Lägga till eller redigera flera pristillägg samtidigt

Den här artikeln gäller enbart den tidigare AdWords-upplevelsen. Ta reda på vilken AdWords-upplevelse du använder.

Med pristillägg kan du visa upp flera av dina produkter eller tjänster tillsammans med din annons. Om du använder många pristillägg kan du spara tid på att lägga till och överföra dem tillsammans.

Innan du börjar

Du kan läsa mer om pristillägg i Om pristillägg. Om du bara vill lägga till några få pristillägg hittar du anvisningar i Använda pristillägg. I den här artikeln beskriver vi hur du lägger till flera pristillägg samtidigt med hjälp av ett kalkylark och hur du gör massredigeringar via menyn Redigera i ditt AdWords-konto.

Du kan även överföra flera pristillägg samtidigt för andra språk. Översatta namn och koder finns i Lägga till flera pristillägg samtidigt (på andra språk än engelska).

Lägga till flera pristillägg samtidigt med hjälp av ett kalkylark

Steg 1. Hämta kalkylarksmallen

 1. Logga in på ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken Kampanjer.
 3. Klicka på fliken Annonstillägg.
 4. Välj Hämta kalkylarksmall på menyn Redigera.
 5. Välj ett rapportformat.
 6. Klicka på Hämta.

Steg 2. Gör ändringarna i kalkylarket

Lägg till ett pristillägg genom att ange

Åtgärd (valfritt). Ange ett av följande (på engelska):

 • Add
 • Remove

Kampanj (obligatoriskt). Ange kampanjens namn i fältet Campaign så att pristilläggen kopplas till kampanjen. Om du vill koppla pristillägget till flera kampanjer skapar du flera rader med samma innehåll frånsett kampanjnamnet (ange inte flera kampanjnamn på samma rad).

Annonsgrupp (valfritt). Ange annonsgruppens namn i fältet Ad group så att pristilläggen kopplas till annonsgruppen. Tänk på att du måste ange ett kampanjnamn om du väljer att koppla pristillägget till en annonsgrupp. Annonsgruppen måste ingå i kampanjen du väljer. Om du vill koppla pristillägget till flera annonsgrupper skapar du flera rader med samma innehåll frånsett annonsgruppsnamnet (ange inte flera annonsgruppsnamn på samma rad).

Språk (obligatoriskt). Se till att kolumnen Language i kalkylarket innehåller ett värde från kolumnen Value. Ange ”sv” för svenska.

Typ (obligatoriskt). Ange en av följande pristilläggstyper:

 • Varumärken
 • Händelser
 • Platser
 • Områden
 • Produktkategorier
 • Produktnivåer
 • Tjänstekategorier
 • Tjänstenivåer
 • Tjänster

Priskvalificerare (valfritt). Lämna alternativet tomt om du inte vill visa en priskvalificerare. Ange annars något av följande:

 • Från
 • Till
 • I genomsnitt

Spårningsmall (valfritt). Lämna alternativet tomt om du inte vill visa en spårningsmall. Ange spårningsmallens webbadress.

Specifik information om varje objekt som du vill visa upp i pristillägget (obligatoriskt). Ange följande:

 • artikelrubrik
 • artikelns slutliga webbadress
 • artikelbeskrivning
 • artikelpris. Ange ett belopp med två decimaler samt valutakoden enligt ISO 4217 (till exempel 34.99 USD). Om decimaltecknet i det valda språket är kommatecken i stället för punkt, använder du kommatecken (till exempel 34,99 EUR).

Slutlig mobilwebbadress (valfritt)

Prisenhet (valfritt). Lämna alternativet tomt om du inte vill visa en prisenhet. Ange annars något av följande:

 • per timme
 • per dag
 • per natt
 • per vecka
 • per månad
 • per år

Information om andra valfria kolumner där du kan ange schemaläggning och datumintervall finns i Göra ändringar via massöverföring. Tänk på att du inte kan ange enhetspreferens för pristillägg.

Steg 3. Överför kalkylarket så att ändringarna används och sparas

 1. Klicka på Kampanjer i ditt AdWords-konto.
 2. Klicka på fliken för den typ av objekt du vill överföra. Om du till exempel vill överföra ändringar i annonsgrupper klickar du på fliken Annonsgrupper.
 3. Välj Överför kalkylark på menyn Redigera.
 4. Välj kalkylarket i dialogrutan som visas.
 5. Klicka på Överför och förhandsgranska.
 6. När filen har överförts rekommenderar vi att du klickar på Förhandsgranska ändringar och kontrollerar att ändringarna i kalkylarket visas på rätt sätt i ditt konto.

Om ändringarna ser bra ut klickar du på Tillämpa ändringar.

Redigera flera pristillägg samtidigt i kontot

Du kan massredigera alla manuella tillägg utom adresstillägg och kommentarer som visas automatiskt för annonsen (till exempel kommentarer om säljaromdömen). Gör så här:

 1. Klicka på fliken Annonstillägg och välj tillägget du vill massredigera på rullgardinsmenyn Visa: ovanför statistiktabellen.
 2. Markera rutorna vid alla tillägg du vill massredigera.
 3. Klicka på Redigera vid + TIllägg och gör ändringarna.

Bästa metoder

Tänk på att ditt AdWords-konto omfattas av vissa begränsningar. Om du använder ett stort antal tillägg eller flöden bör du som tumregel ta bort eller ersätta artiklar som inte längre är aktuella. Läs mer i gränser för AdWords-konton.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?