Åtgärda problem med displaykampanjer

Om din displaykampanj inte ger förväntat resultat kan det bero på problem med budgivning, inriktning, konverteringsspårning, remarketing eller med dina annonser eller kampanjinställningar.

Prova följande metoder för att felsöka dessa problem:

Felsöka din displaykampanj

I den nya Google Ads-upplevelsen kan du läsa varningar och få information om många problem som påverkar dina displayobjekt på kortet Statusgranskning på sidan Översikt. Läs mer om Statusgranskning.

 1. Klicka på Displaykampanjer eller på en enskild kampanj i navigeringspanelen.
 2. Klicka på Översikt på sidmenyn till vänster, till höger om navigeringsfältet.
  • Du hittar kortet Statusgranskning till höger om resultatdiagrammet.
 3. Klicka på Visa eller på någon av varningarna på statuskortet för att se hela listan över varningar.
 4. Klicka på något av varningskorten för att utöka varningen och läsa mer information.
  • Om du klickade dig fram via en varning på kortet Statusgranskning utökas automatiskt den varning du klickade från.

Viktigt att tänka på

Det kan ta ungefär en dag innan aviseringarna uppdateras.

Typer av aviseringar

Sidan Översikt innehåller viktig information om din kontostatus så att du kan identifiera och åtgärda problem med dina remarketingkampanjer, annonsgrupper och målgruppskällor. Där visas tre typer av meddelanden: 

 • Kritiska resultatproblem som kräver åtgärd för att dina annonser ska fortsätta visas
 • Problem som kräver åtgärd för att dina annonser och din kampanj ska fungera optimalt
 • Statusinformation som indikerar att delar av dina målgruppskällor, dina flöden och din konverteringsspårning fungerar som förväntat

Andra ställen i Google Ads där du kan se taggresultatet

Du kan också se om din remarketingtagg fungerar via avsnittet Målgruppskällor i Målhantering.

Vanliga problem med displaykampanjer

Use recommendations in Google Ads to fix issues with Display campaigns

Annonser visas inte

Varför det är viktigt

För att din kampanj ska bli framgångsrik är det viktigt att annonserna visas kontinuerligt. Du hittar detaljerad information om olika potentiella problem i felsökningsverktyget Anledningar till att du kanske inte ser din annons.

Vanliga varningar om problem som förhindrar att annonser visas

Begränsande inriktning
Annonsgruppsinriktningen är för begränsad för att visa annonser.
Meddelande Annonserna i annonsgruppen når inga personer
Lösning

Räckvidden kan vara begränsad i följande situationer:

 • Du använder snäv inriktning med en enda inriktningsmetod.
 • Du kombinerar olika inriktningsmetoder i samma annonsgrupp.
 • Du använder flera uteslutningar.
 • Du använder kampanjinställningar som begränsar räckvidden, som inriktning på en liten geografisk plats.

Om din annonsgrupp når för få personer visas inga annonser. Om annonsgruppen till exempel är inriktad på målgrupper, placeringar och sökord på samma gång kanske det inte går att hitta många personer som matchar alla dessa inriktningsmetoder samtidigt. Prova att ta bort några av inriktningsmetoderna och lägga till dem som observationer i stället. Läs mer om inställningarna Inriktning och Observation

Metodtips Använd verktyget för räckviddsuppskattning för att bedöma den potentiella räckvidden.
Buden är för låga
Nuvarande budbelopp är för lågt för att dina annonser ska vara konkurrenskraftiga.
Meddelande Buden i annonsgruppen är för låga för att dina annonser ska visas
Lösning

Höj dina bud så att du har större chans att visa annonser för potentiella kunder. Nya konkurrenter eller förändringar i marknadsutvecklingen kan kräva ett högre bud än vad du har använt tidigare.

Justera budet i Kampanjinställningar. Läs mer om att uppskatta dina resultat med bud-, budget- och målsimulatorer

Metodtips Använd budsimulatorn för att hitta det optimala budbeloppet för dina verksamhetsmål.

Varför det är viktigt

När annonserna och inriktningen inte fungerar tillsammans kanske du inte kan nå dina potentiella kunder. Ibland är annonstyper inte avsedda att användas med specifika inriktningsmetoder, och om det är den enda annonstypen eller inriktningsmetoden i annonsgruppen eller kampanjen kan dina annonser inte visas alls.

Vanliga varningar om inkompatibla inriktningar och annonser

 • Gmail-annonser är inte kompatibla med anpassade målgrupper.
 • Endast Gmail-annonser i en undertyp av Gmail-kampanjer kan visas med remarketinglistor eller liknande målgrupper. Andra kampanjtyper kan inte visa Gmail-annonser med remarketinglistor eller liknande målgrupper.
 • Gmail-annonser kan bara visas på mail.google.com. Läs mer
 • Andra annonser än Gmail-annonser kan inte visas på mail.google.com.
 • Kundmatchning i Display-nätverket kan bara visas med Gmail-annonser.

Remarketingtaggar och flöden

I översikten kan du också se om det finns allvarliga problem med remarketingtaggen, bland annat anpassade parametrar, eller problem med flöden som är länkade via genom Företagsinformation eller ett Merchant Center-konto. Dessa används tillsammans med dina remarketinglistor för att skapa dynamiska displayannonser.

Varför det är viktigt

Om taggen inte fungerar kanske remarketinglistan inte fylls med data. Då kan du inte använda listorna för inriktning. Om listan innehåller för få personer kanske dina annonser inte visas av integritetsskäl.

Obs!

Dina remarketinglistor inbegriper alla dina aktiva och inaktiva användare i hela världen. Eftersom dina annonser bara kan visas för användare som finns på platserna du inriktar dig på i dina kampanjer och som är aktiva i de nätverk du inriktar dig på (till exempel Googles Display-nätverk, Söknätverket eller YouTube) kan antalet kvalificerade användare som kan se dina annonser vara mindre än antalet användare på din remarketinglista i Google Ads.

Om du använder dynamisk remarketing bidrar också produkt-id:n och andra taggparametrar till att identifiera vilka produkter som användarna har tittat på. Om parametrarna innehåller fel kan det hända att de dynamiska annonserna visar mindre relevanta produkter.

Om antalet kvalificerade artiklar i flödet har minskat eller om vissa artiklar har avvisats kan de dynamiska annonserna inte visa relevanta produkter för potentiella kunder.

Vanliga varningar om remarketingtaggar och flöden

Inaktiv tagg
Taggen har inte lagt till webbplatsbesökare i dina målgruppslistor.
Meddelande Google Ads-taggen har inte varit aktiv under den senaste veckan
Lösning

Läs igenom tagganvisningarna. Kontrollera taggen och se till att du har lagt till de anpassade parametrarna för din verksamhetstyp.

Klicka på Läs tagganvisningarna på varningskortet för information om hur du kommer åt och ändrar taggkoden.

Läs mer

Metodtips Använd Målgruppshantering för att jämföra taggar.

Andra vanliga problem med displaykampanjer

Låg budget
Dina annonser visas mindre ofta än vad de skulle kunna göra. Det hindrar dina kampanjer från att nå sin fulla potential.
Meddelande Kampanjen begränsas av budgeten.
Lösning

Överväg att öka din budget. Om du till exempel märker att du förbrukar budgeten halvvägs under de populäraste timmarna kan du överväga att öka budgeten något för att se om visningsfrekvensen fortsätter att vara hög. Överväg en större budgetökning om dina annonser fortsätter fungera bra under de timmar de inte visades tidigare.

Klicka på Öppna kampanjinställningar för att visa och ändra din budget.

Läs mer

Inga annonser
Annonsgrupper utan annonser visas inte.
Meddelande Din annonsgrupp innehåller inga annonser 
Lösning

Lägg till annonser i dina annonsgrupper. 

Klicka på Gå till annonser på varningskortet för att visa och tilldela annonser till annonsgrupper.

Metodtips Använd responsiva annonser, vars utseende och format anpassas automatiskt så att de passar de flesta tillgängliga annonsutrymmen. Läs mer
Avvisade annonser
Dina annonser kan inte visas förrän de godkänns av policyteamet.
Meddelande Alla annonser i annonsgruppen har avvisats
Lösning

Om det finns policyproblem kan du följa länkarna i varningsmeddelandena för att se hur du åtgärdar problemen för var och en av dina annonser. När du har redigerat dina annonser skickas de till ny granskning. Din annons kanske till exempel innehåller olämpligt innehåll, ger en felaktig framställning av dig eller din produkt, begär personliga uppgifter eller gör intrång i ett varumärke. Läs mer om hur du åtgärdar icke godkända annonser

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt