Bruk infoutvidelser

Med infoutvidelser kan du legge til ekstra tekst som lar deg vise mer detaljert informasjon om bedriften din og produktene og tjenestene dine. I denne artikkelen skal vi forklare hvordan du kan opprette, endre, fjerne og utarbeide tidsplaner for infoutvidelser.  

Før du begynner

Kampanjetyper: Du kan legge til infoutvidelser i kampanjer i Søkenettverket og kampanjer i Søkenettverket der tilgang til Displaynettverket er valgt.

Tips: Ha disse anbefalte fremgangsmåtene i bakhodet når du skal opprette infoutvidelser:
 • Bruk en kortfattet tekst: Jo kortere teksten er, desto flere infomeldinger kan du vise i annonsene dine. Tenk på en infomelding som en oppføring i en punktliste, ikke en fullstendig setning. Bruk heller «Gratis frakt» enn «Vi tilbyr gratis frakt». 
 • Vær spesifikk: Gi kundene detaljert informasjon, slik at de kan avgjøre hvorvidt du har det de er på utkikk etter. Bruk heller «Maks. 0,4 l/mil» enn «God drivstofføkonomi».
 • Tegngrenser: Teksten i infomeldinger er begrenset til maksimalt 25 tegn på de fleste språk (12 tegn på språk med dobbel tegnbredde, f.eks. kinesisk, japansk og koreansk).
Avhengig av tegnavstanden, nettleseren og enheten du bruker, kan du vise opptil ti infomeldinger. 

Infoutvidelser på annonsegruppenivå

 • I en annonsegruppe blir det som standard brukt infomeldinger du har opprettet på kontonivå.
 • Hvis du oppretter infomeldinger på kampanje- eller annonsegruppenivå, overstyrer disse alle eventuelle infomeldinger på henholdsvis konto- og kampanjenivå.
 • Du kan også deaktivere en infomelding for en annonsegruppe. Da fjernes infomeldinger du har opprettet i annonsegruppen, og infomeldinger på kampanjenivå blir ikke lenger vist sammen med disse annonsene. Det vises med andre ord ingen infomelding for annonsegruppen.

Veiledning

Opprett infoutvidelser

 1. Logg på Google Ads-kontoen din
 2. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen til venstre, og klikk deretter på Utvidelser øverst på siden
 3. Klikk på plussknappen , og klikk deretter på Infoutvidelse.
 4. Velg nivået du vil legge til infoutvidelsen på, i «Legg til»-rullegardinmenyen. Velg mellom nivåene Konto, Kampanje eller Annonsegruppe.
  1. Opprett en ny infomelding: Denne innstillingen er valgt som standard
   • Klikk på Avanserte alternativer for å angi enhetsinnstillinger. Klikk i ruten ved siden av Mobil for å opprette infomeldinger bare for mobilenheter. 
   • Skriv inn teksten i «Infotekst»-feltet
  2. Bruk en eksisterende infomelding: Klikk på sirkelen ved siden av «Bruk eksisterende» 
   • Velg infomeldingene du vil bruke, fra listen
 5. Klikk på Lagre

Endre infoutvidelser

 1. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen til venstre, og klikk deretter på Utvidelser øverst på siden
 2. Finn infomeldingen du vil redigere. Klikk på navnet på infomeldingen i «Utvidelser»-kolonnen
 3. Gjør endringer i infomeldingen du valgte, i vinduet som åpnes. Klikk på pilen øverst til høyre for å gå til redigeringssiden for infomeldinger. 
 4. Klikk på Lagre. Endringene du gjør, blir lagt inn i infomeldingsteksten for alle annonsegrupper og kampanjer som bruker den aktuelle infomeldingen.

Planlegg infoutvidelser

 1. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen til venstre, og klikk deretter på Utvidelser øverst på siden
 2. Finn infomeldingen du vil redigere. Klikk på navnet på infomeldingen i «Utvidelser»-kolonnen
 3. Klikk på pilen øverst til høyre i vinduet som åpnes
 4. Klikk på Avanserte alternativer
 5. Klikk på Velg dato under «Startdato», og velg når infoutvidelsen skal vises i annonsene dine. Gjenta denne fremgangsmåten for å velge en sluttdato.
 6. Velg antall dager og ganger infoutvidelsen skal vises i annonsene dine, under «Utvidelsesplan». Alle klokkeslett er i tidssonen som er angitt i kontoen din.
 7. Klikk på Legg til for å angi flere tidspunkt der infoutvidelsene dine skal vises
 8. Klikk på Lagre

Fjern infoutvidelser

 1. Klikk på Annonser og utvidelser i sidemenyen til venstre, og klikk deretter på Utvidelser øverst på siden
 2. Merk av i rutene ved siden av infomeldingene du vil fjerne
 3. Klikk på Endre-rullegardinmenyen som vises, og klikk deretter på Fjern 

 

Vær oppmerksom på følgende

 • Infomeldinger der mobil er angitt som enhetsinnstilling, blir prioritert fremfor standard infomeldinger på mobilenheter.
 • Standard infomeldinger blir prioritert foran mobiloptimaliserte infomeldinger av samme type på stasjonære og bærbare datamaskiner.
 • Hvis en kampanje eller annonsegruppe bare har mobiloptimaliserte infomeldinger, kan det hende at disse blir vist på stasjonære og bærbare datamaskiner. For å unngå dette anbefaler vi at du bruker standard infomeldinger av samme type som de mobiloptimaliserte infomeldingene i kampanjen din.
Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt