Thêm hoặc chỉnh sửa hàng loạt tiện ích giá

Bài viết này chỉ áp dụng cho trải nghiệm AdWords cũ. Xác định trải nghiệm AdWords bạn đang sử dụng.

Tiện ích giá hiển thị hàng loạt sản phẩm hoặc dịch vụ cùng với quảng cáo của bạn. Nếu sử dụng nhiều tiện ích giá, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách thêm và tải lên hàng loạt tiện ích giá.

Trước khi bắt đầu

Để tìm hiểu thêm về tiện ích giá, hãy bắt đầu với Giới thiệu về tiện ích giá. Để xem hướng dẫn về cách thêm chỉ vài tiện ích giá, hãy chuyển đến Sử dụng tiện ích giá. Bài viết này mô tả cách sử dụng bảng tính để thêm hàng loạt tiện ích giá và cách sử dụng menu Chỉnh sửa trong tài khoản AdWords để thực hiện hàng loạt thay đổi.

Bạn cũng có thể tải lên hàng loạt tiện ích giá cho các ngôn ngữ khác. Xem tên đã dịch và mã thích hợp để Thêm hàng loạt tiện ích giá (bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh).

Cách thêm hàng loạt tiện ích giá bằng bảng tính

Phần 1. Tải xuống mẫu bảng tính

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch.
 3. Nhấp vào tab Tiện ích quảng cáo.
 4. Từ menu Chỉnh sửa, hãy chọn Tải xuống{ mẫu bảng tính.
 5. Chọn định dạng cho báo cáo của bạn.
 6. Nhấp vào Tải xuống.

Phần 2. Thực hiện thay đổi cho bảng tính

Để thêm tiện ích giá, hãy xác định:

Hành động (tùy chọn). Nhập một trong những nội dung sau đây (bằng tiếng Anh):

 • Thêm
 • Loại bỏ

Chiến dịch (bắt buộc). Nhập tên chiến dịch vào trường "Chiến dịch" để liên kết tiện ích giá của bạn với chiến dịch này. Để liên kết tiện ích giá với nhiều chiến dịch, hãy tạo nhiều hàng với cùng nội dung, ngoại trừ tên chiến dịch (không nhập nhiều tên chiến dịch trong một hàng).

Nhóm quảng cáo (tùy chọn). Nhập tên nhóm quảng cáo vào trường "Nhóm quảng cáo" để liên kết tiện ích giá của bạn với nhóm quảng cáo này. Xin lưu ý rằng tên chiến dịch là bắt buộc nếu bạn chọn liên kết tiện ích giá với một nhóm quảng cáo. Nhóm quảng cáo phải thuộc chiến dịch bạn chọn. Để liên kết tiện ích giá với nhiều nhóm quảng cáo, hãy tạo nhiều hàng có cùng nội dung, ngoại trừ tên nhóm quảng cáo (không nhập nhiều tên nhóm quảng cáo trong một hàng).

Ngôn ngữ (bắt buộc). Đảm bảo cột "Ngôn ngữ" của bảng tính được đặt thành cột thuộc loại "giá trị". Nhập en cho tiếng Anh.

Loại (bắt buộc). Nhập một trong những loại tiện ích giá sau:

 • Thương hiệu
 • Sự kiện
 • Địa điểm
 • Vùng lân cận
 • Danh mục sản phẩm
 • Cấp sản phẩm
 • Danh mục dịch vụ
 • Cấp dịch vụ
 • Dịch vụ

Bộ định giá (tùy chọn). Hãy để trống tùy chọn này nếu bạn muốn hiển thị bộ định giá. Nếu không, hãy nhập một trong số những nội dung sau:

 • Từ
 • Tối đa
 • Trung bình

Mẫu theo dõi (tùy chọn). Hãy để trống tùy chọn này nếu bạn muốn hiển thị mẫu theo dõi. Chèn URL mẫu theo dõi của bạn.

Thông tin cụ thể cho mỗi mục tiện ích giá bạn muốn hiển thị (bắt buộc). Nhập thông tin sau:

 • Tiêu đề mặt hàng
 • URL cuối cùng của mặt hàng
 • Mô tả mặt hàng
 • Giá mặt hàng — Nhập một số với hai chữ số thập phân + mã đơn vị tiền tệ theo ISO 4217 (ví dụ: 34,99 USD). Nếu ngôn ngữ được chọn sử dụng dấu phẩy thay vì dấu chấm để cho biết dấu thập phân, thì hãy sử dụng dấu phẩy để thay thế (ví dụ: 34,99 EUR).

URL cuối cùng trên thiết bị di động (tùy chọn).

Đơn vị của mục (tùy chọn). Hãy để trống tùy chọn này nếu bạn muốn hiển thị đơn vị giá. Nếu không, hãy nhập một trong số các đơn vị giá sau:

 • mỗi giờ
 • mỗi ngày
 • một đêm
 • mỗi tuần
 • mỗi tháng
 • mỗi năm

Để biết thông tin về các cột tùy chọn khác để xác định lịch và phạm vi ngày, hãy xem Thực hiện thay đổi với tải lên hàng loạt. Xin lưu ý rằng tùy chọn thiết bị không khả dụng cho tiện ích giá.

Phần 3. Tải bảng tính lên để áp dụng và lưu các sự thay đổi của bạn

 1. Trong tài khoản AdWords, hãy nhấp vào Chiến dịch.
 2. Chuyển đến tab có chứa loại mục bạn muốn tải lên. Ví dụ: nếu bạn muốn tải lên các thay đổi cho nhóm quảng cáo, hãy chuyển đến tab Nhóm quảng cáo.
 3. Từ menu Chỉnh sửa, hãy chọn Tải lên bảng tính.
 4. Trong hộp thoại mở ra, hãy chọn bảng tính của bạn.
 5. Nhấp vào Tải lên và xem trước.
 6. Khi tệp của bạn đã được tải lên, chúng tôi khuyên bạn nên nhấp vào Xem trước thay đổi để đảm bảo những sự thay đổi trong bảng tính được phản ánh chính xác trong tài khoản của bạn.

Nếu bản xem trước các thay đổi của bạn trông có vẻ ổn, hãy nhấp vào Áp dụng thay đổi.

Cách chỉnh sửa hàng loạt tiện ích giá trong tài khoản của bạn

Bạn có thể chỉnh sửa hàng loạt tất cả tiện ích thủ công, ngoại trừ tiện ích vị trí và chú thích tự động xuất hiện cho quảng cáo của bạn (ví dụ: chú thích xếp hạng người bán). Dưới đây là cách thực hiện:

 1. Nhấp vào tab Tiện ích quảng cáo và chọn tiện ích bạn muốn chỉnh sửa hàng loạt từ menu thả xuống Chế độ xem: phía trên bảng thống kê.
 2. Chọn các hộp bên cạnh tất cả tiện ích bạn muốn chỉnh sửa cùng lúc.
 3. Nhấp vào Chỉnh sửa cạnh + Tiện ích và thực hiện thay đổi.

Các phương pháp hay nhất

Xin lưu ý rằng có một số giới hạn áp dụng đối với tài khoản AdWords của bạn. Nếu bạn sử dụng nhiều tiện ích hoặc nguồn cấp dữ liệu, hãy làm theo các phương pháp hay nhất để loại bỏ hoặc thay thế những mục không còn áp dụng nữa. Để tìm hiểu thêm, hãy chuyển tới bài viết về các giới hạn của tài khoản AdWords.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố