Lägg till inriktning i dina videokampanjer

Det finns ett brett urval av inriktningsmetoder i dina kampanjer. Med dessa kan du nå din idealmålgrupp utifrån vilka de är, vad de är intresserade av eller vilket innehåll de tittar på.

I den här artikeln förklarar vi hur du gör för att lägga till eller utesluta inriktningsmetoder för annonsgrupper i videokampanjer.

Innan du börjar

Om du inte känner till de tillgängliga inriktningsmetoderna för videokampanjer kan det vara bra om du läser Om inriktning för videokampanjer innan du sätter igång.

Obs! Använd Målgruppshantering för att lägga till målgruppskriterier för dina videoannonser på kampanjnivå om kampanjen har stöd för det.

Det är viktigt att du vet att varje inriktningsmetod du lägger till gör inriktningen smalare, inte bredare.

Gör så här

Lägg till demografisk inriktning

 1. Klicka på Demografi på sidmenyn längst till vänster.
 2. Som standard inriktas annonserna på alla demografiska grupper. Du behöver bara redigera en demografisk grupp om du vill att personerna i gruppen inte ska se din annons alls.
 3. Klicka på sidmenyn högst upp under Demografi och sedan på den demografiska grupp du vill redigera:
  • Ålder
  • Kön
  • Föräldrastatus
  • Hushållsinkomst
  • Kombinationer
  • Uteslutningar
 4. Lägg till (eller uteslut) specifika demografiska grupper i tabellen genom att ändra prickens status. En grön prick visas vid demografiska grupper som är inriktade och en röd prick visas vid grupper som är uteslutna.

Lägga till detaljerad demografi

 1. Klicka på Målgrupper på sidmenyn längst till vänster.
 2. Klicka på pennikonen Edit setting, pencil icon.
 3. Klicka på Detaljerad demografi under Alla målgrupper.
 4. Klicka på en demografisk målgrupp för att se en lista över specifika egenskaper hos gruppen.
 5. Du kan lägga till nya detaljerade demografier genom att markera kryssrutan vid varje målgrupp du lägger till.
 6. Upprepa steg 4 och 5 tills du har valt alla detaljerade demografiska segment som du vill lägga till i din kampanj.
 7. Klicka på Spara för att lägga till de valda demografierna i kampanjen.

Lägga till intressebaserad inriktning (målgrupp inom intressegrupp eller intresserad målgrupp)

 1. Klicka på Målgrupper på sidmenyn längst till vänster.
 2. Klicka på pennikonen Redigera.
 3. Du kan skapa ett nytt målgruppssegment eller lägga till befintliga målgrupper i dina kampanjer eller annonsgrupper genom att markera kryssrutan vid kolumnen Målgrupp.
 4. Välj Kampanj eller Annonsgrupp under Lägg till i beroende på vilken nivå målgrupperna ska gälla.
 5. Välj en remarketinglista genom att markera rutan vid den. Du kan välja alla remarketinglistor genom att markera kryssrutan vid kolumnrubriken Målgrupp.
 6. Markera Välj en kampanj eller Välj en annonsgrupp vid Lägg till i beroende vad du valde under Lägg till ovan.
 7. Om du valde att lägga till i en kampanj:
  1. Välj kampanjen som du vill inrikta listan på.
  2. Välj inriktningsmetoden Inriktning. Läs mer om inriktningsalternativ i Om inriktning och observationer för kampanjer i Display-nätverket.
  3. (Valfritt) Lägg till ytterligare målgrupper inom intressegrupper eller intresserade målgrupper i din kampanj.
 8. Om du valde att lägga till i en annonsgrupp:
  1. Välj en kampanj och därefter en annonsgrupp.
  2. Välj inriktningsmetoden Inriktning. Du kan läsa mer om inriktningsalternativ i Om inriktning och observationer för kampanjer i Display-nätverket.
  3. (Valfritt) Lägg till ytterligare målgrupper inom intressegrupper eller intresserade målgrupper i din annonsgrupp.
 9. Klicka på Spara.

Lägga till inriktning på remarketinglistor

 1. Klicka på Målgrupper på sidmenyn längst till vänster.
 2. Klicka på pennikonen Redigera.
 3. Du kan lägga till befintliga målgrupper i dina kampanjer eller annonsgrupper genom att markera kryssrutan vid kolumnen Målgrupp.
 4. Välj Kampanj eller Annonsgrupp under Lägg till i beroende på vilken nivå målgrupperna ska gälla.
 5. Välj en remarketinglista genom att markera rutan vid den. Du kan välja alla remarketinglistor genom att markera kryssrutan vid kolumnrubriken Målgrupp.
 6. Markera Välj en kampanj eller Välj en annonsgrupp vid Lägg till i beroende vad du valde under Lägg till ovan.
 7. Om du valde att lägga till i en kampanj:
  1. Välj kampanjen som du vill inrikta listan på.
  2. Välj inriktningsmetoden Inriktning. Läs mer om inriktningsalternativ i Om inriktning och observationer för kampanjer i Display-nätverket.
  3. (Valfritt) Lägg till ytterligare remarketinglistor i kampanjen.
 8. Om du valde att lägga till i en annonsgrupp:
  1. Välj en kampanj och därefter en annonsgrupp.
  2. Välj inriktningsmetoden Inriktning. Läs mer om inriktningsalternativ i Om inriktning och observationer för kampanjer i Display-nätverket.
  3. (Valfritt) Lägg till ytterligare remarketinglistor i annonsgruppen.
 9. Klicka på Spara.
Om du använder prenumerationer eller besök på musikkanaler på YouTube för remarketingändamål måste du bekräfta att du är länkad till rätt kanal. Läs mer

Lägga till placeringsinriktning

 1. Klicka på Placeringar på sidmenyn längst till vänster.
 2. Klicka på plusikonen .
 3. Lägg till webbadresser eller sök efter önskade placeringar på YouTube och i Display-nätverket.
 4. Du kan skapa en ny placering eller lägga till befintliga placeringar i dina annonsgrupper genom att markera kryssrutan vid kolumnen Placering.
 5. Klicka på pennikonen Redigera vid Välj en annonsgrupp.
 6. Välj den kampanj och de annonsgrupper där du vill lägga till en placeringsinriktning.
 7. Välj bland YouTube-kanaler, YouTube-videor, webbplatser, appar och/eller appkategorier.
 8. Klicka på Spara.
Om du inriktar dig på vissa musikartisters kanaler på YouTube kan du behöva bekräfta vilka videor som ska tas med. Läs mer om ändringar av musikartisters kanaler på YouTube

Lägga till ämnesinriktning

 1. Klicka på Ämnen på sidmenyn längst till vänster.
 2. Klicka på pennikonen Redigera.
 3. Du kan lägga till befintliga målgrupper i dina kampanjer eller annonsgrupper genom att markera kryssrutan vid kolumnen Ämne.
 4. Klicka på pennikonen Redigera vid Välj en annonsgrupp.
 5. Välj den kampanj och de annonsgrupper där du vill lägga till en ämnesinriktning.
 6. Välj de ämnen som du vill lägga till.
 7. Klicka på Spara.

Lägga till sökordsinriktning

 1. Klicka på Sökord på sidmenyn längst till vänster.
 2. Klicka på plusikonen .
 3. Klicka på pennikonen Redigera vid Välj en annonsgrupp.
 4. Välj den kampanj och de annonsgrupper där du vill lägga till sökord.
 5. Välj sökorden som du vill lägga till.
  1. Skriv eller klistra in sökorden i rutan till vänster.
  2. Om du vill få förslag anger du målsidan, en relaterad webbplats eller ord eller fraser som beskriver produkten eller tjänsten i rutan till höger. Google Ads visar bara sökordsförslag som är relevanta för ditt företag.
 6. Klicka på Spara.

