Om elementer

Elementer er små biter informasjon som fyller annonsene dine med bedriftsinformasjon – slik at folk får enda flere grunner til å velge nettopp bedriften din. Som eksempler på elementer kan vi nevne overskrifter, beskrivelser, linker til spesifikke deler på nettsteder, ringeknapper og adresseinformasjon. Sammen utgjør disse elementene annonseformatet som vises til brukere.

Denne artikkelen dekker hensikten med de enkelte typene elementer og hvordan du velger så nyttige elementer som mulig.

Slik fungerer det

For å maksimere resultatene du oppnår med de responsive søkeannonsene dine, velger Google Ads hvilke ekstra elementer som skal vises som svar på enkeltsøk på Google. Dermed kan det være lurt å bruke alle elementene som er relevante for forretningsmålene du har satt deg.

Hvis du legger til mer innhold i annonsene, for eksempel bilder og nettstedslinker, får de økt synlighet og større prominens på søkeresultatsiden. Dette betyr som regel høyere annonseinntekter. Med elementer oppnår du ofte et høyere antall klikk på annonsene, og du gir samtidig folk nye og interaktive måter å kontakte deg på, for eksempel via kart eller anrop.

Mange elementtyper krever noe konfigurering – disse omtaler vi som manuelle elementer. Enkelte elementer legges til automatisk når Google Ads anslår at de kan gi deg bedre resultater – disse omtaler vi som automatiske elementer. Finn ut mer om automatiske elementer på kontonivå

Kostnad

Det koster ingenting å legge til flere elementer i kampanjer. Klikk på et hvilket som helst element i den endelige annonsen – enten det er på overskriften, nettstedslinken, bildet eller noe annet – blir belastet som vanlig (med unntak av klikk på selgervurderinger, som ikke belastes). Du blir altså belastet for et klikk når noen ringer deg via et anropsikon i den endelige annonsen, eller når noen laster ned appen din ved å klikke på appen som markedsføres i den endelige annonsen. Google Ads tar maksimalt betalt for to klikk per visning av en annonse med tilhørende elementer.

Faktisk kostnad per klikk

Det koster ingenting å legge til elementer i kampanjer, men du belastes som vanlig for klikk på annonser. Du må i tillegg betale for visse interaksjoner knyttet til elementene, for eksempel når en noen klikker på en nedlastingsknapp (appelementer), en ringeknapp (anropselementer) eller et veibeskrivelsesikon (adresseelementer). Vi belaster deg imidlertid ikke for klikk på anmeldelser og selgervurderinger. Google Ads tar maksimalt betalt for to klikk per visning av hver annonse med tilhørende elementer.

Du betaler bare det minste beløpet som er nødvendig for å innfri grensene for annonserangering og slå annonserangeringen til konkurrenten rett under deg (hvis det er aktuelt).

Annonser som plasseres høyt på en side, har vanligvis høyere faktisk CPC enn andre annonser (på grunn av konkurranse og – delvis – som en følge av høyere grenser for annonserangering). Det samme gjelder annonser med flere elementer, som ofte har høyere faktisk CPC på grunn av økt prominens. Merk deg imidlertid at kostnadsøkningen du får ved å legge til flere elementer i annonsene, ofte er lavere enn kostnaden ved å få flyttet annonsene opp en plassering på søkeresultatsiden. Det betyr at du ofte kan få flere klikk til en lavere kostnad ved å bruke flere annonseelementer i stedet for å oppnå en høyere posisjon.

Overskrifter og beskrivelser

Overskrifter og beskrivelser er obligatoriske elementer som skal være unike, overbevisende og fokusert på brukerfordeler. Jo flere overskrifter og beskrivelser du lager, desto flere muligheter har Google Ads til å vise annonser som samsvarer bedre med søkene til potensielle kunder. Dermed kan du oppnå bedre annonseresultater.

Når du har oppgitt overskrifter og beskrivelser, setter Google Ads sammen teksten i flere unike annonsekombinasjoner. Du kan oppgi opptil 15 overskrifter og 4 beskrivelser for hver responsive søkeannonse.

Deretter velges maksimalt 3 overskrifter og 2 beskrivelser som skal vises i forskjellige kombinasjoner og rekkefølger i de ulike annonsene. Deler av annonseteksten kan vises med fet skrift hvis de aktuelle ordene eller frasene samsvarer nøyaktig eller i stor grad med brukerens søk. Over tid testes de mest lovende annonsekombinasjonene i Google Ads, som lærer seg hvilke kombinasjoner som er mest relevante for ulike søk.

Merk: I motsetning til andre elementer kan ikke overskrifter og beskrivelser brukes på ulike konto- eller kampanjenivåer. Finn ut mer om optimalisering av overskrifter og beskrivelser

Slik velger du nyttige tilleggselementer

Ha disse anbefalte fremgangsmåtene i bakhodet når du skal velge og konfigurere elementer:

 • Bruk alle elementene som er relevante for bedriften. Det koster ingenting å legge til elementer, og de vises bare hvis det anslås at de blir lønnsomme.
 • Vurder å legge til minst 4 elementtyper. Du kan for eksempel legge til nettstedslinker, infoelementer, bilder og ett ekstra element du velger selv.
 • Du bør opprette elementer på de høyeste kontonivåene om dette er fornuftig for bedriften (f.eks. på konto- eller kampanjenivå, når dette lar seg gjøre).

Velg elementer ut fra mål

Velg tilleggselementer basert på det du primært vil oppnå med annonseringen. Her har du eksempler på noen vanlige annonsørmål og elementene som kan bidra til at du når disse målene:

Mål: Få kundene til å handle på bedriftsbeliggenheten din

Hvis du vil at folk skal komme innom de fysiske beliggenhetene (f.eks. en butikk eller en restaurant), kan du vurdere å bruke disse elementene:

Adresseelementer

Oppmuntre folk til å komme innom bedriften din ved å vise hvor den er, en anropsknapp samt en link til siden med bedriftsinformasjon – for eksempel åpningstider, bilder av bedriften samt en veibeskrivelse. Hvis du vil at kundene skal besøke bedriftsbeliggenheten, samtidig som du helst ser at de ringer et sentralisert nummer (ikke nummeret direkte til denne beliggenheten), kan du bruke anropselementer sammen med adresseelementene. Finn ut mer om adresseelementer

Mål: Få kundene til å kontakte deg

Hvis du vil at kundene skal ringe deg eller sende deg en SMS om de lurer på noe, kan du bruke anropselementer.

Anropselementer

Du kan oppfordre folk til å ringe bedriften ved å legge til en ringeknapp eller et telefonnummer i annonsene. Finn ut mer om anropselementer

Mål: Få kundene til å konvertere på nettstedet ditt

Hvis du vil at folk skal komme innom nettstedet ditt, kan du bruke disse elementene:

Elementer for nettstedslinker

Send folk direkte til bestemte sider på nettstedet (f.eks. «åpningstider» eller «bestill nå»). Finn ut mer om elementer for nettstedslinker

Infoelementer

Legg til ekstra tekst i annonsen, for eksempel «kostnadsfri levering» eller «brukerstøtte 24 timer i døgnet».

Elementer med tekstutdrag

Fremhev informasjon som kan være nyttig for potensielle kunder, ved å velge en forhåndsdefinert overskrift (f.eks. produkt- eller tjenestekategori) og liste opp varer. Finn ut mer om elementer med tekstutdrag

Priselementer

Fremhev tjeneste- eller produktkategoriene sammen med de aktuelle prisene, slik at folk kan bla gjennom produktene du tilbyr, rett fra annonsene. Finn ut mer om priselementer

Mål: Få folk til å laste ned appen din

Appelementer er svaret dersom du vil at folk skal laste ned appen din:

Appelementer

Oppfordre folk til å laste ned appen. Denne funksjonen er nå globalt tilgjengelig på Android- og iOS-mobilenheter, innbefattet nettbrett. Finn ut mer om appelementer

Mål: Få folk til å sende inn informasjonen sin

Hvis du vil oppmuntre folk til å sende inn kontaktinformasjon (f.eks. e-postadresse, telefonnummer eller andre opplysninger) som svar på et produkt eller en tjeneste du tilbyr, er skjemaelementer for potensielle salg veien å gå.

Skjemaelementer for potensielle salg

Få folk til å registrere seg via annonsen din. Dette er globalt tilgjengelig for nettbrett og mobilenheter. Finn ut mer om skjemaelementer for potensielle salg

Slik fjerner du elementer

Med elementer får du lagt til bedriftsinformasjon i annonsene, noe som ofte fører til bedre annonseresultater. Hvis du derimot vil fjerne elementer, kan du følge veiledningen nedenfor.

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Annonser og elementer i sidemenyen til venstre, og klikk så på Elementer.
 3. Velg Tilknytning fra Tabellvisning-rullegardinmenyen.
 4. Merk av i avmerkingsboksen til venstre for elementene, og klikk på Rediger på den blå raden.
 5. Velg Fjern fra rullegardinmenyen.

Når du fjerner et element fra én kampanje, fjernes det ikke fra andre kampanjer.

Informasjon som bare omhandler elementer som ikke er overskrifter eller beskrivelser

Informasjonen nedenfor er bare om elementer som verken er overskrifter eller beskrivelser.

Slik planlegger du kjøring av elementer

Du kan angi at støttede elementer du vil kjøre, bare skal vises på bestemte klokkeslett eller innenfor en viss tidsperiode. Du kan for eksempel planlegge at anropselementer bare blir vist de timene på dagen når bedriften faktisk kan ta imot telefonsamtaler.

Veiledning

 1. Logg på Google Ads-kontoen din.
 2. Klikk på Annonser og elementer i sidemenyen til venstre, og klikk så på Elementer.
 3. Velg Tilknytning fra Tabellvisning-rullegardinmenyen. Nå vises en tabell med elementene dine.
 4. Velg en elementtype fra listen ovenfor verktøyraden i tabellen.
 5. Klikk på blyantikonet Blyantikon/redigeringsikon ved siden av elementet du vil lage en tidsplan for, og velg Rediger.
 6. Klikk på Avanserte alternativer-rullegardinmenyen.
 7. Angi start- og sluttdatoen for elementets visningsperiode.
 8. Velg dagene og klokkeslettene du vil at elementet skal vises på, under «Planlegging for elementer». Klikk på Legg til tidsplanen for å legge til flere dager og klokkeslett.
 9. Klikk på Lagre.

Faktorer som avgjør når elementer vises

Det er en rekke faktorer som påvirker hvorvidt Google Ads viser elementene dine, blant annet disse:
 • Annonserangeringen din, som er en kombinasjon av budet ditt, kvaliteten på annonsen og landingssiden, grensene for annonserangering, konteksten for søket og den forventede effekten av elementer og andre annonseformater. Du må innfri et minstekrav Google Ads har for annonserangering (det tas høyde for elementene dine), før det kan vises tilleggselementer i annonsen. Dermed kan du bli nødt til å øke budet eller heve annonsekvaliteten (eller begge deler) for at tilleggselementene skal vises.
 • Annonsens plassering på Google-søkeresultatsiden. Det er begrenset plass til annonseelementer over Google-søkeresultatene, og høyere plasserte annonser får førsteretten til å vise tilleggselementer. Annonser i lavere plasseringer har som regel færre elementer enn annonser med høyere plassering. Google Ads-systemet tillater som regel ikke at annonser med lave plasseringer oppnår flere ekstra klikk fra elementer enn antallet ekstra klikk de ville ha fått om de ble flyttet opp til en høyere plassering. For å vise annonsene i høyere plasseringer må du øke budet eller kvaliteten på annonsen – eller begge deler. Finn ut mer om annonserangering
 • Andre elementer du har slått på. I hver auksjon viser vi som regel de nyttigste og mest lønnsomme kombinasjonene av kvalifiserte formater og elementer. Du kan ikke skaffe deg en kombinasjon av elementer som gjør at du kan få høyere forventet klikkfrekvens (CTR) enn CTR-en du kan forvente å oppnå med en høyere annonseplassering.

Slik øker du sannsynligheten for at elementer vises

Noen ganger kan det hende at elementene du vil bruke, ikke blir vist sammen med annonsene dine. Dette betyr ikke at noe er galt. (Hvis du for eksempel legger til et bilde og en nettstedslink i annonsen, kan det være flere årsaker til at ett av disse elementene vises for enkelte søk, men ikke for andre.)

Påse at elementet er tilknyttet en aktiv konto, kampanje eller annonsegruppe.

Elementer kan bli godkjent eller avvist, på samme måte som annonser og søkeord. Elementer som avvises, vises ikke, og du må sende disse inn til ny evaluering.

Hvis du legger til et element, og det blir godkjent, er dette likevel ingen garanti for at elementet faktisk vises sammen med annonsen hver gang. Elementer vises sammen med annonsen når disse kravene innfris:

 • Det forventes at du kan oppnå bedre resultater med dette elementet (eller en kombinasjon av elementer).
 • Annonsens plassering og annonserangering er høy nok til at elementer kan vises.

Linker til relatert innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
false
false
true
73067
false
false
false