Dinamiskā atkārtotā mārketinga notikumi un parametri

 

Lai skatītu subtitrus savā valodā, ieslēdziet YouTube subtitrus. Videoklipu atskaņotāja apakšdaļā noklikšķiniet uz iestatījumu ikonas, atlasiet “Subtitri” un pēc tam norādiet vajadzīgo valodu.Izmantojot dinamisko atkārtoto mārketingu, varat automātiski pielāgot savas reklāmas atbilstoši produktiem vai pakalpojumiem, ar kuriem lietotāji mijiedarbojās jūsu vietnes iepriekšējo apmeklējumu laikā. Šajā rakstā ir izskaidrots, kā izmantot Google Ads tagu, lai izsekotu jūsu uzņēmējdarbībai piemērotos lietotāju notikumus, un kā lietot saistītos parametrus, kas ir jāiestata. Uzziniet vairāk par dinamiskā atkārtotā mārketinga taga pievienošanu vietnei.

Pirms darba sākšanas

Lai iespējotu šo funkciju, ievietojiet savā tīmekļa vietnē Google Ads tagu — tas nosūta datus par produktiem vai pakalpojumiem, kurus jūsu apmeklētāji ir skatījuši. Pēc tam šiem datiem tiek meklēta atbilstība jūsu uzņēmējdarbības datu vai Google Merchant Center plūsmā, lai izgūtu informāciju, piemēram, cenu, attēlu, virsrakstu un galvenās lapas URL, kas tiek dinamiski ievietota jūsu reklāmās. Uzziniet, kā izveidot dinamiskā atkārtotā mārketinga plūsmu.

Atkārtotā mārketinga notikuma uzbūve

Atkārtotā mārketinga notikumi ir nozīmīgas darbības, kuras jūsu vietnē veic apmeklētāji. Piemēram, aviobiļešu meklēšana ceļojumu vietnē, produkta pievienošana tiešsaistes iepirkumu grozam vai darījuma pabeigšana. Šādu notikumu reģistrēšanai un notikuma informācijas nosūtīšanai uz programmu Google Ads ieteicams izmantot notikuma fragmentu.

Tālāk sniegtajā piemērā parādīts, kā aizpildīt notikuma fragmentu, ja vēlaties uzskaitīt divu produktu skatījumu e-komercijas vietnē.

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 1234
      'google_business_vertical': 'retail'
    },
    {
      'id': 45678
      'google_business_vertical': 'retail'
    }
  ]
});
</script>

 

Notikuma fragments izsauc Google Ads notikumu funkciju un nodod divus argumentus, kas ir dinamiski jāaizpilda atbilstoši notikuma veidam, kuru vēlaties izsekot.

  • Notikuma nosaukums: novērtējamā notikuma apraksta virkne. Google Ads sistēmā tā tiek izmantota lietotāju pievienošanai vienam no vairākiem automātiski veidotajiem lietotāju sarakstiem. Ieteicams izmantot konkrētu notikumu nosaukumu kopu no tālāk norādītā ieteicamo notikumu saraksta. Uzziniet vairāk par atkārtotā mārketinga mērķauditoriju sarakstiem.
Notikuma nosaukums Apraksts
view_search_results Šis notikums uzskaita reizes, kad lietotājs apmeklē meklēšanas rezultātu lapu.
view_item_list Šis notikums uzskaita reizes, kad lietotājs apmeklē kategorijas lapu.
view_item Šis notikums uzskaita reizes, kad lietotājs apmeklē produkta lapu.
add_to_cart Šis notikums uzskaita reizes, kad lietotājs iepirkumu grozam pievieno vienumu.
purchase Šis notikums uzskaita pirkumus.
  • Notikuma parametri: JavaScript objekts, kas ietver uzskaitāmā notikuma datus. Notikuma parametra objektam vienmēr ir jāietver parametrs items , kas tiek aizpildīts ar vienu vai vairākiem item objektiem. Šie item objekti ietver informāciju par produktu vai pakalpojumu, ar kuru lietotājs mijiedarbojās. Pēc izvēles notikuma parametra objektā varat iekļaut arī parametru value, kas apzīmē kopējo produktu vai pakalpojumu vērtību.

