Planer słów kluczowych – informacje

Jeśli zmiany na rynku mają wpływ na Twoją firmę, do czasu ustabilizowania się sytuacji ekonomicznej zalecamy planowanie w okresach tygodniowych, a nie miesięcznych lub kwartalnych.

Prognozy Planera słów kluczowych są odświeżane codziennie i wykorzystują dane z ostatnich 7–10 dni, z uwzględnieniem sezonowości. Twoje prognozy będą uwzględniały wpływ zmian rynkowych w tym okresie. Zaktualizowaliśmy nasz model sezonowy, by uwzględnić obecne warunki rynkowe.

Planer słów kluczowych pomaga w analizie słów kluczowych używanych w kampaniach w sieci wyszukiwania

Za pomocą tego bezpłatnego narzędzia możesz odkrywać nowe słowa kluczowe związane z Twoją firmą, przeglądać prognozy liczby wyszukiwań, jakie mogą one przynieść, i szacunkowe koszty kierowania na nie reklam.

Planer słów kluczowych dostarcza też kolejnego sposobu tworzenia kampanii w sieci wyszukiwania na podstawie szczegółowej analizy słów kluczowych.

Z tego artykułu dowiesz się, jak za pomocą Planera słów kluczowych kłaść fundamenty pod skuteczne kampanie.

Zalety

 • Odkrywanie nowych słów kluczowych: otrzymujesz propozycje słów kluczowych związanych z Twoimi produktami, usługami lub treściami w witrynie.
 • Sprawdzanie miesięcznej liczby wyszukiwań: widzisz prognozy miesięcznej liczby wyszukiwań danego słowa kluczowego.
 • Określanie kosztów: masz podany średni koszt wyświetlania reklamy w wynikach wyszukiwania danego słowa kluczowego.
 • Porządkowanie słów kluczowych: możesz zobaczyć, jak wybrane przez Ciebie słowa kluczowe pasują do różnych kategorii związanych z Twoją marką.
 • Tworzenie nowych kampanii: korzystając z planu słów kluczowych, możesz tworzyć nowe kampanie na podstawie szczegółowej analizy słów kluczowych.

Pamiętaj, że chociaż Planer słów kluczowych dostarcza informacji o kierowaniu na słowa kluczowe, skuteczność kampanii zależy od wielu czynników. Na wyniki kampanii mogą np. znacząco wpływać stawka, budżet czy produkt, a także zachowania klientów w Twojej branży.

Instrukcje

Aby przejść do Planera słów kluczowych:

1. Utwórz plan słów kluczowych

Po otwarciu Planera słów kluczowych możesz utworzyć plan słów kluczowych na dwa sposoby:

 1. Wyszukaj nowe słowa kluczowe, klikając Poznaj nowe słowa kluczowe.
 2. Prześlij dotychczasowe słowa kluczowe, klikając Poznaj liczbę wyszukiwań i prognozy.

Odkrywanie nowych słów kluczowych

A. Uzyskaj propozycje nowych słów kluczowych

Wpisz słowa lub adresy witryn powiązane z Twoją firmą, by zobaczyć propozycje słów kluczowych.

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], a potem w sekcji „Planowanie” kliknij Planer słów kluczowych.
 3. Kliknij Poznaj nowe słowa kluczowe.
 4. Są dwa sposoby odkrywania propozycji nowych słów kluczowych:
  1. Zacznij od słów kluczowych: wpisz słowa związane z Twoimi produktami lub usługami. Kolejne wyrażenia rozdzielaj przecinkami i spacjami.
   1. Wpisz swoją domenę, a Google spróbuje wykluczyć słowa kluczowe niezwiązane z Twoją ofertą.
  2. Zacznij od witryny: wpisz adres dowolnej witryny, a Google wyszuka słowa kluczowe związane z jej zawartością.
 5. Kliknij Zobacz wyniki.

Po kliknięciu „Zobacz wyniki” pojawi się lista słów kluczowych związanych z podaną przez Ciebie witryną. Te słowa kluczowe nie zostały jeszcze dodane do Twojego planu. Możesz teraz edytować listę za pomocą filtrów i kategorii, by łatwiej znaleźć słowa kluczowe, które pasują do Twojego planu.

B. Edytuj listę propozycji słów kluczowych

Możesz teraz edytować listę propozycji słów kluczowych, używając filtrów i kategorii. Poznaj więcej szczegółowych wskazówek o edytowaniu listy słów kluczowych.

Filtr

Zawęź listę słów kluczowych według takich kryteriów jak konkurencja, udział w wyświetleniach i tekst słowa kluczowego. Możesz np. zobaczyć propozycje słów kluczowych, w których stawki poniżej 1 zł mogą wystarczyć do osiągnięcia najwyższej pozycji na stronie.

 1. Kliknij Dodaj filtr.
 2. Wybierz filtr i wpisz jego wartości.
 3. Lista propozycji będzie teraz pasować do filtra.

Wyświetlanie według kategorii

Możesz pogrupować słowa kluczowe według ich tematyki, marek lub kategorii.

 1. Na stronie „Propozycje słów kluczowych” poszukaj panelu bocznego „Sprecyzuj słowa kluczowe”.
 2. Otwórz znajdujące się pod nim kategorie, by zobaczyć cechy związane z propozycjami słów kluczowych.
 3. Odznacz pole wyboru obok danej kategorii, by należące do niej słowa kluczowe zniknęły z listy propozycji.
  • Jeśli np. słowa kluczowe są związane z butami do biegania, dostępna może być kategoria koloru butów. Aby wyświetlić tylko słowa kluczowe związane z czerwonymi butami do biegania, odznacz pola wyboru przy pozostałych kolorach.

C. Dodaj słowa kluczowe do planu i zobacz prognozę ich skuteczności

Po utworzeniu listy słów kluczowych można ich używać w kampaniach na dwa sposoby:

 1. Dodaj je do planu słów kluczowych, by zobaczyć prognozy ich skuteczności i utworzyć nową opcjonalną kampanię.
 2. Dodaj je do grup reklam w dotychczasowych kampaniach.

Aby dodać słowa kluczowe do planu i zobaczyć prognozę ich skuteczności:

 1. Zaznacz pole wyboru obok każdego słowa kluczowego, które chcesz dodać do planu.
 2. Kliknij menu Dodaj do planu.
 3. Kliknij Dodaj do planu. Możesz też kliknąć Dodaj do istniejącej kampanii, by dodać słowa kluczowe do utworzonej już kampanii.
 4. W zaplanowanej kampanii wskaż grupę reklam, do której chcesz dodać te słowa kluczowe. Aby to zrobić, kliknij menu Dodaję do grupy reklam [nazwa grupy reklam].
 5. Określ typ dopasowania. Aby to zrobić, kliknij menu Dopasowanie przybliżone i wybierz typ dopasowania.
 6. Kliknij Dodaj słowa kluczowe.

Poznawanie liczby wyszukiwań i prognoz

Dodawanie słów kluczowych do planu i sprawdzanie prognozy

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Kliknij ikonę narzędzia Google Ads | narzędzia [Ikona], a potem w sekcji „Planowanie” kliknij Planer słów kluczowych.
 3. Kliknij Poznaj liczbę wyszukiwań i prognozy.
 4. Wpisz lub wklej listę słów kluczowych w polu wyszukiwania albo prześlij ją w pliku CSV w taki sposób:
  1. Kliknij Prześlij plik na serwer.
  2. Kliknij Wybierz plik z komputera. Przejrzyj szablony służące do przesyłania słów kluczowych.
   1. Prześlij listę słów kluczowych: plik powinien zawierać tylko jedną kolumnę z nagłówkiem „Keyword”.
   2. Prześlij cały plan słów kluczowych: pobierz szablon, by razem ze słowami kluczowymi podać w nim opcjonalne dane, np. kampanię, lokalizację i grupę reklam.
  3. Kliknij Prześlij.
 5. Kliknij Rozpocznij.

2. Poznaj prognozę słów kluczowych

Prognoza planu pokazuje, ile konwersji, kliknięć lub wyświetleń możesz przypuszczalnie uzyskać dzięki wybranym słowom kluczowym przy danym poziomie wydatków.

Interpretowanie prognozy

Prognoza jest dostępna na stronie „Słowa kluczowe” planu. Obejmuje ona słowa kluczowe przesłane przez Ciebie w sekcji „Poznaj liczbę wyszukiwań i prognozy” lub dodane na stronie „Propozycje słów kluczowych”.

Zawartość prognozy

 • Prognoza optymalnej skuteczności wszystkich słów kluczowych na podstawie wyznaczonych przez Ciebie wydatków. Zwiększenie tej kwoty nie spowoduje raczej poprawy skuteczności.
  • Aby zmienić dane objęte prognozą, kliknij „Konwersje” lub „Kliknięcia”.
  • Aby zmienić maksymalny CPC, kliknij kwotę.
  • Kliknij strzałkę w dół, by zobaczyć wykres szacunkowej skuteczności, jaką możesz uzyskać przy danym poziomie wydatków.
 • Szacunki dla poszczególnych słów kluczowych na podstawie maksymalnego CPC.
  • Zmień kwotę w kolumnie „Maks. CPC ”, by zobaczyć, jak zmieniają się te szacunki.
 • Grupy reklam, do których zostaną dodane słowa kluczowe w nowej kampanii po wdrożeniu planu.
 • Zakres dat prognozy.
  • Aby zmienić przedział czasowy prognozy, kliknij zakres dat u góry strony.

Opcje dodatkowe

 • Dodaj nowe słowa kluczowe. Aby to zrobić, kliknij przycisk plusa i wpisz nowe słowa kluczowe. Możesz też wrócić na stronę „Propozycje słów kluczowych” i na niej dodać słowa kluczowe.
 • Pobierz prognozę, klikając przycisk pobierania.
 • Udostępnij plan innym użytkownikom. Aby to zrobić, kliknij kolejno menu z trzema kropkami i opcję „Edytuj udostępnianie”.

3. Edytuj grupy reklam i kierowania na lokalizację

Możesz jeszcze bardziej dostosować plan, zestawiając słowa kluczowe w grupy reklam i zawężając kierowanie według lokalizacji.

Edytowanie grup reklam

Utworzone tu grupy reklam możesz przypisywać do słów kluczowych w planie.

 1. Otwórz stronę Grupy reklam.
 2. Kliknij przycisk plusa.
 3. Wpisz nazwy grup reklam w polu tekstowym, oddzielone znakami nowego wiersza lub przecinkami.
 4. Kliknij Zapisz.
 5. Aby usunąć grupę reklam, zaznacz pole wyboru obok jej nazwy i kliknij Usuń.
 6. Aby edytować maksymalny CPC, kliknij Edytuj maks. CPC i wpisz nową kwotę.

Edytowanie lokalizacji

Reklamy możesz kierować na osoby wyszukujące Twoje słowa kluczowe w konkretnych lokalizacjach geograficznych.

 1. Otwórz stronę Lokalizacje.
 2. Kliknij przycisk plusa.
 3. Wpisz lokalizację, na którą chcesz kierować reklamy.
 4. W wyświetlonym menu kliknij Wybierz obok lokalizacji, którą chcesz dodać.
 5. Aby usunąć z listy wszystkie lokalizacje, kliknij „x”.
 6. Kliknij Zapisz.

4. Utwórz kampanię na podstawie swojego planu

Tworzenie kampanii

Plan możesz zastosować, tworząc na jego podstawie kampanię.

 1. Kampanię możesz utworzyć na stronie Przegląd planu, Grupy reklam, Słowa kluczowe lub Lokalizacje.
 2. Kliknij Utwórz kampanię w górnym rogu.
 3. Nazwij kampanię.
 4. Wybierz zalecany budżet dzienny na podstawie optymalnej skuteczności wskazywanej przez prognozę planu lub wpisz budżet niestandardowy.
 5. Kliknij Zapisz.
 6. Gdy klikniesz „Zapisz”, plan prognozy zostanie przekształcony w nową kampanię na stronie „Kampanie” na koncie.
 7. Kliknij Wyświetl kampanię, by uzyskać dostęp do ustawień nowej kampanii.

Po zastosowaniu planu jako kampanii nadal możesz uzyskać dostęp do jego prognozy, klikając ikonę narzędzia w sekcji Planer słów kluczowych. Jednak zmiany słów kluczowych w tym planie możesz wprowadzać tylko w nowo utworzonej przez siebie kampanii.

Przekaż nam swoją opinię

Chcemy wiedzieć, co się sprawdza w Google Ads, a nad czym warto jeszcze popracować. Aby przesłać nam swoją opinię, kliknij ikonę pomocy  w prawym górnym rogu strony, a następnie kliknij Prześlij opinię.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem

Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
73067
false