Skupno dodavanje ili uređivanje proširenja za cijene

Proširenja za cijene u oglasu prikazuju paletu vaših proizvoda ili usluga. Ako koristite mnoga proširenja za cijene, uštedite si vrijeme skupno ih dodajući ili prenoseći.

Prije nego što započnete

U ovom članku opisuje se kako koristiti proračunsku tablicu za skupno dodavanje proširenja za cijene i kako koristiti izbornik Uredi na Google Ads računu za unos skupnih izmjena. Da biste saznali više o proširenjima za cijene, započnite s člankom O proširenjima za cijene. Upute o tome kako dodati tek nekoliko proširenja za cijene potražite u članku Upotreba proširenja za cijene.

Proširenja za cijene možete skupno učitati i za druge jezike. Pogledajte prevedene nazive i odgovarajuće kodove u članku Skupno dodavanje proširenja za cijene (na jezicima koji nisu engleski).

如何利用試算表大量加入價格額外資訊

1.下載試算表範本

 1. 登入 Google Ads 帳戶
 2. 按一下左側網頁選單中的 [廣告和額外資訊],然後按一下頁頂的 [額外資訊]。
 3. 按一下右上角的三點圖示 3 dot icon
 4. 按一下 [上載]。
 5. 在彈出的新視窗中按一下 [檢視範本],選擇要下載的試算表格式。

2. 修改試算表

您可以在想新增額外資訊的廣告系列及廣告群組中加入廣告系列及廣告群組名稱。

廣告系列 (必要)。在「廣告系列」欄位下輸入廣告系列名稱,即可將價格額外資訊連結此廣告系列。若要將價格額外資訊連結多個廣告系列,您可以建立多個包含相同內容 (廣告系列名稱除外) 的資料列。注意:請勿在同一行中提供多個廣告系列名稱。

廣告群組 (選填)。在「廣告群組」欄位下輸入廣告群組名稱,即可將價格額外資訊連結此廣告群組。請注意,如果您選擇將價格額外資訊連結廣告群組,就必須提供廣告系列名稱,而該廣告群組亦必須屬於所選廣告系列。若要將價格額外資訊連結多個廣告群組,您可以建立多個包含相同內容 (廣告群組名稱除外) 的資料列。注意:請勿在同一行中提供多個廣告群組名稱。

語言 (必要)。請確保將試算表中的「語言」欄設為「值」類型資料欄,並輸入 en 代表英文。

類型 (必要)。輸入以下其中一個價格額外資訊類型:

 • 品牌
 • 活動
 • 位置
 • 鄰近地區
 • 產品類別
 • 產品分級
 • 服務類別
 • 服務分級
 • 服務

價格修飾詞 (選填)。如不想顯示價格修飾詞,請留空此選項。否則,請輸入下列其中一項:

 • 起始值
 • 上限
 • 平均值

追蹤範本 (選填)。如不想顯示追蹤範本,請留空此選項。插入您的追蹤範本網址。

您想顯示的各個價格額外資訊項目的特定資料 (必要)。請輸入以下資料:

 • 項目標題
 • 項目最終到達網址
 • 項目描述
 • 項目價格 - 輸入含小數點後兩位的數值 + ISO 4217 貨幣代碼 (例如:34.99 USD)如果所選語言以逗號而非句號來表示小數點,則請使用逗號 (例如:34,99 EUR)。

流動最終網址 (選填)。

項目單位 (選填)。如不想顯示價格單位,請留空此選項。否則,請輸入下列其中一項:

 • 每小時
 • 每日
 • 每晚
 • 每星期
 • 每月
 • 每年

如要查看其他可用於指定廣告時段和日期範圍的自選資料欄,請參閱「利用大量上載作出變更」一文。請注意,裝置偏好設定不適用於價格額外資訊。

注意事項:如果您想在廣告系列級別新增額外資訊,請留空廣告群組欄。如果您想在帳戶級別新增額外資訊,請留空廣告系列及廣告群組欄。

3. 上載試算表以套用並儲存變更

 1. 登入 Google Ads 帳戶
 2. 按一下左側網頁選單中的 [廣告和額外資訊],然後按一下頁頂的 [額外資訊]。
 3. 按一下右上角的三點圖示 3 dot icon
 4. 按一下 [上載]。
 5. 在隨之出現的對話框按一下 [檢視範本],選擇要下載的試算表格式。
 6. 從下拉式選單中選取來源。按一下 [預覽變更],以確保試算表中的變更正確反映在您的帳戶中。
 7. 若您預覽後認為變更正確無誤,請按一下 [套用變更]。

Kako skupno urediti proširenja za cijene na svom računu

 1. Prijavite se na Google Ads račun.
 2. Kliknite ikonu alata Google Ads | tools [Icon] u gornjem desnom kutu računa.
 3. Kliknite Poslovni podaci u odjeljku Postavke i kliknite Feed proširenja za cijene koji želite urediti.
 4. Kliknite ikonu stupaca Stupci, a zatim odaberite Izmijeni stupce.
 5. Proširite opciju Atributi i potvrdite "ID stavke" (to je obavezno za uređivanje).
 6. Kliknite Primijeni.
 7. Preuzmite izvješće.
 8. Pogledajte sljedeće korake u odjeljku"Uređivanje podataka pomoću proračunske tablice" u članku Ažuriranje poslovnih podataka.

 9. U ovo izvješće dodajte dodatni stupac "Radnja" (vrijednosti u ovom stupcu moraju biti "Postavi" za ažuriranje i "Ukloni" za uklanjanje stavke).
 10. Iz proračunske tablice uklonite stupce kao što su "Status stavke", Status", "Klikovi", "Pojavlj." i "Cijena".
 11. Nakon što ste uredili željena proširenja, proračunsku tablicu prenesite klikom na tri točke.

Najbolji primjeri iz prakse

Napominjemo da se na vaš Google Ads račun primjenjuju neka ograničenja. Ako koristite mnoga proširenja ili feedove, pridržavajte se najboljih primjera iz prakse za uklanjanje ili zamjenu stavki koje se više ne primjenjuju. Saznajte više o ograničenjima svog Google Ads računa.

Je li to bilo korisno?
Kako to možemo poboljšati?

Trebate li dodatnu pomoć?

Prijavite se da bi vam bile dostupne dodatne opcije podrške kako biste brzo riješili problem