Řešení běžných problémů s formátováním u vlastních parametrů

Tento článek se zabývá formátováním vlastních parametrů a řešením problémů s přidáním značky na web. Vysvětlí vám, jak na web přidat kód v jazyce JavaScript nebo jeho alternativy a k jakým problémům se syntaxí kódu běžně dochází.

Než začnete

Chcete-li začít používat vlastní parametry, přečtěte si nejprve pokyny k přidání značek pro dynamický remarketing na web.

Poznámka ke znaku ampersand (&)

V kódu jazyka HTML (tedy v atributu src značky <img>) je třeba znak ampersand zapisovat jako „&amp;‟. V kódu jazyka JavaScript to však neplatí. Mnoho značek a kontejnerů, které umožňují vršení pixelů (např. Floodlight), předpokládá, že adresy URL nebudou využívat kódování HTML. To vede k častým chybám v podobě dvojího kódování ampersandů, a tudíž k nesprávnému měření. Ujistěte se, že používáte pro daný kontext správnou adresu URL. Pokud si nejste jisti, ověřte svůj zápis pomocí rozšíření Google Tag Assistant pro prohlížeč Chrome.

Použití Správce značek Google

Namísto přidávání značek pro dynamický remarketing na web lze použít Správce značek Google. V takovém případě jsou údaje značek předávány prostřednictvím třetí osoby (Google).

Formátování vlastních parametrů

  • Na stránkách s několika ID, jako jsou například stránky nákupních košíků, použijte k seskupení ID hranaté závorky. Příklad: flight_destid: ["123", "456"]
  • Pro textové vlastní parametry použijte jednoduché nebo dvojité uvozovky. Lze použít oba typy uvozovek, ale je potřeba je používat konzistentně. Příklad: Když se rozhodnete pro jednoduché uvozovky, použijte je pro všechny hodnoty.
  • Uvozovky nepoužívejte pro číselné vlastní parametry. Příklad: flight_totalvalue: 200.99
  • Parametry oddělujte čárkami. Pokud čárky neuvedete, nebude značka správně fungovat.
  • Vlastní parametry mohou obsahovat pouze písmena, číslice a podtržítka. Vlastní parametry by neměly začínat číslicemi ani obsahovat mezery.
  • Optimálního nastavení dosáhnete tehdy, když použijete hodnoty doporučené v tomto článku. Pak z nich totiž budou vznikat stejné seznamy, jaké Google Ads sestavuje za vás již od chvíle, kdy vytvoříte kampaň s dynamickým remarketingem. K popsání jiných stránek specifických pro váš web ovšem můžete použít i jiné hodnoty.

Příklady vlastních parametrů

Zde je příklad webových stránek aerolinek, na nichž jsou implementovány všechny základní vlastní parametry.

Část webu Příklad značky s vlastními parametry Poznámky
Domovská stránka <script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "",
flight_pagetype: "home",
flight_totalvalue:
};
</script>
Domovská stránka obsahuje informace o typu stránky.

Ačkoliv na těchto stránkách nemusí být uvedeny žádné informace o produktech ani službách, může Google Ads přesto vybírat produkty a služby z vašeho zdroje na základě toho, které z nich nejspíš dosáhnou nejlepších výsledků.
Stránka s výsledky vyhledávání <script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "",
flight_pagetype: "searchresults",
flight_totalvalue:
};
</script>
Stránka s výsledky vyhledávání obsahuje informace o typu stránky.
Stránka podrobností nabídky <script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "123",
flight_pagetype: "offerdetail",
flight_totalvalue: 99.00
};
</script>
Na stránku podrobností nabídky lze dynamicky doplňovat informace o zobrazovaném produktu nebo službě. Použijte stejné ID, jaké obsahuje váš zdroj.
Stránka košíku Jeden cíl
<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "123",
flight_pagetype: "cart",
flight_totalvalue: 120.00
};
</script>


Několik cílů
<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: ["SFO", "SJC", "NYC", "LAX"],
flight_pagetype: "cart",
flight_totalvalue: [120.00, 300.00, 500.00, 900.00]
};
</script>
Na stránce košíku byste měli odesílat všechny položky v košíku. Obsahuje-li parametr více hodnot, použijte pole jazyka JavaScript (závorky). Parametr „xxxxxxxx_totalvalue“ by měl obsahovat celkovou hodnotu položek v košíku.
Stránka nákupu Jeden cíl
<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "123",
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.00
};
</script>


Několik cílů
<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: ["SFO", "SJC", "NYC", "LAX"],
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: [120.00, 300.00, 500.00, 900.00]
};
</script>
Stránka potvrzení nákupu by měla obsahovat všechny zakoupené produkty. Parametr „xxxxxxxx_totalvalue“ by měl obsahovat celkovou hodnotu položek v košíku nebo na stránce konverze.
Všechny ostatní stránky <script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "",
flight_pagetype: "other",
flight_totalvalue:
};
</script>
Na všech ostatních stránkách použijte pro parametr „xxxxxxxx_pagetype“ hodnotu „other“.

Ačkoliv na těchto stránkách nemusí být uvedeny žádné informace o produktech ani službách, může Google Ads přesto vybírat produkty a služby z vašeho zdroje na základě toho, které z nich nejspíš dosáhnou nejlepších výsledků.

Časté chyby při nastavování vlastních parametrů

Na příkladu webu aerolinek níže uvádíme nejčastější chyby, které lidé při implementaci vlastních parametrů dělají. Pomocí nástroje Tag Assistant můžete většinu těchto častých chyb odhalit.

