Mag-alis ng mga extension

Ang mga extension ay nagdaragdag ng impormasyon tungkol sa iyong negosyo sa mga ad mo, at kadalasan ay pinapahusay ng mga ito ang performance ng iyong mga ad. Gayunpaman, kung gusto mong mag-alis ng mga extension, sundin ang mga tagubilin sa artikulong ito.

Mga manual na extension

Para mag-alis ng manual na extension sa iyong campaign:

  1. Mag-sign in sa iyong Google Ads account.
  2. I-click ang Mga ad at extension sa menu ng page, pagkatapos ay i-click ang Mga Extension sa itaas ng page.
  3. Lagyan ng check ang kahon sa kaliwa ng (mga) extension at i-click ang I-edit sa asul na bar.
  4. Piliin ang Alisin mula sa drop-down na menu.

Kapag nag-alis ng extension sa isang campaign, hindi nito aalisin ang extension sa iba pang campaign.

Mga naka-automate na extension

Mapapahusay ng mga naka-automate na extension ang kalidad ng iyong ad sa pamamagitan ng pagsasama ng impormasyon tungkol sa negosyo mo o pagbabago sa format ng iyong ad. Naglalagay ang Google Ad system ng mga naka-automate na extension sa iyong mga text ad kapag nakikita nitong mapapahusay ng mga extension ang performance ng ad mo.

Kung io-off ang isang naka-automate na extension, hihinto ang extension na iyon sa paglabas sa mga ad na nasa account.

Para mag-off ng naka-automate na extension:

  1. Mag-sign in sa iyong Google Ads account.
  2. I-click ang Mga ad at extension sa menu ng page, pagkatapos ay i-click ang Mga Naka-automate na Extension sa itaas ng page.
  3. I-click ang menu na tatlong tuldok sa kanan, pagkatapos ay piliin ang Mga advanced na opsyon.
  4. Piliin ang I-off ang mga partikular na naka-automate na extension at piliin kung aling extension ang io-off.
  5. Piliin ang iyong dahilan kung bakit io-off ang extension at maglagay ng mga karagdagang komento.
  6. I-click ang I-off.

Tandaan


Kapag na-off mo ang mga naka-automate na extension sa pagtawag, pinipigilan mo ang paggawa ng mga bagong naka-automate na extension, pero puwede pa ring lumabas ang mga kasalukuyang naka-automate na extension kasama ng iyong mga ad.
Nakatulong ba ito?
Paano namin mapapaganda ito?

Kailangan ng higit pang tulong?

Mag-sign in para sa mga opsyon sa karagdagang suporta para mabilis na malutas ang iyong isyu