Používanie rozšírení o popisy

Rozšírenia o popisy vám umožňujú zahrnúť ďalší text. Môžete tak zobrazovať podrobnejšie informácie o firme, výrobkoch a službách. V tomto článku vám vysvetlíme, ako vytvoriť, upraviť, odstrániť a naplánovať rozšírenia o popisy.  

Skôr než začnete

Typy kampaní: Rozšírenia o popisy možno pridať do kampaní vo Vyhľadávacej sieti, ako aj do kampaní vo Vyhľadávacej sieti s aktivovaným zobrazovaním v Obsahovej sieti.

Tipy: Pri vytváraní rozšírení o popisy nezabúdajte na nasledujúce osvedčené postupy:
 • Buďte struční: Vďaka kratšiemu textu sa vo vašich reklamách bude môcť zobraziť viac popisov. Popis chápte skôr ako text odrážky a nie ako úplnú vetu. Namiesto popisu „Ponúkame bezplatné doručenie“ skúste použiť „Bezplatné doručenie“. 
 • Buďte konkrétni: Poskytnite zákazníkom podrobné informácie, aby sa mohli rozhodnúť, či im viete dať to, čo hľadajú. Namiesto popisu „Nízka spotreba paliva“ skúste uviesť „Spotreba 6,9 l/100 km“.
 • Povolený počet znakov: Text popisu môže mať vo väčšine jazykov maximálne 25 znakov a v jazykoch s dvojnásobnou šírkou znakov (ako sú čínština, japončina a kórejčina) maximálne 12 znakov.
V závislosti od rozostupov medzi znakmi, prehliadača a zariadenia, ktoré používate, môžete zobraziť až desať popisov. 

Rozšírenia o popisy na úrovni reklamnej skupiny

 • Reklamná skupina predvolene používa popisy vytvorené na úrovni účtu.
 • Ak vytvoríte popisy na úrovni kampane alebo reklamnej skupiny, prepíšu sa nimi všetky príslušné popisy na úrovni účtu alebo kampane.
 • Popis pre reklamnú skupinu môžete tiež zakázať. Odstránia sa tým všetky popisy, ktoré ste vytvorili v danej reklamnej skupine, a v reklamách sa prestanú zobrazovať všetky popisy na úrovni kampane. Inak povedané, pre danú reklamnú skupinu sa nebudú zobrazovať žiadne popisy.

Pokyny

Vytváranie rozšírení o popisy

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Reklamy a rozšírenia a potom v hornej časti stránky kliknite na možnosť Rozšírenia.
 3. Kliknite na tlačidlo plus a potom na možnosť Rozšírenie o popisy.
 4. V rozbaľovacej ponuke Pridať do vyberte úroveň, na ktorú chcete pridať popis. Vyberte si z úrovní Účet, Kampaň alebo Reklamná skupina.
  1. Vytvorenie nového popisu (toto nastavenie je vybraté predvolene):
   • Kliknite na možnosť Rozšírené možnosti a nastavte predvoľby zariadenia. Ak chcete vytvoriť popisy iba pre mobilné zariadenia, kliknite na políčko vedľa možnosti Mobilné zariadenia
   • Do poľa Text popisu napíšte svoj text.
  2. Použitie existujúceho popisu: Kliknite na kruh vedľa možnosti Použiť existujúce. 
   • Zo zoznamu vyberte popisy, ktoré chcete použiť.
 5. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Úprava rozšírení o popisy

 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Reklamy a rozšírenia a potom v hornej časti stránky kliknite na možnosť Rozšírenia.
 2. Nájdite popis, ktorý chcete upraviť. V stĺpci Rozšírenia kliknite na názov popisu.
 3. V zobrazenom okne vykonajte zmeny vybratého popisu. Kliknite na šípku v pravom hornom rohu, čím prejdete na stránku úpravy popisu. 
 4. Kliknite na tlačidlo Uložiť. Vaša zmena sa použije v texte popisu pre všetky reklamné skupiny a kampane, ktorého ho zdieľajú.

Plánovanie rozšírení o popisy

 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Reklamy a rozšírenia a potom v hornej časti stránky kliknite na možnosť Rozšírenia.
 2. Nájdite popis, ktorý chcete upraviť. V stĺpci Rozšírenia kliknite na názov popisu.
 3. V zobrazenom okne kliknite na šípku v pravom hornom rohu.
 4. Kliknite na možnosť Rozšírené možnosti.
 5. V časti Dátum spustenia kliknite na možnosť Vybrať dátum a vyberte, kedy sa má rozšírenie o popisy zobrazovať vo vašich reklamách. Zopakujte tieto kroky a vyberte dátum ukončenia.
 6. V časti Harmonogram rozšírenia vyberte dni a časy, kedy chcete, aby sa vaše rozšírenie o popisy zobrazovalo v reklamách. Všetky časy sú uvedené v časovom pásme vášho účtu.
 7. Ak chcete pridať ďalšie časové rámce zobrazovania rozšírení o popisy, kliknite na možnosť Pridať.
 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.

Odstránenie rozšírení o popisy

 1. V ponuke stránok vľavo kliknite na možnosť Reklamy a rozšírenia a potom v hornej časti stránky kliknite na možnosť Rozšírenia.
 2. Vyberte polia vedľa popisov, ktoré chcete odstrániť.
 3. Kliknite na zobrazenú rozbaľovaciu ponuku Upraviť a potom na možnosť Odstrániť

 

Pripomenutie

 • V mobilných zariadeniach budú mať popisy s predvoleným zariadením nastaveným na možnosť Mobil prednosť pred štandardnými popismi.
 • Na stolných a prenosných počítačoch budú mať štandardné popisy prednosť pred popismi rovnakého typu, ktoré sú optimalizované pre mobilné zariadenia.
 • Ak určitá kampaň alebo reklamná skupina obsahuje iba popisy optimalizované pre mobilné zariadenia, tieto popisy sa môžu zobrazovať na stolných a prenosných počítačoch. Chcete tomu predísť? V tom prípade vám odporúčame, aby ste vo svojej kampani mali aj štandardné popisy toho istého typu, ako sú popisy optimalizované pre mobilné zariadenia.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory