Om översiktssidan

På översiktssidan får du snabbt information om dina resultat. Den är det första du ser när du öppnar ditt Google Ads-konto, och där ser du en sammanfattning av dina resultat samt viktiga insikter. Du ser en översikt över hela kontot och över enskilda kampanjer och annonsgrupper. Varje översikt innehåller flera översiktskort med viktiga mätvärden. På översiktssidan för ditt konto finns till exempel kort som visar vilken kampanj eller annonsgrupp som har haft störst förändringar, medan översiktssidan för en kampanj har kort som visar information om dina auktioner och populäraste sökningar. Du kan justera datumintervallet om du vill ändra vilken data som visas på översiktskorten.

Ibland visas också viktiga insikter på översiktssidorna. Insiktskorten visar viktiga förändringar i resultatet som du kanske har missat.

I den här artikeln beskriver vi de olika kort som visas på dina översiktssidor.

Aktivera YouTube-textning om du vill se undertexter på ditt språk. Klicka på ikonen Inställningar längst ned på skärmen, välj Undertexter och ange ditt språk.

Innan du börjar

Om du vill veta mer om hur du använder de olika funktionerna på översiktssidan kan du läsa Använda översiktssidan.

Vad finns på översiktssidan

På översiktssidan hittar du två typer av kort. Översiktskorten visar en allmän sammanfattning av dina resultat under det datumintervall du har valt. Insiktskorten visar viktiga observationer och påverkas inte av vilket datumintervall du väljer.

Översiktskort

Alla översiktssidor innehåller ett översiktskort med ett linjediagram där du kan jämföra tidigare resultatstatistik. Du kan jämföra upp till fyra mätvärden samtidigt. Det visas olika översiktskort på konto-, kampanj- och annonsgruppsnivå. Bland korten finns

 • auktionsinformation
 • målgrupper för Display- och videonätverket
 • större förändringar i dina kampanjer och annonsgrupper
 • information om var användarna som interagerade med dina annonser befann sig geografiskt
 • sökord för Display- och videonätverket
 • oftast visade annonser
 • resultat per veckodag och tidpunkt
 • resultat per enhet
 • resultat per sökord
 • placeringar för Display- och videonätverket
 • räckvidd för remarketing
 • statusinformation
 • populäraste produkterna för Shopping
 • mest framgångsrika kampanjerna och annonsgrupperna
 • populäraste söktermerna på Google.se som ledde till att dina annonser visades
 • populäraste videorna
 • ämnen för Display- och videonätverket.

Insiktskort

Då och då kan det uppstå intressanta mönster i din data. På insiktskorten hittar du information om sådana mönster.

Prestanda per timme

Det här kortet visar när du får ovanligt många eller få klick under en viss dag. Om du normalt får ett visst antal klick kl. 16.00 på måndagar informerar vi dig om du får fler eller färre. Kortet visas fram till slutet av dagen eller tills klicken återgår till medelvärdet för dagen.

Utifrån den här insikten kan du bestämma dig för att vidta åtgärder, som att ändra dina bud eller din budget.

Nya ord

På det här kortet ser du nya ord som användare har använt vid sökningar och sett dina annonser på Google.se. När du använder brett matchade sökord visas dina annonser när användare söker med relevanta varianter av dina sökord, även om varianterna inte finns med på dina sökordslistor. 

Utifrån den här insikten kan du överväga att lägga till dessa ord som sökord eller negativa sökord eller ändra dina matchningstyper för sökord.

Enhetsväxling

På det här kortet kan du se när det har skett en betydande förändring av procentandelen annonsexponeringar från en viss typ av enhet. Om de flesta exponeringar vanligtvis kommer från en viss typ av enhet och detta har ändrats den senaste tiden visas det här kortet.

Utifrån den här insikten kan du bestämma dig för att vidta åtgärder genom att göra en budjustering för enheter.

Högst upp kontra annan

På det här kortet kan du se när det har skett en betydande förändring av procentandelen exponeringar när din annons visades ovanför de organiska sökresultaten. Om de flesta exponeringar vanligtvis sker ovanför de organiska sökresultaten och detta har ändrats den senaste tiden visas det här kortet.

Utifrån den här insikten kan du vidta åtgärder genom att ändra hur du lägger bud.

Annonsgruppsväxling

På det här kortet kan du se när det skett en betydande förändring i kostnaderna för en annonsgrupp som en procentandel av kostnaden för dess ingående kampanj. Om exempelvis större delen av kostnaden tidigare kom från en viss annonsgrupp i en kampanj och detta har ändrats den senaste tiden visas det här kortet.

Utifrån den här insikten kan du bestämma dig för att vidta åtgärder genom att flytta den nya ledande annonsgruppen till en egen kampanj, ändra hur du lägger bud eller granska ändringar som du har gjort i den aktuella kampanjen eller annonsgruppen. 

Geografiskt

Med detta kort får du veta när det finns en betydande förändring i procentandelen av exponeringar som hände på specifika platser. Om de flesta exponeringarna för dina annonser vanligtvis sker på en viss plats och detta nyligen har ändrats visas kortet Geografisk med denna information.

Utifrån denna insikt kan du vidta åtgärder genom att ändra dina budmodifierare för en viss plats. Du kan undvika att ändra bud regelbundet genom att använda Smart Bidding, som automatiskt optimerar för konverteringar utifrån plats och många andra faktorer.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt