Udalosti a parametre dynamického remarketingu

 

Ak chcete vidieť titulky vo svojom jazyku, zapnite si titulky na YouTube. Kliknite na ikonu Nastavenia v dolnej časti prehrávača videa, vyberte Titulky a potom požadovaný jazyk.Prostredníctvom dynamického remarketingu môžete automaticky prispôsobiť svoje reklamy na základe výrobkov alebo služieb, s ktorými používatelia interagovali počas predchádzajúcich návštev vášho webu. V tomto článku sa dozviete, ako môžete pomocou značky Google Ads sledovať relevantné udalosti používateľov v rámci svojho typu firmy a aké parametre máte nastaviť. Ďalšie informácie o značkovaní webu pre dynamický remarketing

Skôr než začnete

Ak chcete aktivovať túto funkciu, musíte na svoj web integrovať značku Google Ads. Táto značka odosiela údaje o výrobkoch alebo službách, ktoré si zobrazili vaši návštevníci. Príslušné údaje sú následne priradené ku kanálu firemných údajov alebo informačnému kanálu služby Google Merchant Center na získanie informácií, ako sú cena, obrázok, nadpis a adresa vstupnej stránky, ktoré sú potom dynamicky vkladané do vašich reklám. Ďalšie informácie o vytvorení informačného kanála pre dynamický remarketing

Anatómia remarketingovej udalosti

Remarketingové udalosti sú zmysluplné akcie, ktoré používatelia vykonajú počas návštevy vášho webu. Môže ísť napríklad o vyhľadávanie leteniek na webe pre cestovateľov, pridanie výrobku do online nákupného košíka alebo dokončenie transakcie. V takýchto prípadoch by ste mali na registráciu udalosti a odoslanie informácií o udalosti do služby Google Ads použiť útržok udalosti služby Google Ads.

Tu je príklad, ako vyplniť útržok udalosti, ak chcete na webe elektronického obchodu sledovať zobrazenie dvoch výrobkov.

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 1234
      'google_business_vertical': 'retail'
    },
    {
      'id': 45678
      'google_business_vertical': 'retail'
    }
  ]
});
</script>

 

Útržok udalosti vyvolá funkciu udalosti služby Google Ads a odošle dva argumenty, ktoré musia byť dynamicky vyplnené na základe typu meranej udalosti.

  • Názov udalosti: reťazec, ktorý opisuje meranú udalosť. Systém Google Ads ho používa na zaradenie používateľov do jedného z niekoľkých automaticky vygenerovaných zoznamov používateľov. Odporúčame, aby ste použili konkrétnu skupinu názvov udalostí zo zoznamu odporúčaných udalostí uvedených nižšie. Ďalšie informácie o remarketingových zoznamoch publík
Názov udalosti Popis
view_search_results Táto udalosť meria návštevu používateľa na stránke s výsledkami vyhľadávania.
view_item_list Táto udalosť meria návštevu používateľa na stránke kategórie.
view_item Táto udalosť meria návštevu používateľa na stránke výrobku.
add_to_cart Táto udalosť meria pridanie položky do nákupného košíka zo strany používateľa.
purchase Táto udalosť meria nákupy.
  • Parametre udalosti: objekt s kódom JavaScript, ktorý obsahuje údaje o sledovanej udalosti. Objekt parametra udalosti by mal vždy obsahovať parameter items, ktorý je vyplnený aspoň jedným objektom item. Objekty item obsahujú informácie o výrobku alebo službe, s ktorou používateľ interagoval. Objekt parametra udalosti môže obsahovať aj nepovinný parameter value, ktorý predstavuje celkovú hodnotu výrobkov alebo služieb.

Ak vyvoláte útržok udalosti na sledovanie remarketingových udalostí, mali by ste vždy odoslať aspoň jeden objekt item. Môžete odoslať aj ďalšie, ak používateľ interaguje s viacerými položkami, napríklad pri platení za položky v nákupnom košíku alebo vyhľadávaní cestovného plánu s viacerými prestupmi.

Poznámka: Google Ads prispôsobuje reklamu pomocou údajov o položkách, s ktorými používateľ naposledy interagoval. Ak používateľ zobrazil viacero výrobkov (napríklad na stránke kategórie alebo výsledkov vyhľadávania výrobku), odporúčame, aby ste do útržku udalosti odoslali údaje o najrelevantnejších položkách, ktoré chcete propagovať. Neodosielajte údaje o všetkých výrobkoch, ktoré používateľ zobrazil.

Obsah objektu item sa bude líšiť v závislosti od typu výrobku alebo služby na vašom webe. Špecifikáciu položky pre svoj typ firmy nájdete v sekcii nižšie. Objekt item by mal vždy obsahovať dva kľúče. Prvý zodpovedá hlavnému identifikátoru výrobku alebo služby (napríklad ID alebo destination) a druhý (kľúč google_business_vertical) predstavuje typ informačného kanála, ktorý sa s týmto identifikátorom zhoduje.

V závislosti od vášho typu firmy Google Ads použije údaje minimálne jedného parametra položky na vytvorenie kľúčov informačného kanála. Pomocou nich získa informácie o výrobkoch alebo službách z informačného kanála služby Google Merchant Center alebo kanála firemných údajov. Hodnoty atribútov informačného kanála a príslušné parametre v útržku udalosti by sa mali vždy zhodovať. Ďalšie informácie o vytvorení informačného kanála pre dynamický remarketing

Povedzme, že váš web súvisí s cestovaním. V kanáli firemných údajov pre lety môžete hodnotu origin ID pre Paríž nastaviť na PAR a hodnotu destination ID pre Londýn na LON. Ak používateľ vyhľadá lety z Paríža do Londýna, rovnaké parametre by mali byť nastavené aj v objekte item, ktorý odosielate do útržku udalosti (parameter origin – PAR a parameter destination – LON). V službe Google Ads je potom kľúč informačného kanála PAR + LON priradený k stĺpcom informačného kanála letov Origin ID a Destination ID. V prípade zhody môže Google Ads používateľovi zobraziť reklamy na lety z Paríža do Londýna. Nižšie uvádzame vzorový skript:

<script>
gtag('event','purchase', {
      'value': 639.74,
      'items':[{       
      'origin': 'LHR',
      'destination': 'LAX',
      'start_date': '2019-04-20',
      'end_date': '2019-04-21',
      'google_business_vertical': 'flights'
}]
});
</script>

 

V nasledujúcich sekciách uvádzame informácie o povinných a nepovinných parametroch položiek pre jednotlivé typy firiem. V prípade parametrov, pomocou ktorých sú vytvorené kľúče informačného kanála, uvádzame aj príslušné atribúty informačného kanála, s ktorými sa majú zhodovať.

Poznámka: Pri zadávaní parametrov udalostí používajte iba platné znaky Unicode. Nepoužívajte neplatné znaky (napríklad riadiace znaky, funkcie či znaky súkromného použitia).

Parametre položky

Maloobchod

Tieto udalosti sa vzťahujú na weby s online predajom výrobkov. Upozorňujeme, že údaje odosielané cez udalosti a parametre maloobchodu sa môžu používať iba s jeho kanálom firemných údajov. Ak chcete propagovať web elektronického obchodu, no neviete nastaviť informačný kanál výrobkov služby Google Merchant Center, použite radšej vlastný typ firmy.

Parametre položky maloobchodu

Názov parametra Popis Je tento parameter povinný?
id

Ide o jedinečný identifikátor výrobku. Hodnota parametra sa musí zhodovať s jedným z nasledujúcich atribútov informačného kanála výrobkov služby Google Merchant Center: id, item_group_id alebo display_ads_id.

Povinný
google_business_vertical Určuje typ informačného kanála, ktorý slúži na vyhľadanie výrobku. Hodnota musí byť nastavená na „retail“. Odporúčaný

Vzorový útržok udalosti pre maloobchod

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 1234
      'google_business_vertical': 'retail'
    }]
});
</script>

Vzdelanie

Tieto udalosti sa vzťahujú na weby so vzdelávacími službami (napríklad univerzitné weby alebo weby určené na online vzdelávanie a celoživotné vzdelávanie pre dospelých). Údaje zhromaždené prostredníctvom parametrov vzdelávania sa musia zhodovať s kanálom firemných dát pre vzdelávanie.

Parametre položky vzdelávania

Názov parametra Popis Je tento parameter povinný?
id

Ide o jedinečný identifikátor vzdelávacieho programu. Hodnota parametra sa musí zhodovať s atribútom Program ID
vo vašom informačnom kanáli firemných údajov pre vzdelávanie.

Povinný
location_id Ide o identifikátor miesta vzdelávacieho programu. Po nastavení sa musí jeho hodnota zhodovať s atribútom Location ID v kanáli firemných údajov pre vzdelávanie. Nepovinný
google_business_vertical Určuje typ informačného kanála, ktorý slúži na vyhľadanie výrobku. Hodnota musí byť nastavená na „education“. Odporúčaný

Vzorový útržok udalosti pre vzdelávanie

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 'CS75', 
      'location_id': 'SFO', 
      'google_business_vertical': 'education'
    }]
});
</script>

Lety

Tieto udalosti sa vzťahujú na weby s profilmi letov. Údaje zhromaždené prostredníctvom parametrov letov sa musia zhodovať s kanálom firemných údajov pre lety.

Parametre položky letov

Názov parametra Popis Je tento parameter povinný?
origin

Ide o začiatok cestovného plánu letu. Tento identifikátor sa musí zhodovať s hodnotou stĺpca Origin ID v informačnom kanáli letov. Používajte iba platné znaky Unicode. Nepoužívajte neplatné znaky (napríklad riadiace znaky, funkcie či znaky súkromného použitia).

Odporúčaný
destination Ide o zobrazený cieľ cestovného plánu letu. Tento identifikátor sa musí zhodovať s hodnotou stĺpca Destination ID v informačnom kanáli letov.
Odporúčame používať trojpísmenové kódy letísk.
Povinný
start_date Ide o dátum začatia cestovného plánu letu.
Poznámka: Formát dátumu by mal byť RRRR-MM-DD.
Nepovinný
end_date Ide o dátum ukončenia cestovného plánu letu. Odporúčame, aby ste tento parameter zahrnuli, pretože po uplynutí dátumu ukončenia sa už produkt nebude zobrazovať.
Poznámka: Formát dátumu by mal byť RRRR-MM-DD.
Nepovinný
google_business_vertical Určuje typ informačného kanála položky. Hodnota musí byť nastavená na „flights“. Odporúčaný

Vzorový útržok udalosti pre lety

<script>
gtag('event','purchase', {
      'value': 639.74,
      'items':[{       
      'origin': 'PAR',
      'destination': 'LON',
      'start_date': '2019-04-20',
      'end_date': '2019-04-21',
      'google_business_vertical': 'flights'
}]
});
</script>

Hotely a prenájom

Tieto udalosti sa vzťahujú na weby súvisiace s cestovaním, kde si môže používateľ rezervovať hotelovú izbu. Ide konkrétne o weby, ktoré nepoužívajú informačný kanál zoznamov hotelov. Údaje zhromaždené prostredníctvom parametrov hotelov a prenájmu sa musia zhodovať s kanálom firemných dát pre hotely a prenájom.

Parametre položky hotelov a prenájmu

Názov parametra Popis Je tento parameter povinný?
id

Ide o identifikátor hotela alebo objektu. Tento identifikátor sa musí zhodovať s hodnotou stĺpca Property ID v kanáli firemných údajov pre hotely a prenájom.

Povinný
start_date Ide o dátum začatia rezervácie.
Poznámka: Formát dátumu by mal byť RRRR-MM-DD.
Nepovinný
end_date Ide o dátum ukončenia rezervácie. Odporúčame, aby ste tento parameter zahrnuli, pretože po uplynutí dátumu ukončenia sa už produkt nebude zobrazovať.
Poznámka: Formát dátumu by mal byť RRRR-MM-DD.
Nepovinný
google_business_vertical Určuje typ informačného kanála položky. Hodnota musí byť nastavená na „hotel_rental“. Odporúčaný

Vzorový útržok udalosti pre hotely a prenájom

<script>
gtag('event','purchase', {
  'value': 150,
  'items':[{
  'id': 'gb197',
  'start_date': '2019-04-18',
  'end_date': '2019-04-21',
  'google_business_vertical': 'hotel_rental'
   }] 
   });
</script>

Práca

Tieto udalosti sa vzťahujú na weby, kde si môže používateľ pozrieť profily pracovných ponúk. Údaje zhromaždené prostredníctvom parametrov pracovných ponúk sa musia zhodovať s kanálom firemných dát pre pracovné ponuky.

Parametre položky pracovných ponúk

Názov parametra Popis Je tento parameter povinný?
id

Ide o identifikátor profilu pracovnej ponuky. Tento identifikátor sa musí zhodovať s hodnotou Job ID v informačnom kanáli pracovných ponúk.

Povinný
location_id Ide o identifikátor miesta profilu pracovnej ponuky. Po nastavení sa musí jeho hodnota zhodovať s atribútom Location ID v kanáli firemných údajov pre pracovné ponuky. Nepovinný
google_business_vertical Určuje typ informačného kanála položky. Hodnota musí byť nastavená na „jobs“. Odporúčaný

Vzorový útržok udalosti pre pracovné ponuky

<script>
gtag('event','purchase', {
  'value': 150',
  'items':[{
  'id': 'cc197',
  'location_id': 'NYC',
  'google_business_vertical': 'jobs'
   }] 
   });
</script>

Miestne ponuky

Tieto udalosti sa vzťahujú na weby, kde môže používateľ vyhľadať miestne ponuky. Údaje zhromaždené prostredníctvom parametrov miestnych ponúk sa musia zhodovať s kanálom firemných dát pre miestne ponuky.

