Thêm nhắm mục tiêu vào chiến dịch video của bạn

Với nhiều phương pháp nhắm mục tiêu có sẵn cho chiến dịch của bạn, bạn có thể tiếp cận đối tượng lý tưởng của mình dựa trên việc họ là ai, họ quan tâm đến điều gì hoặc họ đang xem nội dung nào.

Bài viết này giải thích các bước bạn cần thực hiện để thêm hoặc loại trừ các phương pháp nhắm mục tiêu vào nhóm quảng cáo trong chiến dịch video.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn không biết nhiều về các phương pháp nhắm mục tiêu có sẵn cho chiến dịch video, hãy cân nhắc xem xét Giới thiệu về tính năng nhắm mục tiêu dành cho chiến dịch video trước khi bắt đầu.

Quan trọng là phải biết rằng mỗi phương pháp nhắm mục tiêu mà bạn thêm sẽ thu hẹp, chứ không mở rộng, nhắm mục tiêu của bạn.

Hướng dẫn

Trải nghiệm Google Ads mới hiện là cách duy nhất để hầu hết người dùng quản lý tài khoản của họ. Nếu bạn vẫn đang sử dụng trải nghiệm AdWords cũ, hãy chọn bên dưới. Tìm hiểu thêm

Thêm nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học
 1. Nhấp vào tab phụ Nhân khẩu học.
  • Lưu ý rằng tất cả nhân khẩu học được nhắm mục tiêu theo mặc định. Bạn chỉ cần chỉnh sửa nhân khẩu học nếu muốn ngăn những người dùng đó nhìn thấy quảng cáo của mình.
 2. Trong "Nhân khẩu học", nhấp vào tab phụ của nhóm nhân khẩu học cụ thể mà bạn muốn chỉnh sửa:
  • Độ tuổi
  • Giới tính
  • Trạng thái là phụ huynh
  • Thu nhập hộ gia đình
 3. Thêm (hoặc loại trừ) các nhóm nhân khẩu học cụ thể trong bảng bằng cách thay đổi trạng thái của dấu chấm. Dấu chấm màu xanh lá cây sẽ xuất hiện bên cạnh nhóm nhân khẩu học được nhắm mục tiêu và dấu chấm màu đỏ sẽ xuất hiện bên cạnh nhóm nhân khẩu học mà bạn đã loại trừ.

  Lưu ý: Trong một số chiến dịch, bạn sẽ cần đến nút màu đỏ +THU NHẬP HỘ GIA ĐÌNH để thêm nhắm mục tiêu này.

Thêm nhắm mục tiêu theo sở thích (đối tượng chung sở thích hoặc đối tượng đang cân nhắc mua hàng)
 1. Nhấp vào tab phụ Sở thích.
 2. Nhấp vào +SỞ THÍCH để thêm đối tượng đang cân nhắc mua hàng và đối tượng chung sở thích rồi nhấp vào Lưu.
Thêm nhắm mục tiêu theo danh sách tiếp thị lại
 1. Nhấp vào tab phụ Tiếp thị lại.
 2. Nhấp vào +TIẾP THỊ LẠI để thêm danh sách tiếp thị lại mà bạn muốn rồi nhấp vào Lưu.
 3.  
Nếu sử dụng các lượt đăng ký hoặc truy cập kênh âm nhạc của YouTube cho tiếp thị lại, bạn sẽ phải xác minh rằng bạn đã liên kết với kênh phù hợp. Hãy ìm hiểu thêm
Thêm nhắm mục tiêu theo vị trí
 1. Nhấp vào tab phụ Vị trí.
 2. Trên tab phụ "Được quản lý", nhấp vào +VỊ TRÍ.
 3. Thêm URL hoặc tìm kiếm các vị trí trên YouTube và vị trí trên Mạng hiển thị mà bạn muốn. Nhấp vào >> để thêm rồi sau đó nhấp vào Lưu.
Nếu nhắm mục tiêu một số kênh nghệ sĩ âm nhạc trên YouTube, bạn có thể phải xác minh những video nào sẽ được đưa vào. Hãy ìm hiểu thêm
Thêm nhắm mục tiêu theo chủ đề
 1. Nhấp vào tab phụ Chủ đề.
 2. Nhấp vào +CHỦ ĐỀ để thêm chủ đề bạn muốn, nhấp vào thêm >> rồi nhấp vào Lưu.
Thêm nhắm mục tiêu theo từ khóa
 1. Nhấp vào tab phụ Từ khóa.
 2. Nhấp vào +TỪ KHÓA.
 3. Nhập 1 từ khóa trên mỗi dòng rồi nhấp vào Thêm từ khóa để thêm từ khóa bạn đã nhập hoặc nhấp vào Tìm từ khóa liên quan để xem thêm ý tưởng.
 4. Để thêm lần lượt từng từ khóa, hãy nhấp vào mỗi từ khóa liên quan. Hoặc nhấp vào Thêm hàng loạt để thêm tất cả từ khóa liên quan.
 5. Nhấp vào Lưu.
Thêm các loại nhắm mục tiêu chiến dịch khác

Nếu bạn muốn hiển thị quảng cáo video của mình cho khách hàng tại những quốc gia hoặc khu vực cụ thể, những người chỉ sử dụng một số thiết bị nhất định (ví dụ: thiết bị di động) hoặc những người nói một ngôn ngữ nhất định, bạn cần nhắm mục tiêu quảng cáo của mình theo vị trí địa lý, thiết bị và ngôn ngữ. Những loại nhắm mục tiêu áp dụng ở cấp chiến dịch.

Lưu ý: Chiến dịch video TrueView của bạn nằm cùng với các chiến dịch khác từ menu thả xuống "Tất cả chiến dịch". Bạn cũng có thể sử dụng menu thả xuống này chỉ để xem các chiến dịch TrueView bằng cách chọn Chiến dịch video.

 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch rồi chọn chiến dịch video mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào tab Cài đặt rồi nhấp vào tab phụ Tất cả cài đặt.
 4. Trong "Vị trí", hãy nhấp vào Chỉnh sửa, chọn vị trí của khách hàng rồi nhấp vào Lưu.
 5. Trong "Ngôn ngữ", nhấp vào Chỉnh sửa và chọn ngôn ngữ của khách hàng rồi nhấp vào Lưu.
 6. Trong "Thiết bị", hãy mở rộng Các tùy chọn nâng cao dành cho thiết bị di động và máy tính bảng, nhấp vào Chỉnh sửa rồi chọn hệ điều hành, kiểu máy thiết bị và nhà cung cấp dịch vụ cũng như tùy chọn Wi-Fi áp dụng với khách hàng của bạn rồi nhấp vào Lưu.

Ngăn quảng cáo của bạn hiển thị trong một số trường hợp bằng cách sử dụng loại trừ

Bạn có thể xem cách hoạt động của từng phương pháp nhắm mục tiêu cho quảng cáo của mình trên tab "Nhắm mục tiêu theo video". Bạn có thể thấy quảng cáo của mình không liên quan đến một nhóm nhân khẩu học hoặc chủ đề cụ thể. Nếu điều đó xảy ra, hãy cân nhắc việc thêm chủ đề hoặc nhóm nhân khẩu học này dưới dạng quy tắc loại trừ. Điều này có thể hữu ích khi video của bạn có liên quan nhiều nhất đến một nhóm nhân khẩu học cụ thể và bạn muốn nhắm mục tiêu đến một số chủ đề và loại trừ một số người xem.

Loại trừ nhắm mục tiêu cho chiến dịch video hoặc nhóm quảng cáo của bạn
 1. Đăng nhập vào tài khoản AdWords của bạn.
 2. Nhấp vào tab Chiến dịch rồi chọn chiến dịch video mà bạn muốn chỉnh sửa.
 3. Nếu bạn muốn thêm một loại trừ vào nhóm quảng cáo cụ thể, hãy chọn nhóm quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa trên tab "Nhóm quảng cáo".
 4. Nhấp vào tab Nhắm mục tiêu theo video.
 5. Chọn phương pháp nhắm mục tiêu mà bạn muốn thực hiện một loại trừ, bằng cách nhấn vào tab phụ: Nhân khẩu học, Sở thích, Tiếp thị lại, Chủ đề, Vị trí hoặc Từ khóa.
 6. Làm theo các bước trên tab phụ đó rồi nhấp vào Lưu.
  • Nhân khẩu học: Mỗi nhóm nhân khẩu học đều có tab phụ riêng. Nhấp vào chấm màu xanh lục bên cạnh nhóm nhân khẩu học bạn muốn loại trừ trong bảng trên mỗi tab phụ.

   Một chấm màu đỏ sẽ xuất hiện cạnh nhóm nhân khẩu học mà bạn đã loại trừ.

   Lưu ý

   Bạn phải có ít nhất 1 nhóm nhân khẩu học được chọn trên mỗi tab để chạy chiến dịch.

  • Sở thích, Chủ đề, Từ khóa, Vị trí hoặc Tiếp thị lại: Nhấp vào +LOẠI TRỪ ở bên dưới bảng, sau đó chuyển đến chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo, tùy thuộc vào cách bạn muốn áp dụng loại trừ. Ví dụ: ngoại trừ chủ đề "Tin tức" trong chiến dịch của bạn sẽ tự động loại trừ chủ đề đó khỏi tất cả các nhóm quảng cáo trong chiến dịch.
 7. Nhấp vào Lưu.
Nếu loại trừ một số kênh nghệ sĩ âm nhạc trên YouTube, bạn có thể phải xác minh những video nào sẽ được đưa vào. Hãy ìm hiểu thêm
 
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?