Sử dụng nguồn cấp dữ liệu để nhắm mục tiêu Quảng cáo tìm kiếm động

Hãy sử dụng nguồn cấp dữ liệu trang để chỉ định chính xác URL nào cần sử dụng với Quảng cáo tìm kiếm động (DSA) của bạn. Nguồn cấp dữ liệu của trang đích sẽ giúp Google Ads xác định thời điểm hiển thị quảng cáo của bạn và nơi cần chuyển mọi người đến trên trang web. Bạn nên thêm nhãn tùy chỉnh vào URL trong nguồn cấp dữ liệu trang để phân loại và sắp xếp mục tiêu cho Quảng cáo tìm kiếm động của mình.

Nếu bạn muốn kiểm soát tốt hơn những trang được nhắm mục tiêu bằng Quảng cáo tìm kiếm động, thì bài viết này giải thích cách tiết kiệm thời gian bằng cách thêm và tải những trang này lên bằng nguồn cấp dữ liệu trang. Nếu bạn chỉ muốn thêm một vài mục tiêu thì hãy xem bài viết giới thiệu về các mục tiêu cho Quảng cáo tìm kiếm động.

Trước khi bắt đầu

Tải mẫu dữ liệu nguồn cấp dữ liệu trang xuống (nên làm) hoặc tạo bảng tính của riêng bạn với ít nhất 2 cột:

 • URL trang: Đây là trang web mà bạn muốn nhắm mục tiêu. Hãy nhập một URL cho mỗi hàng. Bạn không nên sử dụng URL có chứa các thông số theo dõi. Hãy tìm hiểu cách thiết lập tính năng theo dõi cho Quảng cáo tìm kiếm động
 • Nhãn tùy chỉnh: Nhãn này sẽ giúp bạn nhắm mục tiêu quảng cáo trong nguồn cấp dữ liệu trang của bạn và điều chỉnh giá thầu cho mỗi nhãn. Hãy nhập một hoặc nhiều nhãn cho mỗi hàng và phân tách các nhãn đó bằng dấu chấm phẩy (;). Ví dụ: bạn có thể tạo nhãn tùy chỉnh cho các khách sạn phổ biến dựa trên xếp hạng sao. Bạn có thể gắn nhãn mỗi khách sạn được xếp hạng 4 sao là "BỐN_SAO; "ĐIỂM_ĐẾN_PHỔ_BIẾN"; v.v.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Phần 1. Tải bảng tính lên

Thực hiện theo các bước sau đây để tải bảng tính lên tài khoản của bạn:

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Từ Thư viện chia sẻ trên thanh điều hướng bên trái, hãy chọn Dữ liệu doanh nghiệp.
 3. Nhấp vào + Dữ liệu, sau đó chọn Nguồn cấp dữ liệu trang.
 4. Nhập tên cho nguồn cấp dữ liệu.
 5. Nhấp vào Duyệt tệp và đính kèm tệp nguồn cấp dữ liệu của bạn.
 6. Nhấp vào Tải lên và áp dụng.

Lưu ý

Đối với các lượt tải nguồn cấp dữ liệu trang mới lên, có thể mất một vài ngày để Google thu thập dữ liệu về trang mới trong nguồn cấp dữ liệu, vì vậy bạn có thể phải chờ một thời gian trước khi một trang trong nguồn cấp dữ liệu bắt đầu phân phối Quảng cáo tìm kiếm động của bạn.

Bạn có thể gắn nhiều nhãn cho mỗi hàng nhưng chỉ được có một hàng cho mỗi URL. Nếu bạn có nhiều URL giống hệt nhau trong nguồn cấp dữ liệu trang thì chỉ URL được thêm cuối cùng mới đủ điều kiện để phân phát; URL trùng lặp mà bạn thêm trước đó sẽ bị từ chối.

Phần 2. Chọn nguồn nhắm mục tiêu

 1. Trong Tài khoản Google Ads, hãy chuyển đến tab Chiến dịch.
 2. Nhấp vào một trong các chiến dịch DSA của bạn. Nếu bạn không có chiến dịch DSA, hãy chuyển đến Tạo Quảng cáo tìm kiếm động.
 3. Chuyển đến tab Cài đặt của chiến dịch.
 4. Mở rộng tùy chọn Quảng cáo tìm kiếm động, sau đó nhấp vào liên kết Chỉnh sửa.
 5. Chọn một trong các Nguồn nhắm mục tiêu sau cho nguồn cấp dữ liệu trang của bạn:
  1. Chỉ sử dụng URL từ nguồn cấp dữ liệu trang.
  2. Sử dụng URL từ cả chỉ mục của Google của trang web và nguồn cấp dữ liệu trang.
 6. Trong phần Nguồn cấp dữ liệu trang, chọn một hoặc nhiều nguồn cấp dữ liệu để sử dụng với chiến dịch.
 7. Nhấp vào Lưu.

Phần 3. Sử dụng nhãn tùy chỉnh

Để sử dụng nhãn tùy chỉnh, hãy tạo mục tiêu Quảng cáo động cho mục cụ thể mà bạn gắn nhãn trong nguồn cấp dữ liệu trang. Bạn chỉ cần cung cấp nhãn tùy chỉnh trong nguồn cấp dữ liệu nếu sẽ sử dụng nhãn để nhắm mục tiêu, nếu không, bạn có thể để trống phần này.  

 1. Trong Tài khoản Google Ads, hãy chuyển đến tab Chiến dịch.
 2. Nhấp vào chiến dịch DSA chứa nguồn cấp dữ liệu trang mà bạn đã tạo.
 3. Chọn tab Mục tiêu tự động.
 4. Nhấp vào + Mục tiêu quảng cáo động.
 5. Trong Nhắm mục tiêu các nhãn tùy chỉnh từ (các) nguồn cấp dữ liệu trang của bạn, hãy nhập nhãn tùy chỉnh bạn đã sử dụng khi tải bảng tính lên.
  1. Nếu muốn, hãy thêm giá thầu tùy chỉnh để tăng hoặc giảm mức độ cạnh tranh của các URL có nhãn tùy chỉnh đó.
 6. Nhấp vào Lưu.

Phần 4. Thiết lập tính năng theo dõi (tùy chọn)

Để theo dõi các mục nguồn cấp dữ liệu trang nào dẫn đến từng lần nhấp, bạn có thể thiết lập tính năng theo dõi bằng cách sử dụng các thông số ValueTrack. Hãy sử dụng thông số {feeditem} để cấp mã riêng cho từng hàng. Bạn nên tìm hiểu cách Thiết lập tính năng theo dõi cho Quảng cáo tìm kiếm động

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố