Προσθήκη στόχευσης στις καμπάνιες βίντεο

Χάρη στην ποικιλία μεθόδων στόχευσης που διατίθενται για την καμπάνια σας, μπορείτε να προσεγγίσετε το ιδανικό είδος κοινού για την επιχείρησή σας με βάση τα δημογραφικά στοιχεία και τα ενδιαφέροντα των χρηστών ή με βάση το περιεχόμενο που προβάλλουν οι χρήστες.

Αυτό το άρθρο εξηγεί τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε, για να προσθέσετε ή να εξαιρέσετε μεθόδους στόχευσης σε ομάδες διαφημίσεων μιας καμπάνιας βίντεο.

Πριν ξεκινήσετε

Αν δεν είστε εξοικειωμένοι με τις μεθόδους στόχευσης που διατίθενται για τις καμπάνιες βίντεο, ίσως είναι καλό να διαβάσετε την ενότητα Σχετικά με τη στόχευση για τις καμπάνιες βίντεο, προτού ξεκινήσετε.

Σημείωση: Χρησιμοποιήστε τον Διαχειριστή κοινού, για να προσθέσετε κριτήρια κοινού για τις διαφημίσεις βίντεο σε επίπεδο καμπάνιας, αν η καμπάνια το υποστηρίζει.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι με κάθε μέθοδο στόχευσης που προσθέτετε, η στόχευση γίνεται πιο περιορισμένη και όχι ευρύτερη.

Οδηγίες

Προσθήκη στόχευσης βάσει δημογραφικών στοιχείων

 1. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Δημογραφικά στοιχεία.
 2. Λάβετε υπόψη ότι η στόχευση όλων των δημογραφικών στοιχείων γίνεται από προεπιλογή. H επεξεργασία κάποιου δημογραφικού στοιχείου απαιτείται μόνο εάν θέλετε να εξαιρέσετε τους αντίστοιχους χρήστες από την προβολή της διαφήμισής σας.
 3. Από το μενού σελίδων στο επάνω μέρος, στην ενότητα Δημογραφικά στοιχεία, κάντε κλικ στη συγκεκριμένη δημογραφική ομάδα που θέλετε να επεξεργαστείτε:
  • Ηλικία
  • Φύλο
  • Γονική κατάσταση
  • Οικογενειακό εισόδημα
  • Συνδυασμοί
  • Εξαιρέσεις
 4. Προσθέστε (ή εξαιρέστε) συγκεκριμένες δημογραφικές ομάδες στον πίνακα, αλλάζοντας την κατάσταση της κουκκίδας. Δίπλα στις δημογραφικές ομάδες που στοχεύονται εμφανίζεται μια πράσινη κουκκίδα, ενώ δίπλα στις δημογραφικές ομάδες που εξαιρούνται εμφανίζεται μια κόκκινη κουκκίδα.

Προσθήκη λεπτομερών δημογραφικών στοιχείων

 1. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Είδη κοινού.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Edit setting, pencil icon.
 3. Στην ενότητα "Όλα τα είδη κοινού", κάντε κλικ στην επιλογή Λεπτομερή δημογραφικά στοιχεία.
 4. Στην ενότητα "Λεπτομερή δημογραφικά στοιχεία", κάντε κλικ στο όνομα της δημογραφικής ομάδας, για να ανοίξει μια λίστα με συγκεκριμένα δημογραφικά στοιχεία για αυτήν την ομάδα.
 5. Μπορείτε να προσθέσετε νέα λεπτομερή δημογραφικά στοιχεία, κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου δίπλα σε κάθε κοινό που προσθέτετε.
 6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5, έως ότου επιλέξετε κάθε τμήμα λεπτομερών δημογραφικών στοιχείων που θέλετε να προσθέσετε στην καμπάνια σας.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή "Αποθήκευση", για να προσθέσετε τα δημογραφικά στοιχεία που έχετε επιλέξει στην καμπάνια σας.

Προσθήκη στόχευσης με βάση τα ενδιαφέροντα (συναφή είδη κοινού ή είδη κοινού εντός της αγοράς)

 1. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Είδη κοινού.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία.
 3. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα νέο τμήμα κοινού ή να προσθέσετε στις καμπάνιες ή τις ομάδες διαφημίσεων είδη κοινού που δημιουργήσατε προηγουμένως, κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου, δίπλα στη στήλη "Κοινό".
 4. Στην ενότητα "Προσθήκη σε", επιλέξτε "Καμπάνια" ή "Ομάδα διαφημίσεων", ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε τα είδη κοινού.
 5. Επιλέξτε μια λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ, επιλέγοντας το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα σε αυτήν. Για να επιλέξετε όλες τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου, δίπλα στην κεφαλίδα της στήλης "Κοινό".
 6. Δίπλα στο στοιχείο Προσθήκη σε, επιλέξτε είτε Επιλογή καμπάνιας είτε Επιλογή ομάδας διαφημίσεων, ανάλογα με την επιλογή "Προσθήκη σε" που έχετε ορίσει προηγουμένως.
 7. Για την επιλογή προσθήκης σε καμπάνια:
  1. Επιλέξτε την καμπάνια στην οποία θέλετε να στοχεύσετε τη λίστα σας.
  2. Επιλέξτε ως μέθοδο στόχευσης το στοιχείο Στόχευση. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές στόχευσης, διαβάστε την ενότητα Σχετικά με τη στόχευση και τις παρατηρήσεις για καμπάνιες του Δικτύου προβολής.
  3. (Προαιρετικά) Προσθέστε στην καμπάνια σας επιπλέον συναφή είδη κοινού ή είδη κοινού εντός της αγοράς.
 8. Για την επιλογή προσθήκης σε ομάδα διαφημίσεων:
  1. Επιλέξτε μια καμπάνια και, στη συνέχεια, μια ομάδα διαφημίσεων.
  2. Επιλέξτε ως μέθοδο στόχευσης το στοιχείο Στόχευση. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές στόχευσης, διαβάστε την ενότητα Σχετικά με τη στόχευση και τις παρατηρήσεις για καμπάνιες του Δικτύου προβολής.
  3. (Προαιρετικά) Προσθέστε στην ομάδα διαφημίσεων επιπλέον συναφή είδη κοινού ή είδη κοινού εντός της αγοράς.
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Προσθήκη στόχευσης με λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ

 1. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Είδη κοινού.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία.
 3. Μπορείτε να προσθέσετε στις καμπάνιες ή τις ομάδες διαφημίσεων είδη κοινού που δημιουργήσατε προηγουμένως, κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου, δίπλα στη στήλη "Κοινό".
 4. Στην ενότητα "Προσθήκη σε", επιλέξτε "Καμπάνια" ή "Ομάδα διαφημίσεων", ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο θέλετε να εφαρμόσετε τα είδη κοινού.
 5. Επιλέξτε μια λίστα επαναληπτικού μάρκετινγκ, επιλέγοντας το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα σε αυτήν. Για να επιλέξετε όλες τις λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου, δίπλα στην κεφαλίδα της στήλης "Κοινό".
 6. Δίπλα στο στοιχείο Προσθήκη σε, επιλέξτε είτε Επιλογή καμπάνιας είτε Επιλογή ομάδας διαφημίσεων, ανάλογα με την επιλογή "Προσθήκη σε" που έχετε ορίσει προηγουμένως.
 7. Για την επιλογή προσθήκης σε καμπάνια:
  1. Επιλέξτε την καμπάνια στην οποία θέλετε να στοχεύσετε τη λίστα σας.
  2. Επιλέξτε ως μέθοδο στόχευσης το στοιχείο Στόχευση. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές στόχευσης, διαβάστε την ενότητα Σχετικά με τη στόχευση και τις παρατηρήσεις για καμπάνιες του Δικτύου προβολής.
  3. (Προαιρετικά) Προσθέστε στην καμπάνια σας επιπλέον λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ.
 8. Για την επιλογή προσθήκης σε ομάδα διαφημίσεων:
  1. Επιλέξτε μια καμπάνια και, στη συνέχεια, μια ομάδα διαφημίσεων.
  2. Επιλέξτε ως μέθοδο στόχευσης το στοιχείο Στόχευση. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τις επιλογές στόχευσης, διαβάστε την ενότητα Σχετικά με τη στόχευση και τις παρατηρήσεις για καμπάνιες του Δικτύου προβολής.
  3. (Προαιρετικά) Προσθέστε στην ομάδα διαφημίσεων επιπλέον λίστες επαναληπτικού μάρκετινγκ.
 9. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Αν χρησιμοποιείτε εγγραφές ή επισκέψεις σε κανάλια μουσικής του YouTube για επαναληπτικό μάρκετινγκ, θα πρέπει να επαληθεύσετε ότι είστε συνδεδεμένοι στο σωστό κανάλι. Μάθετε περισσότερα

Προσθήκη στόχευσης τοποθέτησης

 1. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθετήσεις.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο συν .
 3. Προσθέστε URL ή αναζητήστε τις τοποθετήσεις YouTube και τις τοποθετήσεις Δικτύου προβολής που θέλετε.
 4. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα τοποθέτηση ή να προσθέσετε στις ομάδες διαφημίσεων τοποθετήσεις που δημιουργήσατε προηγουμένως, κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου, δίπλα στη στήλη Τοποθέτηση.
 5. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία, δίπλα στο στοιχείο Επιλογή ομάδας διαφημίσεων.
 6. Επιλέξτε την καμπάνια και τις ομάδες διαφημίσεων στις οποίες θέλετε να προσθέσετε στόχευση τοποθέτησης.
 7. Επιλέξτε από κανάλια YouTube, βίντεο YouTube, ιστοτόπους, εφαρμογές ή και κατηγορίες εφαρμογών.
 8. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Αν στοχεύετε συγκεκριμένα κανάλια μουσικών καλλιτεχνών στο YouTube, ενδέχεται να χρειαστεί να επαληθεύσετε ποια βίντεο θα συμπεριληφθούν. Μάθετε περισσότερα για τις αλλαγές στα κανάλια μουσικών καλλιτεχνών στο YouTube

Προσθήκη στόχευσης ανά θέμα

 1. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Θέματα.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία.
 3. Μπορείτε να προσθέσετε στις καμπάνιες ή τις ομάδες διαφημίσεων είδη κοινού που δημιουργήσατε προηγουμένως, κάνοντας κλικ στο πλαίσιο ελέγχου, δίπλα στη στήλη Θέμα.
 4. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία, δίπλα στο στοιχείο Επιλογή ομάδας διαφημίσεων.
 5. Επιλέξτε την καμπάνια και τις ομάδες διαφημίσεων στις οποίες θέλετε να προσθέσετε στόχευση ανά θέμα.
 6. Επιλέξτε τα θέματα που θέλετε να προσθέσετε.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Προσθήκη στόχευσης λέξεων-κλειδιών

 1. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Λέξεις-κλειδιά.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο συν .
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία, δίπλα στο στοιχείο Επιλογή ομάδας διαφημίσεων.
 4. Επιλέξτε την καμπάνια και τις ομάδες διαφημίσεων στις οποίες θέλετε να προσθέσετε λέξεις-κλειδιά.
 5. Επιλέξτε τις λέξεις-κλειδιά που θέλετε να προσθέσετε.
  1. Πληκτρολογήστε ή επικολλήστε τις λέξεις-κλειδιά στο πλαίσιο που βρίσκεται στα αριστερά.
  2. Για να λάβετε ιδέες, εισαγάγετε στο πλαίσιο που βρίσκεται στα δεξιά τη σελίδα προορισμού, έναν σχετικό ιστότοπο ή λέξεις ή φράσεις που περιγράφουν το προϊόν ή την υπηρεσία σας. Το Google Ads θα εμφανίσει μόνο ιδέες για λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με την επιχείρησή σας.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Η συμπεριφορά της στόχευσης λέξεων-κλειδιών διαφέρει ανάλογα με τα δίκτυα που στοχεύετε:

 • Αποτελέσματα αναζήτησης του YouTube: Στοχεύουμε τη λέξη ή τη φράση που χρησιμοποιούν οι χρήστες για αναζήτηση στο YouTube.
 • Βίντεο YouTube και συνεργάτες Google για βίντεο στο Δίκτυο προβολής: Στοχεύουμε το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (στόχευση με βάση τα συμφραζόμενα).

Μπορείτε να δείτε τα δίκτυα που στοχεύετε τη δεδομένη στιγμή, επιλέγοντας Όλες οι καμπάνιες στο μενού πλοήγησης στα αριστερά και, στη συνέχεια, κάνοντας κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις. Αυτό σας δίνει μια επισκόπηση των ρυθμίσεων σε όλες τις καμπάνιες σας. Αν ενδιαφέρεστε να χρησιμοποιήσετε λέξεις-κλειδιά για στόχευση με βάση χαρακτηριστικά ταυτοποίησης χρήστη, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε προσαρμοσμένα είδη κοινού πρόθεσης.

Προσθήκη τοποθεσιών

 1. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Τοποθεσίες.
 2. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία.
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία, δίπλα στο στοιχείο Επιλογή καμπάνιας. Στη συνέχεια, επιλέξτε την καμπάνια που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 4. Στο μενού που βρίσκεται στο επάνω μέρος, επιλέξτε αν θέλετε να στοχεύσετε ή να εξαιρέσετε συγκεκριμένες τοποθεσίες για την καμπάνια σας.
 5. Προσθέστε τις επιθυμητές τοποθεσίες ή μια ακτίνα γύρω από μια συγκεκριμένη τοποθεσία.
 6. Οι τοποθεσίες μπορούν να είναι πόλεις, ταχυδρομικοί κώδικες, χώρες, κομητείες, πολιτείες, περιφέρειες, αεροδρόμια ή περιοχές.
 7. Η ακτίνα δεν είναι διαθέσιμη για την εξαίρεση γεωγραφικής στόχευσης.
 • Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Προσθήκη γλωσσών

 1. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Ρυθμίσεις.
 2. Επιλέξτε μια καμπάνια, επιλέγοντας το πλαίσιο που βρίσκεται δίπλα της. Για να επιλέξετε όλες τις καμπάνιες, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου, δίπλα στην κεφαλίδα της στήλης "Καμπάνια".
 3. Επιλέξτε Επεξεργασία από την μπλε γραμμή που εμφανίζεται επάνω από τον πίνακα, για να ανοίξετε ένα αναπτυσσόμενο μενού.
 4. Επιλέξτε Αλλαγή γλωσσών.
 5. Πληκτρολογήστε ή επιλέξτε μια γλώσσα.
 6. Πατήστε Εφαρμογή.

Προσθήκη στόχευσης συσκευών

Για καμπάνιες βίντεο:

 1. Συνδεθείτε στο Google Ads
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες στο μενού σελίδων
 3. Επιλέξτε μία από τις καμπάνιες βίντεο
 4. Κάντε κλικ στην επιλογή Συσκευές στο μενού σελίδων
 5. Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω από τον τύπο της συσκευής που θέλετε να στοχεύσετε
 6. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι στη στήλη "Προσαρμ. προσφοράς"
 7. Επιλέξτε Αύξηση ή Μείωση από το αναπτυσσόμενο μενού
 8. Καταχωρίστε το ποσοστό κατά το οποίο θέλετε να προσαρμόσετε τη στόχευση
 9. Πατήστε Αποθήκευση

Χρησιμοποιήστε εξαιρέσεις για να αποτρέπεται η εμφάνιση των διαφημίσεων σε ορισμένες περιπτώσεις

Εκεί, ίσως παρατηρήσετε ότι η διαφήμισή σας δεν είναι σχετική με κάποιο συγκεκριμένο θέμα ή κάποια συγκεκριμένη δημογραφική ομάδα. Αν συμβαίνει αυτό, εξετάστε το ενδεχόμενο να προσθέσετε το θέμα ή τη δημογραφική ομάδα ως εξαίρεση. Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρήσιμη όταν με το βίντεο σας θέλετε να απευθυνθείτε σε μια συγκεκριμένη δημογραφική ομάδα και να στοχεύσετε σε συγκεκριμένα θέματα, εξαιρώντας ορισμένους θεατές.

Εξαίρεση στόχευσης για καμπάνια ή ομάδα διαφημίσεων βίντεο

 1. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας Google Ads.
 2. Κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες βίντεο, στο πλαίσιο πλοήγησης, και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Καμπάνιες από το μενού σελίδων στα αριστερά.
 3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι Επεξεργασία, δίπλα στην καμπάνια βίντεο που θέλετε να επεξεργαστείτε.
 4. Αν θέλετε να προσθέσετε μια εξαίρεση σε μια συγκεκριμένη ομάδα διαφημίσεων, επιλέξτε την ομάδα διαφημίσεων που θέλετε να επεξεργαστείτε στην ενότητα Ομάδες διαφημίσεων από το μενού σελίδων στα αριστερά.
 5. Από το μενού σελίδων στα αριστερά, επιλέξτε τη μέθοδο στόχευσης στην οποία θέλετε να προσθέσετε μια εξαίρεση: Λέξεις-κλειδιά, Είδη κοινού, Δημογραφικά στοιχεία, Θέματα, Τοποθετήσεις ή Τοποθεσίες.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή "Εξαιρέσεις", στο μενού σελίδων που βρίσκεται στο επάνω μέρος κάθε μεθόδου στόχευσης
 7. Ακολουθήστε τα βήματα για την προσθήκη εξαιρέσεων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Αν εξαιρείτε συγκεκριμένα κανάλια μουσικών καλλιτεχνών στο YouTube, ενδέχεται να χρειαστεί να επαληθεύσετε ποια βίντεο θα συμπεριληφθούν. Μάθετε περισσότερα για τις αλλαγές στα κανάλια μουσικών καλλιτεχνών στο YouTube
Σας βοήθησε αυτό;
Με ποιον τρόπο μπορούμε να το βελτιώσουμε;

Χρειάζεστε περισσότερη βοήθεια;

Συνδεθείτε για πρόσθετες επιλογές υποστήριξης προκειμένου να λύσετε γρήγορα το πρόβλημά σας