Om IF-funksjoner

Med IF-funksjoner kan du sette inn skreddersydde budskap i tekstannonsen din når et vilkår er oppfylt, og en standardtekst når vilkåret ikke er oppfylt. Dermed skreddersys annonsene dine for hvert søk, slik at de blir mer relevante for potensielle kunder. Med annonsetilpasning brukes det feeder, men dette brukes ikke for IF-funksjoner.

Slik fungerer IF-funksjoner

IF-funksjoner fungerer bare for annonser som vises i Søkenettverket. IF-funksjoner er parametere som står i klammeparenteser, {slik som dette}. Parameteren erstattes med teksten du har angitt, når annonsen din utløses av et brukersøk. Du kan legge inn IF-funksjoner hvor som helst i tekstannonsen din, bortsett fra i feltet for endelig nettadresse.

Støttede mål

 

Mål Attributt Kode Eksempel

enhet (device)

mobil

{=IF(device=mobile,tekst som skal settes inn):standardtekst}

{=IF(device=mobile,Rask og enkel bestilling på mobil):Prisgaranti}

målgruppe (audience)

 

alle gyldige navn på brukerlister i kontoen din

{=IF(audience IN(<userlist1>,<userlist2>),tekst som skal settes inn):standardtekst}

{=IF(audience IN(besøkende som kommer tilbake, kunder som forlater handlekurven),30 %):25 %}

Hvis du målretter mot en bestemt målgruppe, må du sørge for at annonsene dine overholder retningslinjene for personlig tilpassede annonser.

Vær oppmerksom på følgende

 
  • Det må brukes escape-tegn for enkelte spesialtegn i IF-funksjoner ved hjelp av omvendt skråstrek (\). Ved å bruke escape-tegn er det mulig å representere et tegn i kildekoden, slik at tegnet vises på riktig måte. 
  • Det må brukes escape-tegn for enkle rette anførselstegn (‘), doble rette anførselstegn (‘ ’), doble kommaer (“) og to doble kommaer (“ ”) hvis de er plassert innenfor en strenglitteral (" "). 
  • Det må alltid brukes escape-tegn for omvendt skråstrek (\). 
  • Det må brukes escape-tegn for kolon (:) hvis det er en del av et feednavn eller attributtnavn. 
  • Det må brukes escape-tegn for komma (,) hvis det brukes i strenger uten anførselstegn. 
  • Det må brukes escape-tegn for parenteser () hvis de brukes i navn på brukerlister uten anførselstegn. 
  • Det må ikke brukes escape-tegn hvis anførselstegn vises i strenger omgitt av andre typer anførselstegn. Eksempelvis kan enkle anførselstegn brukes i strenger hvis de er omgitt av doble anførselstegn (" ' ").

Eksempler

Skreddersy budskapet for mobilbrukere.

Google Ads Google Søk

Overskrift 1: Håndballsko til barn

Overskrift 2: Spar 20 % på kjente merkevarer

Overskrift 3: Familiebedrift

Beskrivelse: Vi tilbyr de beste skoene til lavest pris. {=IF(device=mobile,Gratis frakt ved mobilbestilling.):Kjøp nå!}

Mobil

Håndballsko til barn | Spar 20 % på kjente merkevarer | Familiebedrift
Annonse www.example.com
Vi tilbyr de beste skoene til lavest pris. Gratis frakt ved mobilbestilling.

 

Stasjonære datamaskiner

Håndballsko til barn – spar 20 % på kjente merkevarer
Annonse www.example.com
Vi tilbyr de beste skoene til lavest pris. Kjøp nå!
 

Gi kunder som forlater handlekurven, et ekstra insentiv til å fullføre transaksjonen.

Google Ads Google Søk

Overskrift 1: Håndballsko til barn

Overskrift 2: Spar {=IF(audience IN(Kunder som forlater handlekurven),30 %):20 %} på kjente merkevarer

Overskrift 3: Familiebedrift

Beskrivelse: Vi tilbyr de beste skoene til lavest pris. Gratis frakt. Kjøp nå! 

Målgruppe = kunder som forlater handlekurven

Håndballsko til barn – spar 30 % på kjente merkevarer
Annonse www.example.com
Vi tilbyr de beste skoene til lavest pris. Kjøp nå!
 

Andre målgrupper

Håndballsko til barn – spar 20 % på kjente merkevarer
Annonse www.example.com
Vi tilbyr de beste skoene til lavest pris. Kjøp nå!
Tegngrensen for annonsene dine kan variere for språk med tegn som har dobbel bredde. Sørg for at annonsene dine overholder de redaksjonelle retningslinjene for annonsering.

Linker til beslektet innhold

Var dette nyttig for deg?
Hvordan kan vi forbedre den?

Trenger du mer hjelp?

Logg på for å få mer hjelp til å løse problemet raskt