1. Hodnoty textového řetězce nejsou v uvozovkách. Příklad:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight_pagetype: purchase,
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Kód je třeba změnit takto:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Používat lze i jednoduché uvozovky, musí však být používány důsledně.

2. Vlastní parametry nejsou odděleny čárkou. Příklad:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234"
flight_pagetype: "purchase"
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Kód je třeba změnit takto:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Za posledním vlastním parametrem nemusí následovat čárka. Pokud ale následuje, je to v pořádku.

3. Parametr obsahuje mezeru nebo znaky mimo tabulku ASCII. Podporujeme pouze písmena [a-z], číslice [0-9] a znak „_“. Příklad:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Kód je třeba změnit takto:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: 234,
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

4. Parametr obsahuje několik hodnot bez závorek. Příklad:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "123,"234",
flight_pagetype: "cart",
flight_totalvalue: 100,50
};
</script>

Kód je třeba změnit takto:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: ["123","234"],
flight_pagetype: "cart",
flight_totalvalue: [100,50]
};
</script>

6. Parametr neobsahuje hodnotu. Příklad:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: ,
flight_pagetype: "other",
flight_totalvalue:
};
</script>
Kód je třeba změnit takto:

 

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "0",
flight_pagetype: "other",
flight_totalvalue: "0"
};
</script>

nebo prostě:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_pagetype: "other"
};
</script>

7. Nesprávné pojmenovávání vlastních parametrů. Příklad:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
destid: "234",
pagetype: "purchase",
totalvalue: 120.99
};
</script>

Kód je třeba změnit takto:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "234",
flight_pagetype: "purchase",
flight_totalvalue: 120.99
};
</script>

Používání značek v jiném jazyce než JavaScript

Doporučujeme používat značku jazyka JavaScript, protože vede k menšímu počtu chyb při implementaci než použití nejavascriptových obrazových značek a zaměřuje se na několik cílů kódu HTML. Nejavascriptová obrazová značka se chová jako obrázek. A protože některé webové prohlížeče ukládají obrázky do mezipaměti, aby urychlily načítání stránek, bude značka aktivována jen při první návštěvě vašeho webu určitým návštěvníkem. Když se stejný člověk ze stejného počítače na váš web vrátí, už se návštěva nezapočítá. Javascriptová verze značky tento problém řeší.

Tento postup můžete použít, pokud chcete používat nejavascriptovou část značky (nazývanou také značka obrázku), nebo chcete mít kratší verzi značky. Značka obrázku nevyžaduje knihovnu JavaScriptu (conversion.js) a načítání obrázku probíhá paralelně s načítáním stránky.

Aby mohla nejavascriptová část značky pro remarketing odesílat hodnoty, je třeba ji přizpůsobit. Údaje musíte zakódovat ručně.

Použijte značku, kterou jste právě vytvořili. Značka by měla vypadat takto:

<script type="text/javascript">
var google_tag_params = {
flight_destid: "REPLACE_WITH_STRING_VALUE",
flight_pagetype: "REPLACE_WITH_STRING_VALUE",
flight_totalvalue: REPLACE_WITH_NUMBER_VALUE
};
</script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
var google_conversion_id = XXXXXXXXXX;
var google_custom_params = window.google_tag_params;
var google_remarketing_only = true;
/* ]]> */
</script>
<script type="text/javascript" src="//www.googleadservices.com/pagead/conversion.js">
</script>
<noscript>
<div style="display:inline;">
<img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/XXXXXXXXXX/?value=0&amp;guid=ON&amp;script=0&amp;data.flight_destid=101&amp;
data.flight_destid=102
&amp;data.flight_pagetype=purchase"/>

</div>
</noscript>

Zvýrazněný text je značka nevyužívající jazyk JavaScript. Chcete-li prostřednictvím značky pro remarketing odeslat vlastní parametry, postupujte takto:

1. Připravte si vlastní parametry (klíč/hodnoty), které chcete odeslat do Google Ads. Klíč/hodnoty je nutné odeslat v následujícím formátu:

data.key1=val1&data.key2=val2&data.key2=val3...

Pokud chcete například jako parametry zákazníka odeslat parametry flight_destid=100 a flight_pagetype=purchase, je potřeba je uspořádat následovně:

data.flight_destid=100&data.flight_pagetype=purchase

Pokud má daný klíč několik hodnot, například několik ID produktů nebo služeb na stránce košíku, přidejte pro každou další hodnotu další parametr data.flight_destid=.

data.flight_destid=101&data.flight_destid=102&data.flight_pagetype=cart

2. Připojte řetězec k adrese URL pixelu jako parametry a pomocí jazyka HTML zakódujte znak & do řetězce &amp;

3. Po změně bude kód obrázku vypadat takto:

//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/XXXXXXXXXX/?value=0&guid=ON&script=0&amp;data.flight_destid%3D101&data.flight_destid=102
&data.flight_pagetype=purchase

4. Níže je uvedena závěrečná značka img, kterou můžete vložit na webové stránky. Značka nabízí stejnou funkci jako verze značky využívající jazyk JavaScript.

<img height="1" width="1" style="border-style:none;" alt="" src="//googleads.g.doubleclick.net/pagead/viewthroughconversion/XXXXXXXXXX/?value=0&amp;guid=ON&amp;script=0&amp;data=flight_destid%3D101%2C102
%3Bflight_pagetype%3Dpurchase"/>
Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory