Řešení problémů s obsahovými kampaněmi

Pokud vaše obsahová kampaň nedosahuje očekávaných výkonů, mohou za tím být problémy s reklamami, nabídkami, cílením, měřením konverze, nastavením remarketingu či nastavením kampaně.

Při řešení těchto problémů můžete vyzkoušet následující postupy:

Odstraňování problémů s obsahovými kampaněmi

V novém prostředí Google Ads může prohlížet upozornění a získat informace o mnoha problémech ovlivňujících vaše obsahové položky na kartě Kontrola stavu na stránce Souhrn. Pročtěte si další informace o kontrole stavu.

 1. Na navigačním panelu klikněte na Obsahové kampaně nebo na jméno konkrétní kampaně.
 2. V nabídce stránek vlevo, napravo od navigačního panelu, klikněte na Souhrn.
  • Napravo od grafu výkonu se nachází karta Kontrola stavu.
 3. Klikněte na Zobrazit nebo na některé upozornění na kartě se stavem. Zobrazí se kompletní seznam upozornění.
 4. Po kliknutí na vybranou kartu s upozorněním se zobrazí další informace.
  • Pokud kliknete na upozornění na kartě Kontrola stavu, automaticky se rozbalí.

Důležité upozornění

Může trvat až den, než se upozornění aktualizují.

Typy upozornění

Stránka Souhrn poskytuje důležité informace o stavu účtu, které vám pomůžou pochopit a vyřešit problémy s obsahovými kampaněmi, remarketingovými kampaněmi, reklamami, reklamními sestavami a zdroji publika. Najdete zde tři typy upozornění: 

 • Kritické problémy týkající se výkonu, které je potřeba vyřešit, aby se vaše reklamy mohly nadále zobrazovat.
 • Problémy, kterým je třeba věnovat pozornost, abyste naplno využili potenciál reklam a udržovali kampaň v dobrém stavu.
 • Stavy informující o tom, že vaše zdroje publika, zdroje a měření konverze fungují v souladu s očekáváními.

Další místa v Google Ads, kde lze získat přehled o značkách

Ověřit si, zda značka pro remarketing funguje, můžete také pomocí nástroje Správce publik v části Zdroje publika.

Běžné problémy s obsahovými kampaněmi

Nezobrazované reklamy

Proč je to důležité

Jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšné kampaně je trvalé zobrazování reklam. Chcete-li si postupně projít jednotlivé potenciální problémy, zkuste cvičení v odstraňování problémů v článku Proč se reklama nezobrazuje.

Běžná upozornění na problémy, které brání zobrazování reklam

Omezující cílení
Cílení reklamní sestavy je příliš omezující na to, aby se reklamy mohly zobrazovat.
Upozornění Reklamy z vaší reklamní sestavy neoslovují uživatele
Řešení

Zásah může být omezený za následujících okolností: 

 • úzké cílení v rámci jedné metody cílení,
 • vrstvení více metod cílení ve stejné reklamní sestavě,
 • používání více vyloučení,
 • nastavení kampaně, které omezuje zásah, například cílení na malou zeměpisnou oblast.

Pokud je zásah reklamní sestavy příliš malý, reklamy se nezobrazují. Pokud například reklamní sestava cílí na segmenty publika, umístění a klíčová slova současně, nemusí se najít dostatek lidí, kteří budou vyhovovat všem kritériím cílení najednou. Zkuste odstranit některé z těchto kritérií cílení a přidat je jen jako pozorování.

Další informace

Doporučené postupy K odhadu potenciálního zásahu použijte nástroj pro odhad zásahu.
Příliš nízké nabídky
Vaše aktuální nabídka je příliš nízká a reklamy tak nejsou konkurenceschopné.
Upozornění Nabídky u vaší reklamní sestavy jsou příliš nízké na to, aby se vaše reklamy mohly zobrazovat
Řešení

Zvýšením nabídek zlepšíte své šance, že se reklamy zobrazí potenciálním zákazníkům. Například kvůli nové konkurenci nebo změně trendů na trhu může být nutné zadat vyšší nabídku než dříve.

Upravte nabídku v nastavení kampaně. Další informace

Doporučené postupy Pomocí simulátoru nabídek zjistěte optimální výši nabídky ve vztahu k vašim obchodním cílům.

Proč je to důležité

Pokud kombinace reklam a cílení nebude fungovat, můžete kampaněmi minout potenciální zákazníky. Některé metody cílení nejsou pro určité typy reklam vhodné. Jestliže v reklamní sestavě nebo kampani žádný jiný typ reklamy nebo cílení nemáte, reklamy se nebudou moci vůbec zobrazovat.

Běžná upozornění na nekompatibilní cílení a reklamy

 • Reklamy v Gmailu nejsou kompatibilní s vlastním publikem podle zájmů.
 • Pouze reklamy v Gmailu v podtypu kampaně v Gmailu se mohou zobrazovat s marketingovými seznamy nebo s podobnými segmenty publika. U jiných typů kampaní není možné reklamy v Gmailu s remarketingovými seznamy nebo s podobnými segmenty publika spojovat.
 • Reklamy v Gmailu se mohou zobrazovat pouze na webu mail.google.com. Další informace
 • Reklamy, které nejsou určené pro Gmail, na webu mail.google.com zobrazovat nelze.
 • Vlastní seznamy zákazníků pro Obsahovou síť je možné používat pouze s reklamami v Gmailu.

Značky pro remarketing a zdroje

Informační panel vám také může ukázat, jestli nemáte nějaké kritické problémy se značkou pro remarketing (včetně vlastních parametrů) nebo se zdroji připojenými prostřednictvím firemních údajů nebo účtu Merchant Center. Ty se spolu s remarketingovými seznamy používají při vytváření dynamických obsahových reklam.

Proč je to důležité

Pokud vaše značka nefunguje, vaše remarketingové seznamy se nemohou naplnit a nebude je možné používat k cílení. Jestliže seznamy obsahují příliš málo uživatelů, vaše reklamy se možná nebudou moci zobrazovat kvůli ochraně soukromí.

Poznámka

Počet uživatelů v remarketingových seznamech zahrnuje všechny aktivní i neaktivní uživatele z celého světa. Protože vaše reklamy se mohou zobrazovat pouze uživatelům, kteří se nacházejí v místech, na něž cílí kampaně, a kteří jsou aktivní v sítích, na něž cílíte (například v Obsahové síti Google, ve Vyhledávací síti, na YouTube apod.), počet uživatelů, kteří mohou vidět vaši reklamu, je nižší než počet členů v remarketingovém seznamu, jak se zobrazuje v Google Ads.

Při dynamickém remarketingu pomáhají parametry značek (například ID produktů) zjistit, které produkty si uživatelé prohlíželi. Dojde-li k nějakým problémům s těmito parametry, dynamické reklamy mohou zobrazovat produkty, které nejsou příliš relevantní.

Pokud počet vhodných položek ve vašem zdroji poklesl nebo jsou některé z nich zamítnuty, dynamické reklamy nebudou moci potenciálním zákazníkům zobrazovat relevantní produkty.

Běžná upozornění týkající se remarketingových značek a zdrojů

Neaktivní značka
Značka nepřidává návštěvníky webu na seznamy publika.
Upozornění Značka Google Ads nebyla během posledního týdne aktivní
Řešení

Projděte si pokyny ke značkám. Poté značku ověřte a zkontrolujte, zda jste přidali vlastní parametry pro váš typ firmy.

Na kartě s upozorněním klikněte na odkaz PŘEČÍST SI POKYNY KE ZNAČKÁM. Zobrazí se pokyny o tom, jak najít a změnit kód značky.

Další informace

Doporučené postupy K porovnání značek použijte nástroj Správce publik.

Další běžné problémy týkající se obsahových kampaní

Nízký rozpočet
Reklamy se zobrazují méně často, než by mohly, což brání kampaním využívat naplno jejich potenciál.
Upozornění Kampaň je omezena rozpočtem.
Řešení

Zvažte, zda rozpočet nezvýšit. Pokud si například všimnete, že se rozpočet vyčerpá před koncem denní špičky, můžete ho trochu navýšit a následně zkontrolovat, zda si reklamy zachovaly vysoký výkon. Pokud vaše reklamy dosahují dobrých výkonů i v době, kdy se předtím nezobrazovaly, můžete zvážit výraznější zvýšení rozpočtu.

Zobrazit a nastavovat rozpočet můžete po kliknutí na odkaz Přejít k nastavení kampaně

Další informace

Bez reklam
Reklamní sestavy bez reklam se nebudou zobrazovat.
Upozornění Reklamní sestava neobsahuje žádné reklamy 
Řešení

Přidejte do reklamní sestavy reklamy. 

Na kartě s upozorněním klikněte na odkaz Přejít k reklamám. Následně budete moci zobrazit a přiřazovat reklamy k reklamním sestavám.

Doporučené postupy Používejte responzivní reklamy, které upraví svůj vzhled a formát tak, aby vyhovovaly většině dostupného reklamního prostoru. Další informace
Zamítnuté reklamy
Reklamy se nebudou moci zobrazovat, dokud je tým pro dodržování zásad neschválí.
Upozornění Všechny reklamy v reklamní sestavě byly zamítnuty
Řešení

Pokud došlo k potížím se zásadami, vyřešte je pro jednotlivé reklamy pomocí odkazů u upozornění. Reklamy budou po úpravě znovu odeslány ke kontrole. Reklama může například obsahovat nevhodný obsah, může obsahovat zavádějící informace o vás či vašem produktu, vyžadovat poskytnutí osobních údajů nebo porušovat pravidla týkající ochranných známek. Další informace

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory