Používání segmentů dat k inzerci na YouTube

Chceme vám poskytovat komplexní a ucelený pohled na vaše publika a zjednodušit jejich správu a optimalizaci. Proto službu Google Ads vylepšujeme:

 • Nové přehledy publika
  Podrobné přehledy demografických údajů, segmentů a vyloučených segmentů publika jsou nyní konsolidovány na jednom místě. Klikněte na ikonu kampaní Ikona kampaní, otevřete kartu Publika, klíčová slova a obsah a klikněte na Publika. Na této stránce s přehledy můžete publika snadno spravovat. Další informace o přehledech publika
 • Nové pojmy
  V přehledech publika i jinde ve službě Google Ads jsme začali používat nové pojmy. Například typy publika (včetně vlastního, s pravděpodobným zájmem a podle zájmů) se nyní nazývají „segmenty publika“ a remarketing se nyní označuje jako „vaše data“. Další informace o aktualizovaných pojmech a termínech souvisejících s publikem

Personalizované reklamy můžete na YouTube, ve Vyhledávání, v Nákupech a v Gmailu zobrazovat lidem, kteří na YouTube viděli vaše videa nebo měli nějakou interakci s vaším kanálem. Tento článek vysvětluje, jak můžete používat segmenty dat ve svých kampaních.

Než začnete

ano, potvrzeno Propojte kanály YouTube s účtem Google Ads.
ano, potvrzeno Při propojování kanálů YouTube s účty Google Ads povolte používání dat.
ano, potvrzeno

Zkontrolujte, zda máte v nastavení účtu YouTube zapnuté personalizované reklamy. Pokud jsou personalizované reklamy vypnuté, cílení na diváky, kteří na YouTube měli nějakou interakci s vaším kanálem, nebude fungovat.

ano, potvrzeno Zkontrolujte, zda videa, která slouží k vytváření vašich segmentů dat, splňují zásady pro personalizovanou inzerci.
ano, potvrzeno Zkontrolujte, zda je kanál YouTube a videoobsah označen jako určený pro děti. Videa s jakýmkoli citlivým obsahem nebudou splňovat podmínky pro tuto funkci.
ano, potvrzeno Zkontrolujte, zda je stav seznamu nastaven na otevřený a zda je na něm alespoň 1000 aktivních návštěvníků či uživatelů. Přečtěte si další informace o segmentech dat.
ano, potvrzeno Pokud se počet lidí na seznamu zmenšuje, podívejte se, zda jim už nevypršela délka trvání členství. Pokud například nastavíte délku trvání členství na 30 dní, zůstanou uživatelé v segmentu dat nejdéle po dobu 30 dní.
ano, potvrzeno Používejte široké cílení. Pokud současně použijete více metod cílení, uplatní je Google Ads v kampani všechny, což může výrazně omezit počet zobrazení.
Poznámka: Některé segmenty dat jsou omezeny pouze na určité kampaně.

Pokyny

Vytvořte segment dat s vašimi uživateli YouTube

 1. Pokud jste to dosud neprovedli, propojte své účty YouTube a Google Ads.
 2. V pravém horním rohu klikněte na ikonu klíče Google Ads | ikona klíče [Icon].
 3. V části Sdílená knihovna klikněte na Správce publik.
 4. Klikněte na tlačítko plus a potom na položku Uživatelé YouTube.
 5. Zadejte název publika.
 6. Klikněte na rozbalovací nabídku Členové seznamu a vyberte uživatele, které chcete do segmentu publika zahrnout. Můžete například vybrat uživatele, kteří se přihlásili k odběru vašeho kanálu nebo na něm zhlédli nějaké video.
 7. Vyberte kanál YouTube propojený s účtem Google Ads.
 8. Rozbalte sekci Možnosti vyplnění a vyberte způsob, jakým má být seznam vyplněn. Seznam lze předvyplnit uživateli, kteří v uplynulých 30 dnech provedli vámi zvolené akce, nebo můžete začít s prázdným seznamem.
 9. Rozbalte sekci Délka trvání členství a zadejte počet dní, po který zůstane člověk zařazený do segmentu publika jeho členem. Maximální délka členství v seznamu je 540 dní.
 10. Klikněte na Vytvořit.

Jakmile váš segment dat získá interakce alespoň od 1000 diváků, můžete jej využít pro své kampaně. Požadovaný segment dat můžete vybrat během vytváření nové kampaně nebo jej nastavit jako cíl existující videokampaně.

Přidejte segment dat s uživateli YouTube do stávajících reklamních sestav a kampaní

 1. Vyberte možnost Segmenty publika.
 2. Klikněte na ikonu tužky Upravit.
 3. Z rozbalovací nabídky vyberte možnost Kampaň nebo Reklamní sestava.
 4. Klikněte na položku Výběr kampaně.
 5. Vyberte reklamní sestavu nebo kampaň, do které chcete segment dat přidat.
 6. Zvolte Cílení nebo Pozorování.
 7. Zvolte segment, na který chcete cílit, a zaškrtněte konkrétní políčka související se zvoleným segmentem.
 8. Klikněte na Uložit.

Pokud na účet Google Ads dohlíží účet správce, bude mít po propojení kanálu YouTube přístup k metrikám vašeho kanálu YouTube. Jestliže jste v účtu Google Ads nastavili sdílení segmentů dat, může účet správce sdílet vámi vytvořené segmenty dat se svými ostatními klientskými účty.

Pomohly vám tyto informace?

Jak bychom článek mohli vylepšit?
Vyhledávání
Vymazat vyhledávání
Zavřít vyhledávání
Aplikace Google
Hlavní nabídka