Hromadné pridanie alebo úprava rozšírení o ceny

Tento článok sa vzťahuje len na predchádzajúce prostredie AdWords. Zistite, ktoré prostredie AdWords používate.

Rozšírenia o ceny umožňujú v reklame zobrazovať rôzne produkty a služby. Ak používate veľa rozšírení o ceny, môžete si ušetriť čas tak, že ich pridáte a nahráte hromadne.

Skôr než začnete

Ďalšie informácie o rozšíreniach o ceny nájdete v článku Rozšírenia o ceny. Pokyny, ako pridať iba niekoľko rozšírení o ceny, nájdete v článku Použitie rozšírení o ceny. V tomto článku sa dozviete, ako používať tabuľku na hromadné pridanie rozšírení o ceny a ako použiť ponuku Upraviť v účte AdWords na vykonanie hromadných zmien.

Rozšírenia o ceny môžete nahrať hromadne aj pre iné jazyky. Pozrite si preložené názvy a príslušné kódy, ktoré slúžia na hromadné pridanie rozšírení o ceny (v iných jazykoch než angličtina).

Ako hromadne pridať rozšírenia o ceny pomocou tabuľky

Prvá časť: Stiahnutie šablóny tabuľky

 1. Prihláste sa do účtu AdWords.
 2. Kliknite na kartu Kampane.
 3. Kliknite na kartu Rozšírenia reklamy.
 4. V ponuke Upraviť vyberte možnosť Stiahnuť šablónu tabuľky.
 5. Zvoľte formát prehľadu.
 6. Kliknite na položku Stiahnuť.

Druhá časť: Vykonanie zmien v tabuľke

Ak chcete pridať rozšírenie o ceny, zadajte tieto údaje:

Action (akcia) – voliteľné. Zadajte jednu z nasledujúcich akcií (v angličtine):

 • „Add“ (pridať),
 • „Remove“ (odstrániť).

Campaign (kampaň) – povinné. V poli Campaign (kampaň) zadajte názov svojej kampane, čím prepojíte svoje rozšírenia o ceny s touto kampaňou. Ak chcete rozšírenie o cenu prepojiť s viacerými kampaňami, vytvorte viaceré riadky s rovnakým obsahom okrem názvu kampane (nezadávajte viaceré názvy kampaní do jedného riadka).

Ad group (reklamná skupina) – voliteľné. V poli Reklamná skupina zadajte názov svojej reklamnej skupiny, čím prepojíte svoje rozšírenia o ceny s touto reklamnou skupinou. Upozorňujeme, že ak sa rozhodnete prepojiť rozšírenie o ceny s reklamnou skupinou, je potrebné zadať názov kampane. Reklamná skupina musí byť súčasťou vybratej kampane. Ak chcete rozšírenie o ceny prepojiť s viacerými reklamnými skupinami, vytvorte viaceré riadky s rovnakým obsahom okrem názvu reklamnej skupiny (nezadávajte viaceré názvy reklamných skupín do jedného riadka).

Language (jazyk) – povinné. Ubezpečte sa, že stĺpec Jazyk v tabuľke je nastavený na stĺpec typu „value“. Pre angličtinu zadajte skratku en.

Type (typ) – povinné. Zadajte jeden z nasledujúcich typov rozšírení o ceny.

 • Brands (značky),
 • Events (udalosti),
 • Locations (oblasti),
 • Neighborhoods (mestské časti),
 • Product categories (kategórie produktov),
 • Product tiers (úrovne produktov),
 • Service categories (kategórie služieb),
 • Service tiers (úrovne služieb),
 • Services (služby).

Price qualifier (kvalifikátor ceny) – voliteľné. Ak nechcete zobrazovať kvalifikátor ceny, nechajte túto možnosť prázdnu. V opačnom prípade zadajte jednu z nasledujúcich možností:

 • From (od),
 • Up to (do),
 • Average (priemer).

Tracking template (šablóna sledovania) – voliteľné. Ak nechcete zobrazovať šablónu sledovania, nechajte túto možnosť prázdnu. Vložte webovú adresu šablóny sledovania.

Specific information for each price extension item you want to showcase (required) (Špecifické údaje pre každú položku rozšírenia o ceny, ktorú chcete zobraziť (povinné)). Zadajte nasledujúce údaje:

 • Item header (hlavička položky),
 • Item final URL (cieľová webová adresa položky),
 • Item description (popis položky),
 • Item price (cena položky) – zadajte číslo s dvomi desatinnými miestami a kód meny ISO 4217 (napr. 34,99 EUR). Ak sa na oddelenie desatinných miest vo vybratom jazyku používa čiarka, použite čiarku (napríklad 34,99 EUR).

Final mobile URL (cieľová mobilná webová adresa) – voliteľné.

Item unit (jednotka položky) – voliteľné. Ak nechcete zobrazovať jednotku ceny, nechajte túto možnosť prázdnu. V opačnom prípade zadajte jednu z nasledujúcich možností:

 • per hour (za hodinu),
 • per day (za deň),
 • per night (za noc),
 • per week (za týždeň),
 • per month (za mesiac),
 • per year (za rok).

Informácie o ďalších voliteľných stĺpcoch, ktoré slúžia na určenie plánovania a rozsahov dátumov, nájdete v článku Vykonávanie zmien prostredníctvom hromadného nahrávania. Nezabúdajte, že pre rozšírenia o ceny nie je k dispozícii predvoľba zariadenia.

Tretia časť: Nahranie tabuľky na použitie a uloženie zmien

 1. účte AdWords kliknite na kartu Kampane.
 2. Prejdite na kartu obsahujúcu typ položiek, ktoré chcete nahrať. Ak napríklad chcete nahrať zmeny v reklamných skupinách, prejdite na kartu Reklamné skupiny.
 3. V ponuke Upraviť vyberte možnosť Nahrať tabuľku.
 4. V dialógovom okne, ktoré sa otvorí, vyberte tabuľku.
 5. Kliknite na tlačidlo Nahrať a zobraziť ukážku.
 6. Keď sa dokončí nahrávanie súboru, odporúčame vám kliknúť na položku Zobraziť ukážku zmien a ubezpečiť sa, že zmeny v tabuľke sa presne prejavili v účte.

Ak ukážka zmien vyzerá v poriadku, kliknite na tlačidlo Použiť zmeny.

Ako v účte hromadne upraviť rozšírenia o ceny

Hromadne môžete upravovať všetky manuálne rozšírenia okrem rozšírení o adresu a rozšírení o poznámky, ktoré sa pre vašu reklamu zobrazujú automaticky (napríklad anotácie s hodnoteniami predajcu). Tu je postup:

 1. Kliknite na kartu Rozšírenia reklamy a v rozbaľovacej ponuke Zobraziť: nad štatistickou tabuľkou vyberte rozšírenie, ktoré chcete hromadne upraviť.
 2. Začiarknite políčka vedľa všetkých rozšírení, ktoré chcete upraviť naraz.
 3. Vedľa možnosti + Rozšírenie kliknite na možnosť Upraviť a vykonajte požadované zmeny.

Osvedčené postupy

Nezabúdajte, že pre váš účet AdWords sa uplatňujú určité obmedzenia. Ak používate veľa rozšírení alebo informačných kanálov, riaďte sa osvedčenými postupmi na odstránenie alebo nahradenie položiek, ktoré už neplatia. Ďalšie informácie nájdete v článku Obmedzenia účtu AdWords.

Pomohlo vám to?
Ako ju môžeme zlepšiť?

Potrebujete ďalšiu pomoc?

Ak chcete problém rýchlo vyriešiť, prihláste sa a získajte ďalšie možnosti podpory