Всичко за функциите IF

Функциите IF Ви дават възможност да вмъкнете конкретно съобщение в текстовата си реклама, когато условието е изпълнено, и основен текст, когато не е. Това прави рекламите Ви съобразени с всяко търсене и по-подходящи за потенциалните клиенти. За разлика от инструментите за персонализиране на реклами за разширени текстови реклами, функциите IF не се използват с емисия.

Забележка Понастоящем функциите IF не се поддържат с адаптивни реклами в мрежата за търсене.

Начин на работа

Функциите IF действат само за реклами, показвани в мрежата за търсене. Те са параметри, поставени в големи скоби {като тези}. Параметърът се заменя с посочения от Вас текст при задействане на рекламата Ви от търсене на хората. Можете да включите функции IF навсякъде в текстовата си реклама, с изключение на полето на крайния URL адрес.

Поддържани целеви местоположения

Целево местоположение Атрибут Код Пример

устройство

мобилно устройство

{=IF(device=mobile, текст за вмъкване):основен текст}

{=IF(device=mobile,Бързо\, лесно\, мобилно резервиране):Гаранция за най-добра цена}

аудитория

 

всяко валидно име на списък в профила Ви

{=IF(audience IN(<userlist1>,<userlist2>),текст за вмъкване):основен текст}

{=IF(audience IN(завърнали се посетители, изоставили пазарската кошница),30%):25%}

Съвет: Ако насочвате по аудитория, уверете се, че рекламите Ви спазват правилата за персонализирано рекламиране.

Имайте предвид следното:

  • Някои специални знаци трябва да се екранират във функциите IF с помощта на обратно наклонена черта (\). Екранирането е начин за представяне на знак в изходния код, който позволява правилното му показване.
  • Единичните прави кавички (‘), двойните прави кавички (‘ ’), единичните къдрави кавички (“) и двойните къдрави кавички (“ ”) трябва да се екранират, ако са в низов литерал (" ").
  • Обратно наклонените черти (\) винаги трябва да се екранират.
  • Двоеточието (:) трябва да се екранира, ако е част от име на емисия или атрибут.
  • Запетаята (,) трябва да се екранира, ако се използва в низове без кавички.
  • Кръглите скоби ( ) трябва да се екранират, ако се използват в имена на потребителски списъци без кавички.
  • Ако кавичките са в низ, заобиколен от друг тип кавички, не е необходимо да се екранират. Можете например да имате единична кавичка в низ, ако е заобиколена от двойни кавички (“ ‘ “).

Примери

Пригодете посланието си за мобилните потребители.

Google Ads Google Търсене

Първо заглавие: Детски баскетболни обувки

Второ заглавие: Топ марки с 20% намаление

Трето заглавие: Семеен бизнес

Описание: Вземете най-добрите обувки на най-добрата цена. {=IF(device=mobile,Безплатна доставка за поръчки от мобилни устройства!):Купете сега!}

Мобилни устройства

Детски баскетболни обувки | Топ марки с 20% намаление | Семеен бизнес
Реклама www.example.com
Вземете най-добрите обувки на най-добрата цена. Безплатна доставка за поръчки от мобилни устройства!

 

Настолни компютри

Детски баскетболни обувки | Топ марки с 20% намаление | Семеен бизнес
Реклама www.example.com
Вземете най-добрите обувки на най-добрата цена. Купете сега!
 

Дайте на изоставилите пазарската кошница допълнително поощрение, за да завършат транзакцията.

Google Ads Google Търсене

Първо заглавие: Детски баскетболни обувки

Второ заглавие: Топ марки с {=IF(audience IN(Изоставили пазарската кошница),30%):20%} намаление

Трето заглавие: Семеен бизнес

Описание: Вземете най-добрите обувки на най-добрата цена. Безплатна доставка. Купете сега!

Аудитория = изоставили пазарската кошница

Детски баскетболни обувки | Топ марки с 30% намаление | Семеен бизнес
Реклама www.example.com
Вземете най-добрите обувки на най-добрата цена. Купете сега!
 

Други аудитории

Детски баскетболни обувки | Топ марки с 20% намаление | Семеен бизнес
Реклама www.example.com
Вземете най-добрите обувки на най-добрата цена. Купете сега!
Съвет: Максималният брой знаци в рекламите Ви може да е различен при езици със знаци с двойна ширина. Рекламите Ви трябва да спазват редакционните правила за рекламиране.

Сродни връзки

Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си

true
Търсене
Изчистване на търсенето
Затваряне на търсенето
Приложения на Google
Главно меню
Търсене в Помощния център
true
73067
false
false