Thêm hoặc chỉnh sửa hàng loạt phần mở rộng về giá

Phần mở rộng về giá hiển thị hàng loạt sản phẩm hoặc dịch vụ cùng với quảng cáo của bạn. Nếu sử dụng nhiều phần mở rộng về giá, bạn có thể tiết kiệm thời gian bằng cách thêm và tải hàng loạt phần mở rộng đó lên.

Trước khi bắt đầu

Bài viết này mô tả cách sử dụng bảng tính để thêm hàng loạt phần mở rộng về giá và cách sử dụng trình đơn Chỉnh sửa trong Tài khoản Google Ads của bạn để thực hiện thay đổi hàng loạt. Để tìm hiểu thêm về phần mở rộng về giá, hãy bắt đầu với bài viết Giới thiệu phần mở rộng về giá. Để xem hướng dẫn về cách thêm chỉ vài phần mở rộng về giá, hãy chuyển đến bài viết Sử dụng phần mở rộng về giá.

Bạn cũng có thể tải hàng loạt phần mở rộng về giá lên cho các ngôn ngữ khác. Xem tên được dịch và mã thích hợp để Thêm hàng loạt phần mở rộng về giá (bằng ngôn ngữ không phải tiếng Anh).

Cách thêm hàng loạt phần mở rộng về giá bằng bảng tính

1. Tải mẫu bảng tính xuống

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Quảng cáo và phần mở rộng trong trình đơn trang ở bên trái, sau đó nhấp vào Phần mở rộng ở đầu trang.
 3. Nhấp vào biểu tượng 3 chấm ở góc trên cùng bên phải 3 dot icon
 4. Nhấp vào Tải lên.
 5. Nhấp vào Xem mẫu trong cửa sổ mới xuất hiện để chọn định dạng bảng tính mà bạn muốn tải xuống.

2. Thực hiện thay đổi bảng tính

Bạn có thể thêm tên chiến dịch và nhóm quảng cáo ở vị trí bạn muốn thêm phần mở rộng.

Chiến dịch (bắt buộc). Nhập tên chiến dịch vào trường “Chiến dịch” để liên kết phần mở rộng về giá của bạn với chiến dịch này. Để liên kết phần mở rộng về giá với nhiều chiến dịch, hãy tạo nhiều hàng có cùng nội dung, ngoại trừ tên chiến dịch (không nhập nhiều tên chiến dịch trong một hàng).

Nhóm quảng cáo (tùy chọn). Nhập tên nhóm quảng cáo vào trường “Nhóm quảng cáo” để liên kết phần mở rộng về giá của bạn với nhóm quảng cáo này. Xin lưu ý rằng tên chiến dịch là bắt buộc nếu bạn chọn liên kết phần mở rộng về giá với một nhóm quảng cáo. Nhóm quảng cáo phải thuộc chiến dịch bạn chọn. Để liên kết phần mở rộng về giá với nhiều nhóm quảng cáo, hãy tạo nhiều hàng có cùng nội dung, ngoại trừ tên nhóm quảng cáo (không nhập nhiều tên nhóm quảng cáo trong một hàng).

Ngôn ngữ (bắt buộc). Đảm bảo cột "Ngôn ngữ" của bảng tính được đặt thành cột thuộc loại "giá trị". Nhập en cho tiếng Anh.

Loại (bắt buộc). Nhập một trong những loại phần mở rộng về giá sau:

 • Thương hiệu
 • Sự kiện
 • Địa điểm
 • Vùng lân cận
 • Danh mục sản phẩm
 • Cấp sản phẩm
 • Danh mục dịch vụ
 • Cấp dịch vụ
 • Dịch vụ

Bộ định giá (tùy chọn). Hãy để trống tùy chọn này nếu bạn muốn hiển thị bộ định giá. Nếu không, hãy nhập một trong số những nội dung sau:

 • Từ
 • Tối đa
 • Trung bình

Mẫu theo dõi (tùy chọn). Hãy để trống tùy chọn này nếu bạn không muốn hiển thị mẫu theo dõi. Chèn URL mẫu theo dõi của bạn.

Thông tin cụ thể cho mỗi mục phần mở rộng về giá mà bạn muốn hiển thị (bắt buộc). Nhập thông tin sau:

 • Tiêu đề mặt hàng
 • URL cuối cùng của mặt hàng
 • Thông tin mô tả về mặt hàng
 • Giá mặt hàng — Nhập một số với hai chữ số thập phân + mã đơn vị tiền tệ theo ISO 4217 (ví dụ: 34,99 USD). Nếu ngôn ngữ được chọn sử dụng dấu phẩy thay vì dấu chấm để cho biết dấu thập phân, thì hãy sử dụng dấu phẩy để thay thế (ví dụ: 34,99 EUR).

URL cuối cùng trên thiết bị di động (tùy chọn).

Đơn vị của mục (tùy chọn). Hãy để trống tùy chọn này nếu bạn muốn hiển thị đơn vị giá. Nếu không, hãy nhập một trong số các đơn vị giá sau:

 • mỗi giờ
 • mỗi ngày
 • một đêm
 • mỗi tuần
 • mỗi tháng
 • mỗi năm

Để biết thông tin về các cột tùy chọn khác để xác định lịch và phạm vi ngày, hãy xem Thực hiện thay đổi với tải lên hàng loạt. Xin lưu ý rằng tùy chọn thiết bị không có sẵn cho phần mở rộng về giá.

Lưu ý: Nếu bạn muốn thêm phần mở rộng ở cấp chiến dịch, hãy để trống cột nhóm quảng cáo. Nếu bạn muốn thêm phần mở rộng vào cấp tài khoản, hãy để trống các cột chiến dịch và nhóm quảng cáo.

3. Tải bảng tính lên để áp dụng và lưu các thay đổi của bạn

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào Quảng cáo và phần mở rộng trong trình đơn trang ở bên trái, sau đó nhấp vào Phần mở rộng ở đầu trang.
 3. Nhấp vào biểu tượng 3 chấm ở góc trên cùng bên phải 3 dot icon
 4. Nhấp vào Tải lên.
 5. Nhấp vào Xem mẫu trong hộp thoại mở ra để chọn định dạng bảng tính mà bạn muốn tải xuống.
 6. Chọn nguồn từ trình đơn thả xuống. Nhấp vào Xem trước thay đổi để đảm bảo các thay đổi trong bảng tính của bạn được thể hiện chính xác trong tài khoản của bạn.
 7. Nếu bạn thấy các thay đổi đã hiển thị chính xác khi xem trước, hãy nhấp vào Áp dụng.

Cách chỉnh sửa hàng loạt phần mở rộng về giá trong tài khoản của bạn

 1. Đăng nhập vào Tài khoản Google Ads của bạn.
 2. Nhấp vào biểu tượng công cụ ở phía trên bên phải của tài khoản.
 3. Nhấp vào Dữ liệu doanh nghiệp trong mục Cài đặt và nhấp vào Nguồn cấp dữ liệu phần mở rộng về giá mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào biểu tượng cột Cột, rồi chọn Sửa đổi cột.
 5. Mở rộng tùy chọn Thuộc tính rồi chọn "Mã mục" (điều này là bắt buộc để thực hiện chỉnh sửa).
 6. Nhấp vào Áp dụng.
 7. Tải báo cáo xuống.
 8. Hãy tham khảo các bước sau đây từ mục “Chỉnh sửa dữ liệu của bạn với một bảng tính” trong bài viết về Duy trì cập nhật dữ liệu doanh nghiệp của bạn.

 9. Thêm một cột “Hành động” khác trên báo cáo này (Các giá trị trong cột này phải được “Đặt” để cập nhật và “Xóa” để xóa một mặt hàng)
 10. Xóa các cột như “Trạng thái mục”, “Trạng thái”, “Số lượt nhấp”,“Số lượt hiển thị” và “Chi phí” khỏi bảng tính.
 11. Tải bảng tính lên sau khi chỉnh sửa các phần mở rộng bạn muốn bằng cách nhấp vào ba dấu chấm.

Các phương pháp hay nhất

Xin lưu ý rằng có một số giới hạn áp dụng cho Tài khoản Google Ads của bạn. Nếu bạn sử dụng nhiều phần mở rộng hoặc nguồn cấp dữ liệu, hãy làm theo các phương pháp hay nhất để xóa hoặc thay thế những mục không còn áp dụng nữa. Tìm hiểu thêm về các giới hạn tài khoản Google Ads của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố