Thêm tiêu chí nhắm mục tiêu vào Chiến dịch video

Để mang đến cho bạn một chế độ xem tổng hợp và toàn diện về Đối tượng của bạn, đồng thời cải thiện để việc quản lý đối tượng và tối ưu hóa trở nên đơn giản hơn, chúng tôi sẽ triển khai các điểm cải tiến sau đây trên Google Ads:

 • Báo cáo đối tượng mới
  Báo cáo chi tiết về thông tin nhân khẩu học của đối tượng, phân khúc đối tượng và tiêu chí loại trừ đối tượng hiện được tổng hợp ở cùng một nơi – thẻ "Đối tượng" trong trình đơn điều hướng trang bên trái. Bạn cũng có thể dễ dàng quản lý Đối tượng của mình trên trang báo cáo này. Tìm hiểu thêm về tính năng Báo cáo đối tượng
 • Thuật ngữ mới
  Chúng tôi sẽ sử dụng các thuật ngữ mới trong báo cáo đối tượng và trên toàn bộ Google Ads. Ví dụ: “loại đối tượng” (bao gồm đối tượng tương tự, đối tượng tùy chỉnh, đối tượng đang cân nhắc mua hàng và đối tượng chung sở thích) hiện được gọi là phân khúc đối tượng, và “tái tiếp thị” hiện được gọi là “dữ liệu của bạn”. Hãy tìm hiểu thêm về Nội dung cập nhật đối với các thuật ngữ và cụm từ về Đối tượng

Với nhiều phương pháp nhắm mục tiêu có thể sử dụng cho chiến dịch của mình, bạn có thể tiếp cận đối tượng lý tưởng dựa trên các tiêu chí như họ là ai, những điều mà họ quan tâm hoặc nội dung mà họ đang xem.

Bài viết này giải thích các bước mà bạn cần thực hiện để thêm (hoặc loại trừ) phương pháp nhắm mục tiêu cho nhóm quảng cáo trong Chiến dịch video.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa hiểu rõ về các phương pháp nhắm mục tiêu có thể sử dụng cho Chiến dịch video, hãy xem lại bài viết Giới thiệu về tính năng nhắm mục tiêu cho Chiến dịch video trước khi bắt đầu.

Lưu ý: Nếu chiến dịch hỗ trợ tiêu chí về đối tượng, hãy dùng Công cụ quản lý đối tượng để thêm tiêu chí cho quảng cáo dạng video ở cấp chiến dịch.

Điều quan trọng bạn cần lưu ý là mỗi phương pháp nhắm mục tiêu mà bạn thêm sẽ thu hẹp (chứ không phải mở rộng) phạm vi nhắm mục tiêu của bạn.

Hướng dẫn

Thêm tiêu chí nhắm mục tiêu theo thông tin nhân khẩu học

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào thẻ Đối tượng trong trình đơn trang bên trái.
 3. Trong phần “Nhân khẩu học”, hãy nhấp vào Chỉnh sửa thông tin nhân khẩu học.
 4. Nhấp vào Chọn nhóm quảng cáo, rồi chọn chiến dịch và nhóm quảng cáo trong danh sách xuất hiện. Bạn cũng có thể tìm chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo mà bạn muốn cập nhật.
 5. Đánh dấu vào hộp bên cạnh phân khúc nhân khẩu học cụ thể mà bạn muốn đưa vào nhóm quảng cáo. Bạn có thể cập nhật các phân khúc nhân khẩu học sau đây:
 6. Nhấp vào Lưu thông tin nhân khẩu học.

Thêm thông tin nhân khẩu học chi tiết

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang dọc theo bên trái, hãy chọn Đối tượng.
 3. Trong phần “Phân khúc đối tượng”, hãy nhấp vào Chỉnh sửa phân khúc đối tượng.
 4. Nhấp vào Chọn nhóm quảng cáo, rồi chọn chiến dịch và nhóm quảng cáo trong danh sách xuất hiện. Bạn cũng có thể tìm chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo mà bạn muốn cập nhật.
 5. Sử dụng tùy chọn Duyệt xem để tìm và chọn những phân khúc mà bạn muốn nhắm mục tiêu.
 6. Trong mục “Họ là ai (Thông tin nhân khẩu học chi tiết)”, hãy nhấp vào tên thông tin nhân khẩu học để mở danh sách thông tin nhân khẩu học cụ thể cho nhóm đó.
  Lưu ý: Trước tiên, bạn có thể cần phải chọn “Phân khúc khác” để tìm tùy chọn “Họ là ai (Thông tin nhân khẩu học chi tiết)”.
 7. Đánh dấu vào hộp bên cạnh từng thông tin nhân khẩu học chi tiết mà bạn muốn đưa vào nhóm quảng cáo.
 8. Nhấp vào Lưu.

Thêm tiêu chí nhắm mục tiêu theo mối quan tâm (phân khúc chung sở thích hoặc phân khúc trong thị trường)

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang dọc theo bên trái, hãy chọn Đối tượng.
 3. Trong phần “Phân khúc đối tượng”, hãy nhấp vào Chỉnh sửa phân khúc đối tượng.
 4. Nhấp vào Chọn nhóm quảng cáo, rồi chọn chiến dịch và nhóm quảng cáo trong danh sách xuất hiện. Bạn cũng có thể tìm chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo mà bạn muốn cập nhật.
 5. Sử dụng tùy chọn Duyệt xem để tìm và chọn những phân khúc mà bạn muốn nhắm mục tiêu.
 6. Thêm phân khúc chung sở thích hoặc phân khúc trong thị trường vào nhóm quảng cáo.
  • Đối với phân khúc chung sở thích: Trong mục “Mối quan tâm và thói quen của họ là gì (Phân khúc chung sở thích)”, hãy đánh dấu vào hộp bên cạnh từng phân khúc chung sở thích mà bạn muốn đưa vào nhóm quảng cáo.
  • Đối với phân khúc trong thị trường: Trong mục “Họ đang chủ động tìm hiểu hoặc lập kế hoạch về điều gì (Đối tượng trong thị trường và sự kiện trong đời)”, hãy đánh dấu vào hộp bên cạnh từng phân khúc trong thị trường mà bạn muốn đưa vào nhóm quảng cáo.
 7. Nhấp vào Lưu.

Thêm dữ liệu và phân khúc tương tự

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang dọc theo bên trái, hãy chọn Đối tượng.
 3. Trong phần “Phân khúc đối tượng”, hãy nhấp vào Chỉnh sửa phân khúc đối tượng.
 4. Nhấp vào Chọn nhóm quảng cáo, rồi chọn chiến dịch và nhóm quảng cáo trong danh sách xuất hiện. Bạn cũng có thể tìm chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo mà bạn muốn cập nhật.
 5. Sử dụng tùy chọn Duyệt xem để tìm và chọn những phân khúc mà bạn muốn nhắm mục tiêu.
 6. Trong mục “Cách họ đã tương tác với doanh nghiệp của bạn (Dữ liệu và phân khúc tương tự của bạn)”, hãy đánh dấu vào hộp bên cạnh từng dữ liệu hoặc phân khúc tương tự mà bạn muốn đưa vào nhóm quảng cáo.
 7. Nhấp vào Lưu.
Nếu sử dụng lượng người đăng ký hoặc các lượt truy cập của các kênh âm nhạc trên YouTube để tiếp thị lại, bạn sẽ phải xác minh rằng bạn đã liên kết với kênh phù hợp. Tìm hiểu thêm về Những thay đổi đối với các kênh nghệ sĩ âm nhạc trên YouTube

Thêm tiêu chí nhắm mục tiêu theo nội dung

Khi Chiến dịch video tập trung vào số lượt chuyển đổi, hãy áp dụng tiêu chí nhắm mục tiêu càng rộng càng tốt để tiếp cận những người xem mới và phù hợp có nhiều khả năng sẽ chuyển đổi. Cụ thể, việc thêm tiêu chí nhắm đến nội dung (từ khóa, chủ đề hoặc vị trí) thường giới hạn khả năng tiếp cận những người xem có khả năng chuyển đổi của chiến dịch. Tìm hiểu thêm về cách tối ưu hóa chiến dịch cho lượt chuyển đổi

Bạn có thể thêm tiêu chí nhắm mục tiêu theo nội dung để quảng cáo dạng video của bạn hiển thị cho các vị trí, chủ đề hoặc từ khóa cụ thể.

Vị trí

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang bên trái, hãy nhấp vào Vị trí.
 3. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào Chọn nhóm quảng cáo, rồi chọn chiến dịch và nhóm quảng cáo trong danh sách xuất hiện. Bạn cũng có thể tìm chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo mà bạn muốn cập nhật.
 5. Chọn một loại vị trí trong hộp xuất hiện. Xin lưu ý rằng đối với một số vị trí, bạn sẽ phải tìm theo từ, cụm từ, URL video hoặc mã video để có thể thêm loại vị trí đó vào nhóm quảng cáo của mình:
  • Trang web: Đặt quảng cáo trên các trang web cụ thể. Bạn phải tìm kiếm trong hộp vị trí.
  • Kênh YouTube: Đặt quảng cáo trên các kênh YouTube cụ thể. Bạn phải tìm kiếm trong hộp vị trí.
  • Nhóm video: Đặt quảng cáo bên cạnh nội dung dành riêng cho từng quốc gia để tăng mức độ liên quan tại từng quốc gia cụ thể.
  • Video trên YouTube: Đặt quảng cáo trên một số video nhất định trên YouTube. Bạn phải tìm kiếm trong hộp vị trí.
  • Ứng dụng: Đặt quảng cáo trong các ứng dụng cụ thể. Bạn phải tìm kiếm trong hộp vị trí.
  • Danh mục ứng dụng: Đặt quảng cáo trong một số ứng dụng cụ thể thuộc cùng một danh mục (ví dụ: “Sách”). Các cửa hàng ứng dụng đủ điều kiện bao gồm Apple App Store và Google Play. Nếu chọn loại vị trí này, bạn không cần phải sử dụng trường tìm kiếm để thu hẹp kết quả.
 6. Đánh dấu vào hộp bên cạnh mỗi vị trí mà bạn muốn nhắm mục tiêu.
 7. Nhấp vào Lưu.
Nếu nhắm mục tiêu một số kênh nghệ sĩ âm nhạc trên YouTube, bạn có thể phải xác minh những video nào sẽ được đưa vào. Tìm hiểu thêm về Những thay đổi đối với các kênh nghệ sĩ âm nhạc trên YouTube

Chủ đề

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang bên trái, hãy nhấp vào Chủ đề. (Bạn có thể cần phải chọn Thêm từ trình đơn trang trước khi có thể chọn Chủ đề.)
 3. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào Chọn nhóm quảng cáo, rồi chọn chiến dịch và nhóm quảng cáo trong danh sách xuất hiện. Bạn cũng có thể tìm chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo mà bạn muốn cập nhật.
 5. Đánh dấu vào hộp bên cạnh mỗi chủ đề mà bạn muốn nhắm mục tiêu.
 6. Nhấp vào Lưu.

Từ khóa

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang bên trái, hãy chọn Từ khóa > Từ khóa cho quảng cáo hiển thị/video.
 3. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng .
 4. Nhấp vào Chọn nhóm quảng cáo, rồi chọn chiến dịch và nhóm quảng cáo trong danh sách xuất hiện. Bạn cũng có thể tìm chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo mà bạn muốn cập nhật.
 5. Thêm những từ khóa mà bạn muốn nhắm mục tiêu.
  • Nhập hoặc dán từ khóa của bạn vào hộp ở bên trái.
  • Để nhận ý tưởng từ Google Ads, hãy nhập trang đích của bạn, một trang web có liên quan hoặc các từ/cụm từ mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn vào hộp ở bên phải. Google Ads chỉ hiển thị những ý tưởng từ khóa có liên quan đến doanh nghiệp của bạn.
 6. Nhấp vào Lưu.
Tính năng nhắm mục tiêu theo từ khóa hoạt động khác nhau tùy thuộc vào các mạng mà bạn nhắm đến:
 • Kết quả tìm kiếm trên YouTube: Chúng tôi nhắm mục tiêu từ hoặc cụm từ mà người dùng đang sử dụng để tìm kiếm trên YouTube.
 • Video trên YouTube và đối tác video của Google trên Mạng Hiển thị: Chúng tôi nhắm mục tiêu nội dung trang web (nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh).
Để xem các mạng mà chiến dịch của bạn hiện đang nhắm mục tiêu, hãy truy cập vào trình đơn cài đặt của chiến dịch trong Google Ads. Nếu muốn sử dụng từ khóa để nhắm mục tiêu dựa trên tín hiệu của người dùng thì bạn có thể sử dụng phân khúc tùy chỉnh.

Thêm vị trí

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang bên trái, hãy nhấp vào Vị trí. (Trước tiên, bạn có thể cần phải chọn Thêm từ trình đơn trang trước khi có thể chọn Vị trí.)
 3. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.
 4. Nhấp vào Chọn chiến dịch, rồi chọn chiến dịch.
 5. Thêm vị trí của bạn (hoặc bán kính quanh một vị trí cụ thể).
  • Vị trí: Bạn có thể thêm nhiều vị trí nếu muốn. Nếu không, chỉ cần nhập một vị trí mà bạn muốn nhắm mục tiêu. Vị trí có thể là thành phố, mã bưu điện, quốc gia, quận hạt, tiểu bang, quận huyện, sân bay hoặc khu vực.
  • Bán kính: Bạn có thể đặt bán kính mục tiêu cho vị trí mà bạn muốn hiển thị quảng cáo. Nhập tên vị trí, địa chỉ hoặc tọa độ.
 6. Nhấp vào Lưu.

Thêm ngôn ngữ

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt.
 3. Chọn Cài đặt chiến dịch.
 4. Đánh dấu vào hộp bên cạnh chiến dịch trong bảng.
 5. Chọn Chỉnh sửa từ thanh màu xanh xuất hiện phía trên bảng để mở trình đơn thả xuống.
 6. Chọn Thay đổi ngôn ngữ.
 7. Nhập hoặc chọn ngôn ngữ.
 8. Nhấp vào Áp dụng.

Thêm tiêu chí nhắm mục tiêu theo thiết bị

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt.
 3. Chọn Cài đặt chiến dịch.
 4. Chọn chiến dịch mà bạn muốn cập nhật.
 5. Mở rộng phần Cài đặt bổ sung, sau đó mở rộng mục Thiết bị.
 6. Chọn tùy chọn nhắm mục tiêu theo thiết bị.
  • Hiển thị trên tất cả các thiết bị đủ điều kiện (máy tính, thiết bị di động, máy tính bảng và TV): Hiển thị quảng cáo của bạn trên tất cả các thiết bị đủ điều kiện và có hỗ trợ loại Chiến dịch video của bạn. Đây là chế độ cài đặt mặc định cho tính năng nhắm mục tiêu theo thiết bị.
  • Đặt tiêu chí nhắm mục tiêu cụ thể cho thiết bị: Hiển thị quảng cáo của bạn trên các thiết bị cụ thể (ví dụ: chỉ trên thiết bị Android). Bạn cũng có thể thêm tiêu chí nhắm mục tiêu nâng cao cho thiết bị di động (chẳng hạn như nhắm mục tiêu theo hệ điều hành, mẫu thiết bị và nhà cung cấp mạng không dây).
 7. Nhấp vào Lưu.

Ngăn quảng cáo của bạn hiển thị trong một số trường hợp nhất định bằng tùy chọn loại trừ

Bạn có thể thấy quảng cáo của mình không liên quan đến một nhóm đối tượng nhân khẩu học hoặc chủ đề cụ thể. Trong trường hợp đó, hãy cân nhắc việc thêm chủ đề hoặc nhóm đối tượng nhân khẩu học này dưới dạng tùy chọn loại trừ. Điều này có thể hữu ích khi video của bạn có liên quan nhiều nhất đến một nhóm đối tượng nhân khẩu học cụ thể và bạn muốn nhắm đến một số chủ đề nhưng cũng muốn loại trừ một số người xem.

Loại trừ phương pháp nhắm mục tiêu cho chiến dịch video hoặc nhóm quảng cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Từ trình đơn trang dọc theo bên trái, hãy chọn Đối tượng.
 3. Trong phần “Loại trừ”, hãy nhấp vào Chỉnh sửa danh sách đối tượng bị loại trừ.
 4. Nhấp vào Chọn nhóm quảng cáo, rồi chọn chiến dịch và nhóm quảng cáo trong danh sách xuất hiện. Bạn cũng có thể tìm chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo mà bạn muốn cập nhật.
 5. Sử dụng các tùy chọn “Tìm kiếm” và “Duyệt xem” để tìm và chọn những phân khúc mà bạn muốn loại trừ.
 6. Đánh dấu vào ô bên cạnh phân khúc mà bạn muốn loại trừ. Thao tác này sẽ xóa phân khúc đó khỏi tiêu chí nhắm mục tiêu của bạn.
 7. Nhấp vào Lưu.
Nếu loại trừ một số kênh nghệ sĩ âm nhạc trên YouTube, bạn có thể phải xác minh những video nào sẽ được đưa vào. Tìm hiểu thêm về Những thay đổi đối với các kênh nghệ sĩ âm nhạc trên YouTube
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố

Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
73067
false