Giới thiệu về các thông số kỹ thuật của quảng cáo hộp đèn

Quảng cáo hộp đèn cho phép bạn hiển thị các quảng cáo tương tác phức tạp trên Mạng hiển thị của Google. Bài viết này mô tả các thông số kỹ thuật cho Quảng cáo hộp đèn được tạo bằng mẫu.

Cách hoạt động

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các quảng cáo này, hãy đọc Giới thiệu về quảng cáo hộp đèn. Nếu bạn đã sẵn sàng sử dụng Quảng cáo hộp đèn, hãy xem Tạo quảng cáo hộp đèn.

Nội dung cơ bản

Dưới đây là các thông số nội dung cơ bản cho Quảng cáo hộp đèn được tạo bằng mẫu Google Ads:

Nút gọi hành động

Mô tả cho nút gọi hành động ở trạng thái mở rộng. Trừ khi các quảng cáo sử dụng lời mời tùy chỉnh (được mô tả dưới đây), Google Ads sẽ tự động tạo văn bản nút.

URL cuối cùng gọi hành động

Khi nhấp vào hình ảnh nút gọi hành động, người dùng sẽ được đưa đến URL này. URL phải khớp với tên miền của URL hiển thị. URL này tương thích với URL được nâng cấp và mẫu theo dõi. Tìm hiểu thêm về URL được nâng cấp.

Hình ảnh mời tùy chỉnh (tùy chọn)

Các lời mời tùy chỉnh có thể sử dụng tệp ở tất cả các kích cỡ của Phòng quảng cáo tương tác. Ba kích thước nội dung quy định là 728 x 90, 160 x 600 và 300 x 250, nhưng kích thước 320 x 50 cũng thường được sử dụng.
 • Biểu ngữ tĩnh (Flash và HTML5 không được hỗ trợ)
 • Độ phân giải tối thiểu 72 PPI
 • Tối đa 200KB

Lời mời tùy chỉnh yêu cầu bạn bao gồm văn bản gọi hành động hoặc biểu tượng mở rộng  (không cho phép thay đổi hoặc thay thế).

Đối với các lời gọi hành động, bạn phải bao gồm tùy chọn Di chuột để mở rộng cho máy tính và tùy chọn Chạm để mở rộng cho thiết bị di động. Gọi hành động tiêu đề của quảng cáo là mô tả cho nút gọi hành động trong trạng thái mở rộng. Gọi hành động bao gồm tối đa 20 ký tự hoặc 10 ký tự cho ngôn ngữ sử dụng ký tự độ rộng kép (chẳng hạn như tiếng Trung, tiếng Nhật hoặc tiếng Hàn).

Hình ảnh tiêu đề tùy chin

Sử dụng hình ảnh tiêu đề tùy chỉnh để đại diện cho danh mục sản phẩm, thương hiệu hoặc doanh nghiệp. Hình ảnh đủ điều kiện có thể có ba kích cỡ – 350x75, 900x125 và 1200x150. Không bắt buộc chọn tất cả kích thước.

URL cuối cùng

URL cuối cùng là địa chỉ web của trang đích, nơi mọi người truy cập khi họ nhấp vào quảng cáo của bạn. URL này tương thích với URL được nâng cấp và mẫu theo dõi (bao gồm thông số tùy chỉnh). Tìm hiểu thêm về URL được nâng cấp.

Biểu trưng

Biểu trưng là hình ảnh xuất hiện trong tiêu đề quảng cáo và sẽ được sử dụng trong cả trạng thái lời mời và trạng thái được mở rộng. Để có kết quả tốt nhất, hãy sử dụng hình ảnh có nền trong suốt, chẳng hạn như tệp PNG trong suốt, được tối ưu hóa để có độ tương phản tốt trên nền bán trong suốt đen hoặc trắng có độ mờ 80%.

 • PNG hoặc JPG
 • Kích thước tệp tối đa 200KB
 • Kích thước tối thiểu 50 x 50 pixel

URL nhấp chuột biểu trưng

Khi nhấp vào hình ảnh biểu trưng được mở rộng, người dùng sẽ được đưa đến URL này. URL phải khớp với miền của URL hiển thị. URL nhấp vào biểu trưng tương thích với URL được nâng cấp và mẫu theo dõi. Tìm hiểu thêm về URL được nâng cấp.

Thông điệp

Mô tả để sử dụng trong trạng thái lời mời và trạng thái mở rộng. Sử dụng xem trước quảng cáo để xem cách thông điệp xoay và xuất hiện trên các thiết bị. Dòng thứ 2 và 3 của thông điệp (tùy chọn), cuộn mỗi 8 giây giống như hoạt ảnh quảng cáo.

 • Tối thiểu là 1 dòng, tối đa là 3 dòng
 • Không có giới hạn ký tự, nhưng nên sử dụng dưới 35 ký tự cho mỗi dòng để có khả năng hiển thị tốt nhất

Nội dung hình ảnh

Hình ảnh sẽ xuất hiện cả trong thư viện hình ảnh và trong hình thu nhỏ. Bạn có thể tạo tối đa 10 thư viện hình ảnh có tối đa 10 hình ảnh trong mỗi thư viện.

Thông số kỹ thuật của hình ảnh

Định dạng tệp: PNG hoặc JPG

Kích thước tệp: Kích thước tệp tối đa 200KB

Kích thước hình ảnh: Tối đa 1024x1050

Độ phân giải: 200+ PPI cho hình ảnh có độ phân giải cao (Xuất hình ảnh gấp hai lần chiều rộng và chiều cao pixel cho hình ảnh được nhắm xuất hiện trên các thiết bị Retina).

Tỷ lệ cỡ ảnh: Không có tỷ lệ cỡ ảnh bắt buộc, nhưng cỡ ảnh 16:9 vừa trên nhiều kích thước màn hình và hướng khác nhau.

Văn bản hình ảnh

Có thể thêm phụ đề mô tả, văn bản và gọi hành động (CTA) vào mỗi hình ảnh. Liên kết thoát HREF phải tuân thủ các chính sách miền hiển thị.

Độ dài tối đa cho các ngôn ngữ thuộc bộ ký tự 1 byte (SBCS) (chẳng hạn như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha)

 • Tiêu đề: 40 ký tự
 • Văn bản: 100 ký tự
 • CTA: 20 ký tự

Độ dài tối đa cho các ngôn ngữ thuộc bộ ký tự 2 byte (DBCS) (chẳng hạn như tiếng Trung, tiếng Nhật, tiếng Hàn)

 • Tiêu đề: 25 ký tự
 • Văn bản: 75 ký tự
 • CTA: 15 ký tự

Nội dung video

Bạn có thể thêm video vào quảng cáo của mình bằng cách tìm kiếm trên YouTube, tải lên video từ máy tính hoặc chọn trong số những video đã sử dụng gần đây. Mỗi video yêu cầu thẻ nội dung của riêng nó (quảng cáo hình ảnh, thẻ video, thẻ thư viện sản phẩm).

Video không phải trên YouTube

 • Bộ mã hóa/giải mã video: Ưu tiên H.264, MPEG-2 hoặc MPEG-4
 • Bộ mã hóa/giải mã âm thanh: Ưu tiên MP3 hoặc AAC
 • Chỉ chấp nhận Quảng cáo hộp đèn được tạo bằng mẫu Google Ads

Video trên YouTube

 • Đề xuất độ dài tối đa là 4 phút
 • Chú thích trên YouTube và thẻ thông tin sẽ hiển thị và có thể hành động trên các trình duyệt được hỗ trợ

Tự động phát

Nếu có video, Quảng cáo hộp đèn được tạo bằng mẫu Google Ads sẽ bắt đầu tự động phát video đầu tiên (không có âm thanh) khi ai đó nhấp để mở rộng quảng cáo trên thiết bị hỗ trợ tự động phát video (chủ yếu trên máy tính để bàn và một số máy tính bảng). Video sẽ vẫn ở dạng nhấp để phát khi mở rộng trên thiết bị di động. Video đầu tiên sẽ tự động phát và video bổ sung sẽ tự động chơi khi được chọn. Nếu người dùng quay lại video trước, thì video trước đó sẽ vẫn tạm dừng cho đến khi được nhấp vào.

Tự động xem trước

Quảng cáo hộp đèn có video sẽ tự động xem trước trong biểu ngữ và sẽ phát không có âm thanh trên thiết bị tương thích (chủ yếu trên máy tính và một số máy tính bảng).

Ảnh bìa video (tùy chọn)

Ảnh bìa video là hình ảnh có độ phân giải cao thay thế để hiển thị trước khi video được phát và hiển thị dưới nền trong khi phát video. Nếu bạn không tải lên ảnh bìa video, thì quảng cáo sẽ sử dụng hình thu nhỏ mặc định của video. Hình này có thể có độ phân giải thấp, nếu video không có độ phân giải đủ cao. Ảnh bìa video sẽ có nút phát, vì vậy, người dùng biết video có thể phát được.

 • PNG, JPG hoặc GIF
 • Tối đa 200KB
 • 200+ PPI cho hình ảnh có độ phân giải cao
  (Lưu ý: Để hình ảnh của bạn xuất hiện tốt nhất trên các thiết bị có màn hình Retina, hãy tải lên hình ảnh có chiều rộng và chiều cao pixel gấp đôi).
 • Không có tỷ lệ cỡ ảnh bắt buộc, nhưng cỡ ảnh 16:9 vừa trên nhiều kích thước màn hình và hướng khác nhau

Nội dung bản đồ

Tính năng này chỉ khả dụng nếu bạn đã liên kết tiện ích vị trí với chiến dịch đã chọn. Địa chỉ bắt đầu của bạn là những gì bản đồ sẽ tập trung vào và thường là địa điểm kinh doanh của bạn. Tìm hiểu thêm về cách hiển thị thông tin doanh nghiệp địa phương với tiện ích vị trí.

Nội dung sản phẩm

Liên kết nguồn cấp dữ liệu Google Merchant Center của bạn với chiến dịch tương tác để bao gồm nguồn cấp dữ liệu tiếp thị trong Quảng cáo hộp đèn của bạn.

Tùy chọn kiểu

Chủ đề: Chọn chủ đề hình ảnh tối hoặc sáng.

Màu nhấn: Sử dụng công cụ chọn màu hoặc nhập mã màu hệ lục phân để chọn màu nhấn của các yếu tố được gắn thương hiệu.

Màu nền: Sử dụng công cụ chọn màu hoặc nhập mã màu hệ lục phân để chọn màu nền.

Độ nhạt mờ nền: Chọn 0-100% cho độ mờ màu nền nhạt dần với chủ đề hình ảnh, trong đó 0% là hoàn toàn trong suốt và 100% là hoàn toàn mờ đục.

Tên phông chữ Google: Chọn phông chữ từ trang google.com/fonts trông phù hợp cho các bản xem trước có kích thước cả trên máy tính và thiết bị di động. Lưu ý rằng không phải tất cả các phông chữ khả dụng trên trang google.com/fonts đều sử dụng được trong Thư viện mẫu quảng cáo.

Lưu ý

Để xem lại thông tin về Doubleclick Studio, hãy truy cập vào đây.

Liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

true
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false