Ispravljanje uobičajenih poteškoća s oblikovanjem za prilagođene parametre

U ovom se članku objašnjava kako oblikovati prilagođene parametre i rješavati probleme uzrokovane načinom dodavanja oznake na web-lokaciju. Članak uključuje upute za dodavanje JavaScript koda i alternativa na web-lokaciju te objašnjava uobičajene načine na koje se kodovi mogu zabunom zamijeniti jedan drugim.

Prije nego što započnete

Da biste započeli s upotrebom prilagođenih parametara, najprije pročitajte Označavanje web-lokacije za dinamički remarketing.

Napomena o znaku &

Znak & mora se kodirati kao "&amp;" unutar HTML koda (u src atributu <img>), ali ne unutar JavaScript koda. Mnoge oznake i spremnici koji dopuštaju lančano povezivanje piksela (kao što je Floodlight) očekuju da URL-ovi neće biti kodirani u HTML-u. To dovodi do čestih pogreški dvostrukog kodiranja znakova "&", što dovodi do nepravilnog praćenja. Upotrijebite ispravan URL ovisno o kontekstu. Ako niste sigurni, upotrijebite Chromeovo proširenje Google pomoćnik za oznake da biste provjerili valjanost svoje implementacije.

Upotreba Google Ad Managera

Umjesto da na web-lokaciju dodajete oznake za dinamički remarketing, možete upotrijebiti Google Ad Manager. Ta opcija usmjerava podatke oznake putem treće strane (Google).

Oblikovanje prilagođenih parametara

  • Za stranice s više ID-ova, kao što su stranice košarice za kupnju, upotrijebite zagrade da biste grupirali ID-ove. Primjer: flight_destid: ["123", "456"]
  • Upotrijebite polunavodnike ili navodnike za prilagođene parametre u obliku niza. Možete upotrijebiti polunavodnike ili navodnike, ali uvijek morate biti dosljedni. Primjer: ako odlučite upotrijebiti polunavodnike, upotrijebite ih za sve vrijednosti.
  • Ne upotrebljavajte navodnike za numeričke prilagođene parametre. Primjer: flight_totalvalue: 200.99
  • Odvojite parametre zarezom. Ako ne unesete zareze, oznaka neće ispravno funkcionirati.
  • Prilagođeni parametri mogu sadržavati samo slova, brojke i podvlake. Prilagođeni parametri ne smiju počinjati brojkama niti sadržavati razmake.
  • Za optimalno postavljanje poslužite se preporučenim vrijednostima u ovom članku jer će se tako oblikovati popisi koje je Google Ads već izradio za vas prilikom postavljanja kampanje za dinamički remarketing. Za definiranje ostalih stranica koje se odnose na web-lokaciju mogu se upotrijebiti dodatne vrijednosti.

Primjeri prilagođenih parametara

Slijedi primjer web-lokacije zrakoplovne kompanije s implementiranim svim osnovnim prilagođenim parametrima.

Odjeljak web-lokacije Primjer oznake prilagođenog parametra Napomene
Početna <script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "",
flight_pagetype: "home",
flight_totalvalue:
};
</script>
Na početnoj stranici nalaze se informacije o vrsti stranice.

Iako na ovim stranicama možda nema podataka o proizvodu ili usluzi, Google Ads može svejedno povući proizvode i usluge iz feeda na temelju vjerojatnosti najbolje izvedbe.
Stranica rezultata pretraživanja <script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "",
flight_pagetype: "searchresults",
flight_totalvalue:
};
</script>
Na stranici rezultata pretraživanja nalaze se informacije o vrsti stranice.
Stranica s pojedinostima ponude <script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "123",
flight_pagetype: "offerdetail",
flight_totalvalue: 99.00
};
</script>
Na stranici s pojedinostima ponude možete dinamički ispuniti informacije o proizvodu ili usluzi koja se pregledava. Upotrijebite isti ID iz feeda.
Stranica košarice Jedno odredište
<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "123",
flight_pagetype: "cart",
flight_totalvalue: 120.00
};
</script>


Više odredišta
<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: ["SFO", "SJC", "NYC", "LAX"],
flight_pagetype: "cart",
flight_totalvalue: [120.00, 300.00, 500.00, 900.00]
};
</script>
Na stranici košarice trebate poslati sve stavke koje imate u košarici. Ako u parametru imate više vrijednosti, upotrijebite JavaScript polje (zagrade). U parametar "xxxxxxxx_totalvalue" trebate poslati zbroj vrijednosti u košarici.
Stranica za kupnju Jedno odredište
<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "123",
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.00
};
</script>


Više odredišta
<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: ["SFO", "SJC", "NYC", "LAX"],
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: [120.00, 300.00, 500.00, 900.00]
};
</script>
Stranica za potvrdu kupnje isto treba sadržavati sve proizvode koje je netko kupio. U parametar "xxxxxxxx_totalvalue" trebate poslati zbroj vrijednosti u košarici ili na stranici konverzije
Sve ostale stranice <script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "",
flight_pagetype: "other",
flight_totalvalue:
};
</script>
Na svim ostalim stranicama upotrijebite "other" za parametar xxxxxxxx_pagetype.

Iako na ovim stranicama možda nema podataka o proizvodu ili usluzi, Google Ads može svejedno povući proizvode i usluge iz feeda na temelju vjerojatnosti najbolje izvedbe.

Uobičajene pogreške prilikom postavljanja prilagođenih parametara

U nastavku se nalaze najčešće pogreške korisnika koje se javljaju pri implementaciji prilagođenih parametara objašnjene na primjeru web-lokacije zrakoplovne kompanije. Ako upotrijebite pomoćnik za oznake, moći ćete utvrditi većinu ovih najčešćih pogrešaka.

1. Vrijednosti niza nisu u navodnicima. Na primjer:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight_pagetype: purchase,
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Treba izmijeniti u:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Polunavodnici isto funkcioniraju, sve dok se dosljedno upotrebljavaju.

2. Prilagođeni parametri nisu razdvojeni zarezom (","). Na primjer:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234"
flight_pagetype: "purchase"
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Treba izmijeniti u:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Iza zadnjeg prilagođenog parametra ne treba staviti zarez ",". No neće biti problema ako to učinite.

3. Parametar sadrži razmake ili znakove koji nisu ASCII. Podržavamo samo znakove [a-z][0-9] i '_'. Na primjer:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Treba izmijeniti u:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: 234,
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

4. Više vrijednosti u parametru bez zagrada. Na primjer:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "123,"234",
flight_pagetype: "cart",
flight_totalvalue: 100,50
};
</script>

Treba izmijeniti u:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: ["123","234"],
flight_pagetype: "cart",
flight_totalvalue: [100,50]
};
</script>

5. Parametar bez vrijednosti. Na primjer:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: ,
flight_pagetype: "other",
flight_totalvalue:
};
</script>
Treba izmijeniti u:

 

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "0",
flight_pagetype: "other",
flight_totalvalue: "0"
};
</script>

ili jednostavno:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_pagetype: "other"
};
</script>

6. Netočan način dodjeljivanja naziva za prilagođene parametre. Na primjer:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
destid: "234",
pagetype: "purchase",
totalvalue: 120.99
};
</script>

Treba izmijeniti u:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Upotreba oznaka koje ne pripadaju JavaScriptu

Umjesto oznake koja nije JavaScript oznaka slike preporučujemo upotrebu JavaScript oznake jer dovodi do manjeg broja pogrešaka prilikom implementacije i odnosi se na nekoliko HTML ciljeva. Oznaka koja nije JavaScript oznaka slike tretira se kao slika. Budući da neki web-preglednici spremaju slike u privremenu memoriju kako bi se prilikom sljedećeg posjeta stranica brže učitala, oznaka će se aktivirati samo kada netko prvi put posjeti web-lokaciju, no ne i tijekom naknadnih posjeta. JavaScript verzija oznake rješava taj problem.

Možete se poslužiti ovim uputama ako želite upotrebljavati dio oznake koji nije JavaScript (naziva se i oznaka slike) ili ako želite imati kraću verziju oznake. Oznaka slike ne zahtijeva JavaScript biblioteku (conversion.js), a učitavanje slike odvija se istovremeno s učitavanjem stranice.

Morate prilagoditi dio oznake za remarketing koji nije JavaScript kako bi ona i dalje mogla slati vrijednosti. Podaci moraju biti ručno kodirani.

Uzmite oznaku koju ste upravo izradili. Oznaka treba izgledati kao sljedeći primjer:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "REPLACE_WITH_STRING_VALUE",
flight_pagetype: "REPLACE_WITH_STRING_VALUE",
flight_totalvalue: REPLACE_WITH_NUMBER_VALUE
};
</script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
var google_conversion_id = XXXXXXXXXX;
var google_custom_params = window.google_tag_params;
var google_remarketing_only = true;
/* ]]> */
</script>
<script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
</script>
<noscript>
<div style="display:inline;">
<img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/XXXXXXXXXX/?value=0&amp;guid=ON&amp;script=0&amp;data.flight_destid=101&amp;
data.flight_destid=102
&amp;data.flight_pagetype=purchase"/>

</div>
</noscript>

Istaknuti tekst jest oznaka koja nije JavaScript. Poduzmite sljedeće korake da biste poslali prilagođene parametre putem oznake za remarketing:

1. Pripremite prilagođene parametre (nazivaju se i ključevi/vrijednosti) koje želite poslati u Google Ads. Parove ključ/vrijednost treba poslati u sljedećem formatu:

data.key1=val1&data.key2=val2&data.key2=val3...

Na primjer, ako kao prilagođene parametre želite poslati flight_destid=100 i flight_pagetype=purchase, oni trebaju biti poredani na sljedeći način:

data.flight_destid=100&data.flight_pagetype=purchase

Ako određeni ključ ima više vrijednosti, kao što je više ID-ova proizvoda ili usluga na stranici košarice za kupnju, za svaku dodatnu vrijednost dodajte drugi parametar data.flight_destid=.

data.flight_destid=101&data.flight_destid=102&data.flight_pagetype=cart

2. Dodajte niz URL-u piksela kao parametar, a zatim kodirajte u HTML-u & u &amp;

3. Konačna oznaka img src nakon izmjene izgleda ovako:

//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/XXXXXXXXXX/?value=0&guid=ON&script=0&amp;data.flight_destid%3D101&data.flight_destid=102
&data.flight_pagetype=purchase

4. Slijedi konačna oznaka img koju možete postaviti na svoju web-lokaciju. Ima iste funkcije kao i JavaScript verzija oznake.

<img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/XXXXXXXXXX/?value=0&amp;guid=ON&amp;script=0&amp;data=flight_destid%3D101%2C102
%3Bflight_pagetype%3Dpurchase"/>
Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem