Σχετικά με τις συναρτήσεις IF

Με τις συναρτήσεις IF μπορείτε να εισάγετε ένα συγκεκριμένο μήνυμα σε μια διαφήμιση με κείμενο, όταν ικανοποιείται μια συνθήκη, καθώς και ένα προεπιλεγμένο κείμενο όταν η συνθήκη δεν ικανοποιείται. Με αυτόν τον τρόπο οι διαφημίσεις σας προσαρμόζονται σε κάθε αναζήτηση και γίνονται πιο συναφείς για τους δυνητικούς πελάτες. Αντίθετα με τα εργαλεία προσαρμογής διαφημίσεων, στις συναρτήσεις IF δεν χρησιμοποιούνται ροές.

Τρόπος λειτουργίας

Οι συναρτήσεις IF λειτουργούν μόνο για διαφημίσεις που εμφανίζονται στο Δίκτυο αναζήτησης. Οι συναρτήσεις IF είναι παράμετροι που περικλείονται από άγκιστρα, {όπως σε αυτό το παράδειγμα}. Όταν η διαφήμιση ενεργοποιείται από την αναζήτηση κάποιου χρήστη, η παράμετρος αντικαθίσταται από το κείμενο που έχετε προσδιορίσει. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συναρτήσεις IF σε οποιοδήποτε σημείο μιας διαφήμισης με κείμενο, εκτός από το πεδίο του τελικού URL.

Υποστηριζόμενοι στόχοι

 

Στόχος Χαρακτηριστικό Κώδικας Παράδειγμα

συσκευή

κινητό

{=IF(device=mobile, κείμενο προς εισαγωγή):προεπιλεγμένο κείμενο}

{=IF(device=mobile, Γρήγορη και εύκολη κράτηση από κινητό):Εγγύηση καλύτερης τιμής}

κοινό

 

οποιοδήποτε έγκυρο όνομα λίστας χρηστών στον λογαριασμό σας

{=IF(audience IN(<λίσταχρηστών1>,<λίσταχρηστών2>),κείμενο προς εισαγωγή):προεπιλεγμένο κείμενο}

{=IF(audience IN(επανερχόμενοι επισκέπτες, χρήστες που εγκατέλειψαν το καλάθι αγορών),30%):25%}

Αν στοχεύετε βάσει κοινού, βεβαιωθείτε ότι οι διαφημίσεις σας ακολουθούν την Πολιτική εξατομικευμένων διαφημίσεων.

Έχετε υπόψη τα εξής:

 
  • Ορισμένοι ειδικοί χαρακτήρες πρέπει να ορίζονται ως χαρακτήρες διαφυγής μέσα σε συναρτήσεις IF, χρησιμοποιώντας την ανάστροφη κάθετο (\). Η διαφυγή είναι ένας τρόπος αναπαράστασης ενός χαρακτήρα στον πηγαίο κώδικα που επιτρέπει τη σωστή εμφάνιση του χαρακτήρα. 
  • Τα μονά απλά εισαγωγικά (‘), τα διπλά απλά εισαγωγικά (‘ ’), τα μονά ανωφερή εισαγωγικά (“) και τα διπλά ανωφερή εισαγωγικά (“ ”) πρέπει να ορίζονται ως χαρακτήρες διαφυγής μέσα σε ένα κείμενο συμβολοσειράς (" "). 
  • Η ανάστροφη κάθετος (\) πρέπει να ορίζεται πάντα ως χαρακτήρας διαφυγής. 
  • Η άνω κάτω τελεία (:) πρέπει να ορίζεται ως χαρακτήρας διαφυγής, αν αποτελεί μέρος ενός ονόματος ροής ή ενός ονόματος χαρακτηριστικού. 
  • Το κόμμα (,) πρέπει να ορίζεται ως χαρακτήρας διαφυγής, αν χρησιμοποιείται σε συμβολοσειρές χωρίς εισαγωγικά. 
  • Οι παρενθέσεις ( ) πρέπει να ορίζονται ως χαρακτήρες διαφυγής, αν χρησιμοποιούνται σε ονόματα λιστών χρηστών χωρίς εισαγωγικά. 
  • Αν τα εισαγωγικά εμφανίζονται σε μια συμβολοσειρά που βρίσκεται μέσα σε έναν διαφορετικό τύπο εισαγωγικών, τότε δεν χρειάζεται να οριστούν ως χαρακτήρες διαφυγής. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε ένα μονό εισαγωγικό σε μια συμβολοσειρά, αν αυτή βρίσκεται μέσα σε διπλά εισαγωγικά (“ ‘ “).

Παραδείγματα

Προσαρμόστε το μήνυμα για προβολή σε χρήστες κινητών.

Google Ads Αναζήτηση Google

Επικεφαλίδα 1: Παιδικά παπούτσια μπάσκετ

Επικεφαλίδα 2: Διάσημες μάρκες 20% φθηνότερα

Επικεφαλίδα 3: Οικογενειακή επιχείρηση

Περιγραφή: Τα καλύτερα παπούτσια στις καλύτερες τιμές. {=IF(device=mobile,Δωρεάν αποστολή για αγορά από κινητό!):Αγοράστε τώρα!}

Κινητά

Παιδικά παπούτσια μπάσκετ | Διάσημες μάρκες 20% φθηνότερα | Οικογενειακή επιχείρηση
Διαφήμιση www.example.com
Τα καλύτερα παπούτσια στις καλύτερες τιμές. Δωρεάν αποστολή για αγορά από κινητό!

 

Επιτραπέζιοι υπολογιστές

Παιδικά παπούτσια μπάσκετ | Διάσημες μάρκες 20% φθηνότερα
Διαφήμιση www.example.com
Τα καλύτερα παπούτσια στις καλύτερες τιμές. Αγοράστε τώρα!
 

Προσφέρετε ένα επιπλέον κίνητρο στους χρήστες που εγκατέλειψαν το καλάθι αγορών, ώστε να ολοκληρώσουν τη συναλλαγή.

Google Ads Αναζήτηση Google

Επικεφαλίδα 1: Παιδικά παπούτσια μπάσκετ

Επικεφαλίδα 2: Διάσημες μάρκες {=IF(audience IN(Χρήστες που εγκατέλειψαν το καλάθι αγορών),30%):20%} φθηνότερα

Επικεφαλίδα 3: Οικογενειακή επιχείρηση

Περιγραφή: Τα καλύτερα παπούτσια στις καλύτερες τιμές. Δωρεάν αποστολή. Αγοράστε τώρα! 

Κοινό = χρήστες που εγκατέλειψαν το καλάθι αγορών

Παιδικά παπούτσια μπάσκετ | Διάσημες μάρκες 30% φθηνότερα
Διαφήμιση www.example.com
Τα καλύτερα παπούτσια στις καλύτερες τιμές. Αγοράστε τώρα!
 

Άλλα είδη κοινού

Παιδικά παπούτσια μπάσκετ | Διάσημες μάρκες 20% φθηνότερα
Διαφήμιση www.example.com
Τα καλύτερα παπούτσια στις καλύτερες τιμές. Αγοράστε τώρα!
Το όριο χαρακτήρων για τις διαφημίσεις σας μπορεί να ποικίλει για γλώσσες με χαρακτήρες διπλού πλάτους. Βεβαιωθείτε ότι οι διαφημίσεις σας ακολουθούν την Πολιτική σύνταξης διαφημίσεων.

Σχετικοί σύνδεσμοι

Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας

true
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
73067
false