Použití remarketingových seznamů pro kampaně s videoreklamami

Remarketingové seznamy můžete využít v kampaních s videoreklamami k zobrazování personalizovaných reklam divákům na YouTube, na webech partnerů Googlu pro video a ve Vyhledávací síti. K dispozici jsou konkrétní typy remarketingových seznamů sestavené tak, abyste s jejich pomocí mohli zobrazovat reklamy lidem, kteří si přehráli vaše videa na YouTube. V tomto článku se dozvíte, jak můžete ve videokampaních cílit na tyto seznamy.

Než začnete

 • Abyste mohli začít používat remarketing pro kampaně s videoreklamami, musíte nejprve propojit svůj účet YouTube s účtem Google Ads. To lze provést buď z kanálu YouTube, nebo z vašeho účtu Google Ads. Zde se dozvíte, jak propojit účty YouTube a Google Ads.
 • Při využívání více typů cílení buďte opatrní. Pokud současně použijete více metod cílení, Google Ads je uplatní všechny. Pokud například zacílíte na konkrétní klíčové slovo, věk a kanál, vaše reklamy se budou zobrazovat pouze v případech, kdy se s reklamou budou shodovat všechny tyto metody současně. To může výrazně omezit počet zaznamenaných zobrazení. Proto nedoporučujeme používat remarketingové seznamy spolu s dalšími typy cílení, například podle demografických údajů nebo zájmů. Nejvhodnější je zvolit širší cílení a přihlásit všechny formáty videoreklamy.

Poznámka: Pro určité typy kampaní nelze některé seznamy použít.

Pokyny

Vytvoření videoremarketingového seznamu

 1. Pokud jste to dosud neprovedli, propojte své účty YouTube a Google Ads.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu klíče .
 3. V části „Sdílená knihovna“ klikněte na Správce publik.
 4. V nabídce stránek na levé straně klikněte na Seznamy publik.
 5. Vyberte možnost Uživatelé YouTube.
 6. Vytvořte název publika.
 7. V rozbalovací nabídce vyberte členy seznamu.
 8. Vyberte kanál YouTube.
 9. Vyberte počáteční velikost seznamu a trvání členství.
 10. Klikněte na Vytvořit.

Jakmile váš remarketingový seznam získá interakce alespoň od 100 diváků, můžete jej využít pro reklamy a kampaně. Vyberte remarketingový seznam, který chcete využít při vytváření nové kampaně nebo jako cíl pro stávající videokampaň.

Přidání remarketingového seznamu ke stávající reklamní sestavě či kampani

 1. Vyberte možnost Publika.
 2. Klikněte na ikonu tužky .
 3. Z rozbalovací nabídky vyberte možnost Kampaň nebo Reklamní sestava.
 4. Klikněte na položku Výběr kampaně.
 5. Vyberte reklamní sestavu nebo kampaň, ke které chcete přidat remarketingový seznam.
 6. Zvolte Cílení nebo Pozorování.
 7. Zvolte segment publika, na který chcete cílit, a zaškrtněte konkrétní pole související se zvoleným segmentem.
 8. Klikněte na Uložit.

Pokud na účet Google Ads dohlíží účet správce, bude mít po propojením kanálu YouTube přístup k metrikám vašeho kanálu YouTube. Pokud jste v účtu Google Ads povolili sdílení remarketingových seznamů, může účet správce sdílet vámi vytvořené remarketingové seznamy se svými ostatními klientskými účty.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?

Potřebujete další pomoc?

Chcete-li problém rychle vyřešit, přihlaste se a získejte další možnosti podpory