Parametre položky miestnych ponúk

Názov parametra Popis Je tento parameter povinný?
id

Ide o identifikátor ponuky. Tento identifikátor sa musí zhodovať s hodnotou stĺpca Deal ID v informačnom kanáli miestnych ponúk.

Povinný
google_business_vertical Určuje typ informačného kanála položky. Hodnota musí byť nastavená na „local“. Odporúčaný

Vzorový útržok udalosti pre miestne ponuky

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 125,
  'items':[{
  'id': 'SPA6231',
  'google_business_vertical': 'local'
}]    
});
</script>

Nehnuteľnosti

Tieto udalosti sa vzťahujú na weby s nehnuteľnosťami. Údaje zhromaždené prostredníctvom parametrov nehnuteľností sa musia zhodovať s kanálom firemných dát pre nehnuteľnosti.

Parametre položky nehnuteľností

Názov parametra Popis Je tento parameter povinný?
id

Ide o identifikátor objektu. Tento identifikátor sa musí zhodovať s hodnotou stĺpca Listing ID v informačnom kanáli nehnuteľností.

Povinný
google_business_vertical Určuje typ informačného kanála položky. Hodnota musí byť nastavená na „real_estate“. Odporúčaný

Vzorový útržok udalosti pre nehnuteľnosti

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 1000000,
  'items':[{
  'id': 'NYBRKLN123A',
  'google_business_vertical': 'real_estate'
}]    
});
</script>

Cestovanie

Tieto udalosti sa vzťahujú na weby súvisiace s cestovaním. Údaje zhromaždené prostredníctvom parametrov cestovania sa musia zhodovať s kanálom firemných dát pre cestovanie.

Parametre položky cestovania

Názov parametra Popis Je tento parameter povinný?
origin

Ide o identifikátor začiatku cestovania. Tento identifikátor sa musí zhodovať s hodnotou stĺpca Origin ID v informačnom kanáli cestovania. Kombinácia parametrov destination origin by mala byť jedinečná vo všetkých informačných kanáloch vášho účtu.

Nepovinný
destination Ide o identifikátor cieľa cestovania. Tento identifikátor sa musí zhodovať s hodnotou stĺpca Destination ID v informačnom kanáli cestovania. Povinný
start_date Ide o dátum začatia cestovného plánu. Upozorňujeme, že dátum má byť vo formáte RRRR–MM–DD. Nepovinný
end_date Ide o dátum ukončenia cestovného plánu. Upozorňujeme, že dátum má byť vo formáte RRRR–MM–DD. Odporúčame, aby ste tento parameter zahrnuli, pretože po uplynutí dátumu ukončenia sa už produkt nebude zobrazovať. Nepovinný
google_business_vertical Určuje typ informačného kanála položky. Hodnota musí byť nastavená na „travel“. Odporúčaný

Vzorový útržok udalosti pre cestovanie

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 1000000,
  'items': [{
  'origin': 'LGA',
  'destination': 'LON123A',
  'start_date': '2019-04-20',
  'end_date': '2019-04-21',
  'google_business_vertical': 'travel'
    }]
});
</script>

Vlastné

Tieto udalosti sa vzťahujú na weby, ktoré nespadajú do žiadneho odvetvia uvedeného na tejto stránke, ale chcú poskytovať informácie pre dynamický remarketing. Údaje zhromaždené prostredníctvom vlastných parametrov sa musia zhodovať s vlastným kanálom firemných údajov.

Vlastné parametre položky

Názov parametra Popis Je tento parameter povinný?
id

Ide o identifikátor položky. Tento identifikátor sa musí zhodovať s hodnotou stĺpca ID vo vlastnom informačnom kanáli.

Povinný
location_id Ide o identifikátor miesta položky. Po nastavení sa musí jeho hodnota zhodovať so stĺpcom ID2 vo vašom informačnom kanáli. Môže byť číselná alebo alfanumerická. Nepovinný
google_business_vertical Určuje typ informačného kanála položky. Hodnota musí byť nastavená na „custom“. Odporúčaný

Vzorový útržok udalosti pre vlastný prípad použitia

<script>
gtag('event','add_to_cart', {
  'value': 78.98,
  'items':[{
  'id':'CORS9',
  'location_id': 'KURS8',
  'google_business_vertical': 'custom',
  }]
  });
</script>

Súvisiace odkazy

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory