Ελέγξτε την απόδοση των αυτόματων επεκτάσεων

Οι αυτόματες επεκτάσεις εμφανίζονται μόνο όταν αναμένεται ότι θα βελτιώσουν την απόδοση των διαφημίσεων με κείμενο. Για να δείτε τις αυτόματες επεκτάσεις που εμφανίζονται και για να κατανοήσετε την επίδρασή τους, ελέγξτε την απόδοση των επεκτάσεων. Αυτό το άρθρο σάς ενημερώνει για τον τρόπο.

Προτού ξεκινήσετε

Προτού ξεκινήσετε, διαβάστε την ενότητα Σχετικά με τις αυτόματες επεκτάσεις. Στους τύπους αυτόματης επέκτασης περιλαμβάνονται οι αξιολογήσεις πωλητών, οι αυτόματες επεκτάσεις κλήσεων, οι αυτόματες επεκτάσεις μηνύματος, οι δυναμικές επεκτάσεις μηνύματος, οι επεκτάσεις δυναμικά δομημένου αποσπάσματος και οι επεκτάσεις δυναμικών συνδέσμων ιστοτόπου.

Απόδοση και αναφορές

Ας υποθέσουμε ότι θέλετε να δείτε την απόδοση των διαφημίσεων με αξιολογήσεις πωλητών, όπως τον αριθμό των κλικ ή των εμφανίσεων που σημειώθηκαν όταν οι αξιολογήσεις πωλητών εμφανίζονταν μαζί με τη διαφήμισή σας. Μπορείτε να δείτε τα δεδομένα απόδοσης στην αναφορά αυτόματων επεκτάσεων

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;