Giới thiệu về dữ liệu thời gian xem cho chiến dịch video

Báo cáo thời gian xem cho chiến dịch video cung cấp thông tin chi tiết về lượng thời gian mà mọi người dành ra để xem quảng cáo video của bạn. Báo cáo này có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về cách mọi người tương tác với quảng cáo video, video nào được mọi người xem lâu nhất và lượng thời gian mà nội dung của bạn duy trì sức hút đối với mọi người -- ngay cả khi họ bỏ qua quảng cáo. 

Báo cáo thời gian xem hiện áp dụng cho quảng cáo trong luồng, quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua, cũng như quảng cáo đệm (và dần dần sẽ mở rộng phạm vi áp dụng cho các định dạng khác). Bạn có thể xem dữ liệu thời gian xem bằng cách thêm các cột của những chỉ số này vào tài khoản của mình. Bạn có thể tìm thấy những chỉ số này trong phần "Hiệu suất" khi sửa đổi các cột cho một chiến dịch video. Tìm hiểu cách thêm hoặc xóa cột

Sau đây là các chỉ số thời gian xem mà bạn có thể sử dụng:

  • Thời gian xem đo lường tổng thời gian mà mọi người dành ra để xem quảng cáo video của bạn trong một khoảng thời gian nhất định, tính bằng giây.
  • Thời gian xem trung bình/lần hiển thị đo lường thời gian trung bình mà một người dành ra để xem quảng cáo video của bạn mỗi lần quảng cáo đó hiển thị, tính bằng giây. 

Cách tính thời gian xem

Mỗi lần ai đó bắt đầu xem quảng cáo video của bạn, hệ thống của chúng tôi sẽ đo thời gian cho đến khi quảng cáo hoàn tất, bị bỏ qua hoặc dừng phát vì bất kỳ lý do gì. Đây là thời gian xem của quảng cáo, tính bằng giây. 

Trong một số ít trường hợp, chúng tôi không thể đo thời gian xem quảng cáo, chẳng hạn như khi trình duyệt bị lỗi hay mất kết nối đột ngột.  Trong các trường hợp này, chúng tôi sẽ điều chỉnh tổng thời gian để bao gồm các khoảng thời gian không đo được, bằng cách áp dụng thời gian xem trung bình của những lần hiển thị đã đo. Sau đó, tổng thời gian xem sẽ được báo cáo trong tài khoản của bạn.

Giới thiệu về báo cáo thời gian xem

Để cung cấp kết quả chính xác nhất, hệ thống chỉ báo cáo dữ liệu thời gian xem khi quảng cáo của bạn đạt đến số lần hiển thị tối thiểu đã đo thời gian xem. Bạn có thể thấy dấu “--” trong báo cáo của mình khi chưa có đủ dữ liệu. 

Nếu bạn sử dụng các phân đoạn trong báo cáo, hệ thống sẽ áp dụng số lần hiển thị tối thiểu và sẽ điều chỉnh dữ liệu riêng cho từng phân đoạn. Do đó, bạn có thể nhận thấy sự chênh lệch nhỏ khi tính tổng các hàng và một số phân đoạn có thể không có dữ liệu. Ví dụ 1: nếu bạn phân đoạn báo cáo theo thiết bị, tổng của các phân đoạn thiết bị có thể hơi khác với tổng chiến dịch.  Ví dụ 2: khi một chiến dịch chứa hai quảng cáo có thời lượng khác xa nhau, dữ liệu thời gian xem của tổng chiến dịch có thể khác với dữ liệu tổng hợp của từng quảng cáo.

Xin lưu ý các điều sau: Trong những chiến dịch có nhiều định dạng quảng cáo video, hệ thống chỉ sử dụng số lần hiển thị và dữ liệu thời gian xem từ các định dạng được hỗ trợ (quảng cáo trong luồng, quảng cáo trong luồng không thể bỏ qua và quảng cáo đệm) để tính toán các chỉ số này. Do đó, các báo cáo cấp chiến dịch chỉ hiển thị dữ liệu thời gian xem cho những định dạng này.

Cách sử dụng

Thời gian xem giúp bạn dễ dàng biết được lượng thời gian mà khách hàng tiềm năng dành ra để xem quảng cáo video, cũng như video nào duy trì sức hút lâu hơn đối với khách hàng, ngay cả khi họ bỏ qua quảng cáo. Dữ liệu này cung cấp thêm thông tin chi tiết về cách mọi người tương tác với quảng cáo của bạn, bên cạnh số lần hiển thị và lượt xem.

Ví dụ: ai đó có thể quyết định bỏ qua một quảng cáo trong luồng sau khi xem được 20 giây, điều này (nếu họ không nhấp vào bất kỳ phần nào của quảng cáo) sẽ không được tính là một lượt xem. Bạn có thể đánh giá và so sánh thời gian xem của những quảng cáo khác nhau, bất kể có bao nhiêu lượt xem hay lần bỏ qua.

Một vài cách khác để sử dụng các chỉ số này:

  • So sánh 2 chiến dịch video hoặc 2 nhóm quảng cáo tương tự nhau nhưng có các quảng cáo video khác nhau để xem quảng cáo nào có thời gian xem nhiều hơn. Việc này có thể giúp bạn biết được loại nội dung video nào thu hút đối tượng của mình.
  • Thử sử dụng cùng một nội dung quảng cáo trong những cấu hình chiến dịch khác nhau để xem chiến dịch nào nhắm mục tiêu đối tượng tạo ra thời gian xem trung bình trên mỗi lần hiển thị nhiều hơn một cách hiệu quả hơn.
  • Thời gian xem cho bạn biết số giây trung bình mà nội dung quảng cáo của bạn được xem. Bạn có thể tham khảo dữ liệu này khi tạo video mới, đồng thời chúng cũng cho biết cấu trúc nội dung quảng cáo video của bạn.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố