Targeting toevoegen aan uw videocampagnes

U heeft een scala aan targetingmethoden voor uw campagnes tot uw beschikking. Hiermee kunt u uw ideale doelgroep bereiken op basis van wie de mensen in deze doelgroep zijn, waarin ze zijn geïnteresseerd en welke content ze bekijken.

In dit artikel wordt uitgelegd hoe u targetingmethoden toevoegt aan of uitsluit van advertentiegroepen in een videocampagne.

Voordat u begint

Als u niet bekend bent met de targetingmethoden die beschikbaar zijn voor videocampagnes, kunt u Over targeting voor videocampagnes lezen voordat u aan de slag gaat.

Houd er rekening mee dat u met elke targetingmethode die u toevoegt, uw targeting beperkt, niet verbreedt.

Instructies

Demografische targeting toevoegen

 1. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Demografie.
  • Houd er rekening mee dat standaard alle demografische groepen worden getarget. U hoeft een demografische groep alleen maar te bewerken als u deze gebruikers wilt uitsluiten voor de weergave van uw advertentie.
 2. Klik in het paginamenu bovenaan in Demografie op de specifieke demografische groep die u wilt bewerken:
  • Leeftijd
  • Geslacht
  • Ouderlijke status
  • Gezinsinkomen
  • Combinaties
  • Uitsluitingen
 3. Voeg specifieke demografische groepen in de tabel toe (of sluit deze uit) door de status van de stip te wijzigen. Er wordt een groene stip weergegeven naast de demografische groepen die u target en een rode stip naast de demografische groepen die u heeft uitgesloten.

Gedetailleerde demografie toevoegen

 1. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Doelgroepen.
 2. Klik op het potloodpictogram .
 3. Klik onder 'Alle doelgroepen' op Gedetailleerde demografie.
 4. Klik onder 'Gedetailleerde demografie' op de naam van de demografische groep om een lijst met specifieke demografische gegevens voor die groep te openen.
 5. U kunt nieuwe gedetailleerde demografische groepen toevoegen door het selectievakje aan te vinken naast elke doelgroep die u wilt toevoegen.
 6. Herhaal stap 4 en 5 totdat u elk gedetailleerde demografische segment heeft geselecteerd dat u wilt toevoegen aan uw campagne.
 7. Klik op 'Opslaan' om de gekozen demografische groepen toe te voegen aan uw campagne.

Targeting op interessegebied (affiniteits- of in-market-doelgroepen) toevoegen

 1. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Doelgroepen.
 2. Klik op het potloodpictogram Bewerken.
 3. U kunt een nieuw doelgroepsegment maken of eerder gemaakte doelgroepen aan uw campagnes of advertentiegroepen toevoegen door op het selectievakje naast de kolom 'Doelgroep' te klikken. 
 4. Selecteer onder 'Toevoegen aan' de optie 'Campagne' of 'Advertentiegroep', afhankelijk van het niveau waarop u de doelgroepen wilt toepassen.
 5. Selecteer een remarketinglijst door het vakje ernaast aan te vinken. Als u alle remarketinglijsten wilt selecteren, klikt u op het selectievakje naast de kolomkop 'Doelgroep'.
 6. Selecteer naast 'Toevoegen aan' de optie 'Selecteer een campagne' of 'Selecteer een advertentiegroep', afhankelijk van de optie die u eerder onder 'Toevoegen aan' heeft geselecteerd. 
 7. Als u kiest voor toevoegen aan een campagne:
  1. Selecteer de campagne waarmee u uw lijst wilt targeten.
  2. Kies de targetingmethode voor 'Targeting'. Meer informatie over deze targetingopties leest u in Over targeting en observaties voor campagnes in het Display Netwerk.
  3. (Optioneel) Voeg extra affiniteitsdoelgroepen of in-market-doelgroepen toe aan uw campagne.
 8. Als u kiest voor toevoegen aan een advertentiegroep:
  1. Selecteer een campagne en vervolgens een advertentiegroep.
  2. Kies de targetingmethode voor 'Targeting'. Meer informatie over deze targetingopties leest u in Over targeting en observaties voor campagnes in het Display Netwerk.
  3. (Optioneel) Voeg extra affiniteitsdoelgroepen of in-market-doelgroepen toe aan uw advertentiegroep.
 9. Klik op Opslaan.

Targeting op remarketinglijst toevoegen

 1. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Doelgroepen.
 2. Klik op het potloodpictogram Bewerken.
 3. U kunt eerder gemaakte doelgroepen aan uw campagnes of advertentiegroepen toevoegen door op het selectievakje naast de kolom 'Doelgroep' te klikken. 
 4. Selecteer onder 'Toevoegen aan' de optie 'Campagne' of 'Advertentiegroep', afhankelijk van het niveau waarop u de doelgroepen wilt toepassen.
 5. Selecteer een remarketinglijst door het vakje ernaast aan te vinken. Als u alle remarketinglijsten wilt selecteren, klikt u op het selectievakje naast de kolomkop 'Doelgroep'.
 6. Selecteer naast 'Toevoegen aan' de optie 'Selecteer een campagne' of 'Selecteer een advertentiegroep', afhankelijk van de optie die u eerder onder 'Toevoegen aan' heeft geselecteerd. 
 7. Als u kiest voor toevoegen aan een campagne:
  1. Selecteer de campagne waarmee u uw lijst wilt targeten.
  2. Kies de targetingmethode voor 'Targeting'. Meer informatie over deze targetingopties leest u in Over targeting en observaties voor campagnes in het Display Netwerk.
  3. (Optioneel) Voeg extra remarketinglijsten toe aan uw campagne.
 8. Als u kiest voor toevoegen aan een advertentiegroep:
  1. Selecteer een campagne en vervolgens een advertentiegroep.
  2. Kies de targetingmethode voor 'Targeting'. Meer informatie over deze targetingopties leest u in Over targeting en observaties voor campagnes in het Display Netwerk.
  3. (Optioneel) Voeg extra remarketinglijsten toe aan uw advertentiegroep.
 9. Klik op Opslaan.
Als u abonnementen op of bezoeken aan YouTube-muziekkanalen gebruikt voor remarketing, moet u verifiëren dat u bent gelinkt aan het juiste kanaal. Meer informatie

Plaatsingstargeting toevoegen

 1. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Plaatsingen.
 2. Klik op het pluspictogram .
 3. Voeg URL's toe of zoek de gewenste YouTube-plaatsingen en plaatsingen in het Display Netwerk op.
 4. U kunt een nieuwe plaatsing maken of eerder gemaakte plaatsingen aan uw advertentiegroepen toevoegen door op het selectievakje naast de kolom 'Plaatsing' te klikken.
 5. Klik op het potloodpictogram Bewerken naast 'Een advertentiegroep selecteren'.
 6. Selecteer de campagne en de advertentiegroepen waaraan u plaatsingstargeting wilt toevoegen. 
 7. Kies uit YouTube-kanalen, YouTube-video's, websites, apps en/of app-categorieën. 
 8. Klik op Opslaan.
Als u bepaalde YouTube-artiestkanalen van muzikanten target, moet u mogelijk verifiëren welke video's worden opgenomen. Meer informatie

Targeting op onderwerp toevoegen

 1. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Onderwerpen.
 2. Klik op het potloodpictogram Bewerken.
 3. U kunt eerder gemaakte onderwerpen aan uw campagnes of advertentiegroepen toevoegen door op het selectievakje naast de kolom 'Onderwerp' te klikken. 
 4. Klik op het potloodpictogram Bewerken naast 'Een advertentiegroep selecteren'.
 5. Selecteer de campagne en de advertentiegroepen waaraan u targeting op onderwerp wilt toevoegen. 
 6. Kies de onderwerpen die u wilt toevoegen. 
 7. Klik op Opslaan.

Zoekwoordtargeting toevoegen

 1. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Zoekwoorden.
 2. Klik op het pluspictogram .
 3. Klik op het potloodpictogram Bewerken naast 'Een advertentiegroep selecteren'.
 4. Selecteer de campagne en de advertentiegroepen waaraan u zoekwoorden wilt toevoegen.
 5. Kies de zoekwoorden die u wilt toevoegen.
  1. Typ of plak uw zoekwoorden in het vak aan de linkerkant.
  2. Als u ideeën wilt ontvangen, geeft u in het vak aan de rechterkant uw bestemmingspagina, een gerelateerde website of woorden of woordgroepen op die uw product of service beschrijven. Google Ads geeft alleen zoekwoordideeën weer die relevant zijn voor uw bedrijf.
 6. Klik op Opslaan.

De werking van zoekwoordtargeting varieert afhankelijk van de netwerken die u target:

 • Zoekresultaten op YouTube: we targeten de woorden of woordgroepen waarmee mensen op YouTube zoeken.
 • YouTube-video's en Google-videopartners in het Display Netwerk: we targeten de content van de webpagina (contexttargeting).

Als u wilt bekijken welke netwerken u momenteel target, selecteert u in het navigatiemenu aan de linkerkant Alle campagnes en klikt u vervolgens op Instellingen. U krijgt dan een overzicht te zien van de instellingen voor uw campagnes. Als u zoekwoorden wilt gebruiken om te targeten op basis van gebruikerssignalen, kunt u aangepaste intentiedoelgroepen gebruiken.

Locaties toevoegen

 1. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Locaties.
 2. Klik op het potloodpictogram Bewerken.
 3. Klik op het potloodpictogram Bewerken naast 'Een campagne selecteren' en kies vervolgens de campagne die u wilt bewerken.
 4. Kies in het menu bovenaan of u specifieke locaties voor uw campagne wilt targeten of uitsluiten.
 5. Voeg de gewenste locaties toe of een straal rond een specifieke locatie. 
  1. Locaties kunnen steden, postcodes, landen, provincies, staten, county's, luchthavens of regio's zijn. 
  2. 'Straal' is niet beschikbaar wanneer u 'Targeting op locatie' wilt uitsluiten.
 6. Klik op Opslaan.

Talen toevoegen

 1. Klik in het paginamenu aan de linkerkant op Instellingen.
 2. Selecteer een campagne door het vakje ernaast aan te vinken. Als u alle campagnes wilt selecteren, klikt u op het selectievakje naast de kolomkop Campagne.
 3. Selecteer Bewerken in de blauwe balk die boven de tabel verschijnt om een dropdownmenu te openen.
 4. Selecteer Talen wijzigen.
 5. Typ of selecteer een taal.
 6. Klik op Toepassen.

Apparaattargeting toevoegen

Voor videocampagnes:

 1. Log in bij Google Ads.
 2. Klik in het paginamenu op Campagnes.
 3. Selecteer een van uw videocampagnes.
 4. Klik in het paginamenu op Apparaten.
 5. Plaats de muisaanwijzer op het apparaattype dat u wilt targeten.
 6. Klik op het potloodpictogram in de kolom Bodaanp.
 7. Selecteer Verhogen of Verlagen in het dropdownmenu.
 8. Geef het percentage op waarmee u de targeting wilt aanpassen.
 9. Klik op Opslaan.

Uitsluitingen gebruiken om te voorkomen dat uw advertenties in bepaalde gevallen worden weergegeven

Wellicht concludeert u dat uw advertentie voor een bepaald onderwerp of een bepaalde demografische groep niet relevant is. Overweeg in dat geval het onderwerp of de demografische groep als uitsluiting toe te voegen. Dit is nuttig wanneer uw video heel relevant is voor een bepaalde demografische doelgroep en u bepaalde onderwerpen wilt targeten, maar tegelijkertijd sommige kijkers wilt uitsluiten.

Targeting uitsluiten voor uw videocampagne of advertentiegroep

 1. Log in op uw Google Ads-account.
 2. Klik op de Videocampagnes in het navigatiepaneel en klik vervolgens op Campagnes in het paginamenu aan de linkerkant.
 3. Klik op het potloodpictogram Bewerken naast de videocampagne die u wilt bewerken.
 4. Als u een uitsluiting aan een specifieke advertentiegroep wilt toevoegen, selecteert u de advertentiegroep die u wilt bewerken in Advertentiegroepen in het paginamenu aan de linkerkant.
 5. Selecteer in het paginamenu aan de linkerkant de targetingmethode waaraan u een uitsluiting wilt toevoegen: Zoekwoorden, Doelgroepen, Demografie, Onderwerpen, Plaatsingen of Locaties.
 6. Klik op 'Uitsluitingen' in het paginamenu bovenaan elke targetingmethode.
 7. Volg de stappen om uitsluitingen toe te voegen en klik vervolgens op Opslaan.
Als u bepaalde YouTube-muzikantenkanalen uitsluit, moet u mogelijk verifiëren welke video's worden opgenomen. Meer informatie
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?

Meer hulp nodig?

Log in voor extra supportopties om uw probleem snel op te lossen