Študijná príručka k hodnotiacej skúške

Informácie o teste Mobilné weby

Ak ste webový vývojár, správca webu alebo technický profesionál, ktorý vytvára mobilné weby, pouvažujte nad absolvovaním testu Mobilné weby, ktorý potvrdí vašu odbornosť.

Certifikácia Mobilné weby je akreditácia ponúkaná spoločnosťou Google jednotlivcom, ktorí preukážu svoje odborné znalosti základných a pokročilých aspektov tvorby mobilných webov. Získate ju úspešným absolvovaním testu Mobilné weby.

Témy testu

Test Mobilné weby je zameraný na základné i pokročilé koncepcie vrátane osvedčených postupov na tvorbu, správu, meranie a optimalizáciu mobilných webov. Odporúčame mať praktické skúsenosti s tvorbou mobilných webov, nakoľko sa tým zvýšia vaše šance na úspešné absolvovanie testu.

Táto študijná príručka zahŕňa témy, ktoré si potrebujete osvojiť pred testom Mobilné weby. Okrem iného sa naučíte:

  • hodnotovú ponuku optimalizovaných mobilných webov, 
  • ako zvýšiť rýchlosť mobilných webov,
  • princípy dizajnu používateľského rozhrania mobilných webov,
  • pokročilé webové technológie (napr. Accelerated Mobile Pages).

Informácie o teste

  • Otázky: Test obsahuje 65 otázok. 
  • Časový limit: Na absolvovanie testu budete mať 90 minút.
  • Skóre potrebné na úspešné absolvovanie testu: Na úspešné absolvovanie testu je potrebné dosiahnuť skóre aspoň 80 %.
  • Časový odstup opakovania: Ak testom neprejdete, môžete to skúsiť znova o jeden deň.
  • K dispozícii sú tieto jazyky: angličtina (Spojené kráľovstvo), angličtina (Spojené štáty), čeština, čínština (tradičná), čínština (zjednodušená), francúzština, holandčina, japončina, kórejčina, nemčina, poľština, portugalčina, portugalčina (Brazília), ruština, slovenčina, španielčina, španielčina (Latinská Amerika), taliančina, thajčina, turečtina a vietnamčina.

Úspešné absolvovanie testu

Úspešným absolvovaním testu Mobilné weby získate certifikáciu Mobilné weby.

Po získaní certifikácie budete môcť zvýrazniť svoje odborné znalosti prispôsobeným certifikátom, ktorý si môžete vytlačiť zo svojho profilu v službe Academy for Ads.

Chcete začať? Kliknite na toto tlačidlo.

Spustiť sprievodcu

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?