Задаване на начин на показване на рекламите

Можете да контролирате за колко време ще стигне бюджетът Ви, като зададете стандартен или ускорен начин на показване на рекламите. Стандартното показване е основната настройка за всички кампании и има за цел да разпредели равномерно бюджета Ви през целия ден. С ускореното показване бюджетът Ви се изразходва по-бързо, обикновено в началото на деня.

Ако кампанията Ви е ограничена по бюджет, тя може да изразходва средния си дневен бюджет в началото на деня и така рекламата Ви да спре да се показва. Поради тази причина ускореното показване не се препоръчва за повечето рекламодатели. В тази статия се обяснява как да задавате начините на показване на рекламите за кампаниите си.

От 2019 г. ускореното показване не е налице за използване с кампании в мрежата за търсене, за Пазаруване и споделени бюджети. От април 2020 г. ускореното показване на бюджета повече няма да е налице за използване с нито един тип кампании в Google Ads. 

За да зададете начина на показване за отделна кампания:

 1. Влезте в профила си в Google Ads.
 2. В лявото странично меню кликнете върху Кампании.
 3. Кликнете върху кампанията, за която искате да зададете начин на показване.
 4. В лявото странично меню кликнете върху Настройки.
 5. Кликнете, за да отворите прозореца Дневен бюджет и след това върху Начин на показване.
 6. Изберете Стандартен или Ускорен.
 7. Кликнете върху Запазване.

За да зададете начина на показване за няколко кампании наведнъж:

 1. Влезте в профила си в Google Ads
 2. В лявото странично меню кликнете върху Кампании.
 3. Кликнете върху Настройки.
 4. Кликнете върху квадратчетата до кампаниите, за които искате да зададете начин на показване.
 5. Кликнете върху Редактиране в горния ляв ъгъл над кампаниите, след което изберете „Промяна на начина на показване“.
 6. Изберете Стандартен или Ускорен.
 7. Кликнете върху Визуализация, за да видите как ще се промени начинът на показване на кампаниите Ви (препоръчително).
 8. Кликнете върху Прилагане.
Това полезно ли бе?
Как можем да направим подобрения?

Нуждаете се от още помощ?

Влезте в профила си за допълнителни опции за поддръжка, за да решите бързо проблема си