Giới thiệu về hàm IF

Hàm IF cho phép bạn chèn thông điệp cụ thể vào quảng cáo dạng văn bản khi đáp ứng một điều kiện và chèn văn bản mặc định khi không đáp ứng điều kiện. Điều này giúp quảng cáo của bạn được điều chỉnh cho phù hợp với mỗi tìm kiếm và phù hợp hơn với khách hàng tiềm năng. Không giống như tuỳ biến quảng cáo cho quảng cáo dạng văn bản mở rộng, hàm IF không sử dụng nguồn cấp dữ liệu.

Lưu ý: Hàm IF hiện chưa được hỗ trợ với quảng cáo tìm kiếm thích ứng.

Cách hoạt động

Hàm IF chỉ hoạt động cho quảng cáo hiển thị trên Mạng tìm kiếm. Hàm IF là các thông số nằm trong dấu móc {như thế này}. Thông số được thay thế bằng văn bản bạn chỉ định khi quảng cáo được kích hoạt bằng tìm kiếm của người dùng. Bạn có thể bao gồm hàm IF ở vị trí bất kỳ trong quảng cáo văn bản, ngoại trừ trường URL cuối cùng.

Mục tiêu được hỗ trợ

Mục tiêu Thuộc tính Ví dụ

thiết bị

di động

{=IF(device=mobile, text to insert):default text}

{=IF(device=mobile,Đặt trên di động, nhanh chóng\, dễ dàng\):Đảm bảo giá tốt nhất}

đối tượng

 

bất cứ tên danh sách người dùng hợp lệ nào trong tài khoản của bạn

{=IF(audience IN(<userlist1>,<userlist2>),text to insert):default text}

{=IF(audience IN(returning visitors, cart abandoners),30%):25%}

Lưu ý: Nếu bạn đang nhắm mục tiêu theo đối tượng, hãy đảm bảo quảng cáo của bạn tuân thủ Chính sách quảng cáo được cá nhân hoá.

Lưu ý

  • Một số ký tự đặc biệt nhất định cần có ký tự thoát (dấu gạch chéo ngược (\)) trong hàm IF. Ký tự thoát là cách trình bày một ký tự trong mã nguồn để có thể hiển thị chính xác ký tự đó.
  • Phải dùng ký tự thoát nếu dấu nháy đơn thẳng (‘), dấu nháy đôi thẳng (‘ ’), dấu ngoặc kép đơn cong (“) và dấu ngoặc kép đôi cong (“ ”) nằm trong một chuỗi ký tự (" ").
  • Dấu gạch chéo ngược (\) phải luôn được dùng ký tự thoát.
  • Dấu hai chấm (:) cần được dùng ký tự thoát nếu đó là một phần của tên nguồn cấp dữ liệu hoặc tên thuộc tính.
  • Dấu phẩy (,) phải được dùng ký tự thoát nếu được sử dụng trong chuỗi không trong dấu nháy.
  • Dấu ngoặc () phải được thoát nếu được sử dụng trong tên danh sách người dùng không trong dấu nháy.
  • Nếu dấu nháy xuất hiện trong một chuỗi nằm trong một loại dấu nháy khác, chúng không cần phải dùng ký tự thoát. Ví dụ: bạn có thể có dấu nháy đơn trong một chuỗi nếu nó nằm trong dấu nháy kép (“ ‘ “).

Ví dụ

Điều chỉnh thông điệp của bạn cho người dùng thiết bị di động.

Google Ads Google Tìm kiếm

Dòng tiêu đề 1: Giày bóng rổ trẻ em

Dòng tiêu đề 2: Tiết kiệm 20% với các thương hiệu hàng đầu

Dòng tiêu đề 3: Công ty gia đình

Mô tả: Mua giày tốt nhất với giá tốt nhất. {=IF(device=mobile,Free Shipping on Mobile Orders!):Buy Now!}

Thiết bị di động

Giày bóng rổ trẻ em | Tiết kiệm 20% với các thương hiệu hàng đầu | Công ty gia đình
Quảng cáo www.example.com
Mua giày tốt nhất với giá tốt nhất. Giao hàng miễn phí cho đơn đặt hàng trên thiết bị di động!

 

Máy tính

Giày bóng rổ trẻ em | Tiết kiệm 20% với các thương hiệu hàng đầu | Công ty gia đình
Quảng cáo www.example.com
Mua giày tốt nhất với giá tốt nhất. Mua ngay!
 

Đưa ra thêm các biện pháp khuyến khích để những người bỏ giỏ hàng hoàn thành giao dịch.

Google Ads Google Tìm kiếm

Dòng tiêu đề 1: Giày bóng rổ trẻ em

Dòng tiêu đề 2: Tiết kiệm {=IF(audience IN(Cart Abandoners),30%):20%} với các thương hiệu hàng đầu

Dòng tiêu đề 3: Công ty gia đình

Mô tả: Mua giày tốt nhất với giá tốt nhất. Giao hàng miễn phí. Mua ngay!

Đối tượng = người bỏ giỏ hàng

Giày bóng rổ trẻ em | Tiết kiệm 30% với các thương hiệu hàng đầu | Công ty gia đình
Quảng cáo www.example.com
Mua giày tốt nhất với giá tốt nhất. Mua ngay!
 

Các đối tượng khác

Giày bóng rổ trẻ em | Tiết kiệm 20% với các thương hiệu hàng đầu | Công ty gia đình
Quảng cáo www.example.com
Mua giày tốt nhất với giá tốt nhất. Mua ngay!
Lưu ý: Giới hạn ký tự có thể khác đối với quảng cáo bằng ngôn ngữ ký tự 2 byte. Hãy đảm bảo quảng cáo của bạn tuân thủ Chính sách quảng cáo biên tập.

Đường liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
73067
false
false