạn trong phiên bản Google Ads mới và những tính năng nào có thể được cải thiện thêm. Để chia sẻ suy nghĩ của bạn, hãy nhấp vào biểu tượng trợ giúp ở phía trên bên phải của tài khoản rồi nhấp vào Để lại phản hồi.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố