Shopping oglas za proizvod: definicija

Vrsta oglasa s podacima o proizvodu, kao što su slika, naziv, cijena i veza na vašu trgovinu. Podaci o proizvodu šalju se putem povezanog računa za Google Merchant Center. 

Te oglase možete izrađivati putem Shopping kampanja, a oglasi se mogu pojavljivati na Google Shoppingu, Google pretraživanju, Google slikama i web-lokacijama Google partnera na pretraživačkoj mreži.

Saznajte više

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?