Izsaucot notikuma fragmentu atkārtotā mārketinga notikumu uzskaitei, vienmēr ir jānodod vismaz viens vienuma objekts. Varat nodot vairākus vienumu objektus, ja lietotājs mijiedarbojas ar vairākiem vienumiem, piemēram, norēķinoties par iepirkuma grozā ievietotajiem vienumiem vai meklējot ceļojuma maršrutu ar vairākām pilsētām.

Piezīme. Programmā Google Ads jūsu reklāmu saturs tiek pielāgots, izmantojot datus par vienumiem, ar kuriem lietotājs pēdējā apmeklējuma laikā mijiedarbojās. Ja lietotājs skatīja vairākus produktus, piemēram, kategorijas lapu vai produktu meklēšanas rezultātu lapu, ieteicams notikuma fragmentam nodot datus par visatbilstošākajiem vienumiem, kurus vēlaties reklamēt, nevis visa lietotāja skatīto produktu saraksta datus.

Vienuma objekta saturu nosaka jūsu vietnē piedāvātā produkta vai pakalpojuma veids. Tālāk esošajā sadaļā varat skatīt vienumu specifikācijas, lai atrastu savam uzņēmējdarbības veidam piemērotāko vienumu. Visos gadījumos vienuma objektam ir jāietver atslēga, kas atbilst galvenajam produkta vai pakalpojuma identifikatoram (ID vai destination), kā arī google_business_vertical atslēga, kas apzīmē plūsmas veidu, kurā jāmeklē identifikatora atbilstība.

Atkarībā no jūsu uzņēmējdarbības veida Google Ads izmantos viena vai vairāku vienuma parametru datus, lai izveidotu plūsmas atslēgas, kas tiek izmantotas jūsu produktu vai pakalpojumu informācijas izgūšanai no Google Merchant Center vai uzņēmējdarbības datu plūsmām. Plūsmu atribūtu un atbilstošo parametru vērtībām notikuma fragmentā vienmēr ir savstarpēji jāatbilst. Uzziniet, kā izveidot dinamiskā atkārtotā mārketinga plūsmu.

Piemēram, ja jums pieder ceļojumu vietne, uzņēmējdarbības datu plūsmā “Lidojumi” maršrutam no Parīzes uz Londonu sākumpunkta ID vērtībai varat iestatīt “PAR”, bet galamērķa ID — “LON”. Meklēšanas vaicājumiem par lidojumiem no Parīzes uz Londonu notikuma fragmentam nodotajā vienuma objektā sākumpunkta parametram ir jābūt iestatītai vērtībai “PAR”, bet galamērķa parametram — “LON”. Programmā Google Ads plūsmas atslēgai “PAR+LON” tiks meklēta atbilstība plūsmas “Lidojumi” slejās “Sākumpunkta ID” un “Galamērķa ID”. Kad plūsmas atslēgai ir atrasta atbilstība plūsmā, programma Google Ads var lietotājam parādīt lidojumus no Parīzes uz Londonu. Skatiet tālāk redzamo skripta paraugu.

<script>
gtag('event','purchase', {
      'value': 639.74,
      'items':[{       
      'origin': 'LHR',
      'destination': 'LAX',
      'start_date': '2019-04-20',
      'end_date': '2019-04-21',
      'google_business_vertical': 'flights'
}]
});
</script>

 

Nākamajās sadaļās ir sniegta informācija par obligātajiem un neobligātajiem vienuma parametriem katram uzņēmējdarbības veidam. Parametriem, kas tiek izmantoti plūsmas atslēgu izveidei, ir norādīti plūsmas atribūti, ar kuriem tie tiks salīdzināti.

Piezīme. Ievadot notikumu parametrus, izmantojiet tikai derīgas unikoda rakstzīmes. Neizmantojiet nederīgas rakstzīmes, piemēram, vadības, funkciju vai privātas lietošanas apgabalu rakstzīmes.

Vienuma parametri

Mazumtirdzniecība

Šie notikumi tiek lietoti vietnēs, kurās tiek pārdoti produkti tiešsaistē. Ņemiet vērā, ka datus, kas tiek nodoti, izmantojot mazumtirdzniecības notikumus un parametrus, var izmantot tikai kopā ar uzņēmējdarbības datu plūsmu “Mazumtirdzniecība”. Ja vēlaties reklamēt e-komercijas vietni, bet nevarat izveidot Google Merchant Center produktu plūsmu, varat izmantot pielāgotu uzņēmējdarbības veidu.

Veida “Mazumtirdzniecība” vienuma parametri

Parametra nosaukums Apraksts Vai šis parametrs ir obligāts?
id

Unikāls produkta identifikators. Parametra vērtībai ir jāatbilst kādam no Google Merchant Center produktu plūsmas atribūtiem: id, item_group_id, display_ads_id.

Obligāts
google_business_vertical Norāda produkta meklēšanai izmantoto plūsmas veidu. Iestatītajai vērtībai jābūt “retail”. Ieteicams

Notikuma fragmenta paraugs veidam “Mazumtirdzniecība”

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 1234
      'google_business_vertical': 'retail'
    }]
});
</script>

Izglītība

Šie notikumi tiek lietoti vietnēs, kas piedāvā izglītības pakalpojumus, piemēram, augstskolu vietnēs, tiešsaistes mācību vietnēs, pieaugušo tālākizglītības vietnēs. Izglītības vienumu parametru apkopotajiem datiem tiek meklētas atbilstības uzņēmējdarbības datu plūsmā “Izglītība”.

Veida “Izglītība” vienuma parametri

Parametra nosaukums Apraksts Vai šis parametrs ir obligāts?
id

Unikāls izglītības programmas identifikators. Parametra vērtībai ir jāatbilst uzņēmējdarbības datu plūsmas “Izglītība” atribūtam “Program ID”
.

Obligāts
location_id Izglītības programmas atrašanās vietas identifikators. Ja šī vērtība tiek iestatīta, tai ir jāatbilst uzņēmējdarbības datu plūsmas “Izglītība” atribūtam “Location ID”. Neobligāts
google_business_vertical Norāda produkta meklēšanai izmantoto plūsmas veidu. Iestatītajai vērtībai jābūt “education”. Ieteicams

Notikuma fragmenta paraugs veidam “Izglītība”

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 998.55,
  'items': [
    {
      'id': 'CS75', 
      'location_id': 'SFO', 
      'google_business_vertical': 'education'
    }]
});
</script>

Lidojumi

Šie notikumi tiek lietoti vietnēs, kurās tiek piedāvāta lidojumu informācija. Lidojumu parametru apkopotajiem datiem tiek meklētas atbilstības uzņēmējdarbības datu plūsmā “Lidojumi”.

Veida “Lidojumi” vienuma parametri

Parametra nosaukums Apraksts Vai šis parametrs ir obligāts?
origin

Lidojuma maršruta sākumpunkts. Šim ID ir jāatbilst slejas “Origin ID” vērtībai plūsmā “Lidojumi”. Izmantojiet tikai derīgas unikoda rakstzīmes. Neizmantojiet nederīgas rakstzīmes, piemēram, vadības, funkciju vai privātas lietošanas apgabalu rakstzīmes.

Ieteicams
destination Skatītā lidojuma maršruta galamērķis. Šim ID ir jāatbilst slejas “Destination ID” vērtībai plūsmā “Lidojumi”.
Ieteicams izmantot trīs burtu lidostu kodus.
Obligāts
start_date Lidojuma maršruta sākuma datums.
Piezīme. Datums jānorāda šādā formātā: GGGG–MM–DD.
Neobligāts
end_date Lidojuma maršruta beigu datums. Ieteicams iekļaut šo parametru, jo pēc beigu datuma šis produkts vairs netiks rādīts.
Piezīme. Datums jānorāda šādā formātā: GGGG–MM–DD.
Neobligāts
google_business_vertical Norāda vienuma plūsmas veidu. Iestatītajai vērtībai jābūt “flights”. Ieteicams

Notikuma fragmenta paraugs parametram “Lidojumi”

<script>
gtag('event','purchase', {
      'value': 639.74,
      'items':[{       
      'origin': 'PAR',
      'destination': 'LON',
      'start_date': '2019-04-20',
      'end_date': '2019-04-21',
      'google_business_vertical': 'flights'
}]
});
</script>

Viesnīcas un nekustamo īpašumu īre

Šie notikumi tiek lietoti ceļojumu vietnēs, kurās lietotāji var rezervēt viesnīcas numuru, bet kurās netiek izmantota viesnīcu saraksta plūsma. Viesnīcu un nekustamo īpašumu īres vienumu apkopotajiem datiem tiek meklētas atbilstības uzņēmējdarbības datu plūsmā “Viesnīcas un nekustamo īpašumu īre”.

Veida “Viesnīcas un nekustamie īpašumi” vienumu parametri

Parametra nosaukums Apraksts Vai šis parametrs ir obligāts?
id

Viesnīcas vai īpašuma ID. ID vērtībai ir jāatbilst uzņēmējdarbības datu plūsmas slejai “Viesnīcas un nekustamo īpašumu īre” atribūta “Property ID” vērtībai.

Obligāts
start_date Rezervācijas sākuma datums.
Piezīme. Datums jānorāda šādā formātā: GGGG–MM–DD.
Neobligāts
end_date Rezervācijas perioda beigu datums. Ieteicams iekļaut šo parametru, jo pēc beigu datuma šis produkts vairs netiks rādīts.
Piezīme. Datums jānorāda šādā formātā: GGGG–MM–DD.
Neobligāts
google_business_vertical Norāda vienuma plūsmas veidu. Iestatītajai vērtībai jābūt “hotel_rental”. Ieteicams

Notikuma fragmenta paraugs veidam “Viesnīcas un nekustamo īpašumu īre”

<script>
gtag('event','purchase', {
  'value': 150,
  'items':[{
  'id': 'gb197',
  'start_date': '2019-04-18',
  'end_date': '2019-04-21',
  'google_business_vertical': 'hotel_rental'
   }] 
   });
</script>

Darba piedāvājumi

Šie notikumi tiek izmantoti vietnēs, kur lietotāji var skatīt darba sludinājumus. Vakanču parametru apkopotajiem datiem tiek meklētas atbilstības uzņēmējdarbības datu plūsmā “Vakances”.

Veida “Vakances” vienuma parametri

Parametra nosaukums Apraksts Vai šis parametrs ir obligāts?
id

Darba sludinājuma ID. ID vērtībai ir jāatbilst datu plūsmas “Vakances” atribūta “Job ID” vērtībai.

Obligāts
location_id Darba sludinājuma atrašanās vietas identifikators. Ja šī vērtība tiek iestatīta, tai ir jāatbilst uzņēmējdarbības datu plūsmas “Vakances” atribūtam “Location ID”. Neobligāts
google_business_vertical Norāda vienuma plūsmas veidu. Iestatītajai vērtībai jābūt “jobs”. Ieteicams

Notikuma fragmenta paraugs veidam “Vakances”

<script>
gtag('event','purchase', {
  'value': 150',
  'items':[{
  'id': 'cc197',
  'location_id': 'NYC',
  'google_business_vertical': 'jobs'
   }] 
   });
</script>

Vietējie darījumi

Šie notikumi tiek izmantoti vietnēs, kur lietotāji var skatīt vietējos piedāvājumus. Vietējo piedāvājumu parametru apkopotajiem datiem tiek meklētas atbilstības uzņēmējdarbības datu plūsmā “Vietējie piedāvājumi”.

Veida “Vietējie piedāvājumi” vienuma parametri

Parametra nosaukums Apraksts Vai šis parametrs ir obligāts?
id

Piedāvājuma ID. ID vērtībai ir jāatbilst plūsmas “Vietējie darījumi” slejā “Deal ID” norādītajai vērtībai.

Obligāts
google_business_vertical Norāda vienuma plūsmas veidu. Iestatītajai vērtībai jābūt “local”. Ieteicams

Notikuma fragmenta paraugs veidam “Vietējie piedāvājumi”

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 125,
  'items':[{
  'id': 'SPA6231',
  'google_business_vertical': 'local'
}]    
});
</script>

Nekustamais īpašums

Šie notikumi tiek izmantoti nekustamo īpašumu vietnēs. Nekustamo īpašumu parametru apkopotajiem datiem tiek meklētas atbilstības uzņēmējdarbības datu plūsmā “Nekustamais īpašums”.

Veida “Nekustamie īpašumi” vienuma parametri

Parametra nosaukums Apraksts Vai šis parametrs ir obligāts?
id

Īpašuma ID. ID vērtībai ir jāatbilst plūsmas “Nekustamie īpašumi” slejā “Listing ID” norādītajai vērtībai.

Obligāts
google_business_vertical Norāda vienuma plūsmas veidu. Iestatītajai vērtībai jābūt “real_estate”. Ieteicams

Notikuma fragmenta paraugs veidam “Nekustamais īpašums”

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 1000000,
  'items':[{
  'id': 'NYBRKLN123A',
  'google_business_vertical': 'real_estate'
}]    
});
</script>

Ceļojumi

Šie notikumi tiek izmantoti ceļojumu informācijas vietnēs. Ceļojumu parametru apkopotajiem datiem tiek meklētas atbilstības uzņēmējdarbības datu plūsmā “Ceļojumi”.

Veida “Ceļojumi” vienuma parametri

Parametra nosaukums Apraksts Vai šis parametrs ir obligāts?
origin

Ceļojuma sākumpunkta ID. ID vērtībai ir jāatbilst plūsmas “Ceļojumi” slejā “Origin ID” norādītajai vērtībai. Parametru destination un origin kombinācijām visās jūsu konta plūsmās ir jābūt unikālām.

Neobligāts
destination Ceļojuma galamērķa ID. ID vērtībai ir jāatbilst plūsmas “Ceļojumi” slejā “Destination ID” norādītajai vērtībai. Obligāts
start_date Ceļojuma sākuma datums. Ņemiet vērā, ka datums jānorāda šādā formātā: GGGG–MM–DD. Neobligāts
end_date Ceļojuma beigu datums. Ņemiet vērā, ka datums jānorāda šādā formātā: GGGG–MM–DD. Ieteicams iekļaut šo parametru, jo pēc beigu datuma šis produkts vairs netiks rādīts. Neobligāts
google_business_vertical Norāda vienuma plūsmas veidu. Iestatītajai vērtībai jābūt “travel”. Ieteicams

Notikuma fragmenta paraugs veidam “Ceļojumi”

<script>
gtag('event','view_item', {
  'value': 1000000,
  'items': [{
  'origin': 'LGA',
  'destination': 'LON123A',
  'start_date': '2019-04-20',
  'end_date': '2019-04-21',
  'google_business_vertical': 'travel'
    }]
});
</script>

Pielāgots

Šie notikumi tiek izmantoti vietnēs, kas neatbilst nevienai citai konkrētai vertikāles jomai šajā lapā, bet ir nepieciešams iegūt informāciju dinamiskajam atkārtotajam mārketingam. Pielāgoto parametru apkopotajiem datiem tiek meklētas atbilstības uzņēmējdarbības datu plūsmā “Pielāgota”.

Pielāgoto vienumu parametri

Parametra nosaukums Apraksts Vai šis parametrs ir obligāts?
id

Vienuma ID. ID vērtībai ir jāatbilst plūsmas “Pielāgota” slejā “ID” norādītajai vērtībai.

Obligāts
location_id Vienuma atrašanās vietas identifikators. Ja šī vērtība (cipars vai burtciparu rakstzīme) tiek iestatīta, tai ir jāatbilst plūsmas slejai “ID2”. Neobligāts
google_business_vertical Norāda vienuma plūsmas veidu. Iestatītajai vērtībai jābūt “custom”. Ieteicams

Notikuma fragmenta paraugs pielāgotam lietošanas gadījumam

<script>
gtag('event','add_to_cart', {
  'value': 78.98,
  'items':[{
  'id':'CORS9',
  'location_id': 'KURS8',
  'google_business_vertical': 'custom',
  }]
  });
</script>

Saistītās saites

Vai tas bija noderīgs?
Kā varam to uzlabot?

Vai nepieciešama papildu palīdzība?

Pierakstieties, lai būtu pieejamas papildu atbalsta iespējas un varētu ātri novērst problēmu.

Meklēšana
Notīrīt meklēšanas vaicājumu
Aizvērt meklēšanas lodziņu
Google lietotnes
Galvenā izvēlne
Meklēšanas palīdzības centrs
true
73067
false