Cíle pro dynamické reklamy ve vyhledávání

U dynamických reklam ve vyhledávání funguje cílení tak, že vyhledáváním na Googlu přiřazuje konkrétní vhodné stránky na vašem webu. Svůj zásah tak zvýšíte i bez klíčových slov. Kontrolu nad fungováním cílení máte vy sami. Reklamy lze cílit podle určitých kategorií odrážejících strukturu webu, případně lze k cílení využít všechny jeho stránky. Kromě toho lze vytvořit další typy cílů dynamické reklamy, případně některé stránky vyloučením cíle dynamické reklamy blokovat.

Tento článek popisuje osm typů cílů dynamické reklamy, pomocí nichž můžete upřesnit, jak mají být vaše reklamy zobrazovány. Obecněji se těmto reklamám věnuje článek Dynamické reklamy ve vyhledávání. Za finální text, který se v reklamě zobrazí, nesete odpovědnost vy. Pamatujte na to při výběru vstupních stránek.

Typy cílů

Kategorie

Vstupní stránky z vašich standardních reklamních sestav

Kategorie „Vstupní stránky ze standardních reklamních sestav“ zahrnuje všechny webové stránky, na kterých v rámci svého účtu v současné době provozujete reklamy ve vyhledávání. Tato možnost cílení usnadňuje zvýšení návštěvnosti webových stránek, které již používáte jako vstupní stránky v existujících reklamních sestavách a kampaních. Inzerentům s dynamickými reklamami ve vyhledávání doporučujeme tento typ cílení přidat i pro inzerenty, kteří mají zájem o větší návštěvnost. Tato možnost je dostupná pouze v účtech s vhodnými vstupními stránkami ve standardních reklamních sestavách.

Příklad

Máte web o elektronice a momentálně zobrazujete reklamy ve vyhledávání, které uživatele směrují na stránku „Fotoaparáty“. Abyste rozšířili svůj zásah na uživatele, kteří do vyhledávání zadávají dotazy související s touto stránkou, zacilte na kategorii Vstupní stránky z vašich standardních reklamních sestav.

Další kategorie

Google vytvoří podle obsahu webu kategorie, na které lze cílit (případně sady vstupních stránek uspořádaných podle motivu). Vy poté rozhodnete, na které skupiny chcete své reklamy cílit, jak seskupit podobné stránky a jak podrobné členění požadujete. Důležité upozornění: Po nastavení dynamických reklamních sestav může trvat přidání kategorií až 24 hodin.

Příklad

Provozujete web s elektronikou a rádi byste zacílili podle stránek, kde prodáváte digitální fotoaparáty. Dynamické reklamy ve vyhledávání váš web automaticky uspořádají do kategorií podle vašich produktů a služeb (např. digitální fotoaparáty, televize a videorekordéry). Chcete-li na stránky cílit podle kategorií, použijte kategorie doporučené pro váš web. Na základě webu se vám zobrazí dynamické cíle reklamy pro digitální fotoaparáty. Můžete také použít vyhledávací pole nad zobrazením kategorií a vyhledat kategorie mimo naši doporučenou skupinu kategorií, které v seznamu nejsou.

Cílení na URL

Adresa URL se rovná

Můžete cílit na konkrétní adresy URL.

Příklad

Chcete zvýšit návštěvnost stránky Výprodej na svém webu, takže zacílíte na konkrétní URL této stránky. Jedná se také o praktický způsob, jak konkrétní stránky na vašem webu vyloučit.

Adresa URL obsahuje

Můžete cílit na stránky, jejichž adresy URL obsahují určitý text, tzv. token. V adrese URL je token oddělen znakem „/“, „-“ nebo jiným podobným oddělovačem.

Příklad

Rádi byste zacílili na všechny stránky svého webu s elektronikou týkající se služeb, a to na základě řetězce URL, který se zobrazuje při navigaci na webu. Pokud jsou všechny tyto adresy URL ve stejném formátu (jako třeba prikladelektronika.cz/sluzby/), nastavte jako cíl všechny adresy, které obsahují slovo „sluzby“.

U adres ve formátu prikladelektronika.com/sluzbykterenabizime/ to ale fungovat nebude, protože se za textem cílení vyskytuje spojení „kterenabizime“. Naopak u adres typu prikladelektronika.com/sluzby-nabidka/ cílení nastavit lze, protože znak „-“ funguje jako oddělovač. Jako oddělovač můžete také použít znaky „:“, „/“, „?“, „+“ nebo „&“.

Vlastní štítek

Pomocí seznamu stránek můžete vytvořit seznam adres URL, na které chcete cílit, a poté k adresám URL připojit vlastní štítky. Cíle vlastního štítku můžete použít k cílení nebo vyloučení těchto podmnožin seznamu stránek. Další informace o seznamech stránek

Příklad

Chcete vytvořit kampaň na digitální fotoaparáty se čtyřhvězdičkovým hodnocením. Ke kampani jste připojili zdroj, pomocí něhož jste adresy URL všech fotoaparátů se čtyřhvězdičkovým hodnocením označili štítkem „ČTYŘI_HVĚZDIČKY“. V Google Ads zacílíte na vlastní štítky a jako vlastní štítek uvedete „ČTYŘI_HVĚZDIČKY“.

Jiné typy cílení

Název stránky

Můžete cílit na stránky, jejichž názvy obsahují určitá slova. Pokud neznáte název stránky, umístěte ukazatel myši nad kartu prohlížeče. Měl by se zobrazit popisek s názvem dané stránky.

Příklad

Chcete cílit na stránky, jejichž názvy obsahují určitá slova (například „fotoaparáty“). Přidejte tedy cíl Název stránky obsahuje fotoaparáty.

Obsah stránky

Můžete cílit na stránky, které obsahují určitá vámi vybraná slova.

Příklad

K cílení reklam chcete využít všechny stránky, které obsahují výraz „digitální fotoaparáty“. Když chcete cílit na stránky podle obsahu, přidejte skupinu webových stránek. Vyberte možnost Obsah stránky a pak zadejte výraz „digitální fotoaparáty“.

Všechny webové stránky

Do cíle „Všechny webové stránky“ patří každá stránka v doméně webu nalezená prohledávači společnosti Google pro vyhledávání a pro reklamy. (Jedná se o programy, které automaticky vyhledávají weby a následně je zkoumají tak, že pomocí odkazů přecházejí mezi jejich stránkami.)

Příklad

Máte webové stránky www.prikladelektronika.cz, které se věnují elektronice. Když chcete cílit na všechny stránky webu www.prikladelektronika.cz, vyberte cílení na všechny webové stránky.

Každý vyhledávací dotaz přiřadíme k nejrelevantnější stránce ve vaší doméně, přičemž upřednostníme stránky komerční.

Poznámka: Pokud se rozhodnete cílit na všechny webové stránky, nicméně existují určité stránky, kam provoz z reklam ve vyhledávání směrovat nechcete, doporučujeme, abyste tyto stránky přidali k vylučujícím cílům dynamických reklam. Další informace o vytváření vyloučení pro dynamické reklamy ve vyhledávání
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory