הוספת מיקוד לקמפיינים בווידאו

מגוון שיטות המיקוד הזמינות לקמפיינים מאפשר לכם להגיע בדיוק לקהל הרצוי על סמך מאפייני האנשים, תחומי העניין שלהם או התכנים שבהם הם צופים.

במאמר זה נפרט מהן הפעולות שיש לבצע כדי להוסיף שיטות מיקוד לקבוצות מודעות של קמפיין בווידאו, או כדי לבטל את ההכללה של שיטות מיקוד באותן קבוצות מודעות.

לפני שמתחילים

אם אינכם מכירים את שיטות המיקוד הזמינות לקמפיינים בווידאו, מומלץ לקרוא את הקטע מידע על מיקוד בקמפיינים בווידאו לפני שתתחילו.

חשוב להבין שכל שיטת מיקוד שתוסיפו תצמצם את המיקוד ולא תרחיב אותו.

הוראות

הוספה של מיקוד דמוגרפי

 1. בתפריט הדף שמוצג מימין, לוחצים על דמוגרפיה.
  • לידיעתכם, כברירת מחדל, המערכת ממקדת לכל הקבוצות הדמוגרפיות. צריך לערוך קבוצה דמוגרפית רק אם אתם לא רוצים שהמודעה שלכם תוצג למשתמשים שמשתייכים אליה.
 2. בתפריט הדף שמוצג בחלק העליון של הקטע דמוגרפיה, לוחצים על קבוצה דמוגרפית ספציפית שרוצים לערוך:
  • גיל
  • מגדר
  • סטטוס הורה
  • הכנסה למשק בית
  • שילובים
  • החרגות
 3. כדי להוסיף קבוצות דמוגרפיות ספציפיות לטבלה (או להחריג אותן מהטבלה), צריך ללחוץ על הנקודה שמוצגת לצידן ולשנות את הסטטוס שלה. לצד הקבוצות הדמוגרפיות שתבחרו למקד אליהן תוצג נקודה ירוקה, ולצד קבוצות דמוגרפיות שתבחרו להחריג תוצג נקודה אדומה.

הוספה של מידע דמוגרפי מפורט

 1. בתפריט הדפים שמוצג מימין, לוחצים על קהלים.
 2. לוחצים על סמל העיפרון .
 3. בקטע "כל הקהלים", לוחצים על מידע דמוגרפי מפורט.
 4. בקטע "מידע דמוגרפי מפורט", לוחצים על השם של המאפיין הדמוגרפי כדי לפתוח רשימה של מידע דמוגרפי ספציפי לאותה קבוצה.
 5. כדי להוסיף הגדרות חדשות של מידע דמוגרפי מפורט, מסמנים את תיבת הסימון שמוצגת לצד כל קהל שרוצים להוסיף.
 6. חוזרים על שלבים 4 ו-5 עד שבוחרים את כל הפלחים של מידע דמוגרפי מפורט שרוצים להוסיף לקמפיין.
 7. לוחצים על "שמירה" כדי להוסיף לקמפיין את המידע הדמוגרפי שבחרתם.

הוספה של מיקוד לפי תחומי עניין (קהלים עם תחום עניין משותף או קהלים עם כוונת רכישה)

 1. בתפריט הדפים שמוצג מימין, לוחצים על קהלים.
 2. לוחצים על סמל העיפרון עריכה.
 3. אפשר ליצור פלח חדש של קהל היעד או להוסיף קהלים שיצרתם בעבר לקמפיינים או לקבוצות מודעות. כדי לעשות את זה, לוחצים על תיבת הסימון שמוצגת לצד שם העמודה "קהלים". 
 4. בקטע 'הוספה אל', בוחרים באפשרות 'קמפיין' או 'קבוצת מודעות', בהתאם לרמה שבה רוצים להחיל את הקהלים.
 5. כדי לבחור רשימת רימרקטינג, מסמנים את התיבה שמוצגת לצד השם שלה. כדי לבחור את כל רשימות הרימרקטינג, מסמנים את התיבה שמוצגת לצד הכותרת של העמודה "קהל".
 6. לצד האפשרות "הוספה אל" לוחצים על "בחירת קמפיין" או על "בחירה של קבוצת מודעות", בהתאם לאפשרות שבחרתם בקטע "הוספה אל". 
 7. כשרוצים להוסיף רשימות רימרקטינג לקמפיין:
  1. בוחרים את הקמפיין שבו רוצים להגדיר מיקוד לרשימה.
  2. בוחרים את שיטת המיקוד בקטע 'מיקוד'. מידע נוסף על אפשרויות המיקוד האלה זמין במאמר מידע על מיקוד ותצפיות בקמפיינים ברשת המדיה.
  3. (אופציונלי) מוסיפים לקמפיין עוד קהלים בעלי תחום עניין משותף או קהלים עם כוונת רכישה.
 8. כך מוסיפים רשימות רימרקטינג ברמה של קבוצת המודעות:
  1. בוחרים קמפיין ולאחר מכן בוחרים קבוצת מודעות.
  2. בוחרים בשיטת המיקוד בקטע 'מיקוד'. מידע נוסף על אפשרויות המיקוד זמין במאמר מידע על מיקוד ותצפיות בקמפיינים ברשת המדיה.
  3. (אופציונלי) מוסיפים לקבוצת המודעות עוד קהלים בעלי תחום עניין משותף או קהלים עם כוונת רכישה.
 9. לוחצים על שמירה.

הוספת מיקוד לרשימת רימרקטינג

 1. בתפריט הדפים שמוצג מימין, לוחצים על קהלים.
 2. לוחצים על סמל העיפרון עריכה.
 3. אפשר להוסיף קהלים שיצרתם בעבר לקמפיינים או לקבוצות מודעות. כדי לעשות את זה, לוחצים על תיבת הסימון שמוצגת לצד שם העמודה "קהל". 
 4. בקטע 'הוספה אל', בוחרים באפשרות 'קמפיין' או 'קבוצת מודעות', בהתאם לרמה שבה רוצים להחיל את הקהלים.
 5. כדי לבחור רשימת רימרקטינג, מסמנים את התיבה שמוצגת לצד השם שלה. כדי לבחור את כל רשימות הרימרקטינג, מסמנים את התיבה שמוצגת לצד הכותרת של העמודה "קהל".
 6. לצד האפשרות "הוספה אל" לוחצים על "בחירת קמפיין" או על "בחירה של קבוצת מודעות", בהתאם לאפשרות שבחרתם בקטע "הוספה אל". 
 7. כשרוצים להוסיף רשימות רימרקטינג לקמפיין:
  1. בוחרים את הקמפיין שבו רוצים להגדיר מיקוד לרשימה.
  2. בוחרים את שיטת המיקוד בקטע 'מיקוד'. מידע נוסף על אפשרויות המיקוד האלה זמין במאמר מידע על מיקוד ותצפיות בקמפיינים ברשת המדיה.
  3. (אופציונלי) מוסיפים עוד רשימות רימרקטינג לקמפיין.
 8. כך מוסיפים רשימות רימרקטינג ברמה של קבוצת המודעות:
  1. בוחרים קמפיין ולאחר מכן בוחרים קבוצת מודעות.
  2. בוחרים את שיטת המיקוד בקטע 'מיקוד'. מידע נוסף על אפשרויות המיקוד האלה זמין במאמר מידע על מיקוד ותצפיות בקמפיינים ברשת המדיה.
  3. (אופציונלי) מוסיפים עוד רשימות רימרקטינג לקבוצת המודעות.
 9. לוחצים על שמירה.
אם אתם משתמשים בהרשמות לערוצי מוזיקה ב-YouTube או בביקורים באותם ערוצים לצורכי רימרקטינג, תצטרכו לוודא שאתם מקושרים לערוץ הנכון. למידע נוסף

הוספה של מיקוד לפי מיקום מודעה

 1. בתפריט הדף שמוצג מימין, לוחצים על מיקומי מודעות.
 2. לוחצים על סמל הפלוס .
 3. מוסיפים כתובות אתרים או מחפשים את המיקומים ב-YouTube ואת המיקומים ברשת המדיה שבהם רוצים להציג מודעות.
 4. אפשר ליצור מיקום חדש או להוסיף מיקומים שיצרתם בעבר לקבוצות מודעות. כדי לעשות את זה, לוחצים על תיבת הסימון שמוצגת לצד שם העמודה "מיקומי מודעות".
 5. לוחצים על סמל העיפרון עריכה שמוצג לצד האפשרות "בחירה של קבוצת מודעות".
 6. בוחרים את הקמפיין ואת קבוצות המודעות שרוצים להוסיף להם מיקוד לפי מיקום. 
 7. בוחרים את האפשרויות הרצויות. אפשר לבחור ערוצי YouTube, סרטוני YouTube, אתרים, אפליקציות וקטגוריות של אפליקציות. 
 8. לוחצים על שמירה.
אם תבחרו למקד לערוצים מסויימים של מוזיקאים ב-YouTube, ייתכן שתצטרכו לבדוק אילו סרטונים ייכללו במיקוד. למידע נוסף

הוספה של מיקוד לפי נושא

 1. בתפריט הדף שמוצג מימין, לוחצים על נושאים.
 2. לוחצים על סמל העיפרון עריכה.
 3. אפשר להוסיף קהלים שיצרתם בעבר לקמפיינים או לקבוצות מודעות. כדי לעשות את זה, לוחצים על תיבת הסימון שמוצגת לצד שם העמודה "נושא". 
 4. לוחצים על סמל העיפרון עריכה שמוצג לצד האפשרות "בחירה של קבוצת מודעות".
 5. בוחרים את הקמפיין ואת קבוצות המודעות שרוצים להוסיף להם מיקוד לפי נושא. 
 6. בוחרים את הנושאים שרוצים להוסיף. 
 7. לוחצים על שמירה.

הוספה של מיקוד לפי מילות מפתח

 1. בתפריט הדף שמוצג מימין, לוחצים על מילות מפתח.
 2. לוחצים על סמל הפלוס .
 3. לוחצים על סמל העיפרון עריכה שמוצג לצד האפשרות "בחירה של קבוצת מודעות".
 4. בוחרים את הקמפיין ואת קבוצות המודעות שרוצים להוסיף להם מילות מפתח.
 5. בוחרים את מילות המפתח שרוצים להוסיף.
  1. מקלידים או מדביקים את מילות המפתח בתיבה שמוצגת מימין.
  2. כדי לקבל רעיונות, אפשר להזין בתיבה שמוצגת משמאל את כתובת דף הנחיתה שלכם, כתובת של אתר שקשור לנושא, או מילים או ביטויים שמתארים את המוצר או את השירות שאתם מוכרים. מערכת Google Ads תציג לכם רק רעיונות למילות מפתח שרלוונטיים לעסק שלכם.
 6. לוחצים על שמירה.

אופן הפעולה של מיקוד לפי מילות מפתח משתנה בהתאם לרשתות שאליהן ממקדים:

 • תוצאות חיפוש ב-YouTube: אנחנו ממקדים למילה או לביטוי שבהם אנשים משתמשים כדי לחפש ב-YouTube.
 • סרטוני YouTube ושותפי וידאו של Google ברשת המדיה: אנחנו ממקדים לתוכן שבדף האינטרנט (מיקוד לפי הקשר).

כדי לראות לאילו רשתות אתם ממקדים כעת, יש לבחור באפשרות כל הקמפיינים בתפריט הניווט הימני וללחוץ על הגדרות. לאחר מכן תופיע סקירה כללית של ההגדרות בכל הקמפיינים. אם אתם רוצים להשתמש במילות מפתח כדי למקד על סמך אותות של המשתמשים, אפשר להשתמש בקהלים בהתאמה אישית עם כוונת רכישה.

הוספת מקומות

 1. בתפריט הדף שמוצג מימין, לוחצים על מקומות.
 2. לוחצים על סמל העיפרון עריכה.
 3. לוחצים על סמל העיפרון עריכה שמוצג לצד האפשרות "בחירת קמפיין" ובוחרים את הקמפיין שרוצים לערוך.
 4. בתפריט שמוצג בחלק העליון של הדף, בוחרים אם רוצים למקד למקומות ספציפיים או להחריג מקומות ספציפיים בקמפיין.
 5. מוסיפים את המקומות הרצויים או מגדירים רדיוס סביב מקום ספציפי. 
  1. מקומות יכולים להיות ערים, אזורי מיקוד, מדינות, מחוזות, שדות תעופה או אזורים. 
  2. לא ניתן להשתמש ברדיוס כדי להגדיר החרגה של מקומות במיקוד לפי מיקום.
 6. לוחצים על שמירה.

הוספת שפות

 1. בתפריט הדף שמוצג מימין, לוחצים על הגדרות.
 2. כדי לבחור קמפיין, מסמנים את התיבה שמוצגת לצד השם שלו. כדי לבחור את כל הקמפיינים, לוחצים על תיבת הסימון שמוצגת לצד שם העמודה "קמפיין".
 3. בסרגל הכחול שמופיע מעל לטבלה, בוחרים באפשרות עריכה כדי לפתוח תפריט של אפשרויות.
 4. בוחרים באפשרות שינוי שפות.
 5. מקלידים או בוחרים שפה.
 6. לוחצים על החלה.

הוספת מיקוד לפי מכשיר

קמפיינים של וידאו

 1. נכנסים ל-Google Ads.
 2. לוחצים על קמפיינים בתפריט הדפים.
 3. בוחרים קמפיין וידאו.
 4. בתפריט הדפים לוחצים על מכשירים.
 5. מעבירים את העכבר מעל לסוג המכשיר שאליו רוצים למקד.
 6. לוחצים על סמל העיפרון בעמודה 'התאמת הצעות מחיר'.
 7. בוחרים הגדלה או הקטנה מתוך התפריט הנפתח.
 8. מזינים את האחוז שלפיו רוצים לבצע התאמה של המיקוד.
 9. לוחצים על שמירה.

שימוש בהחרגות כדי למנוע הצגה של מודעות במקרים מסוימים

ייתכן שנתונים יראו שהמודעה שלכם לא רלוונטית לנושא מסוים או לקבוצה דמוגרפית מסוימת. במקרה כזה, מומלץ להוסיף את הנושא או את הקבוצה הדמוגרפית כהחרגה. אפשרות זו יכולה להיות יעילה כשהסרטון שלכם רלוונטי במיוחד לקבוצה דמוגרפית מסוימת, ואתם מעוניינים למקד לנושאים מסוימים אך להחריג צופים מסוימים.

החרגה של מיקוד בקמפיין של וידאו או בקבוצת מודעות

 1. נכנסים לחשבון Google Ads.
 2. בחלונית הניווט, לוחצים על קמפיינים של וידאו. לאחר מכן, בתפריט הדף שמוצג מימין, לוחצים על קמפיינים.
 3. לוחצים על סמל העיפרון עריכה שמוצג לצד קמפיין הווידאו שרוצים לערוך.
 4. אם רוצים להוסיף החרגה לקבוצת מודעות מסוימת, בתפריט הצד שמוצג מימין עוברים לקטע קבוצות מודעות ובוחרים את קבוצת המודעות שרוצים לערוך.
 5. בתפריט הצד שמוצג מימין, בוחרים את שיטת המיקוד שלפיה רוצים להוסיף החרגה: מילות מפתח, קהלים, דמוגרפיה, נושאים, מיקומי מודעות או מקומות.
 6. בתפריט הדף שמוצג בחלק העליון בדף של כל שיטת מיקוד, לוחצים על "החרגות".
 7. מבצעים את ההוראות להוספת החרגות ולוחצים על שמירה.
אם בחרתם לא לכלול במיקוד ערוצים מסוימים של מוזיקאים ב-YouTube, ייתכן שתצטרכו לבדוק אילו סרטונים ייכללו בהגדרה. למידע נוסף
האם המידע הועיל?
איך נוכל לשפר את המאמר?

צריכים עזרה נוספת?

אפשר להיכנס כדי לקבל אפשרויות תמיכה נוספות על מנת לפתור במהירות את הבעיה