Khi nào tiện ích hiển thị

Khi tiện ích hiển thị, quảng cáo sẽ nổi bật hơn và thường hoạt động tốt hơn—tức là nhiều người sẽ nhấp vào quảng cáo đó hơn. Chất lượng của quảng cáo và độ dài của giá thầu có thể ảnh hưởng đến việc tiện ích có hiển thị hay không.

Bài viết này giải thích thời điểm và vị trí tiện ích hiển thị. Để biết các mẹo, hãy chuyển tới Làm cho tiện ích của bạn có nhiều khả năng hiển thị hơn.

Tính sẵn có

Tiện ích xuất hiện với quảng cáo trên Mạng tìm kiếm. Một số tiện ích cũng có thể xuất hiện với quảng cáo trên Mạng hiển thị. Tính khả dụng quốc tế tùy thuộc vào từng loại tiện ích. Để biết thêm thông tin về mỗi loại tiện ích, hãy xem Chọn tiện ích để sử dụng.

Các yếu tố xác định thời điểm tiện ích hiển thị

AdWords hiển thị tiện ích của bạn dựa trên một số yếu tố như:

  • Xếp hạng quảng cáo của bạn, đây là kết hợp giá thầu của bạn, chất lượng của quảng cáo và trang đích, ngưỡng Xếp hạng quảng cáo, ngữ cảnh tìm kiếm của người đó cũng như tác động dự kiến của tiện ích và các định dạng quảng cáo khác. AdWords yêu cầu Xếp hạng quảng cáo tối thiểu (tính đến tiện ích) trước khi hiển thị tiện ích. Do đó, bạn có thể cần tăng giá thầu hoặc chất lượng quảng cáo (hoặc cả hai) để các tiện ích của bạn hiển thị.
  • Vị trí quảng cáo của bạn trên trang kết quả tìm kiếm của Google. Có giới hạn về không gian khả dụng phía trên kết quả tìm kiếm của Google cho tiện ích quảng cáo và quảng cáo ở vị trí cao hơn có cơ hội đầu tiên hiển thị tiện ích.  Quảng cáo ở vị trí thấp hơn thường không có nhiều tiện ích hơn so với quảng cáo ở vị trí cao hơn. Ngoài ra, hệ thống AdWords thường không cho phép quảng cáo ở vị trí thấp hơn nhận nhiều nhấp chuột gia tăng hơn từ tiện ích so với nhấp chuột gia tăng mà quảng cáo nhận được từ việc di chuyển lên vị trí cao hơn. Để hiển thị quảng cáo ở vị trí cao hơn, thông thường, bạn cần tăng chất lượng quảng cáo, giá thầu hoặc cả hai. Tìm hiểu thêm Về vị trí quảng cáo và Xếp hạng quảng cáo.
  • Tiện ích khác mà bạn đã bật. Trong mỗi phiên đấu giá, chúng tôi thường hiển thị kết hợp có hiệu suất cao nhất cũng như hữu ích nhất của tiện ích và định dạng đủ điều kiện. Bạn sẽ không thể có kết hợp các tiện ích cung cấp nhiều tỷ lệ nhấp (CTR) mong đợi hơn so với CTR mong đợi của vị trí quảng cáo cao hơn.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố