Dinamik yeniden pazarlama etkinlikleri ve parametreleri

Dinamik yeniden pazarlama, reklamlarınızı kullanıcıların web sitenize daha önce yaptıkları ziyaretlerde etkileşim kurduğu ürün ve hizmetlere göre otomatik olarak özelleştirmenize olanak tanır. Bu makalede, işletmenizin türüne göre alakalı kullanıcı etkinliklerini izlemek için Google Ads etiketinin nasıl kullanılacağı ve ayarlamanız gereken ilişkili parametreler açıklanmaktadır. Web sitenizi dinamik yeniden pazarlama için etiketleme hakkında daha fazla bilgi

Başlamadan önce

Bu özelliği etkinleştirmek için web sitenize Google Ads etiketini entegre etmeniz gerekir. Bu etiket, ziyaretçilerinizin görüntülediği ürün veya hizmetler hakkında veri gönderir. Ardından bu veriler fiyat, resim, başlık ve açılış sayfası URL'si gibi bilgileri almak için iş verilerinizle veya Google Merchant Center feed'iyle eşleştirilir ve alınan bilgiler reklamlarınıza dinamik olarak eklenir. Dinamik yeniden pazarlama için feed oluşturma hakkında daha fazla bilgi

Yeniden pazarlama etkinliğinin anatomisi

Yeniden pazarlama etkinlikleri, web sitenizin ziyaretçilerinin sitenizi ziyaret ettiklerinde gerçekleştirdikleri anlamlı işlemlerdir. Bu işlemler arasında bir seyahat web sitesinde uçak bileti aramayı, online alışveriş sepetine ürün eklemeyi veya bir satın alma işleminin tamamlanmasını sayabiliriz. Bu tür etkinlikler gerçekleştiğinde etkinliği kaydetmek ve etkinlikler hakkındaki bilgileri Google Ads'e göndermek için Google Ads etkinlik snippet'ini kullanmanız gerekir.

Aşağıda, bir e-ticaret web sitesinde iki ürünün görüntülenmesini izlemek için etkinlik snippet'ini nasıl doldurmanız gerektiğini gösteren bir örnek yer almaktadır.

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 1234
      'google_business_vertical': 'retail'
    },
    {
      'id': 45678
      'google_business_vertical': 'retail'
    }
  ]
});
</script>

 

Etkinlik snippet'i, Google Ads etkinlik işlevini çağırır ve ölçümünü yaptığınız etkinliğin türüne göre dinamik olarak doldurulması gereken iki bağımsız değişken iletir.

  • Etkinlik adı: Ölçülen etkinliği açıklayan bir dize. Google Ads sistemi tarafından kullanıcıları, otomatik şekilde oluşturulmuş çeşitli kullanıcı listelerinden birine atamak için kullanılır. Aşağıda açıklanan önerilen etkinlikler listesinden belirli bir etkinlik adı grubunu kullanmanızı öneririz. Yeniden pazarlama kitle listeleri hakkında daha fazla bilgi
Etkinlik adı Açıklama
view_search_results Bu etkinlik, kullanıcı bir arama sonuçları sayfasını ziyaret ettiğinde ölçüm yapar.
view_item_list Bu etkinlik, kullanıcı bir kategori sayfasını ziyaret ettiğinde ölçüm yapar.
view_item Bu etkinlik, kullanıcı bir ürün sayfasını ziyaret ettiğinde ölçüm yapar.
add_to_cart Bu etkinlik, kullanıcı alışveriş sepetine bir öğe eklediği zaman ölçüm yapar.
purchase Bu etkinlik satın alma işlemlerini ölçer.
  • Etkinlik parametreleri: İzlediğiniz etkinlikle ilgili veriler içeren bir JavaScript nesnesi. Etkinlik parametresi nesnesi her zaman bir veya daha fazla item nesnesiyle doldurulan bir items parametresi içermelidir. Bu item nesneleri, kullanıcının etkileşim kurduğu ürün veya hizmetle ilgili bilgiler içerir. Etkinlik parametresi nesnesi, isteğe bağlı olarak ürünlerin veya hizmetlerin toplam değerini temsil eden bir value parametresi de içerebilir.

Yeniden pazarlama etkinliklerini izlemek için etkinlik snippet'ini çağırırken her zaman en az bir item nesnesi iletmeniz gerekir. Bir alışveriş sepeti için ödeme yaparken veya birden çok şehri kapsayan bir seyahat için arama yaparken olduğu gibi, kullanıcının birden çok öğeyle etkileşim kurduğu durumlarda daha fazla nesne de iletebilirsiniz.

Not: Google Ads, kullanıcının en son etkileşim kurduğu öğelerle ilgili verileri kullanarak reklam içeriklerinizi özelleştirir. Bir kategori sayfasında veya ürün arama sonuçları sayfasında olduğu gibi kullanıcının birden fazla ürünü görüntülediği durumlarda, kullanıcının görüntülediği tüm ürünlerin listesiyle ilgili veriler yerine, etkinlik snippet'ine tanıtmak istediğiniz en alakalı öğelerle ilgili verileri iletmenizi öneririz.

item nesnesinin içeriği, sitenizde bulunan ürün veya hizmetin türüne göre değişir. İşletmenizin türüyle ilgili öğe spesifikasyonunu öğrenmek için aşağıdaki bölüme bakın. item nesnesi her durumda, ürün veya hizmetin birincil tanımlayıcısıyla (ID ya da destination) eşleşen bir anahtara ve tanımlayıcının eşleştirileceği feed'in türünü temsil eden google_business_vertical anahtarına sahip olmalıdır.

Google Ads, işletme türünüze bağlı olarak bir veya daha fazla öğe parametresinden alınan verilerle feed anahtarları oluşturur. Bu feed anahtarları, Google Merchant Center veya iş verileri feed'lerinizden ürün ya da hizmetleriniz hakkında bilgi almak için kullanılır. Feed özelliklerinizdeki girişlerle etkinlik snippet'indeki ilgili parametreler her zaman eşleşmelidir. Dinamik yeniden pazarlama için feed oluşturma hakkında daha fazla bilgi

Örneğin, bir seyahat siteniz varsa Uçuş Arama iş verileri feed'inizde Paris için origin ID değerini "PAR", Londra için destination ID değerini "LON" olarak ayarlayabilirsiniz. Ayrıca bir kullanıcı Paris'ten Londra'ya giden uçuşlar için arama yaptığında etkinlik snippet'ine iletilen item nesnesindeki origin parametresini PAR, destination parametresini de LON olarak ayarlamanız gerekir. Google Ads, "PAR+LON" feed anahtarını alıp uçuş feed'indeki Origin ID ve Destination ID sütunlarıyla eşleştirir. Feed anahtarı feed'inizle eşleştirildikten sonra, Google Ads kullanıcıya Paris'ten Londra'ya giden uçuşlarla ilgili reklamları gösterebilir. Aşağıdaki örnek komut dosyasını inceleyin:

<script>
gtag('event','purchase', {
      'value': 639.74,
      'items':[{       
      'origin': 'LHR',
      'destination': 'LAX',
      'start_date': '2019-04-20',
      'end_date': '2019-04-21',
      'google_business_vertical': 'flights'
}]
});
</script>

 

Aşağıdaki bölümlerde, her işletme türü için gerekli ve isteğe bağlı öğe parametreleri hakkında bilgiler verilmektedir. Feed anahtarları oluştururken kullanılan parametreler için eşleştirilecek ilgili feed özellikleri belirtilecektir.

Not: Etkinlik parametrelerini girerken yalnızca geçerli unicode karakterlerini kullanın. Kontrol, işlev veya özel alan karakterleri gibi geçersiz karakterler kullanmaktan kaçının.

Ürün parametreleri

Perakende

Bu etkinlikler internet üzerinden ürün satan web siteleri için geçerlidir. Perakende satış etkinlik ve parametreleri aracılığıyla iletilen veriler yalnızca perakende için iş verileri feed'i ile birlikte kullanılabilir. Bir e-Ticaret web sitesini tanıtmak istiyor ancak Google Merchant Center ürün feed'i oluşturamıyorsanız bunun yerine özel işletme türü seçeneğini kullanmayı düşünebilirsiniz.

Perakende öğe parametreleri

Parametre adı Açıklama Bu parametre gerekli mi?
id

Benzersiz ürün tanımlayıcısı. Parametre değeri, Google Merchant Center Ürün Feed'inizdeki şu özelliklerden biriyle eşleşmelidir: id, item_group_id veya display_ads_id.

Gerekli
google_business_vertical Ürünü aramak için kullanılan feed türünü belirtir. Değer "retail" olarak ayarlanmalıdır. Önerilir

Perakende için örnek etkinlik snippet'i

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 1234
      'google_business_vertical': 'retail'
    }]
});
</script>

Eğitim

Bu etkinlikler; üniversite web siteleri, internet üzerinden öğrenim web siteleri, yetişkinlere yönelik sürekli eğitim veren web siteleri gibi eğitim hizmetleri sunan web siteleri için geçerlidir. Eğitim parametreleri aracılığıyla toplanan veriler, eğitim için iş verileri feed'i ile eşleştirilmek üzere alınır.

Eğitim öğe parametreleri

Parametre adı Açıklama Bu parametre gerekli mi?
id

Bir eğitim programı için benzersiz tanımlayıcı. Parametre değeri, eğitim için iş verileri feed'inizin "Program ID"
özelliğiyle eşleşmelidir.

Gerekli
location_id Bir eğitim programı için konum tanımlayıcısı. Bu parametre ayarlandığında söz konusu değerin, eğitim iş verileri feed'inizin "Location ID" özelliğiyle eşleşmesi gerekir. İsteğe bağlı
google_business_vertical Ürünü aramak için kullanılan feed türünü belirtir. Değer "education" olarak ayarlanmalıdır. Önerilir

Eğitim için örnek etkinlik snippet'i

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 'CS75', 
      'location_id': 'SFO', 
      'google_business_vertical': 'education'
    }]
});
</script>

Uçuşlar

Bu etkinlikler uçuş girişleri sunan web siteleri için geçerlidir. Uçuş parametreleri aracılığıyla toplanan veriler, uçuş için iş verileri feed'iyle eşleştirilmek üzere alınır.

Uçuş öğe parametreleri

Parametre adı Açıklama Bu parametre gerekli mi?
origin

Uçuş güzergahının kalkış noktası. Bu kimlik, Uçuş feed'inin "Origin ID" sütunundaki bir değerle eşleşmelidir. Yalnızca geçerli unicode karakterlerini kullanın. Kontrol, işlev veya özel alan karakterleri gibi geçersiz karakterler kullanmaktan kaçının.

Önerilir
destination Görüntülenen uçuş güzergahının varış noktası. Bu kimlik, Uçuş Feed'inin "Destination ID" sütunundaki bir değerle eşleşmelidir.
Üç harfli havaalanı kodlarını kullanmanız önerilir.
Gerekli
start_date Uçuş güzergahının başladığı tarih.
Not: Tarih YYYY-AA-GG biçiminde olmalıdır.
İsteğe bağlı
end_date Uçuş güzergahının bittiği tarih. Bitiş tarihi geçtikten sonra ürün artık gösterilmeyeceği için bu parametrenin eklenmesi önerilir.
Not: Tarih YYYY-AA-GG biçiminde olmalıdır.
İsteğe bağlı
google_business_vertical Öğe feed'inin türünü belirtir. Değer "flights" olarak ayarlanmalıdır. Önerilir

Uçuşlar için örnek etkinlik snippet'i

<script>
gtag('event','purchase', {
      'value': 639.74,
      'items':[{       
      'origin': 'PAR',
      'destination': 'LON',
      'start_date': '2019-04-20',
      'end_date': '2019-04-21',
      'google_business_vertical': 'flights'
}]
});
</script>

Oteller ve kiralık mülkler

Bu etkinlikler, kullanıcının bir otel odası rezervasyonu yapabileceği seyahat web siteleri (özellikle de otel listesi feed'i kullanmayan web siteleri) için geçerlidir. Oteller ve kiralık mülkler parametreleri aracılığıyla toplanan veriler, oteller ve kiralık mülkler için iş verileri feed'iyle eşleştirilmek üzere alınır.

Oteller ve kiralık mülkler öğe parametreleri

Parametre adı Açıklama Bu parametre gerekli mi?
id

Otel veya tesisin kimliği. Bu kimlik, otel ve kiralık mülkler için iş verileri feed'inizin "Property ID" sütunundaki bir değerle eşleşmelidir.

Gerekli
start_date Rezervasyonun başlangıç tarihi.
Not: Tarih YYYY-AA-GG biçiminde olmalıdır.
İsteğe bağlı
end_date Rezervasyonun bittiği tarih. Bitiş tarihi geçtikten sonra ürün artık gösterilmeyeceği için bu parametrenin eklenmesi önerilir.
Not: Tarih YYYY-AA-GG biçiminde olmalıdır.
İsteğe bağlı
google_business_vertical Öğe feed'inin türünü belirtir. Değer "hotel_rental" olarak ayarlanmalıdır. Önerilir

Oteller ve kiralık mülkler için örnek etkinlik snippet'i

<script>
gtag('event','purchase', {
  'value': 150,
  'items':[{
  'id': 'gb197',
  'start_date': '2019-04-18',
  'end_date': '2019-04-21',
  'google_business_vertical': 'hotel_rental'
   }] 
   });
</script>

İşler

Bu etkinlikler, kullanıcının iş ilanlarını görebileceği web siteleri için geçerlidir. İşler parametreleri aracılığıyla toplanan veriler, işler için iş verileri feed'iyle eşleştirilmek üzere alınır.

İşler öğe parametreleri

Parametre adı Açıklama Bu parametre gerekli mi?
id

İş ilanının kimliği. Bu kimlik İşler veri feed'inizdeki "Job ID" içinde bulunan bir değerle eşleşmelidir.

Gerekli
location_id Bir iş ilanı için konum tanımlayıcısı. Bu parametre ayarlandığında söz konusu değerin, işler için iş verileri feed'inizin "Location ID" özelliğiyle eşleşmesi gerekir. İsteğe bağlı
google_business_vertical Öğe feed'inin türünü belirtir. Değer "jobs" olarak ayarlanmalıdır. Önerilir

İşler için örnek etkinlik snippet'i

<script>
gtag('event','purchase', {
  'value': 150',
  'items':[{
  'id': 'cc197',
  'location_id': 'NYC',
  'google_business_vertical': 'jobs'
   }] 
   });
</script>

Yerel fırsatlar

Bu etkinlikler, kullanıcının yerel fırsatları bulabileceği web siteleri için geçerlidir. Yerel fırsatlar parametreleri aracılığıyla toplanan veriler, yerel fırsatlar için iş verileri feed'iyle eşleştirilmek üzere alınır.

Yerel fırsatlar öğe parametreleri

Parametre adı Açıklama Bu parametre gerekli mi?
id

Teklif veya fırsatın kimliği. Bu kimlik, Yerel Fırsatlar Feed'inin "Deal ID" sütunundaki bir değerle eşleşmelidir.

Gerekli
google_business_vertical Öğe feed'inin türünü belirtir. Değer "local" olarak ayarlanmalıdır. Önerilir

Yerel fırsatlar için örnek etkinlik snippet'i

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 125,
  'items':[{
  'id': 'SPA6231',
  'google_business_vertical': 'local'
}]    
});
</script>

Emlak

Bu etkinlikler emlak web siteleri için geçerlidir. Emlak parametreleri aracılığıyla toplanan veriler, emlak için iş verileri feed'iyle eşleştirilmek üzere alınır.

