Standardvärden: Definition

Med standardvärden i annonsanpassare kan du ange ett alternativt värde för varje del anpassad text i dina annonser. Så även om du inte använder ett dataflöde visas alltid dina annonser.

Anta att du kör en kampanj för att marknadsföra din konfektbutik och du har en annonsgrupp med annonser för dina chokladprodukter. Kodavsnittet som du infogar i annonstext kan se ut så här:

{= ProuctFeed.CandyType:Chocolate} Detta innebär att Choklad visas när typ av godis inte kan infogas i annonsen.

Standardvärden är valfria. Men om en annons innehåller mer än en annonsanpassare måste standardvärden anges för varje anpassare. 

Relaterade länkar

Läs om annonsanpassare

Skapa textannonser med anpassad text

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt