Hromadné přidání nebo úprava rozšíření o ceny

Tento článek se týká pouze předchozí verze prostředí AdWords. Zjistěte, které prostředí AdWords používáte.

Rozšíření o ceny slouží k vystavení řady vašich produktů nebo služeb společně s reklamou. Používáte-li velké množství rozšíření o ceny, můžete je přidat a nahrát hromadně a ušetřit si tak čas.

Než začnete

Chcete-li se o rozšířeních o ceny dozvědět více, začněte článkem Rozšíření o ceny. Pokud chcete zjistit, jak přidat pouze několik rozšíření o ceny, přečtěte si článek Použití rozšíření o ceny. V tomto článku se dozvíte, jak hromadně přidat rozšíření o ceny pomocí tabulky a jak provést hromadné změny pomocí nabídky Upravit v účtu AdWords.

Hromadně můžete také nahrát rozšíření o ceny pro další jazyky. Podívejte se na přeložené názvy a odpovídající kódy v článku Hromadné přidání rozšíření o ceny (v neanglických jazycích).

Hromadné přidání rozšíření o ceny pomocí tabulky

Část 1. Stáhněte si šablonu tabulky.

 1. Přihlaste se k účtu AdWords.
 2. Klikněte na kartu Kampaně.
 3. Klikněte na kartu Rozšíření reklam.
 4. Z nabídky Upravit vyberte možnost Stáhnout šablonu tabulky.
 5. Vyberte formát přehledu.
 6. Klikněte na Stáhnout.

Část 2. Proveďte v tabulce změny.

Pokud chcete přidat rozšíření o ceny, zadejte:

Action (Akce; volitelné). Zadejte jednu z následujících možností (v angličtině):

 • Add (Přidat)
 • Remove (Odebrat)

Campaign (Kampaň; povinné). Do pole Campaign zadejte název své kampaně, aby ji bylo možné propojit s vašimi rozšířeními o ceny. Pokud chcete rozšíření o ceny propojit s více kampaněmi, vyplňte více řádků, jejichž obsah bude až na název kampaně totožný (neuvádějte názvy více kampaní ve stejném řádku).

Ad group (Reklamní sestava; volitelné). Do pole Ad group zadejte název své reklamní sestavy, aby ji bylo možné propojit s vašimi rozšířeními o ceny. Upozorňujeme, že pokud se rozhodnete propojit rozšíření o ceny s reklamní sestavou, je nutné zadat také název kampaně. Reklamní sestava musí být součástí vámi zvolené kampaně. Pokud chcete rozšíření o ceny propojit s více reklamními sestavami, vyplňte více řádků, jejichž obsah bude až na název reklamní sestavy totožný (neuvádějte názvy více reklamních sestav ve stejném řádku).

Language (Jazyk; povinné). Sloupec tabulky nazvaný Language musí být nastaven na formát „hodnota“. Pro angličtinu zadejte hodnotu „en“.

Type (Typ; povinné). Zadejte jeden z následujících typů rozšíření o ceny:

 • Brands (Značky)
 • Events (Události)
 • Locations (Oblasti)
 • Neighborhoods (Známé oblasti)
 • Product categories (Kategorie produktů)
 • Product tiers (Skupiny produktů)
 • Service categories (Kategorie služeb)
 • Service tiers (Skupiny služeb)
 • Services (Služby)

Price qualifier (Kvalifikátor ceny; volitelné). Pokud nechcete, aby se kvalifikátor ceny zobrazoval, pole nevyplňujte. V opačném případě zadejte jednu z následujících hodnot:

 • From (Od)
 • Up (Až)
 • Průměr

Tracking template (Měřicí šablona; volitelné). Pokud nechcete, aby se měřicí šablona zobrazovala, pole nevyplňujte. Jinak vložte URL své měřicí šablony.

Specifické informace o jednotlivých položkách, pro které chcete rozšíření o ceny zobrazovat (povinné). Zadejte následující údaje:

 • Item header (Záhlaví položky)
 • Item final URL (Cílová URL položky)
 • Item description (Popis položky)
 • Item price (Cena položky) – zadejte číslo zaokrouhlené na dvě desetinná místa a kód měny ISO 4217 (např. 34.99 USD). Pokud zvolený jazyk odděluje desetinná místa čárkou namísto tečky, použijte desetinnou čárku (např. 845,99 CZK).

Cílová URL pro mobilní telefony (volitelná).

Item unit (Jednotka položky; volitelné). Pokud nechcete, aby se jednotka ceny zobrazovala, pole nevyplňujte. V opačném případě zadejte jednu z následujících hodnot:

 • per hour (za hodinu)
 • na den
 • za noc
 • týdně
 • per month (za měsíc)
 • per year (za rok)

Více informací o dalších volitelných sloupcích pro upřesnění časového rozvrhu a období najdete v článku Provádění změn prostřednictvím hromadného nahrávání. U rozšíření o ceny nelze určit preferované zařízení.

Část 3. Nahráním tabulky změny aplikujte a uložte.

 1. účtu AdWords klikněte na Kampaně.
 2. Přejděte na kartu obsahující typ položek, které chcete nahrát. Pokud například chcete nahrát změny v reklamních sestavách, přejděte na kartu Reklamní sestavy.
 3. Z nabídky Upravit vyberte možnost Nahrát tabulku.
 4. Otevře se dialogové okno, v něm vyberte tabulku.
 5. Klikněte na tlačítko Nahrát a zobrazit náhled.
 6. Jakmile se soubor nahraje, doporučujeme kliknout na tlačítko Zobrazit náhled změn a zkontrolovat, zda se změny v tabulce do účtu správně uložily.

Pokud změny v náhledu vypadají v pořádku, klikněte na Použít změny.

Hromadné úpravy rozšíření o cenu v účtu

Hromadně lze upravovat všechna manuální rozšíření kromě rozšíření o lokalitu a poznámek, které se u reklam zobrazují automaticky (například poznámky s hodnocením prodejce). Postup:

 1. Klikněte na kartu Rozšíření reklamy a v rozbalovací nabídce Zobrazit nad tabulkou statistik vyberte rozšíření, které chcete hromadně upravit.
 2. Zaškrtněte políčka vedle všech rozšíření, která chcete současně upravit.
 3. Klikněte na možnost Upravit vedle tlačítka + Rozšíření a proveďte změny.

Doporučené postupy

Na váš účet AdWords se vztahují určitá omezení. Pokud používáte mnoho zdrojů a rozšíření, odeberte nebo nahraďte podle doporučených postupů položky, které již nejsou platné. Další informace naleznete v článku o limitech účtu AdWords.

Pomohly vám tyto informace?
Jak bychom článek mohli vylepšit?