Emlak öğe parametreleri

Parametre adı Açıklama Bu parametre gerekli mi?
id

Mülkün kimliği. Bu kimlik, Emlak Feed'inin "Listing ID" sütunundaki bir değerle eşleşmelidir.

Gerekli
google_business_vertical Öğe feed'inin türünü belirtir. Değer "real_estate" olarak ayarlanmalıdır. Önerilir

Emlak için örnek etkinlik snippet'i

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 1000000,
  'items':[{
  'id': 'NYBRKLN123A',
  'google_business_vertical': 'real_estate'
}]    
});
</script>

Seyahat

Bu etkinlikler, seyahat web siteleri için geçerlidir. Seyahat parametreleri aracılığıyla toplanan veriler, seyahat için iş verileri feed'iyle eşleştirilmek üzere alınır.

Seyahat öğe parametreleri

Parametre adı Açıklama Bu parametre gerekli mi?
origin

Seyahat kalkış noktasının kimliği. Bu kimlik, Seyahat feed'inin "Origin ID" sütunundaki bir değerle eşleşmelidir. destination ve origin kombinasyonu, hesabınızdaki tüm feed'lerde benzersiz olmalıdır.

İsteğe bağlı
destination Seyahat varış noktasının kimliği. Bu kimlik, Seyahat feed'inin "Destination ID" sütunundaki bir değerle eşleşmelidir. Gerekli
start_date Seyahat güzergahının başladığı tarih. Bu tarih YYYY-AA-GG biçiminde olmalıdır. İsteğe bağlı
end_date Seyahat güzergahının bittiği tarih. Bu tarih YYYY-AA-GG biçiminde olmalıdır. Bitiş tarihi geçtikten sonra ürün artık gösterilmeyeceği için bu parametrenin eklenmesi önerilir. İsteğe bağlı
google_business_vertical Öğe feed'inin türünü belirtir. Değer "travel" olarak ayarlanmalıdır. Önerilir

Seyahat için örnek etkinlik snippet'i

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 1000000,
  'items': [{
  'origin': 'LGA',
  'destination': 'LON123A',
  'start_date': '2019-04-20',
  'end_date': '2019-04-21',
  'google_business_vertical': 'travel'
    }]
});
</script>

Özel

Bu etkinlikler, bu sayfadaki diğer sektörlere özgü alanlara uymayan ancak dinamik yeniden pazarlamaya yönelik bilgi sağlamak isteyen web siteleri için geçerlidir. Özel parametreler aracılığıyla toplanan veriler, özel iş verileri feed'iyle eşleştirilmek üzere alınır.

Özel öğe parametreleri

Parametre adı Açıklama Bu parametre gerekli mi?
id

Öğenin kimliği. Bu kimlik, Özel feed'in "ID" sütunundaki bir değerle eşleşmelidir.

Gerekli
location_id Öğe için konum tanımlayıcısı. Bu parametre ayarlandığında, değerin feed'inizdeki ID2 sütunuyla eşleşmesi gerekir. Değer sayısal veya alfanümerik olabilir. İsteğe bağlı
google_business_vertical Öğe feed'inin türünü belirtir. Değer "custom" olarak ayarlanmalıdır. Önerilir

Özel kullanım durumu için örnek etkinlik snippet'i

<script>
gtag('event','add_to_cart', {
  'value': 78.98,
  'items':[{
  'id':'CORS9',
  'location_id': 'KURS8',
  'google_business_vertical': 'custom',
  }]
  });
</script>

İlgili bağlantılar

Bu size yardımcı oldu mu?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?

Daha fazla yardıma mı ihtiyacınız var?

Sorununuzu hızla çözmek için oturum açarak ek destek seçeneklerinden yararlanın