Sökordsinriktning beter sig olika beroende på vilka nätverk du riktar in dig på:

 • Sökresultat för YouTube-sökning: Inriktar sig på det ord eller den fras som användare söker efter på YouTube.
 • YouTube-videor, videopartner i Display-nätverket: Inriktar sig på webbplatsinnehållet (innehållsinriktning).

Du kan se vilka nätverk du inriktar dig på för närvarande genom att klicka på Alla kampanjer i navigeringsmenyn till vänster och sedan väljer Inställningar. Då får du en översikt över inställningarna för dina olika kampanjer. Om du är intresserad av att använda sökord för inriktning utifrån olika användarsignaler kan du använda anpassad målgrupp med köpavsikt.

Lägga till platser

 1. Klicka på Platser på sidmenyn längst till vänster.
 2. Klicka på pennikonen Redigera.
 3. Klicka på pennikonen Redigera
 4. Välj på menyn högst upp om du vill inrikta eller utesluta specifika platser i din kampanj.
 5. Lägg till önskade platser eller en radie runt en viss plats.
 6. Platser kan vara orter, postnummer, länder, län, delstater, distrikt, flygplatser eller regioner.
 7. Radie kan inte användas för att utesluta platsinriktning.
 • Klicka på Spara.

Lägga till språk

 1. Klicka på Inställningar på sidmenyn längst till vänster.
 2. Välj en kampanj genom att markera rutan vid den. Du kan välja alla kampanjer genom att markera kryssrutan vid kolumnrubriken Kampanj.
 3. Välj Redigera i det blå fältet ovanför tabellen för att öppna en rullgardinsmeny.
 4. Välj Ändra språk.
 5. Skriv eller välj ett språk.
 6. Klicka på Använd.

Lägga till enhetsinriktning

Videokampanjer:

 1. Logga in på Google Ads.
 2. Klicka på Kampanjer på sidmenyn.
 3. Välj en av dina videokampanjer.
 4. Klicka på Enheter på sidmenyn.
 5. Håll muspekaren över den enhetstyp du vill inrikta dig på.
 6. Klicka på pennikonen i kolumnen Budjust.
 7. Välj Öka eller Minska på rullgardinsmenyn.
 8. Ange med vilken procentandel du vill justera inriktningen.
 9. Klicka på Spara.

Använda uteslutningar för att förhindra att dina annonser visas i särskilda situationer

Du kanske märker att din annons inte är relevant för ett visst ämne eller en viss demografisk grupp. I så fall kan du lägga till det ämnet eller den demografiska gruppen som en uteslutning. Detta kan vara användbart när din video främst är relevant för en viss demografisk grupp och du vill inrikta dig på särskilda ämnen men utesluta vissa typer av tittare.

Utesluta inriktning i din videokampanj eller annonsgrupp

 1. Logga in på ditt Google Ads-konto.
 2. Klicka på Videokampanjer i navigeringspanelen och klicka sedan på Kampanjer på sidmenyn till vänster.
 3. Klicka på pennikonen Redigera
 4. Om du vill lägga till en uteslutning i en viss annonsgrupp väljer du annonsgruppen i Annonsgrupper på sidmenyn till vänster.
 5. Välj på sidmenyn till vänster den inriktningsmetod som du vill lägga till en uteslutning för: Sökord, Målgrupper, Demografi, Ämnen, Placeringar eller Platser.
 6. Klicka på Uteslutningar på sidmenyn högst upp ovanför varje inriktningsmetod.
 7. Följ stegen för att lägga till uteslutningar och klicka sedan på Spara.
Om du utesluter vissa musikartisters kanaler på YouTube kan du behöva bekräfta vilka videor som ska tas med. Läs mer om ändringar av musikartisters kanaler på YouTube
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?

Behöver du mer hjälp?

Logga in för ytterligare supportalternativ så att du kan lösa problemet snabbt