Sử dụng nguồn cấp dữ liệu để nhắm mục tiêu Quảng cáo tìm kiếm động

Sử dụng nguồn cấp dữ liệu trang để chỉ định chính xác URL nào cần sử dụng với Quảng cáo tìm kiếm động (DSA) của bạn. Nguồn cấp dữ liệu của trang đích sẽ giúp Google Ads xác định thời điểm hiển thị quảng cáo của bạn và nơi cần chuyển mọi người đến trên trang web. Bạn nên thêm nhãn tùy chỉnh vào URL trong nguồn cấp dữ liệu trang để phân loại và sắp xếp mục tiêu cho Quảng cáo tìm kiếm động của mình.

Nếu bạn muốn kiểm soát tốt hơn những trang được nhắm mục tiêu bằng Quảng cáo tìm kiếm động, thì bài viết này giải thích cách tiết kiệm thời gian bằng cách thêm và tải những trang này lên bằng nguồn cấp dữ liệu trang. Nếu bạn chỉ muốn thêm một vài mục tiêu thì hãy xem bài viết giới thiệu về các mục tiêu cho Quảng cáo tìm kiếm động.

Trước khi bắt đầu

Tải xuống mẫu dữ liệu nguồn cấp dữ liệu trang (được đề xuất) hoặc tạo bảng tính của riêng bạn với ít nhất 2 cột:

 • URL trang: Đây là trang web mà bạn muốn nhắm mục tiêu. Hãy nhập một URL cho mỗi hàng. Bạn không nên sử dụng URL có chứa các thông số theo dõi. Hãy tìm hiểu cách thiết lập tính năng theo dõi cho Quảng cáo tìm kiếm động.
 • Nhãn tùy chỉnh: Nhãn này sẽ giúp bạn nhắm mục tiêu quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu trang của bạn và điều chỉnh giá thầu cho mỗi nhãn. Hãy nhập một hoặc nhiều nhãn trên mỗi hàng và phân tách các nhãn đó bằng dấu chấm phẩy (;). Ví dụ: bạn có thể tạo nhãn tùy chỉnh cho các khách sạn phổ biến dựa trên xếp hạng sao. Bạn có thể gắn nhãn mỗi khách sạn được xếp hạng 4 sao là "BỐN_SAO; "ĐIỂM_ĐẾN_PHỔ_BIẾN"; v.v.

Hướng dẫn

 

Tải bảng tính lên

Hãy thực hiện theo các bước sau đây để tải bảng tính lên tài khoản của bạn:

 1. Ở góc trên bên phải của tài khoản, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ , sau đó chọn Dữ liệu doanh nghiệp trong mục “Thiết lập”.
 2. Nhấp vào nút dấu cộng , sau đó chọn Nguồn cấp dữ liệu trang.
 3. Nhập tên cho nguồn cấp dữ liệu.
 4. Nhấp vào Chọn tệp và đính kèm tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn.
 5. Tùy chọn: Nhấp vào Xem trước để xem tóm tắt nội dung sẽ được tải lên.
 6. Nhấp vào Áp dụng.
Mẹo: Khi bạn tải nguồn cấp dữ liệu trang mới lên hoặc sau khi bạn chỉnh sửa nguồn cấp dữ liệu trang hiện có, có thể mất một vài ngày để Google thu thập thông tin nguồn cấp dữ liệu, vì vậy có thể mất một chút thời gian để một trang trong nguồn cấp dữ liệu bắt đầu phân phát Quảng cáo tìm kiếm động của bạn.

Chọn nguồn nhắm mục tiêu

 1. Nhấp vào Chiến dịch từ menu trang ở bên trái.
 2. Nhấp vào một trong các chiến dịch trên Mạng tìm kiếm có các nhóm quảng cáo động. Nếu bạn chưa có chiến dịch nào, hãy chuyển đến Tạo Quảng cáo tìm kiếm động.
 3. Chuyển đến Cài đặt trong menu trang.
 4. Mở rộng tùy chọn Quảng cáo tìm kiếm động.
 5. Chọn một trong các nguồn nhắm mục tiêu sau cho nguồn cấp dữ liệu trang của bạn:
  • Chỉ sử dụng URL từ nguồn cấp dữ liệu trang. Tùy chọn này cho phép bạn nhắm mục tiêu dựa trên nhãn tùy chỉnh, quy tắc cụ thể hoặc tất cả các trang, nhưng mục tiêu quảng cáo động của bạn sẽ chỉ phân phát trên các URL trong nguồn cấp dữ liệu của bạn. Ví dụ: nếu bạn có mục tiêu “URL_Contains Hoa”, nguồn cấp dữ liệu này sẽ phân phát tất cả các trang trong nguồn cấp mà URL trang có chứa từ "Hoa".
  • Sử dụng URL từ cả chỉ mục của Google của trang web và nguồn cấp dữ liệu trang. Tùy chọn này cho phép bạn nhắm mục tiêu theo nhãn tùy chỉnh, các quy tắc cụ thể cũng như tất cả các trang và tùy chọn này hoạt động cho các URL trong nguồn cấp dữ liệu và từ trang web của bạn. Ví dụ: nếu bạn có mục tiêu "URL Contains Hoa", nguồn cấp dữ liệu này sẽ phân phát tất cả các trang trong cả chỉ mục của Google và nguồn cấp dữ liệu mà URL trang có chứa từ "Hoa". Nếu sử dụng nhãn tùy chỉnh, bạn vẫn chỉ phân phát các trang từ nguồn cấp dữ liệu của mình, vì đó là các trang duy nhất có nhãn tùy chỉnh. Chọn một hoặc nhiều nguồn cấp dữ liệu để sử dụng với chiến dịch.
 6. Chọn một hoặc nhiều nguồn cấp dữ liệu để sử dụng với chiến dịch.
 7. Nhấp vào Lưu.

Thiết lập tính năng theo dõi (tùy chọn)

Các URL bạn thêm vào nguồn cấp dữ liệu trang của bạn không được bao gồm lệnh chuyển hướng hoặc theo dõi. Tìm hiểu cách thiết lập tính năng theo dõi cho Quảng cáo tìm kiếm động.

 

 
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố