Riešenie bežných problémov s formátovaním vlastných parametrov

V tomto článku je vysvetlené, ako formátovať vlastné parametre a ako riešiť problémy s pridaním značky na web. Obsahuje pokyny na pridanie kódu JavaScript a informácie o jeho alternatívach pre váš web, ako aj bežné prípady pomiešania kódov.

Skôr než začnete

Skôr než začnete používať vlastné parametre, prečítajte si článok o pridaní značky pre dynamický remarketing na web.

Poznámka týkajúca sa znakov &

Znaky & musia byť v rámci kódu HTML kódované ako „&amp;“ (v atribúte src značky <img>), ale v rámci kódu JavaScript nemusia. Veľký počet značiek a kontajnerov, ktoré umožňujú podmienené spájanie značiek pixelov (ako napr. Floodlight), očakáva, že webové adresy nebudú kódované v jazyku HTML. Vedie to k častým chybám dvojitého kódovania znakov &, čo následne vedie k nesprávnemu sledovaniu. Uistite sa, že používate správne webové adresy v závislosti od kontextu. V prípade pochybností overte svoju implementáciu pomocou rozšírenia pre Chrome s názvom Google Tag Assistant.

Použitie Správcu značiek Google

Namiesto pridávania značiek pre dynamický remarketing na web môžete použiť Správcu značiek Google. Táto možnosť smeruje údaje značiek cez tretiu stranu (Google).

Formátovanie vlastných parametrov

  • Pre stránky s viacerými identifikátormi, napríklad stránky nákupného košíka, použite na zoskupenie identifikátorov zátvorky. Príklad: flight_destid: ["123", "456"].
  • V prípade reťazcov vlastných parametrov používajte jednoduché alebo dvojité úvodzovky. Fungujú oba typy, musíte ich však používať konzistentne. Príklad: Ak zvolíte jednoduché úvodzovky, použite ich pri všetkých hodnotách.
  • Úvodzovky nepoužívajte v prípade vlastných parametrov vo forme čísel. Príklad: flight_totalvalue: 200,99.
  • Parametre oddeľte čiarkami. Ak nepridáte čiarky, značka nebude pracovať správne.
  • Vlastné parametre môžu obsahovať len písmená, číslice a podčiarkovníky. Nemali by začínať číslicami ani by nemali obsahovať medzery.
  • V záujme optimálneho nastavenia použite hodnoty odporúčané v tomto článku, pretože takto vzniknú zoznamy, ktoré služba Google Ads vytvára za vás pri nastavovaní kampane s dynamickým remarketingom. Na definovanie ďalších stránok špecifických pre váš web je možné použiť ďalšie hodnoty.

Príklady vlastných parametrov

Nižšie uvádzame príklad webu leteckej spoločnosti s implementovanými všetkými základnými vlastnými parametrami.

Časti webu Ukážka značky s vlastnými parametrami Poznámky
Hlavná stránka <script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "",
flight_pagetype: "home",
flight_totalvalue:
};
</script>
Na domovskej stránke máte informácie o type stránky.

Aj keď sa na týchto stránkach nemusia nachádzať žiadne informácie o produktoch alebo službách, služba Google Ads stále môže načítavať produkty a služby z vášho informačného kanála podľa toho, čo pravdepodobne bude najlepšie fungovať.
Stránka s výsledkami vyhľadávania <script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "",
flight_pagetype: "searchresults",
flight_totalvalue:
};
</script>
Na stránke s výsledkami vyhľadávania máte informácie o type stránky.
Stránka s podrobnosťami o ponuke <script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "123",
flight_pagetype: "offerdetail",
flight_totalvalue: 99.00
};
</script>
Na stránke s podrobnosťami o ponuke môžete dynamicky dopĺňať informácie o zobrazenom produkte alebo službe. Použite rovnaký identifikátor zo svojho informačného kanála.
Stránka košíka Jeden cieľ
<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "123",
flight_pagetype: "cart",
flight_totalvalue: 120.00
};
</script>


Viaceré ciele
<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: ["SFO", "SJC", "NYC", "LAX"],
flight_pagetype: "cart",
flight_totalvalue: [120.00, 300.00, 500.00, 900.00]
};
</script>
Zo stránky košíka by ste mali odoslať všetky položky v košíku. Ak máte v parametri viacero hodnôt, použite zoskupenie v jazyku JavaScript (zátvorky). V parametri "xxxxxxxx_totalvalue" musíte odoslať súčet všetkých hodnôt v košíku.
Stránka nákupu Jeden cieľ
<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "123",
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.00
};
</script>


Viaceré ciele
<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: ["SFO", "SJC", "NYC", "LAX"],
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: [120.00, 300.00, 500.00, 900.00]
};
</script>
Stránka s potvrdením o nákupe by mala obsahovať tiež všetky produkty, ktoré si niekto kúpil. V parametri "xxxxxxxx_totalvalue" musíte odoslať súčet všetkých hodnôt v košíku alebo na stránke konverzie.
Všetky ďalšie stránky <script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "",
flight_pagetype: "other",
flight_totalvalue:
};
</script>
Na všetkých ďalších stránkach použite pre parameter xxxxxxxx_pagetype možnosť „other“.

Aj keď sa na týchto stránkach nemusia nachádzať žiadne informácie o produktoch alebo službách, služba Google Ads stále môže načítavať produkty a služby z vášho informačného kanála podľa toho, čo pravdepodobne bude najlepšie fungovať.

Bežné chyby pri nastavovaní vlastných parametrov

Nižšie uvádzame niektoré bežné chyby, ktoré ľudia robia pri implementácii vlastných parametrov. Na ilustráciu použijeme príklad webu leteckej spoločnosti. Ak používate nástroj Tag Assistant, budete môcť identifikovať väčšinu týchto častých chýb.

1. Hodnoty reťazca nie sú uvedené v úvodzovkách. Príklad:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight_pagetype: purchase,
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Potrebné zmeniť na:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Jednoduché úvodzovky fungujú, ale musíte ich používať konzistentne.

2. Vlastné parametre nie sú oddelené čiarkou (,). Príklad:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234"
flight_pagetype: "purchase"
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Potrebné zmeniť na:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Po poslednom vlastnom parametri znak "," nasledovať nemusí. Ak však nasleduje, je to v poriadku.

3. Parameter obsahuje medzeru alebo znaky nepatriace do kódovacieho systému ASCII. Podporujeme len znaky [a-z][0-9] a '_'. Príklad:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Potrebné zmeniť na:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: 234,
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

4. Viaceré hodnoty v parametri bez zátvoriek. Príklad:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "123,"234",
flight_pagetype: "cart",
flight_totalvalue: 100,50
};
</script>

Potrebné zmeniť na:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: ["123","234"],
flight_pagetype: "cart",
flight_totalvalue: [100,50]
};
</script>

6. Parameter bez hodnoty. Príklad:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: ,
flight_pagetype: "other",
flight_totalvalue:
};
</script>
Potrebné zmeniť na:

 

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "0",
flight_pagetype: "other",
flight_totalvalue: "0"
};
</script>

alebo jednoducho:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_pagetype: "other"
};
</script>

7. Pomenovania vlastných parametrov nepoužívajú správne konvencie. Príklad:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
destid: "234",
pagetype: "purchase",
totalvalue: 120.99
};
</script>

Potrebné zmeniť na:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Používanie značiek nevyužívajúcich kód JavaScript

Odporúčame používať radšej značku JavaScript než značku obrázka nevyužívajúcu kód JavaScript, pretože táto značka spôsobuje menej chýb pri implementácii a má dosah na viacero cieľov HTML. So značkou obrázka nevyužívajúcou kód JavaScript sa zaobchádza ako s obrázkom. Keďže niektoré webové prehliadače ukladajú obrázky do vyrovnávacej pamäte, čím sa skracuje čas potrebný na načítanie stránky, značka sa aktivuje len pri prvej návšteve vášho webu určitou osobou a neaktivuje sa počas následných návštev touto osobou. Verzia JavaScript značky odstraňuje tento problém.

Tieto pokyny môžete využiť, ak chcete použiť časť značky nevyužívajúcej kód JavaScript (známu aj ako značka obrázka) alebo ak chcete mať kratšiu verziu značky. Značka obrázka nevyužíva knižnicu JavaScript (conversion.js) a k načítaniu obrázka dochádza zároveň s načítaním stránky.

Časť remarketingovej značky nevyužívajúcej kód JavaScript musíte prispôsobiť tak, aby mohla aj naďalej odosielať hodnoty. Údaje musia byť zakódované ručne.

Vezmite si značku, ktorú ste práve vytvorili. Značka by mala vyzerať ako tento príklad:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "REPLACE_WITH_STRING_VALUE",
flight_pagetype: "REPLACE_WITH_STRING_VALUE",
flight_totalvalue: REPLACE_WITH_NUMBER_VALUE
};
</script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
var google_conversion_id = XXXXXXXXXX;
var google_custom_params = window.google_tag_params;
var google_remarketing_only = true;
/* ]]> */
</script>
<script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
</script>
<noscript>
<div style="display:inline;">
<img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/XXXXXXXXXX/?value=0&amp;guid=ON&amp;script=0&amp;data.flight_destid=101&amp;
data.flight_destid=102
&amp;data.flight_pagetype=purchase"/>

</div>
</noscript>

Zvýraznený text je značka nevyužívajúca kód JavaScript. Ak chcete odoslať vlastné parametre pomocou remarketingovej značky, postupujte takto:

1. Pripravte si vlastné parametre (nazývané aj kľúč/hodnoty), ktoré chcete odoslať do služby Google Ads. Kľúč/hodnoty by mali byť odoslané v nasledujúcom formáte:

data.key1=val1&data.key2=val2&data.key2=val3…

Ak chcete napríklad odoslať flight_destid=100flight_pagetype=purchase ako parametre zákazníka, mali by byť usporiadané takto:

data.flight_destid=100&data.flight_pagetype=purchase

Ak má daný kľúč viacero hodnôt, napríklad identifikátor viacerých produktov alebo služieb na stránke nákupného košíka, pridajte parameter data.flight_destid= pre každú ďalšiu hodnotu.

data.flight_destid=101&data.flight_destid=102&data.flight_pagetype=cart

2. Pripojte reťazec k webovej adrese pixela a potom zakódujte v jazyku HTML znak & na &amp;

3. Po tejto zmene vyzerá výsledný atribút src obrázka takto:

//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/XXXXXXXXXX/?value=0&guid=ON&script=0&amp;data.flight_destid%3D101&data.flight_destid=102
&data.flight_pagetype=purchase

4. Nižšie je uvedená konečná verzia značky obrázka, ktorú môžete vložiť na svoj web. Poskytuje vám rovnakú funkciu ako verzia značky JavaScript.

<img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/XXXXXXXXXX/?value=0&amp;guid=ON&amp;script=0&amp;data=flight_destid%3D101%2C102
%3Bflight_pagetype%3Dpurchase"/>
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory