Κατάργηση επεκτάσεων

Οι επεκτάσεις προσθέτουν στις διαφημίσεις σας πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας και συνήθως ενισχύουν την απόδοση των διαφημίσεων. Ωστόσο, αν θέλετε να καταργήσετε επεκτάσεις, ακολουθήστε τις οδηγίες σε αυτό το άρθρο.

Μη αυτόματες επεκτάσεις

Για να καταργήσετε μια μη αυτόματη επέκταση από την καμπάνια σας:

  1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαφημίσεις και επεκτάσεις στο μενού σελίδων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Επεκτάσεις στο επάνω μέρος της σελίδας.
  3. Επιλέξτε το πλαίσιο στην αριστερή πλευρά κάθε επέκτασης και κάντε κλικ στην επιλογή Επεξεργασία στη μπλε ράβδο.
  4. Επιλέξτε Κατάργηση από το αναπτυσσόμενο μενού.

Αν μια επέκταση καταργηθεί από μια καμπάνια, δεν θα καταργηθεί και από άλλες καμπάνιες.

Αυτόματες επεκτάσεις

Οι αυτόματες επεκτάσεις μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα της διαφήμισης σας, συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες σχετικά με την επιχείρησή σας ή αλλάζοντας τη μορφή της διαφήμισης. Το σύστημα του Google Ads περιλαμβάνει αυτόματες επεκτάσεις στις διαφημίσεις με κείμενο όταν προβλέπει ότι οι επεκτάσεις μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση της διαφήμισής σας.

Όταν μια αυτόματη επέκταση απενεργοποιείται, τερματίζεται η προβολή της σε διαφημίσεις στον λογαριασμό.

Για να απενεργοποιήσετε μια αυτόματη επέκταση:

  1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο Google Ads.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή Διαφημίσεις και επεκτάσεις στο μενού σελίδων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο στοιχείο Αυτόματες επεκτάσεις στο επάνω μέρος της σελίδας.
  3. Κάντε κλικ στο μενού με τις τρεις κουκκίδες στα δεξιά και, στη συνέχεια, επιλέξτε το στοιχείο Σύνθετες επιλογές.
  4. Επιλέξτε Απενεργοποίηση συγκεκριμένων αυτόματων επεκτάσεων και την επέκταση που θα απενεργοποιηθεί.
  5. Επιλέξτε τον λόγο για τον οποίο θέλετε να απενεργοποιήσετε την επέκταση και προσθέστε επιπλέον σχόλια.
  6. Κάντε κλικ στην επιλογή Απενεργοποίηση.

Σημείωση


Όταν απενεργοποιείτε τις αυτόματες επεκτάσεις κλήσεων, αποκλείετε τη δημιουργία νέων αυτόματων επεκτάσεων. Ωστόσο, οι υπάρχουσες αυτόματες επεκτάσεις μπορεί να εξακολουθούν να εμφανίζονται με τις διαφημίσεις σας.
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας