Strona Przegląd

Ten artykuł dotyczy tylko nowej wersji Google Ads. Sprawdź, z której wersji Google Ads korzystasz

Strona Przegląd umożliwia przeglądanie krótkiego podsumowania danych o skuteczności. Jest to strona, która wyświetli Ci się jako pierwsza po otwarciu konta Google Ads. Zobaczysz na niej podsumowanie swojej skuteczności oraz ważne statystyki. Znajdziesz tam Przegląd dla całego konta, a także dla poszczególnych kampanii i grup reklam. Każda ze stron Przegląd zawiera kilka kart podsumowania najważniejszych danych. Na przykład karty na stronie Przegląd konta wskazują, która kampania lub grupa reklam zmieniła się najbardziej, natomiast karty na stronie Przegląd kampanii podają informacje o aukcjach i najpopularniejszych wyszukiwaniach. Możesz dostosować ogólny zakres dat, aby zamienić dane w kartach podsumowania.

Od czasu do czasu na stronach Przegląd będą wyróżniane najważniejsze statystyki. Karty statystyk pokazują ważne zmiany w skuteczności, które mogły umknąć Twojej uwadze.

W tym artykule opisujemy różne typy kart wyświetlanych na stronach Przegląd.

Aby zobaczyć napisy w swoim języku, włącz napisy w YouTube. Kliknij ikonę ustawień na dole ekranu filmu, wybierz „Napisy” i określ język.

Zanim zaczniesz

Aby dowiedzieć się, jak korzystać z różnych funkcji na stronie Przegląd, przeczytaj artykuł Korzystanie ze strony Przegląd.

Co znajduje się na stronie Przegląd

Strony Przegląd zawierają dwa typy kart. Na kartach posumowania znajdziesz ogólne podsumowanie swojej skuteczności w wybranym zakresie dat. Karty statystyk uwidaczniają ważne spostrzeżenia i nie są związane z określonym zakresem dat.

Karty podsumowania

Wszystkie strony Przegląd zawierają kartę podsumowania z wykresem liniowym, który umożliwia Ci porównanie dotychczasowej skuteczności Twoich danych. Możesz porównać ze sobą maksymalnie cztery najważniejsze wartości naraz. Karty podsumowania na poziomie konta, kampanii i grupy reklam będą różniły się od siebie. Karty te obejmują:

 • dane analizy aukcji;
 • odbiorców w sieci reklamowej i wideo;
 • największe zmiany w kampanii i grupie reklam;
 • lokalizację geograficzną osób, które weszły w interakcję z Twoimi reklamami;
 • słowa kluczowe dla sieci reklamowych i wideo;
 • najczęściej wyświetlane reklamy;
 • skuteczność według dnia tygodnia i pory dnia;
 • skuteczność według urządzenia;
 • skuteczność według słowa kluczowego;
 • miejsca docelowe dla sieci reklamowej i wideo;
 • zasięg remarketingu;
 • status konta;
 • najlepsze produkty w kampaniach produktowych;
 • najskuteczniejsze kampanie i grupy reklam;
 • słowa wyszukiwane w Google.pl, które najczęściej powodowały wyświetlanie się Twoich reklam;
 • najpopularniejsze filmy;
 • tematy dla sieci reklamowych i wideo.

Karty trendów

Niekiedy w Twoich danych mogą pojawić się ciekawe trendy. Z kart trendów możesz dowiedzieć się o tych szczególnych spostrzeżeniach.

Godzinowy rozkład skuteczności

Z tej karty dowiesz się, kiedy liczba kliknięć w ciągu danego dnia jest wysoka, a kiedy niska. Jeśli zazwyczaj uzyskujesz określoną liczbę kliknięć do 16:00 w poniedziałki, poinformujemy Cię, czy było ich mniej czy więcej. Ta karta będzie wyświetlać się do końca dnia lub do momentu, gdy liczba kliknięć wróci do średniej dziennej.

Opierając się na tych statystykach, możesz zdecydować się na zmianę stawek lub budżetu.

Nowe słowa

Na tej karcie znajdziesz nowe słowa wpisywane przez użytkowników podczas wyszukiwania w Google, które spowodowały wyświetlenie Twoich reklam. Jeśli używasz słów kluczowych w dopasowaniu przybliżonym, Twoje reklamy wyświetlają się również wtedy, gdy użytkownicy wyszukują trafne odmiany słów kluczowych, nawet jeśli nie masz ich na swojej liście słów kluczowych. 

Opierając się na tych statystykach, możesz zdecydować się na dodanie tych słów do słów kluczowych lub wykluczających słów kluczowych albo na zmianę typów dopasowania słów kluczowych.

Zmiana liczby wyświetleń na różnych rodzajach urządzeń

Z tej karty dowiesz się, kiedy nastąpiła znacząca zmiana odsetka wyświetleń reklamy na określonym rodzaju urządzenia. Jeśli większość wyświetleń zwykle pochodzi z jednego rodzaju urządzenia, ta karta pojawi się, gdy nastąpi zmiana w tym obszarze.

Opierając się na tych statystykach, możesz zdecydować się na zmianę dostosowań stawek według urządzeń.

Położenie reklamy

Z tej karty dowiesz się, kiedy nastąpiła znacząca zmiana odsetka wyświetleń reklamy nad bezpłatnymi wynikami wyszukiwania. Jeśli większość wyświetleń reklamy ma miejsce nad bezpłatnymi wynikami wyszukiwania, ta karta pojawi się, gdy nastąpi zmiana w tym obszarze.

Opierając się na tych statystykach, możesz zdecydować się na zmianę sposobu ustalania stawek.

Zmiany w grupach reklam

Z tej karty dowiesz się, kiedy nastąpiła znacząca zmiana kosztu grupy reklam, stanowiącego odsetek kosztów kampanii. Na przykład, jeśli większość kosztów pochodziła zazwyczaj z jednej grupy reklam w kampanii, ta karta pojawi się, gdy nastąpi zmiana w tym obszarze.

Opierając się na tych statystykach, możesz przenieść grupę reklam, z której ostatnio pochodzi większość kosztów, do kampanii utworzonej specjalnie dla tej grupy, zmienić sposób ustalania stawek lub obejrzeć zmiany wprowadzone do kampanii albo grupy reklam. 

Dane geograficzne

Z tej karty dowiesz się, kiedy nastąpiła znacząca zmiana odsetka wyświetleń w określonych lokalizacjach. Jeśli większość wyświetleń Twojej reklamy zwykle następuje w określonej lokalizacji i zdarzyło się to ostatnio, pojawi się karta Dane geograficzne pokazująca te informacje.

Opierając się na tych statystykach, możesz zdecydować się na zmianę modyfikatorów stawek dla danej lokalizacji. Aby uniknąć konieczności częstej zmiany stawek, możesz użyć inteligentnego określania stawek, co automatycznie optymalizuje stawki pod kątem konwersji na podstawie lokalizacji i wielu innych czynników.

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?