Hromadné pridanie alebo úprava rozšírení o ceny

Rozšírenia o ceny umožňujú v reklame zobrazovať rôzne produkty a služby. Ak používate veľa rozšírení o ceny, môžete si ušetriť čas tak, že ich pridáte a nahráte hromadne.

Skôr než začnete

V tomto článku sa dozviete, ako používať tabuľku na hromadné pridanie rozšírení o ceny a ako použiť ponuku Upraviť v účte Google Ads na vykonanie hromadných zmien. Viac o rozšíreniach o ceny nájdete v článku Rozšírenia o ceny. Pokyny na pridanie iba niekoľko rozšírení o ceny nájdete v článku Používanie rozšírení o ceny.

Rozšírenia o ceny môžete nahrať hromadne aj pre iné jazyky. Pozrite si preložené názvy a príslušné kódy, ktoré slúžia na hromadné pridanie rozšírení o ceny (v iných jazykoch než angličtina).

Ako hromadne pridať rozšírenia o ceny pomocou tabuľky

1. Stiahnutie šablóny tabuľky

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Reklamy a rozšírenia a potom v hornej časti stránky kliknite na Rozšírenia.
 3. V pravom hornom rohu kliknite na trojbodkovú ikonu 3 dot icon
 4. Kliknite na Nahrať.
 5. V novom zobrazenom okne kliknite na Zobraziť šablóny a vyberte formát tabuľky, ktorý si chcete stiahnuť.

2. Vykonávanie úprav v tabuľke

Môžete pridať názvy kampaní a reklamných skupín, do ktorých chcete rozšírenie pridať.

Campaign (kampaň) – povinné. V poli Campaign (kampaň) zadajte názov svojej kampane, čím prepojíte svoje rozšírenia o ceny s touto kampaňou. Ak chcete rozšírenie o cenu prepojiť s viacerými kampaňami, vytvorte viaceré riadky s rovnakým obsahom okrem názvu kampane (nezadávajte viaceré názvy kampaní do jedného riadka).

Ad group (reklamná skupina) – voliteľné. V poli Ad Group (reklamná skupina) zadajte názov svojej reklamnej skupiny, čím prepojíte svoje rozšírenia o ceny s touto reklamnou skupinou. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete prepojiť rozšírenie o ceny s reklamnou skupinou, je potrebné zadať názov kampane. Reklamná skupina musí byť súčasťou vybratej kampane. Ak chcete rozšírenie o ceny prepojiť s viacerými reklamnými skupinami, vytvorte viaceré riadky s rovnakým obsahom okrem názvu reklamnej skupiny (nezadávajte viaceré názvy reklamných skupín do jedného riadka).

Language (jazyk) – povinné. Ubezpečte sa, že stĺpec Language (Jazyk) v tabuľke je nastavený na stĺpec typu „value“. Pre angličtinu zadajte skratku „en“.

Type (typ) – povinné. Zadajte jeden z nasledujúcich typov rozšírení o ceny.

 • Brands (značky),
 • Events (udalosti),
 • Locations (oblasti),
 • Neighborhoods (mestské časti),
 • Product categories (kategórie produktov),
 • Product tiers (úrovne produktov),
 • Service categories (kategórie služieb),
 • Service tiers (úrovne služieb),
 • Services (služby).

Price qualifier (kvalifikátor ceny) – voliteľné. Ak nechcete zobrazovať kvalifikátor ceny, nechajte túto možnosť prázdnu. V opačnom prípade zadajte jednu z nasledujúcich možností:

 • From (od),
 • Up to (do),
 • Average (priemer).

Šablóna sledovania (voliteľné). Ak nechcete zobrazovať šablónu sledovania, nechajte túto možnosť prázdnu. Vložte webovú adresu šablóny sledovania.

Specific information for each price extension item you want to showcase (required) (Špecifické údaje pre každú položku rozšírenia o ceny, ktorú chcete zobraziť) – povinné. Zadajte nasledujúce údaje:

 • Item header (hlavička položky),
 • Item final URL (cieľová webová adresa položky),
 • Item description (popis položky),
 • Item price (cena položky) – zadajte číslo s dvomi desatinnými miestami a kód meny ISO 4217 (napr. 34,99 EUR). Ak sa na oddelenie desatinných miest vo vybratom jazyku používa čiarka, použite čiarku (napríklad 34,99 EUR).

Final mobile URL (cieľová mobilná webová adresa) – voliteľné.

Item unit (jednotka položky) – voliteľné. Ak nechcete zobrazovať jednotku ceny, nechajte túto možnosť prázdnu. V opačnom prípade zadajte jednu z nasledujúcich možností:

 • per hour (za hodinu),
 • per day (za deň),
 • per night (za noc),
 • per week (za týždeň),
 • per month (za mesiac),
 • per year (za rok).

Informácie o ďalších voliteľných stĺpcoch, ktoré slúžia na určenie plánovania a období, nájdete v článku Vykonávanie zmien prostredníctvom hromadného nahrávania. Nezabúdajte, že pre rozšírenia o ceny nie je k dispozícii predvoľba zariadenia.

Poznámka: Ak chcete pridať rozšírenie na úrovni kampane, nechajte stĺpec reklamnej skupiny prázdny. Ak chcete pridať rozšírenie na úrovni účtu, nechajte stĺpce kampane a reklamnej skupiny prázdne.

3. Nahranie tabuľky na použitie a uloženie zmien

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. V ponuke stránok vľavo kliknite na Reklamy a rozšírenia a potom v hornej časti stránky kliknite na Rozšírenia.
 3. V pravom hornom rohu kliknite na trojbodkovú ikonu 3 dot icon
 4. Kliknite na Nahrať.
 5. V otvorenom dialógovom okne kliknite na Zobraziť šablóny a vyberte formát tabuľky, ktorý si chcete stiahnuť.
 6. Z rozbaľovacej ponuky vyberte zdroj. Kliknite na Zobraziť ukážku zmien a uistite sa, že zmeny v tabuľke sa vo vašom účte prejavujú správne.
 7. Ak ukážka zmien vyzerá v poriadku, kliknite na Použiť.

Ako v účte hromadne upraviť rozšírenia o ceny

 1. Prihláste sa do účtu Google Ads.
 2. Na pravej strane účtu kliknite na ikonu kľúča .
 3. V sekcii Nastavenie kliknite na Firemné údaje a kliknite na informačný kanál rozšírení o ceny, ktorý chcete upraviť.
 4. Kliknite na ikonu stĺpcov Stĺpce a vyberte Upraviť stĺpce.
 5. Rozbaľte možnosť Atribúty a začiarknite Identifikátor položky (vyžaduje sa na vykonávanie úprav).
 6. Kliknite na Použiť.
 7. Stiahnite si prehľad.
 8. Preštudujte si nasledujúce kroky zo sekcie Upravovanie údajov pomocou tabuliek v článku Udržiavanie firemných údajov v aktualizovanom stave.

 9. Pridajte do tohto prehľadu ďalší stĺpec Akcia (položky pod týmto stĺpcom by mali mať hodnoty Set (Nastaviť) na aktualizovanie a Remove (Odstrániť) na odstránenie položky).
 10. Odstráňte z tabuľky stĺpce ako Item status (Stav položky), Status (Stav), Clicks (Kliknutia), Impr. (Zobr.), a Cost (Cena).
 11. Po vykonaní úprav príslušných rozšírení aktualizujte tabuľku kliknutím na tri bodky.

Osvedčené postupy

Nezabúdajte, že pre váš účet Google Ads sa uplatňujú určité obmedzenia. Ak používate veľa rozšírení alebo informačných kanálov, riaďte sa osvedčenými postupmi na odstránenie alebo nahradenie položiek, ktoré už neplatia. Prečítajte si viac o limitoch účtov Google Ads.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory