Používanie rozšírení o správy

Dajte zákazníkom, ktorým sa vaše reklamy zobrazujú v mobilných zariadeniach, možnosť jedným klepnutím odoslať textovú správu vašej firme. Ak si chcete nakloniť ľudí, ktorí pred volaním uprednostňujú odoslanie textovej správy, v textových reklamách vo Vyhľadávacej sieti nastavte bezplatné rozšírenia o správy. Na správy zákazníkov môžete odpovedať pomocou telefónneho čísla alebo e‑mailovej adresy.

Skôr než začnete

Pri používaní rozšírení o správy sa vyžaduje, aby ste mohli prijímať, spracovávať a odosielať textové správy. Ak chcete získať ďalšie informácie, prejdite na článok Rozšírenia o správy.

Teraz si premyslite, kde všade chcete rozšírenia o správy zobrazovať. Majú sa zobraziť vo všetkých kampaniach? V niekoľkých kampaniach? V reklamnej skupine? Keď sa rozhodnete, postupujte podľa pokynov uvedených nižšie.

Nezabudnite na to, že neustále zobrazovanie rozšírení o správy spolu s reklamou nie je zaručené. Prečítajte si ďalšie informácie o podmienkach zobrazovania rozšírení.

Tip

 
Výzvu na akciu napíšte tak, aby bola čo najkonkrétnejšia. Napríklad namiesto všeobecnej výzvy na akciu, ako je „Napíšte nám a zistite viac“, použite frázu, ako je „Napíšte nám a získajte bezplatnú kalkuláciu“ alebo „Napíšte nám a náš zástupca vám zavolá“. Reklamy s konkrétnejšími a relevantnými výzvami na akciu zvyčajne dosahujú lepšiu výkonnosť než tie so všeobecnými výzvami na akciu.
 

Pokyny

Rozšírenie o správu môžete vytvoriť na úrovni účtu, kampane alebo reklamnej skupiny.

Vytvorenie rozšírení o správy

 1. Kliknite na ponuku stránok Reklamy a rozšírenia a potom na Rozšírenia v hornej časti stránky.
 2. Kliknite na tlačidlo plus a potom vyberte Rozšírenie o správu.
 3. Vyberte účet, kampaň alebo reklamnú skupinu, do ktorej chcete pridať rozšírenie o správu.
 4. Použite existujúce rozšírenie o textové správy alebo vytvorte nové (predvolene je vybratá táto možnosť).
 5. Zadajte informácie pre reklamy s odoslaním správy po kliknutí:
  • Kód krajiny používateľa: vyberte kód krajiny, v ktorej chcete zobrazovať svoje reklamy.
  • Doručovanie správ: vyberte, ako chcete dostávať správy zákazníkov: telefónom alebo e‑mailom. Ak vyberiete:
   1. preposielanie na e‑mail: zadajte platnú e‑mailovú adresu, na ktorú sa majú odosielať textové správy zákazníkov;
   2. telefónne číslo: zadajte telefónne číslo, ktoré môže odosielať a prijímať textové správy.
  • Názov firmy: názov vašej firmy. Váš text musí byť v rozmedzí 1 až 25 znakov.
  • Text rozšírenia: text, ktorý sa zobrazí v reklame s odoslaním správy po kliknutí. Odporúčame výzvu na akciu, ktorá bude povzbudzovať ľudí, aby vám poslali textovú správu. Váš text musí byť v rozmedzí 10 až 35 znakov.
  • Predvolená správa zákazníka: zadajte predvolenú správu, ktorá sa zobrazí v aplikácii zákazníka na odosielanie textových správ, keď klikne na vaše rozšírenie o správu. Váš text musí byť v rozmedzí 10 až 100 znakov.
  • Vaša automatická odpoveď (voliteľné): vaša automatická odpoveď sa automaticky odošle zákazníkom, ktorí vás kontaktujú prostredníctvom rozšírenia o správu. Ak nechcete používať automatickú odpoveď, nechajte toto pole prázdne. Váš text musí byť v rozmedzí 10 až 100 znakov a môže zahŕňať webovú adresu.
 6. Ak ste v podporovanej krajine, môže sa vám zobraziť upozornenie na prehľad rozšírení o správu poskytujúce podrobnejšie informácie o vašich správach. Prehľady textových správ môžete zapnúť tak, že kliknete na ponuku stránok Nastavenia a potom na možnosť Nastavenia účtu navrchu stránky. Ak chcete vykonať zmeny, vyberte možnosť Prehľady textových správ.
 7. Ak chcete rozšírenie o textové správy obmedziť na určité dátumy alebo hodiny dňa, kliknite na možnosť Rozšírené možnosti.
 8. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory