Over weergavetijdgegevens voor videocampagnes

Weergavetijdrapporten voor videocampagnes geven u inzicht in hoelang mensen naar uw videoadvertenties kijken. Ze geven u een beter beeld van hoe mensen met uw videoadvertenties omgaan, naar welke video's ze het langst kijken en hoelang uw content hun aandacht weet vast te houden, zelfs als ze de advertentie overslaan. 

Weergavetijdrapportage is beschikbaar voor InStream-advertenties, InStream-advertenties die niet kunnen worden overgeslagen en bumperadvertenties (en in de toekomst voor meer indelingen). U kunt de weergavetijdgegevens bekijken door de kolommen voor deze statistieken toe te voegen aan uw account. U vindt ze onder Prestaties als u de kolommen voor een videocampagne aanpast. Meer informatie over kolommen toevoegen of verwijderen

Beschikbare weergavetijdstatistieken:

  • Weergavetijd meet de totale tijd die mensen gedurende een bepaalde periode naar uw videoadvertenties hebben gekeken, uitgedrukt in seconden.
  • Gem. kijktijd/verton. meet het gemiddelde aantal seconden dat iemand uw videoadvertentie bekijkt per vertoning van de advertentie. 

Hoe de weergavetijd wordt berekend

Elke keer dat iemand uw video bekijkt, meet ons systeem de tijd totdat de advertentie helemaal is afgespeeld, totdat de videoadvertentie wordt overgeslagen of totdat de videoadvertentie om een andere reden met afspelen stopt. Dit is de weergavetijd van de advertentie, uitgedrukt in seconden. 

In een klein percentage van de gevallen kunnen we de weergavetijd van een advertentie niet meten, zoals wanneer een browser crasht of een verbinding abrupt wordt verbroken.  In deze gevallen wordt voor de niet-gemeten tijd de gemiddelde weergavetijd van wel gemeten vertoningen bij de totale tijd opgeteld. Vervolgens worden de totalen voor de weergavetijden gerapporteerd in uw account.

Over weergavetijdrapporten

We willen zo nauwkeurig mogelijke resultaten leveren. Weergavetijdgegevens worden om die reden pas gerapporteerd nadat uw advertentie een minimumaantal vertoningen bereikt waarvan de weergavetijd is gemeten. Wanneer er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn, ziet u mogelijk '--' in uw rapporten. 

Wanneer u segmenten gebruikt in rapportage, geldt het minimumaantal vertoningen en worden de gegevens voor elk segment afzonderlijk aangepast. Hierdoor ziet u mogelijk kleine verschillen als de rijen worden opgeteld en zijn er voor sommige segmenten mogelijk geen gegevens beschikbaar. Als u uw rapport bijvoorbeeld op apparaten segmenteert, kan de som van het aantal apparaatsegmenten iets afwijken van het totaal van de campagne.  Nog een voorbeeld: Wanneer een campagne twee advertenties bevat die qua lengte sterk uiteenlopen, kunnen de weergavetijdgegevens voor de totale campagne verschillen van de gecombineerde gegevens voor elk van de advertenties.

Houd rekening met het volgende: In campagnes met videoadvertenties in verschillende indelingen worden alleen vertoningen en weergavetijdgegevens uit ondersteunde indelingen (InStream-advertenties, InStream-advertenties die niet kunnen worden overgeslagen en bumperadvertenties) gebruikt om deze statistieken te berekenen. In rapporten op campagneniveau worden dus alleen weergavetijdgegevens voor deze indelingen gerapporteerd.

Instructies voor gebruik

Weergavetijd is een eenvoudige manier om inzicht te krijgen in hoelang uw videoadvertenties worden bekeken door potentiële klanten en welke video's de aandacht langer vasthouden, zelfs als de advertentie wordt overgeslagen. Dit geeft u naast vertoningen en weergaven aanvullende informatie over hoe mensen omgaan met uw advertenties.

Iemand kan besluiten om een InStream-advertentie na 20 seconden kijken over te slaan. Dit wordt niet geteld als een weergave (tenzij gedurende die periode ergens op de advertentie is geklikt). U kunt de weergavetijd van verschillende advertenties evalueren en vergelijken, ongeacht of advertenties worden overgeslagen of volledig worden bekeken.

Meer manieren om deze statistieken te gebruiken:

  • Twee vergelijkbare videocampagnes of advertentiegroepen met verschillende videoadvertenties vergelijken om te zien welke advertentie meer weergavetijd genereert. Hierdoor krijgt u meer inzicht in het soort videocontent dat bij uw doelgroep aanslaat.
  • Hetzelfde advertentiemateriaal in verschillende campagneconfiguraties gebruiken om vast te stellen welke campagne een doelgroep beter target die per vertoning een hogere gemiddelde weergavetijd laat zien.
  • Weergavetijd geeft u een idee van het aantal seconden dat uw advertentiemateriaal gemiddeld wordt gezien. Dit kan van pas komen als u nieuwe video's maakt en de structuur van uw videoadvertentiemateriaal bepaalt.

Gerelateerde links

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen