Videokampanjoiden katseluaikatiedot

Videokampanjoiden katseluaikatietojen raportointi antaa tietoa siitä, kuinka pitkään käyttäjät katselevat videomainoksiasi. Se auttaa ymmärtämään paremmin, miten käyttäjät reagoivat videomainoksiisi, mitä videoita he katsovat pisimpään ja kuinka pitkään sisältösi säilyttää heidän mielenkiintonsa, vaikka he ohittaisivatkin mainoksen. 

Katseluajan raportointi on käytettävissä In-Stream-mainoksille, ei-ohitettaville In-Stream-mainoksille ja puskurimainoksille (ja otetaan myöhemmin käyttöön muille mainosmuodoille). Näet katseluaikadatan lisäämällä tilillesi kyseisten mittareiden sarakkeet. Löydät ne Tehokkuus-kohdan alta, kun muokkaat videokampanjan sarakkeita. Lisätietoa sarakkeiden lisäämisestä ja poistamisesta

Käytettävissä ovat seuraavat katseluaikatiedot:

  • Katseluaika mittaa kokonaisajan, jonka ihmiset käyttävät videomainostesi katseluun tiettynä ajanjaksona. Aika ilmoitetaan sekunteina.
  • Keskim. katseluaika / impressio mittaa, kuinka kauan videomainostasi on keskimäärin katsottu mainoksen impressiota kohden (sekunteina). 

Miten katseluaika lasketaan

Joka kerta, kun videomainostasi aletaan katsoa, järjestelmämme laskee ajan siihen asti, kun mainos on katsottu loppuun, ohitettu tai sitä lakataan näyttämästä jostain muusta syystä. Tämä on mainoksen katseluaika sekunteina. 

Joissakin harvoissa tapauksissa emme ehkä pysty mittaamaan mainoksen katseluaikaa, esimerkiksi jos selain kaatuu tai yhteys keskeytyy äkillisesti.  Tällaisissa tapauksissa kokonaisajassa otetaan huomioon mahdollinen mittaamatta jäänyt aika soveltamalla keskimääräistä katseluaikaa niiltä impressioilta, jotka on mitattu. Kokonaiskatseluajat raportoidaan sitten tililläsi.

Tietoa katseluaikaraporteista

Mahdollisimman tarkkojen tulosten näyttämiseksi katseluaika raportoidaan vain, kun mainoksella on vähimmäismäärä impressioita, joiden katseluaika on mitattu. Saatat nähdä raporteissa merkinnän “--”, kun tietoa ei vielä ole käytettävissä tarpeeksi. 

Kun käytät raportissa segmenttejä, niihin sovelletaan impressioiden vähimmäismäärää ja tiedot määritetään erikseen jokaiselle segmentille. Tästä syystä saatat huomata pieniä eroja, kun lasket rivit yhteen, eikä kaikille segmenteille välttämättä ole saatavilla tietoa. Jos esimerkiksi segmentoit raportin laitteen mukaan, laitesegmenttien summa saattaa poiketa hieman kampanjan kokonaisajasta.  Samoin jos kampanja sisältää kaksi hyvin eri pituista mainosta, koko kampanjan katseluaikadata voi poiketa mainosten yhteenlasketusta datasta.

Huom. Jos kampanjassa on useita videomainosmuotoja, mittareiden laskemiseen käytetään vain tuettujen mainosmuotojen (In-Stream-mainosten, ei-ohitettavien In-Stream-mainosten ja puskurimainosten) impressioita ja katseluaikadataa. Kampanjatason raporteissa näytetään siis vain näiden mainosmuotojen katseluaikadata.

Näin käytät katseluaikatietoja

Katseluaika tarjoaa helpon tavan ymmärtää, kuinka kauan potentiaaliset asiakkaat katselevat videomainoksiasi ja mitkä videot säilyttävät heidän huomionsa pisimpään, vaikka mainos olisikin ohitettu. Se antaa lisätietoa siitä, miten käyttäjät ovat vuorovaikutuksessa mainostesi kanssa (impressioiden ja katselukertojen lisäksi).

Joku saattaa esimerkiksi ohittaa in-stream-mainoksen katseltuaan sitä 20 sekuntia, mitä ei lasketa katselukerraksi (ellei hän sitten klikkaa jotakin mainoksen osaa). Voit arvioida ja verrata eri mainosten katseluaikoja riippumatta siitä, katsottiinko mainokset kokonaan vai ohitettiinko ne.

Tietoja voidaan käyttää myös esimerkiksi seuraavilla tavoilla:

  • Vertaa kahta samankaltaista videokampanjaa tai mainosryhmää, joissa on eri videomainokset, jotta näet, kumpaa mainosta katsellaan enemmän. Tämä voi auttaa ymmärtämään, millainen videosisältö vetoaa yleisöösi.
  • Kokeile käyttää samaa mainosaineistoa eri kampanja-asetuksilla nähdäksesi, mikä kampanja kohdistuu parhaiten yleisöön, jonka keskimääräinen katseluaika impressiota kohden on pidempi.
  • Katseluaika antaa käsityksen siitä, kuinka monta sekuntia mainosaineistostasi keskimäärin nähdään. Tästä voi olla hyötyä uusien videoiden luomisessa, ja se voi myös auttaa videomainosaineiston rakenteen määrittämisessä.

Aiheeseen liittyviä linkkejä

Oliko tästä apua?
Miten sivua voisi parantaa?

Tarvitsetko lisäapua?

Kirjaudu sisään nähdäksesi lisää tukivaihtoehtoja ongelman nopeaan ratkaisuun