Profile płatności – informacje

Aby opłacać koszty reklamowe, potrzebujesz profilu płatności. Został on utworzony automatycznie podczas tworzenia Twojego konta Google Ads, ale możesz go zmienić w każdej chwili. Profil zawiera wszystkie kluczowe informacje, które pozwalają kontrolować rozliczenia i płatności na koncie Google Ads. Te informacje to:

  • Kto płaci: imię, nazwisko i adres osoby lub nazwa i adres firmy odpowiedzialnej za koszty konta.
  • Forma płatności: zapisana forma płatności wykorzystywana do opłacania kosztów reklamowych.
  • Informacje podatkowe: status podatkowy, kraj i identyfikator powiązany z Twoim kontem.
  • Kontakty: imiona, nazwiska i dane kontaktowe osób powiązanych z profilem.
  • Ustawienia języka dokumentów: w niektórych krajach możesz wybrać język, w którym będą przygotowane dokumenty do faktur i płatności. Jeśli opcja wyboru jest niedostępna, językiem domyślnym jest język kraju rozliczenia.

Konta płatności

Konto płatności to element profilu płatności, który pozwala zarządzać bieżącymi ustawieniami działań związanych z płatnościami na koncie Google Ads. Może ono też występować pod nazwą „ustawienia faktury” lub „konfiguracja płatności” i jest dostępne tylko dla klientów korzystających z fakturowania miesięcznego. Jeśli korzystasz z takiego fakturowania, aby zmienić konto płatności, wejdź na stronę Przeniesienie płatności, kliknij przycisk Zmień ustawienia płatności i wybierz Zmień ustawienia faktury.

Każdy profil płatności może mieć wiele powiązanych z nim kont płatności lub ustawień faktury. Warto mieć kilka ustawień, by móc zarządzać fakturami i płatnościami na wielu kontach Google Ads. Na przykład agencja może korzystać z wielu ustawień faktury, by zarządzać działaniami związanymi z płatnościami dla każdego z jej licznych klientów. Klienci korzystający z płatności automatycznych lub ręcznych widzą ustawienia faktury, ale nie mogą wprowadzać w nich zmian. Jeśli klienci chcieliby dokonać zmian, mogą wypełnić formularz kontaktowy w Centrum pomocy Google Ads.

Wyświetlanie i edytowanie profilu

Aby wyświetlić lub edytować profil płatności i sprawdzić w nim takie dane jak np. jego identyfikator czy rodzaj konta:

Pamiętaj, że to, co możesz edytować w profilu płatności zależy od indywidualnych ustawień płatności i kraju rozliczenia.

  1. Zaloguj się na konto Google Ads.
  2. Kliknij kolejno ikonę narzędzia  oraz Rozliczenia i płatności.
  3. W menu po lewej stronie kliknij Ustawienia.
  4. Odszukaj sekcję „Profil płatności”. Możesz w niej wyświetlać takie dane jak identyfikator profilu płatności, typ konta itp.

Aby edytować profil płatności, zmień zawartość dowolnego pola, przy którym znajduje się ikona ołówka, a potem kliknij Zapisz.

Uwaga: aby zmienić uprawnienia związane z profilem płatności oraz przyznać lub odebrać dostęp do robienia zakupów lub edytowania profilu, otwórz Centrum płatności Google i kliknij Ustawienia.

Korzystanie z profilu płatności w dowolnej usłudze Google

Profil płatności ułatwia korzystanie z form płatności na innych kontach Google Ads i umożliwia płacenie w innych usługach Google, np. Cloud Storage lub Google Analytics. Oznacza to też, że jeśli relacje płatności zostały już ustalone na istniejącym koncie Google Ads lub w innej usłudze Google, możesz użyć tego profilu i nie musisz wpisywać ponownie wszystkich informacji ani tworzyć nowego profilu dla Google Ads.

Pamiętaj, że zmiany danych profilu (np. form płatności) na koncie Google Ads będą mieć zastosowanie do innych usług korzystających z tego samego profilu. W Centrum płatności Google możesz zobaczyć listę wszystkich usług, na które będzie mieć wpływ zmiana konkretnego profilu płatności. 

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem