Om betalingsprofiler

Du trenger en betalingsprofil for å kunne betale for annonseringskostnadene dine. En slik profil ble generert automatisk da du opprettet Google Ads-kontoen din, men du kan når som helst redigere den. Profilen inneholder viktig informasjon som styrer faktureringen og betalingene for Google Ads-kontoen din. Blant annet:

  • Hvem som betaler: Navnet og adressen til personen eller selskapet som er juridisk ansvarlig for kontokostnadene.
  • Hva du betaler med: De lagrede betalingsmåtene som brukes til å betale for annonseringskostnader.
  • Skatteinformasjon: Skattestatusen, -landet og -ID-en som er tilknyttet kontoen din.
  • Kontakter: Navnene og kontaktinformasjonen til folk som er tilknyttet profilen.
  • Valg dokumentspråk: I enkelte land kan du velge et språk for fakturerings- og betalingsdokumentene dine. Når dette alternativet ikke er tilgjengelig, brukes det offisielle språket i faktureringslandet som standard.

Betalingskontoer

En betalingskonto er en underordnet del av betalingsprofilen, og her finner du de gjeldende innstillingene for fakturerings- og betalingsaktiviteten din i Google Ads. Dette kalles av og til et «fakturaoppsett» eller «faktureringsoppsett». Denne innstillingen er bare aktuell for kunder som benytter månedlig fakturering. Hvis du bruker månedlig fakturering for kontoen din, kan du endre betalingskonto ved å gå til Overføringer av fakturamottaker-siden, klikke på Endre fakturering-knappen og deretter velge Endre fakturaoppsett.

Du kan ha flere betalingskontoer eller fakturaoppsett tilknyttet hver betalingsprofil. Det kan være lurt å ha flere oppsett slik at du kan administrere fakturering og betalinger for flere Google Ads-kontoer. Et byrå kan for eksempel bruke flere fakturaoppsett for å administrere faktureringsaktiviteten til de ulike kundene sine. Kunder som bruker automatiske og/eller manuelle betalinger, kan se innstillingen for fakturaoppsettet, men kan ikke gjøre endringer i oppsettet. Kunder som ønsker å gjøre endringer, kan fylle ut kontaktskjemaet i brukerstøtten for Google Ads.

Se eller endre profilen

Slik kan du se eller endre betalingsprofilen din og kontrollere detaljer som ID for betalingsprofil eller kontotype:

Husk at det du kan endre i betalingsprofilen, avhenger av den spesifikke betalingsinnstillingen din og faktureringslandet ditt.

  1. Logg på Google Ads-kontoen din.
  2. Klikk på verktøyikonet , og velg Fakturering og betalinger.
  3. Klikk på Innstillinger på menyen til venstre.
  4. Finn Betalingsprofil-delen. Under denne delen finner du diverse informasjon, blant annet kontotype og ID for betalingsprofilen.

Hvis du vil endre betalingsprofilen din, kan du gjøre endringer i alle feltene det vises et blyantikon ved siden av. Husk å klikke på «Lagre» når du er ferdig.

Merk: Hvis du vil endre tillatelser som er knyttet til betalingsprofilen, og gi eller oppheve tilgang til å foreta kjøp eller endre profilen, kan du gå til Googles betalingssenter og klikke på Innstillinger.

Bruk profilen din i alle Google-produkter

Med betalingsprofilen din kan du enkelt bruke betalingsmåtene dine i andre Google Ads-kontoer, eller betale for tjenester i andre Google-produkter som Cloud Storage eller Google Analytics. Dette betyr også at hvis du allerede har etablert et betalingsforhold i en eksisterende Google Ads-konto eller i et annet Google-produkt, kan du velge å bruke den aktuelle profilen uten å måtte skrive inn all informasjonen på nytt eller opprette en ny profil for Google Ads.

Det er viktig å huske at når du redigerer profildetaljer (f.eks. betalingsmåter) i Google Ads-kontoen din, blir endringene også gjeldende for andre produkter der den samme profilen brukes. Gå til Googles betalingssenter for å se en oversikt over alle produktene som blir berørt hvis du redigerer en betalingsprofil. 

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt