Thêm phương pháp nhắm mục tiêu cho chiến dịch video

Với nhiều phương pháp nhắm mục tiêu có sẵn cho chiến dịch, bạn có thể tiếp cận đối tượng lý tưởng dựa trên thông tin họ là ai, họ quan tâm đến điều gì hoặc họ đang xem nội dung nào.

Bài viết này giải thích các bước bạn cần thực hiện để thêm (hoặc loại trừ) các phương pháp nhắm mục tiêu cho nhóm quảng cáo trong chiến dịch video.

Trước khi bắt đầu

Nếu bạn chưa hiểu rõ về các phương pháp nhắm mục tiêu có sẵn cho chiến dịch video, hãy xem lại bài viết Giới thiệu về tính năng nhắm mục tiêu cho chiến dịch video trước khi bắt đầu.

Lưu ý: Nếu chiến dịch hỗ trợ tiêu chí về đối tượng, bạn hãy sử dụng công cụ quản lý đối tượng để thêm tiêu chí đó cho quảng cáo dạng video của mình ở cấp chiến dịch.

Điều quan trọng bạn cần lưu ý là mỗi phương pháp nhắm mục tiêu mà bạn thêm sẽ thu hẹp (không phải mở rộng) thông tin nhắm mục tiêu của bạn.

Hướng dẫn

Thêm tính năng nhắm mục tiêu theo nhân khẩu học

 1. Từ trình đơn trang bên trái, hãy nhấp vào Nhân khẩu học.
  • Lưu ý rằng tất cả đối tượng nhân khẩu học được nhắm mục tiêu theo mặc định. Bạn chỉ cần chỉnh sửa thông tin nhân khẩu học nếu muốn ngăn những người dùng đó nhìn thấy quảng cáo của bạn.
 2. Từ trình đơn trang dọc theo đầu trang trong mục Thông tin nhân khẩu học, hãy nhấp vào nhóm thông tin nhân khẩu học cụ thể mà bạn muốn chỉnh sửa:
  • Độ tuổi
  • Giới tính
  • Trạng thái là phụ huynh
  • Thu nhập hộ gia đình
  • Kết hợp
  • Loại trừ
 3. Thêm (hoặc loại trừ) các nhóm đối tượng nhân khẩu học cụ thể trong bảng bằng cách thay đổi trạng thái của dấu chấm. Dấu chấm màu xanh lá cây sẽ xuất hiện bên cạnh nhóm đối tượng nhân khẩu học được nhắm mục tiêu và dấu chấm màu đỏ sẽ xuất hiện bên cạnh nhóm đối tượng nhân khẩu học mà bạn đã loại trừ.

Thêm đối tượng nhân khẩu học chi tiết

 1. Từ trình đơn trang nằm dọc bên trái, hãy nhấp vào Đối tượng.
 2. Nhấp vào biểu tượng bút chì .
 3. Trong “Tất cả đối tượng”, nhấp vào Nhân khẩu học chi tiết.
 4. Trong "Nhân khẩu học chi tiết", nhấp vào tên đối tượng nhân khẩu học để mở danh sách đối tượng nhân khẩu học cụ thể cho nhóm đó.
 5. Bạn có thể thêm đối tượng nhân khẩu học chi tiết mới bằng cách nhấp vào hộp đánh dấu bên cạnh mỗi đối tượng mà bạn đang thêm.
 6. Lặp lại các bước 4 và 5 cho đến khi bạn đã chọn hết tất cả các phân khúc đối tượng nhân khẩu học chi tiết mà bạn muốn thêm vào chiến dịch của mình.
 7. Nhấp vào Lưu để thêm đối tượng nhân khẩu học mà bạn đã chọn vào chiến dịch.

Thêm tùy chọn nhắm mục tiêu theo sở thích (đối tượng chung sở thích hoặc đối tượng đang cân nhắc mua hàng)

 1. Từ trình đơn trang nằm dọc bên trái, hãy nhấp vào Đối tượng.
 2. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.
 3. Bạn có thể tạo phân khúc đối tượng mới hoặc thêm các đối tượng đã tạo trước đó vào chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo bằng cách nhấp vào hộp đánh dấu bên cạnh cột "Đối tượng".
 4. Bên dưới "Thêm vào", hãy chọn "Chiến dịch" hoặc "Nhóm quảng cáo" tùy theo cấp mà bạn muốn áp dụng đối tượng.
 5. Chọn một danh sách tiếp thị lại bằng cách nhấp chọn hộp bên cạnh danh sách đó. Để chọn tất cả danh sách tiếp thị lại, hãy nhấp vào hộp đánh dấu gần tiêu đề cột "Đối tượng".
 6. Bên cạnh "Thêm vào", hãy chọn "Chọn chiến dịch" hoặc "Chọn nhóm quảng cáo" tùy theo tùy chọn "Thêm vào" mà bạn đã chọn trước đó.
 7. Đối với tùy chọn thêm vào chiến dịch:
  1. Chọn chiến dịch mà bạn muốn nhắm mục tiêu cho danh sách của mình.
  2. Chọn phương pháp nhắm mục tiêu trong các tùy chọn "Nhắm mục tiêu". Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn nhắm mục tiêu, bạn hãy đọc bài viết Giới thiệu về tính năng Nhắm mục tiêu và Quan sát cho các chiến dịch trên Mạng Hiển thị.
  3. (Không bắt buộc) Thêm nhiều đối tượng chung sở thích hoặc đối tượng đang cân nhắc mua hàng khác vào chiến dịch của bạn.
 8. Đối với tùy chọn thêm vào nhóm quảng cáo:
  1. Chọn chiến dịch, rồi chọn nhóm quảng cáo.
  2. Chọn phương pháp nhắm mục tiêu trong các tùy chọn "Nhắm mục tiêu". Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn nhắm mục tiêu, hãy đọc bài viết Giới thiệu về tính năng Nhắm mục tiêu và Quan sát cho các chiến dịch trên Mạng Hiển thị.
  3. (Không bắt buộc) Thêm nhiều đối tượng chung sở thích hoặc đối tượng đang cân nhắc mua hàng khác vào nhóm quảng cáo của bạn.
 9. Nhấp vào Lưu.

Thêm tùy chọn nhắm mục tiêu theo danh sách tiếp thị lại

 1. Từ trình đơn trang nằm dọc bên trái, hãy nhấp vào Đối tượng.
 2. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.
 3. Bạn có thể thêm đối tượng đã tạo trước đây vào chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo của mình bằng cách nhấp vào hộp đánh dấu bên cạnh cột "Đối tượng".
 4. Bên dưới "Thêm vào", hãy chọn "Chiến dịch" hoặc "Nhóm quảng cáo" tùy theo cấp mà bạn muốn áp dụng đối tượng.
 5. Chọn một danh sách tiếp thị lại bằng cách nhấp chọn hộp bên cạnh danh sách đó. Để chọn tất cả danh sách tiếp thị lại, hãy nhấp vào hộp đánh dấu gần tiêu đề cột "Đối tượng".
 6. Bên cạnh "Thêm vào", hãy chọn "Chọn chiến dịch" hoặc "Chọn nhóm quảng cáo" tùy theo tùy chọn "Thêm vào" mà bạn đã chọn trước đó.
 7. Đối với tùy chọn thêm vào chiến dịch:
  1. Chọn chiến dịch mà bạn muốn nhắm mục tiêu danh sách của mình.
  2. Chọn phương pháp nhắm mục tiêu trong các tùy chọn "Nhắm mục tiêu". Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn nhắm mục tiêu, bạn hãy đọc bài viết Giới thiệu về tính năng Nhắm mục tiêu và Quan sát cho các chiến dịch trên Mạng Hiển thị.
  3. (Không bắt buộc) Thêm nhiều danh sách tiếp thị lại khác vào chiến dịch của bạn.
 8. Đối với tùy chọn thêm vào nhóm quảng cáo:
  1. Chọn một chiến dịch, rồi chọn một nhóm quảng cáo.
  2. Chọn phương pháp nhắm mục tiêu trong các tùy chọn "Nhắm mục tiêu". Để tìm hiểu thêm về các tùy chọn nhắm mục tiêu, bạn hãy đọc bài viết Giới thiệu về tính năng Nhắm mục tiêu và Quan sát cho các chiến dịch trên Mạng Hiển thị.
  3. (Không bắt buộc) Thêm nhiều danh sách tiếp thị lại khác vào nhóm quảng cáo của bạn.
 9. Nhấp vào Lưu.
Nếu sử dụng các lượt đăng ký hoặc truy cập kênh âm nhạc của YouTube cho tiếp thị lại, bạn sẽ phải xác minh rằng bạn đã liên kết với kênh phù hợp. Hãy ìm hiểu thêm

Thêm tùy chọn nhắm mục tiêu theo vị trí

 1. Từ trình đơn trang bên trái, nhấp vào Vị trí.
 2. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng .
 3. Thêm URL hoặc tìm kiếm các vị trí trên YouTube và vị trí trên Mạng Hiển thị mà bạn muốn.
 4. Bạn có thể tạo một vị trí mới hoặc thêm các vị trí đã tạo trước đây vào nhóm quảng cáo bằng cách đánh dấu vào hộp bên cạnh cột “Vị trí”.
 5. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa bên cạnh "Chọn nhóm quảng cáo".
 6. Chọn chiến dịch và nhóm quảng cáo mà bạn muốn thêm phương pháp nhắm mục tiêu theo vị trí.
 7. Chọn từ các kênh YouTube, video trên YouTube, Trang web, Ứng dụng và/hoặc Danh mục ứng dụng.
 8. Nhấp vào Lưu.
Nếu nhắm mục tiêu một số kênh nghệ sĩ âm nhạc trên YouTube, bạn có thể phải xác minh những video nào sẽ được đưa vào. Tìm hiểu thêm về Những thay đổi đối với các kênh nghệ sĩ âm nhạc trên YouTube

Thêm tùy chọn nhắm mục tiêu theo chủ đề

 1. Từ trình đơn trang bên trái, hãy nhấp vào Chủ đề.
 2. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.
 3. Bạn có thể thêm các đối tượng đã tạo trước đây vào các chiến dịch hoặc nhóm quảng cáo bằng cách nhấp vào hộp đánh dấu bên cạnh cột “Chủ đề”.
 4. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa bên cạnh "Chọn nhóm quảng cáo".
 5. Chọn chiến dịch và nhóm quảng cáo mà bạn muốn thêm phương pháp nhắm mục tiêu theo chủ đề.
 6. Chọn chủ đề bạn muốn thêm.
 7. Nhấp vào Lưu.

Thêm tùy chọn nhắm mục tiêu theo từ khóa

 1. Từ trình đơn trang bên trái, hãy nhấp vào Từ khóa.
 2. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng .
 3. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa bên cạnh "Chọn nhóm quảng cáo".
 4. Chọn chiến dịch và nhóm quảng cáo bạn muốn thêm từ khóa.
 5. Chọn từ khóa bạn muốn thêm.
  1. Nhập hoặc dán từ khóa của bạn vào hộp ở bên trái.
  2. Để nhận nội dung gợi ý, hãy nhập trang đích của bạn, một trang web có liên quan hoặc các từ/cụm từ mô tả sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn vào hộp ở bên phải. Google Ads sẽ chỉ hiển thị nội dung gợi ý về từ khóa có liên quan đến doanh nghiệp của bạn.
 6. Nhấp vào Lưu.

Tính năng nhắm mục tiêu từ khóa hoạt động khác nhau tùy thuộc vào các mạng bạn nhắm mục tiêu:

 • Kết quả tìm kiếm trên YouTube: Chúng tôi nhắm mục tiêu từ hoặc cụm mà người dùng đang sử dụng để tìm kiếm trên YouTube.
 • Video trên YouTube và đối tác video của Google trên Mạng Hiển thị: Chúng tôi nhắm mục tiêu nội dung trang web (nhắm mục tiêu theo ngữ cảnh).

Bạn có thể thấy các mạng bạn hiện đang nhắm mục tiêu bằng cách chọn Tất cả chiến dịch trên trình đơn điều hướng ở bên trái và sau đó nhấp vào Cài đặt. Thao tác này cung cấp cho bạn tổng quan về các tùy chọn cài đặt trên các chiến dịch của bạn. Nếu muốn sử dụng từ khóa để nhắm mục tiêu dựa trên tín hiệu của người dùng, thì bạn có thể sử dụng đối tượng có mục đích tùy chỉnh.

Thêm vị trí

 1. Từ trình đơn trang bên trái, hãy nhấp vào Vị trí.
 2. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa.
 3. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa bên cạnh mục "Chọn chiến dịch", rồi chọn chiến dịch mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Trong trình đơn dọc theo đầu trang, bạn hãy chọn nhắm mục tiêu (hoặc loại trừ) các vị trí cụ thể cho chiến dịch của mình.
 5. Thêm vị trí bạn muốn hoặc bán kính quanh một vị trí cụ thể.
  1. Vị trí có thể là thành phố, mã bưu điện, quốc gia, quận hạt, tiểu bang, quận huyện, sân bay hoặc khu vực.
  2. Không thể sử dụng bán kính để loại trừ nhắm mục tiêu theo vị trí.
 6. Nhấp vào Lưu.

Thêm ngôn ngữ

 1. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy nhấp vào Cài đặt.
 2. Chọn chiến dịch bằng cách chọn hộp bên cạnh chiến dịch. Để chọn tất cả chiến dịch, hãy nhấp vào hộp đánh dấu gần tiêu đề cột "Chiến dịch".
 3. Chọn Chỉnh sửa từ thanh màu xanh xuất hiện phía trên bảng để mở trình đơn thả xuống.
 4. Chọn Thay đổi ngôn ngữ.
 5. Nhập hoặc chọn ngôn ngữ.
 6. Nhấp vào Áp dụng.

Thêm tùy chọn nhắm mục tiêu theo thiết bị

Đối với Chiến dịch video:

 1. Đăng nhập vào Google Ads
 2. Nhấp vào Chiến dịch trong trình đơn Trang
 3. Chọn một trong các chiến dịch video của bạn
 4. Nhấp vào Thiết bị trong trình đơn Trang
 5. Di chuột qua loại thiết bị bạn muốn nhắm mục tiêu
 6. Nhấp vào biểu tượng bút chì trong cột Mức điều chỉnh giá thầu
 7. Chọn Tăng hoặc Giảm từ trình đơn thả xuống
 8. Nhập tỷ lệ phần trăm mà bạn muốn điều chỉnh tùy chọn nhắm mục tiêu
 9. Nhấp vào Lưu

Ngăn quảng cáo hiển thị trong một số trường hợp bằng cách sử dụng tùy chọn loại trừ

Bạn có thể thấy quảng cáo của mình không liên quan đến một nhóm đối tượng nhân khẩu học hoặc chủ đề cụ thể. Nếu điều đó xảy ra, hãy cân nhắc việc thêm chủ đề hoặc nhóm đối tượng nhân khẩu học này dưới dạng tùy chọn loại trừ. Điều này có thể hữu ích khi video của bạn có liên quan nhiều nhất đến một nhóm đối tượng nhân khẩu học cụ thể và bạn muốn nhắm mục tiêu đến một số chủ đề nhưng cũng muốn loại trừ một số người xem.

Loại trừ phương pháp nhắm mục tiêu cho chiến dịch video hoặc nhóm quảng cáo

 1. Đăng nhập vào tài khoản Google Ads.
 2. Nhấp vào Chiến dịch video trong bảng điều hướng, rồi nhấp vào Chiến dịch từ trình đơn trang ở bên trái.
 3. Nhấp vào biểu tượng bút chì Chỉnh sửa bên cạnh chiến dịch video mà bạn muốn chỉnh sửa.
 4. Nếu bạn muốn thêm tùy chọn loại trừ cho một nhóm quảng cáo cụ thể, thì hãy chọn nhóm quảng cáo bạn muốn chỉnh sửa trong Nhóm quảng cáo từ trình đơn trang ở bên trái.
 5. Từ trình đơn trang ở bên trái, hãy chọn phương pháp nhắm mục tiêu mà bạn muốn thêm tùy chọn loại trừ: Từ khóa, Đối tượng, Thông tin nhân khẩu học, Chủ đề, Vị trí hoặc Địa điểm.
 6. Nhấp vào "Loại trừ" trong trình đơn trang ở đầu mỗi phương pháp nhắm mục tiêu
 7. Thực hiện theo các bước để thêm tiêu chí loại trừ, rồi nhấp vào Lưu.
Nếu loại trừ một số kênh nghệ sĩ âm nhạc trên YouTube, bạn có thể phải xác minh những video nào sẽ được đưa vào. Tìm hiểu thêm về Những thay đổi đối với các kênh nghệ sĩ âm nhạc trên YouTube
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?

Bạn cần trợ giúp thêm?

Đăng nhập để xem thêm tùy chọn hỗ trợ giúp nhanh chóng giải quyết sự cố