Tworzenie wykluczeń w przypadku dynamicznych reklam w wyszukiwarce

Dynamicznie reklamy w wyszukiwarce na bieżąco dopasowują strony internetowe do konkretnych wyszukiwań użytkowników w Google. Możesz skonfigurować wykluczenia, by blokować generowanie reklam w przypadku określonych stron witryny, np. stron z wyprzedanymi produktami. W tym artykule objaśniono, jak wykluczać konkretne strony internetowe i wyszukiwane hasła (wykluczające słowa kluczowe), by nie służyły do generowania ani wyzwalania reklam.

Aby dowiedzieć się więcej o kierowaniu reklam, zacznij od lektury artykułu Cele dla dynamicznych reklam w wyszukiwarce.

Kiedy używać

Wykluczanie określonych stron internetowych. Zdecydowanie zalecamy tworzenie wykluczeń w przypadku stron, które zawierają takie słowa, jak „wyprzedane” czy „niedostępne”. Dzięki temu klienci nie będą kierowani na strony z produktami, których nie mogą kupić.

Wykluczanie konkretnych wyszukiwań w Google. Nie chcesz pewnie wyświetlać reklam sprzętu elektronicznego osobom wyszukującym hasła takie jak „używany aparat fotograficzny” czy „używany telewizor”. Dodaj więc słowo „używany” jako wykluczające słowo kluczowe, ponieważ takie osoby nie będą raczej zainteresowane zakupem nowego aparatu czy telewizora.

Instrukcje wykluczania określonych stron internetowych

 1. Zaloguj się na konto Google Ads.
 2. Na poziomie konta w menu po lewej stronie kliknij Dynamiczne cele reklamy.
 3. Kliknij kartę Wykluczone dynamiczne cele reklamy.
 4. Kliknij przycisk plusa .
 5. W menu „Dodaj do” wybierz, czy chcesz dodać wykluczone dynamiczne cele reklamy do kampanii czy do grupy reklam.
 6. Kliknij „Wybierz kampanię” lub „Wybierz grupę reklam” i wybierz kampanię lub grupę reklam, do której chcesz dodać wykluczone dynamiczne cele reklamy.
 7. Utwórz co najmniej jedną regułę, aby wykluczyć określone strony internetowe. Możesz wykluczyć strony według kategorii, zawartości, tytułu lub adresu URL.
  1. Używaj dokładnych adresów URL: wpisz lub wklej dokładne adresy URL, które chcesz wykluczyć. Wprowadzaj po jednym adresie w wierszu.
  2. Utwórz reguły, by wykluczyć strony internetowe: z menu wybierz Zawartość strony, Tytuł strony lub URL i podaj warunki reguły. 
 8. Kliknij Dodaj, by zobaczyć podsumowanie reguł.
 9. Kliknij Zapisz.

Instrukcje dodawania wykluczających słów kluczowych

Dodawanie wykluczających słów kluczowych do kampanii dynamicznych reklam w wyszukiwarce wygląda tak samo jak dodawanie ich do każdej innej kampanii. Mimo że dynamiczne reklamy w wyszukiwarce nie korzystają ze słów kluczowych, wykluczające słowa kluczowe mają wpływ na wyświetlanie reklam potencjalnym klientom. Dowiedz się, jak dodawać wykluczające słowa kluczowe do kampanii.

Wykluczenia kategorii

Kiedy system dynamicznych reklam w wyszukiwarce znajduje nową stronę w witrynie, odpowiednie wyszukiwane hasła mogą spowodować wyświetlanie na niej reklam, zanim ta strona zostanie zakwalifikowana przez system do odpowiedniej kategorii. Po określeniu kategorii reklamy z kampanii, w których dana kategoria jest wykluczona, przestaną się wyświetlać. W raporcie wyszukiwanych haseł wygenerowanym po przypisaniu tej kategorii będzie ona jednak nadal uwzględniona, nawet jeśli w momencie wyświetlania reklam dana strona nie była z nią powiązana.

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zaloguj się i uzyskaj dodatkowe informacje, by szybko rozwiązać problem